aniweek.gif (7039 bytes)12.5..2000


Atrialla ennakoitu alkuvuoden menestys
atrialogo.gif (1074 bytes)Vuosi 2000 on alkanut liha-alalla paremmalla menestyksellä kuin viime vuosi 1999, jolloin edellisenä vuonna alkanut ns. sikasykli sekoitti markkinoita ja söi yritysten tulosta.
   Atria Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes toi liikevaihtoa 825,9 miljoonaa markkaa, mikä on 8,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Voitto viime vuonna tuli vain 0,3 miljoonaa markkaa, nyt 7,5 miljoonaa.
   Ensimmäinen neljännes on liha-alan heikointa vuodenaikaa, tulokset tehdään muina vuodenaikoina. Toimitusjohtaja Seppo Paatelaisen mukaan samanlainen kehitys on odotettavissa tänäkin vuonna, eikä suuri uhka toimialalle ole toistaiseksi näkyvissä. Erityisesti sianliharaaka-aine kallistuu, mutta vastaavasti tuotteet kallistuvat, ja uudet liiketoiminnot ja tuotteet tukevat yrityksen tuloskehitystä.
   Atria Meal -liiketoiminta on aloitettu sekä Suomessa että Ruotsissa. Yritys tulee uudella liiketoiminnalla moniin suuriin yleisötapahtumiin, ja vuoden lopulla Atria Meal -pisteitä on koko maassa satoja. Parhaillaan valmistaudutaan ottamaan käyttöön palvelupisteitä, joissa aterioita saa lämpiminä.
   Atrian teurastusmäärät vähenivät lihantuotannon supistumisen vuoksi. Kotimaan myynti kasvoi hieman, siihen vaikutti eniten Liha ja Säilyke on tulo Atrialle, viime vuoden alussa se ei ollut mukana luvuissa.
   Tytäryhtiö Lithells AB Ruotsissa menestyy hyvin. Sen liikevaihdon kasvu oli 23 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lithells myös teki tulosta, ja Lithellsin liikevaihdon kasvuksi tänä vuonna odotetaan noin 15 prosenttia.
   Atriassa odotetaan synergiaetujen Suomen ja Ruotsin toimintojen välillä lisääntyvän. Tuotteiden ja toiminnan yhtenäistyminen vähentää kustannuksia ja tuottaa uusia mahdollisuuksia valmistuksessa ja markkinoinnissa.
  
Atria Oyj:n yhtiökokous keskiviikkona 10.5.2000 Kuopiossa päätti, että osinkoa maksetaan pääomalle 15 prosenttia eli 1,50 markkaa osakkeelta. Se on nostettavissa 22. toukokuuta.
   Atrian hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä Matti Eronen (56) ja Juha-Matti Alaranta (35). Eronen kuuluu Lihakunnan hallitukseen ja Alaranta Itikan hallintoneuvostoon.

Tanskanen varoittaa finanssi-
tavaratalojen riskikeskittymistä

tanskan132.gif (13930 bytes)Osuuspankkien pääjohtaja Antti Tanskanen pitää outona sitä, jos yhteiskunta omilla toimillaan tukee fuusiokehitystä.
   Tanskanen viittaa finanssitavarataloihin, joissa riskit eivät ole hänen mielestään pelkästään yrityksen tai sen omistajien, vaan myös yhteiskunnan harteilla. Pankin ja vakuutusyhtiön fuusiosta Tanskanen sanoo, että esimerkiksi Osuuspankkiryhmän ei pidä fuusioitua minkään ison vakuutusyhtiön kanssa: se olisi liian suuri riski firmallekin. Samalla hän muistuttaa yhteiskunnalle noin 50 miljardin markan laskua tietäneestä 1990-luvun säästöpankkien kriisistä ja toivoo nyt silloista terävämpää riskianalyysia. Tanskanen puhui finanssitarvarataloista Kauppalehti Extran haastattelussa (9.5.2000, Tiina Ruuhio, Pertti Jokinen).
   Finanssitavaratalojen ajatus poikkeaa Tanskasen mukaan muista fuusioista, joissa haetaan menestystä esimerkiksi erikoistumisen kautta. Finanssitavaratalot haalivat kaiken finanssialaan liittyvän yhteen firmaan.
   Tanskanen sanoo fuusioissa olevan muitakin riskejä kuin taloudellinen: hän pitää erittäin tärkeänä esimerkiksi yrityskulttuuria.
   Pienten rahalaitosten asemaa Kauppalehti Extrassa pohtii muiden muassa toimitusjohtaja Klaus Grönbärj Skandinavista Enskilda Bankenista. Hänen mukaansa pienet pankit sekä Suomessa että Ruotsissa voivat menestyä hyvin paikallispankkeina. Niitä suuremmista pankeista sen sijaan löytyy väliinputoajia, jotka eivät kykene kansainväliseen kilpailuun eivät pysty kilpailemaan paikallisista asiakkaista paikallispankkien kanssa.
   Verkostoitumisesta Tanskanen mainitsee osuuspankkien ja viiden vakuutusalan yrityksen välisen yhteistyön, jossa on vältetty riskikeskittymät, sekä toimialaliukuman Keskon kanssa. Kaupasta on nimittäin povattu haastajaa pankeille.
   "Sen sijaan että Kesko olisi vienyt meiltä asiakkaita, me menemme nyt palvelemaan Keskon asiakkaita", Tanskanen sanoo Kauppalehdessä.
   Paikallispankkien vahvuuksiin lehden artikkelissa (Helena Kujala) mainitaan muun muassa erittäin korkea asiakasuskollisuus. Suomen Pankin rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Heikki Koskenkylä katsoo, että edes palvelujen siirtyminen Internetiin ei horjuta tätä uskollisuutta, koska isot laina-asiat sitovat ihmiset omaan pankkiin vuosiksi.

Raision vuoden alku paranevaa
Benecol-liiketoiminnasta plussaa vuoden lopulla

Raisio Yhtymän tuloslaskelmassa monet tunnusluvut vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä olivat miinuksella tai samoissa kuin 1999 vuoden alussa, mutta liikevoitto viimevuotista enemmän, mikäli viime vuonna saatuja kertatuottoja ei oteta huomioon. Liikevaihto 187 miljoonaa euroa oli 2,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden ensi neljänneksellä.
   Kemianteollisuuden liikevaihto nousi 20 prosenttia, mutta raaka-aineiden hinnan nousu pudotti suhteellista kannattavuutta. Viljateollisuuden liikevaihto laski pari prosenttia, ja voittoa ei tullut. Raision margariiniteollisuus pääsi jo plussan puolelle.
   Raisio pyrkii laajentamaan sitä markkina-aluetta, jolla se itse vastaa Benecol-tuotteiden myynnistä. Tätä varten neuvottelut amerikkalaisen McNeil Consumer Healtcare -yhtiön kanssa jatkuvat. Uusille itse hoidetuille markkina-alueille Raisio päässee tämän vuoden aikana. Vuoden lopulla odotetaan Benecol-liiketoiminnan kääntyvän voitolliseksi. Yhtymän liikevoiton tavoitteeksi vuonna 2000 on asetettu 35 miljoonaa euroa, mutta tavoitetta uhkaavat Raision mukaan Benecol-neuvottelujen pitkittyminen sekä paperialan lakon vaikutukset kemianteollisuudelle.

Viikon verkkovihje
Atrian uudistetut kotisivut avautuvat tämän viikon (19) lopulla.
Atrian verkko-osoite on http://www.atria.fi.

painike.gif (1499 bytes) LYHYESTI

- Uusi Osuustoiminta-lehti ilmestyi 11. toukokuuta. Pääaiheina ovat tuotemerkit ja Pellervon Päivä 2000.

- Seuraava Kodin Pellervo antaa vihjeitä kodin juhlien järjestämiseen ja kodin kunnostamisessa erityisesti maalaukseen. Kodin Pellervo ilmestyy 18. toukokuuta.

- Muita tapahtumia voi seurata lehtien lisäksi myös Vuosikalenterista verkossa.

- LSO Foods Oy:n terveydenhuoltoeläinlääkäriksi on nimitetty ELL Heidi Härtel. Projektieläinlääkäriksi projektiin Sikatalouden uudet tuulet on nimitetty ELL Tapio Laurila.

- Nimitysuutisia osuustoimintakentässä ja yrityksissä

- Pellervon Päivässä 2000 esiintynyt johtaja Mika Ihamuotila on nimitetty Mandatum Pankin toimitusjohtajaksi eläkkeelle siirtyvän Paavo Prepulan jälkeen.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |