5. | 1. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiSOK:n Spar-osto läpi ehdollisena

Kilpailuvirasto on hyväksynyt ehdollisena SOK:n Suomen Spar Oyj:n osakkeiden oston.
   Kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman syntyminen tai vahvistuminen tuli Kilpailuviraston mukaan eteen noin 30 paikkakunnalla. Kaupan ehdoksi SOK:lle/S-ryhmälle asetettiin velvoite tarjota noin kolmenkymmenen Spar-myymälän liiketoiminta jo markkinoilla oleville tai potentiaalisille päivittäistavarakilpailijoille.
   Viraston vähittäiskauppaan liittyvät ehdot koskevat kuntia, joissa tai joiden lähellä kuluttajilla ei ole viraston mukaan riittävästi vaihtoehtoisia päivittäistavaroiden ostopaikkoja.
   Kilpailuviraston ehtoihin sisältyy myös Tuko Logistics Oy:n osakkeiden myynti siirtymäajan kuluessa. Siirtymäaikana Sparin ja SOK:n edustajat eivät saa osallistua Tuko Logistics Oy:n hallitustyöskentelyyn, koska virasto arvioi sen aikana mahdollisesti S-ryhmän hyötyvän hallituksessa saaduista tiedoista.
   SOK ilmoitti kaupan julkistamisen yhteydessä 7. syyskuuta 2005, että  kaupan toteuttamisen ehtona on muun muassa, että Kilpailuvirasto hyväksyy kaupan ilman ehtoja tai sen mahdollisesti asettamat ehdot ovat SOK:n hyväksyttävissä.
   S-ryhmä on ollut kiinnostunut alle sadan myymälän liittämisestä S-ryhmän verkostoon.
   Sparilla on Suomessa noin 280 myymälää, osa niistä on Spar-kauppiaiden ja osa kauppiaiden Sparilta vuokraamia.
   Kauppasopimuksen mukaan kaupan täytäntöönpano tapahtuu viiden työpäivän kuluessa Kilpailuviraston hyväksyvästä päätöksestä.
   Kilpailuvirasto toteaa päätökseensä sisältyvän liikesalaisuuksia, ja se julkistaa päätöksen vasta liikesalaisuuksien poistamisen jälkeen. Virasto arvioi siihen menevän pari viikkoa.

Uusi markkinointijohtaja korostaa henkivakuutusyhteyksiä
Lähivakuutuksen kumppaneina
Lähivakuutus-ryhmän markkinoinnista, viestinnästä ja kumppanuuksista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Petri Pitkänen (39) Orimattilasta.

Petri Pitkänen
   Ryhmän markkinointia ja viestintää koordinoi Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto. Markkinoinnin kehittäjäksi valittu Pitkänen on toiminut useissa johtotehtävissä Lähivakuutuksessa kymmenen vuoden ajan. Hän työskennellyt muun muassa Päijät-Hämeessä paikallisen Lähivakuutusyhdistyksen toimitusjohtajana, henkilöasiakkaista vastaavana apulaisjohtajana sekä myyntituesta, verkkoliiketoiminnasta ja kumppanuuksista vastaavana apulaisjohtajana.
   Nimitystään koskevassa Lähivakuutuksen tiedotteessa Pitkänen ottaa esille muun muassa kumppanuudet.
   "Lähivakuutukselle valtakunnallinen pankkikumppanuus ei ole välttämätön, koska pankin ja vahinkovakuutuksen synergiaetujen löytäminen ei ole itsestäänselvyys. Paikallisesti teemme yhteistyötä eri pankkien kanssa. Pankkikumppanuutta tärkeämmäksi näemme sopivat henkivakuutuskumppanit. Jatkossa lakisääteiset eläkevakuutukset sekä vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutukset tehdään yhdessä yhteistyökumppanien Eläke-Fennian ja Henki-Fennian kanssa", hän sanoo.

Oksasen paikkaa ei täytetä
Metsäliiton hallituksessa
Vuorineuvos Antti Oksanen jättää Metsäliiton hallituksen siirtyessään eläkkeelle Metsäliiton pääjohtajan tehtävästä vuoden 2006 alusta lähtien. Hänen tilalleen hallitukseen ei valita uutta jäsentä.
   Vuoden 2006 alusta Metsäliitto-konsernin pääjohtajan tehtävät vastaanottanut Kari Jordan ottaa vaihdoksen yhteydessä hoidettavakseen myös Metsäliiton hallituksen varapuheenjohtajan tehtävän. Metsäliiton hallituksen puheenjohtajana toimii maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo.

Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset