aniweek.gif (7039 bytes)2.6..2000


Modo Paperin osto nostaa Metsä-Serlan
suurimmaksi hienopaperintekijäksi Euroopassa
Metsä-Serlasta tulee Euroopan suurin hienopaperin valmistaja. Metsä-Serla on ostanut ruotsalaisen Modo Paperin. Modo Paperin myyjinä ovat SCA ja Holmen. Kauppahinnaksi on ilmoitettu  13,7 miljardia markkaa. Vielä tulevan heinäkuun aikana odotetaan kilpailuviranomaisten kantaa kauppaan.
  Metsä-Serla on jo aiemmin ilmoittanut keskittyvänsä ydinliiketoimintaansa paperin valmistamiseen ja myy pehmopaperiin erikoistuneen Metsä-Tissuen ja altopahtiliiketoiminnan toiselle Modo Paperin omistajalle SCA:lle. Myynnistä Metsä-Serla saa yli neljä miljardia markkaa.
  "Näiden kauppojen jälkeen Metsä-Serlan liiketoimintarakenne olisi entistä virtaviivaisempi, ja voisimme tuottaa omistajillemme pitkällä aikavälillä enemmän arvoa. Johtavasta asemastamme hienopaperitoimittajien joukossa tulisi kiistämätön, ja voisimme keskittyä korkealaatuisen paperin toimittajaksi", sanoo Metsä-Serlan toimitusjohtaja Jorma Vaajoki.
   Vaajoki korostaa myös tukkuroitoimintaa, sillä Modo Paper oli Euroopan kolmanneksi suurin paperitukkuri. Vaajoen mukaan myös sähköinen kaupankäynti pääsee kunnolla vauhtiin jakeluverkoston laajuentumisen ansiosta.
    Osana integroitumisprosessia Metsä-Serla suunnittelee laajentavansa johdon optio-ohjelmaa koskemaan avainhenkilöstöä prosessin aikana ja sen jälkeen.
Jorma Vaajoki
Metsä-Serlan toimitusjohtaja Jorma Vaajoki

Jan Åström
Modo Paperin toimitusjohtaja Jan Åström

   Modo Paperin kärkituotteita ovat päällystetyt paperit joko rullalla tai arkkikoossa, ja A4-kokoinen toimistopaperi, joille odotetaan edelleen kasvavaa kysyntää.
   Modo Paperin hienopaperin valmistuspisteitä ovat Ruotsissa Husum, Wifsta ja Silverdalen, Alizay ja Pont Sainte Maxence Ranskassa, Stockstadt Saksassa ja Hallein Itävallassa. Euroopan kolmanneksi suurimmalla hienopaperiyhtiöllä Modo Paperilla on 7 000 työntekijää ja liikevaihtoa vuonna 1999 noin 2,2 miljardia euroa. Hienopaperista kertyy liiketoiminnasta 52 prosenttia.
   Modo Paper tuottaa vuodessa 1,8 miljoonaa tonnia hienopaperia, tukkuritoiminnan myyntimäärä on 1,1 tonnia paperia.
   Merkittävän osakeannin Metsä-Serla aikoo toteuttaa vielä tämän vuoden aikana yhtäältä rahoittaakseen kauppaa ja toisaalta lisätäkseen omavaraisuuttaan. Metsäliiton puolelta on ilmoitettu, että Metsäliitto aikoo säilyttää omistuksensa Metsä-Serlassa 50 prosentissa.  
Sisämaan Jalostukselle 400 sonnin navetat Hollolaan
Kotieläinjalostus valmistelee yhtiöitä
Kotieläinjalostuskeskus-FABA ja kaksi vastaavaan pohjoismaista yritystä, ruotsalainen Svensk Avel ja tanskalainen De Danske Kvaegavelsföreninge perustavat yhdessä maailman suurimman jalostusyrityksen.
   Yhteisyritys perustetaan aikaisintaan vuonna 2004. Vuodessa se testaa noin tuhat sonnia, millä määrällä yrityksestä tulee maailman suurin jalostusfirma.
   Kansallinen jalostusjärjestelmä vastaa yrityksen perustamisen jälkeenkin kotimaassaan omasta sonnivasikoiden tuotannosta, kasvatuksesta ja arvostelusta sekä spermantuotannosta. Arvosteltavista sonneista päätetään yhteisesti vuosittain. Osapuolet omistavat tuotetun sperman testattujen sonnien suhteessa.  
Yhteistyö käynnisti kaksi hanketta: odotusnavetan rakentamisen sonneille ja siementuotannon yhtiöittämisen.
   Navetta rakennetaan Sisämaan Jalostuksen yhteyteen Hollolaan. Rakennuslupa on haettu, ja rakentamisen on määrä alkaa lähiaikoina.
   Kyhmäpihattoihin tulee nuoria sonneja, joilta on otettu spermaa. Sitten ne joutuvat odotusnavettaan kunnes niiden jälkeläisten tuotanto-ominaisuudet tiedetään. Siihen menee muutama vuosi.
   Sisämaan Jalostuksen toimitusjohtaja Mikko Kommeri kertoo, että rakennushanke käsittää kaksi
Mikko Kommeri ja Juhani Sipari
Mikko Kommeri ja Juhani Sipari ovat tehneet paljon töitä ennen kuin sonnien odotusnavetan työ on edennyt piirustuksista pian alkavaan rakentamiseen. Kuva Markku Nummi
kylmäpihattoa, joihin kumpaankin tulee 200 sonnia, ne viettävät siellä joutilasta aikaansa olkipatjan päällä odotellen, mitkä niistä jälkeläisten tuotostietojen perusteella otetaan siementuotantoon ja mitkä karsitaan. Yhdessä karsinassa on aina kymmenen nupoutettua sonnia.
   Rakennuksien päätyyn tehdään rehunvarastot ja -käsittelytilat, joiden kanssa pihatolle kertyy pituutta 150 metriä. Kustannusarvio on noin kymmenen miljoonaa markkaa. Rakennushankkeessa ovat mukana kaikki jalostusosuuskunnat. Rakennukset tehdään puusta.
   Nykyisin sonneista otetaan sperma-annoksia, minkä jälkeen sonnit tapetaan tietämättä niiden jälkeläisten ominaisuuksia. Kaikkien sonnien spermaa ei edes hyödynnetä, joten toisten spermasta saattaa tulla puutetta, toisten spermaa joudutaan säilyttämään pakkasessa turhaan. Kun sonnit ovat jatkossa vielä elossa jälkeläisarvostelun selvittyä, voidaan parhaiden sonnien spermaa ottaa edelleen.
   Osuuskunnalle hyvistä elävistä sonneista tulee paljon edellytyksiä vientiin, mutta on laskettu, että karjanomistajat hyötyvät uudesta menetelmästä noin kymmenen miljoonaa markkaa vuodessa, koska tuotanto lisääntyy.
   Odotuspihatoilla on vaikutuksia myös naapuritiloille. Sisämaan Jalostus nimittäin on tehnyt sopimuksia lähitilojen kanssa tarvitsemastaan oljesta ja lisää peltoalaa osuuskunta tarvitsee sonnien tuottaman lannan levittämiseen.
   Sisämaan Jalostuksen asema Hollolassa on jo ennestään suurin sonnien siementuotantopaikka Suomessa. Osuuskunnalla on noin 4800 jäsenkarjanomistajaa, se toimii noin sadan kunnan alueella, ja sen liikevaihto viime vuonna oli noin 25 miljoonaa markkaa. Työntekijöitä on kaikkiaan noin sata. Nykyisissä eläintiloissa on paikka 180 sonnille.
   Sisämaan Jalostus oli mukana neuvottelemassa Jalostuspalvelun ja Itäjalostuksen kanssa fuusiosta, mutta neuvottelukierroksen tuloksena vain Jalostuspalvelu ja Itäjalostus päättivät yhdistyä.
   Sisämaan Jalostuksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Juhani Sipari Valkealasta toteaa, että palveluja käyttävien tilojen määrä vähenee, mutta karjamäärä ei näytä ainakaan investointisuunnitelmien mukaan vähenevän. Jalostusyrityksen palveluja siis käytetään yhtä runsaasti kuin ennenkin.
   Ja käytettiin kevään keinosiemennyslakon aikanakin. Kommeri kertoo, että siemennystoiminta pyöri maaliskuun alussa alkaneen kolmeviikkoisen lakon aikana normaalisti. Kommerin mukaan osa siementäjistä erosi liitostaan, lisäksi siemennyksiä tekivät lakon aikana muut kuin sitä työkseen normaalisti tekevät.
   Osuuskunta on juuri kevään aikana julkaissut ensimmäisen numeron omasta lehdestään. Jäsentiedotteeksi tarkoitetun lehden ensimmäinen numero on 12-sivuinen ja sisältää pääasiassa karjanomistajille tarkoitettua ammattitietoa, tietoa palveluista sekä järjestöasioita. Lisäksi osuuskunta tiedottaa kotisivuillaan Internetissä osoitteessa http://www.phnet.fi/sisamaanjalostus/.
   Spermantuotannon yhtiöittäminen on hanke, joka on saanut alkunsa pohjoismaisesta yhteistyösopimuksesta. Valmisteilla on sekä naudan että sian spermantuotannon yhtiöittäminen erikseen. Alustavien valmistelujen mukaan yhtiölle kuuluisivat liiketoiminnan harjoittamisen lisäksi myös eläimet. Yhtiö hoitaisi liiketoiminnan suoraan muiden maiden kumppanien kanssa, mutta yhteistyössä omistajia edustavan osuuskuntatahon kanssa.
   Yhtiöittämiselle ei ole varsinaista aikataulua, mutta Faban hallituksen puheenjohtajan Yrjö Kerkolan mukaan yhtiöittäminen koetetaan saada hoidettua niin nopeasti kuin mahdollista.-MN

Pellervo-Instituutin syksyn ohjelmarunko valmis
Pellervon ja MTK:n yhteinen koulutusyksikkö Pellervo-Instituutti on julkistanut syksyn 2000 koulutuksensa sisällön ja aikataulut.
   Heti syyskuun alussa ohjelma alkaa maatalouden 2000-luvun haasteilla, muussa koulutusohjelmassa muiden muassa HLJ-tutkinnot jatkuvat ja syksyn tutut ja suositut maito-, liha- ja vilja-alan syysseminaarit ovat loka-marraskuun vaihteessa, emännille on oma hallintokurssi.

Viikon verkkovihje
Euroopan kulttuurikaupunkeihin 2000 kuuluva Helsinki on kutsunut kaikki maakunnat yhtäaikaa esittäytymään ydinkeskustaansa. Maakunnat järjestävät Suussa sulavaa Suomesta -tapahtuman Rautatientorilla 2.-9.6. ja Senaarintorilla 6.-9. kesäkuuta.
   Tällä kerralla ei hersytellä pelkällä perinneruoalla kuten Oulun tervaporvarin massilla, vaan tilata voi monenlaisella luonnosta kerätyllä kasvilla höystettyä naposteltavaa, etana-aterian tai strutsiruoan tai vaikkapa eteläpohjalaisen makupiristeen Anturat Ylähä.
Selityksiä Helsingin kaupungin kotisivulla.

painike.gif (1499 bytes) LYHYESTI

- Osuustoimintaan liittyviä tapahtumia verkkosivujen Tapahtumakalenterissa.

- Nimitysuutisia osuustoimintakentässä ja yrityksissä on luettavissa Osuustoiminta-lehden verkkosivuilla.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |