5. | 6. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Teemu Pakarinen


M-real havittelee osuutta
portugalilaisesta sullutehtaasta

Metsäyhtiö M-real on tehnyt ostotarjouksen portugalilaisen sellu- ja paperitehtaan, Portucel Soporcel Groupin vähemmistöosuudesta. M-real havittelee siitä 25 prosentin siivua. Yhtiön suurin omistaja on Portugalin valtio, joka omistaa siitä nykyisin 60 prosenttia, mutta on ilmoittanut vähentävänsä omistustaan kolmannekseen.
   M-realista tulee Portucel Soporcel Groupin suurin teollinen omistaja, mikäli Portugalin valtio hyväksyy suomalaisten tarjouksen. Jos kauppa toteutuu M-real siirtää Home & Office -liiketoimintansa portugalilaisyhtiöön. Se vähentäisi M-realin velkataakkaa ja vahvistaisi yhtiön tasetta.
   M-realin ohella sellu- ja paperitehtaasta kilpailee portugalilaisen monialakonsernin Cofinan ja espanjalaisen paperitehtaan muodostama kaksikko.

Edustajistot sinetöivät HOK-Elannon synnyn
Osuusliike Elannon ja Helsingin Osuuskauppa HOK:n sulautuminen sai sinetin tiistai-iltana, kun molempien osuuskuntien edustajistot hyväksyivät fuusion. HOK:ssa asia meni läpi yksimielisesti, Elannossa päätös syntyi äänin 58-3. Uusi osuuskunta, Helsingin Osuuskauppa Elanto, aloittaa virallisesti ensi vuoden alussa.
   Pääkaupunkiseudut osuuskunnat yhdistyvät kombinaatiosulautumisen kautta, jossa perustetaan kokonaan uusi osuuskunta ja samalla vanhat osuuskunnat lakkaavat olemasta. Sulautumisesta puuttuu enää Kilpailuviraston hyväksyntä, jota odotetaan aikaisintaan kuukauden kuluttua.
   HOK:n toimitusjohtajan Arto Hiltusen mukaan HOK-Elannolla on kaikki edellytykset kehittyä ja kasvaa johtavaksi tekijäksi pääkaupunkiseudun marketkaupassa ja ravintolatoiminnassa. "Entistä isompana yrityksenä, ostovoimaansa keskittämällä ja synergiaetuja käyttämällä uusi osuuskunta kykenee tarjoamaan edullisempia hintoja ja asiakasomistajilleen entistä parempia etuja."
   Elannon toimitusjohtaja Arto Ihto kertasi neuvottelujen kulkua: "Kun hankkeesta kolme vuotta sitten ryhdyttiin keskustelemaan, yritysjohdon kesken syntyi nopeasti käsitys yhteisistä tavoitteista. Olen iloinen, että tämä henki säilyi myös molempien osuuskuntien hallintoelinten käsittelyssä ja päätöksissä."
   Uusi HOK-Elanto aikoo vastata kansainvälisen kilpailun päivittäistavarakauppaan tuomiin haasteisiin. Siitä tulee S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jolla on mm. 140 vähittäistoimipaikkaa ja 114 ravintolaa. Liikevaihto nousee miljardiin euroon, henkilökuntaa on yli 5000 ja asiakasomistajia yli 300 000.
   Elannon Maxit, Valintatalot ja Siwat muutetaan Prismoiksi, S-marketeiksi ja Alepoiksi. Muut toiminnot, kuten HOK:n ABC-automaattiasemat, Elannon hautauspalvelu, Backas-puutarha- ja Sateenkaari-kosmetiikkamyymälät jatkavat entisellään.
   S-Etukortin käyttö alkaa Elannon toimipaikoissa heti, kun ne muutetaan uusin tunnuksin S-ryhmän ketjuihin. YkkösBonus-kortti käy edelleen kaikissa Elannon nykyisissä toimipaikoissa vuoden 2004 loppuun asti. Kun sulautuminen on rekisteröity, osuuskuntien jäsenistä tulee ilman eri toimia HOK-Elannon jäseniä, ja he saavat automaattisesti S-Etukortin ja S-ryhmän kanta-asiakasedut.
Hallinto järjestäytyy
Helsingin Osuuskauppa Elannon ensimmäiseen hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Veijo Lehto (pj.), sijoitusjohtaja Tuula Entelä, kauppaneuvos Tapio Kiiskinen, toimitusjohtaja Kimmo Manni, valtiotieteen tohtori Jukka Pekkarinen ja talousjohtaja Leena Pelkonen. Lisäksi hallitukseen kuuluu HOK-Elannon toimitusjohtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää 11. kesäkuuta.
   HOK-Elannon hallintoneuvostoon valittiin yhteensä 36 henkilöä; 18 molemmista sulautuvista osuuskunnista.
   HOK:n edustajisto nimesi hallintoneuvostoon: varatuomari Jouko K. Leskinen (pj.), ylipormestari Eva-Riitta Siitonen (2. vpj.), kansanedustaja Arto Bryggare, toiminnanjohtaja Timo Jaatinen, toimitusjohtaja Ilkka J. Kari, kansanedustaja Risto Kuisma, päätoimittaja Sallamaari Muhonen, kassatarjoilija Tuula Mutta, talousjohtaja Tellervo Mäkelä, ent. kansanedustaja Riitta Prusti, marketpäällikkö Pekka Savolainen, maanviljelijä Seppo Seuna, maanviljelijä Heikki Suomi, johtava lääkäri Juha Teirilä ja kansanedustaja Ben Zyskowicz.
   Elannon edustajisto nimesi hallintoneuvostoon: toimitusjohtaja Jorma Bergholm (1. vpj.) johtaja Kauko Aaltonen, ekonomi Tuula Ahava, erikoislääkäri Laura Finne-Elonen, päätoimittaja Jorma Hentilä, arkkitehti Tuula Paalimäki, kansanedustaja Rakel Hiltunen, varatuomari Paula Kokkonen, diplomi-insinööri Kauko Koskinen, kotiavustaja Anna-Kaarina Leppälä, pääluottamusmies Katja Noro, kehittämispäällikkö Paula Ojala-Ruuth, toimittaja Marja-Helena Rajala, yht.maist. Erkki Rantala, pääluottamusmies Hannu Sinilinna, käsityönopettaja Anni Sovala ja vanhainkodin johtaja Tuula Öhman.
   Uuden osuuskunnan edustajisto valitaan syksyllä. Vaaleissa saavat äänestää kaikki äänioikeutetut Osuusliike Elannon tai Helsingin Osuuskauppa HOK:n nykyiset jäsenet. Ehdokkaaksi voi asettua ennen 31.12.2002 jompaan kumpaan osuuskuntaan liittynyt henkilöjäsen.

Alaskirjaukset rasittavat Valion vuotta
Valio-konsernin liikevaihto pieneni prosentin tammi-huhtikuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Liikevaihtoa karttui nyt 513 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten päästiin 516 miljoonaan. Tammi-huhtikuun liikevoitto oli 7 miljoonaa euroa eli 5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja pieneni 11 miljoonasta 6 miljoonaan euroon.
   Tuloskatsauksen mukaan lopetettavien laitosten kirjanpitoarvojen alaskirjaukset tulevat rasittamaan Valio-konsernin koko vuoden tulosta. Niitä on tiedossa 14 miljoonan euron verran. Koko vuoden tulosodotuksiin sisältyy myös vientihintoihin liittyviä riskejä.
   Kotimaassa liikevaihto kasvoi prosentin, mutta ulkomaantoiminnoissa kirjattiin kolmen prosentin vähennys. Se johtui McCadam-juustotehtaan myynnistä tammikuussa.
   Valio vastaanotti maitoa omistajaosuuskunniltaan tammi-huhtikuussa kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hankintaosuus säilyi ennallaan.
   Vientiään Valio kasvatti alkuvuonna kaksi prosenttia; juustojen ja voin vienti lisääntyi, mutta jauheen vienti väheni. Tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi USA:n myyntiyhtiötä lukuun ottamatta. Sen liikevaihtoa laski dollarin heikkeneminen.
   Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Siihen vaikuttavat tuotannon kehittämisohjelmaan kuuluvat investoinnit, jotka nostavat tämän vuoden investoinnit noin 100 miljoonaan euroon.
   Valion henkilöstön määrä pysyi lähes tarkalleen entisellään. Valio-konsernissa työskenteli alkuvuonna 4215 henkilöä.

Osuuskuntaneuvonnan
tukiorganisaatio Tampereelle

Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus on valittu toteuttamaan valtakunnallisen osuustoimintaneuvonnan back up -office toiminnon organisoimista. Osuustoimintakeskuksen valitsi tehtävään kauppa- ja teollisuusministeriö.
   Tavoitteena on tarjota seudullisille yrityspalvelupisteille osuuskuntaneuvontaa. Back up -office on osa Seudulliset yrityspalvelut -hanketta (Seutu YPP), joka edistää seudullisten yrityspalveluverkostojen valtakunnallista rakentumista.
   Valtakunnallinen back up -office tarjoaa osuuskuntiin liittyvää asiantuntijaosaamista ja palvele yritysneuvonnan tukiorganisaatioita eri puolilla maata. Tampereen osuustoimintakeskus on kokoava solmupiste, jonka kautta osaaminen kanavoituu kaikkien tarvitsijoiden käyttöön. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa mm. Pellervo-Seuran, Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Mikkelin osuustoimintayksikön, Lahden seudun uusyrityskeskuksen osuuskuntaneuvonnan sekä Coop Finland Ry:n kanssa.
   Käytännössä osuustoimintakeskuksen puoleen voivat kääntyä yritysneuvojat, jotka tarvitsevat apua osuuskunnan perustamiseen tai toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi osuustoimintakeskus organisoi yhdessä Seutu YPP -hankkeen kanssa osuustoimintakoulutusta yritysneuvojille. Seuraavat koulutuspäivät järjestetään yhdessä Pellervo-Seuran kanssa ensi syksynä eri puolilla Suomea. Osuustoimintakeskus tuottaa myös erilaista tiedotus- ja markkinointimateriaalia seudullisten yrityspalvelupisteiden käyttöön.

OP-ryhmän pääjohtaja Antti Tanskanen:
Pankkien yhteiskuntavastuu korostuu

Yhteiskuntavastuusta huolehtiminen tuottaa parhaimmillaan yritykselle kilpailuetua. Osuuspankkiryhmän pääjohtajan Antti Tanskasen mukaan menestyvän yrityksen yhteiskuntavastuuseen kuuluu vastaamisen omistajien, asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien odotuksiin.
   "Yhteiskuntavastuu korostuu erityisesti pankkitoiminnassa, joka perustuu laaja-alaiseen luottamukseen", Tanskanen sanoi Osuuspankkiryhmän valtakunnallisilla metsäpäivillä Savonlinnassa.
   Hänen mukaansa pankit voivat vaikuttaa esimerkiksi ympäristöön paitsi jokapäiväisissä toimissaan myös rahoitus- ja sijoituspäätöksillään. "Asiakkaan ympäristöriskit voivat muuttua pankin omiksi riskeiksi ja saattavat realisoitua luotto-, vakuus- tai maineriskinä. Pankki ei voi luotottaa kohdetta, johon liittyy merkittävä ympäristöriski."
   Tanskanen puuttui puheessaan myös taloustilanteeseen. Hänen mielestään USA:n mahdollisuudet toimia globaalina talousveturina ovat tällä hetkellä heikot. Euroopan onkin vetoavun odottelun sijaan otettava aloite omiin käsiin ja elvytettävä sekä kulutusta että investointeja.
   "Euroopan Keskuspankin on tuettava kotimaisen kysynnän kasvua alentamalla korkoa. Muihin maihin verrattuna Suomella on vielä ylimääräistä elvytysvaraa esimerkiksi verotusta alentamalla, koska julkinen sektori on selvästi ylijäämäinen", Tanskanen painotti.

Lähivakuutuksen Harri Kainulainen:
Huomio palveluun, ei pika-alennuksiin

Lähivakuutus-ryhmä aikoo vastakin kilpailla vakuutusmarkkinoilla hyvällä ja asiantuntevalla palvelulla. Toimitusjohtaja Harri Kainulainen totesi Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön yhtiökokouksessa Helsingissä, ettei vakuutusalalla vallitsevaan epäterveeseen kilpailuun ole järkeä osallistua. Erityisesti vahinkovakuutusten alihinnoittelu on karannut käsistä.
   "Hinnoittelussa on keskeistä palkita pitkäaikaisia vakuutuksenottajia eikä hakea hetkellisiä voittoja satunnaisalennuksilla. Lähivakuutukselle on tärkeintä palvella asiakasta pitkäjänteisesti ja paikallisesti parhaalla mahdollisella tavalla."
   Kainulaisen mukaan viime vuoden taloudellinen tulos oli Lähivakuutus-ryhmälle selkeä näyttö perusvakuutustoiminnan osaamisesta. Paikallista palveluverkkoa kehitetään jatkuvasti, mikä on selvä kilpailuetu mutta myös käytännön aluepolitiikkaa. "Vahvistamme paikallista talouselämää siirtämällä tehtäviä ja rahavirtoja paikalliselle tasolle."
   Lähivakuutus on Suomen ainoa vakuutusryhmä, jonka vakuutusliiketoiminta on kannattavaa. Yhdistetty kulusuhde pysyi 96 prosentissa vuonna 2002, kun kaikkien vahinkovakuutusyhtiöiden vastaava kulusuhde oli 111 prosenttia. Kun kulusuhde on alle sadan, vakuutusmaksutulot riittävät kattamaan korvaukset ja liikekulut.
   Kainulainen piti myyntiyhteistyötä osuuspankkien ja Fennian kanssa onnistuneena ratkaisuna. Yhteistyökumppaneiden tuotteet täydentävät Lähivakuutus-ryhmän tuotevalikoimaa niin, että asiakkaille pystytään tarjoamaan täysi vakuutuspalvelu LÄHI-tuotemerkillä.

Henkilövalinnat
Lähivakuutus-ryhmän Keskusliiton valtuuskuntaan sekä Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä vuosiksi 2004-2006 maanviljelijä Toivo Tihinen Tyrnävältä sekä maanviljelijä Asko Rämä Anjalankoskelta. Uudelleen valittiin asianajaja Pauliina Haijanen Laitilasta, toimitusjohtaja Antti Hautala Kauhajoelta, maanviljelijä Ilkka Juusela Äetsästä, toimitusjohtaja Jarmo Pohjalainen Loimaalta sekä maanviljelijä Antti Toivakka Kangasniemeltä. Lisäksi valittiin varatuomari Raimo Alhoke Ilmajoelta vuosiksi 2003-2004 sekä toimitusjohtaja Juhajouni Karttunen Sotkamosta vuosiksi 2004-2005.

Jokilatvojen yhdistys Vuoden lähivakuutusyhdistys
Jokilatvojen Lähivakuutusyhdistys on valittu Vuoden lähivakuutusyhdistykseksi. Oulun läänin etelälaidalla toimiva ja Haapajärvellä kotipaikkaansa pitävä vakuuttaja sai kunniakirjan ja kiertopalkinnon Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön yhtiökokouksessa maanantaina.
   Valintaperusteissa todetaan, että Jokilatvojen Lähivakuutusyhdistys on viime vuosina onnistunut ylittämään selvästi lähivakuutusyhdistysten keskimääräisen maksutulon kasvun. Viime vuonna ensivakuutuksen maksutulo oli 1,1 miljoonaa euroa.
   Jokilatvojen Lähivakuutusyhdistys on lisäksi vuosien varrella kehittynyt taloudellisesti vakavaraiseksi yritykseksi. Sen oma pääoma ja tasoitusmäärä ovat kaksinkertaistuneet seitsemässä vuodessa, ja liikevoiton kahdeksan viime vuoden keskiarvo on 19 prosenttia, kun se on lähivakuutusyhdistyksillä keskimäärin 10 prosenttia. Jokilatvojen Lähivakuutusyhdistyksen vakavaraisuusaste on yli 250 prosenttia.

Raimo Sailas Op-ryhmän
Vuoden Metsävaikuttaja

Valtiosihteeri Raimo Sailas on valittu Osuuspankkiryhmän ensimmäiseksi Vuoden Metsävaikuttajaksi. Sailaksen valinta julkistettiin Osuuspankkiryhmän valtakunnallisena metsäpäivänä Savonlinnassa maanantaina.
   Osuuspankkiryhmä palkitsee vuosittain metsäsektorilla erityisen ansioituneen yksityisen henkilön, työryhmän tai yhteisön. Raimo Sailaksen valintaa perustellaan sillä, että hän on osoittanut erityistä kiinnostusta metsää, metsätaloutta ja metsien moninaiskäyttöä kohtaan. Hän on vaikuttanut tärkeimpiin metsäpäätöksiin ja ollut Suomen Metsäyhdistyksen järjestämän Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan puheenjohtaja sen perustamisesta lähtien. Sailas on myös Suomen 4H-liiton hallituksen ja Työtehoseuran valtuuskunnan puheenjohtaja. Metsä kuuluu lisäksi miehen harrastuksiin.
   Osuuspankkiryhmän Vuoden Metsävaikuttajan ansiot voivat olla mistä tahansa metsäsektorilta: metsätaloudesta, -teollisuudesta, opetus- ja tutkimustyöstä tai järjestötoiminnasta. Valinnassa painaa metsän hyväksi tehty pitkäjänteinen työ, jolla on myös pysyviä vaikutuksia.

Suur-Seutu valitsi
Eteläisessä Suomessa vuoden 2004 alussa aloittavan Suur-Seudun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on valittu Max van der Pals Ok Seudusta ja varapuheenjohtajaksi maanviljelijä Kimmo Koivisto SSO:sta.
   Suur-Seudun Osuuskaupan hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen hallituksen jäsenet ovat Simo Knaapi, Terhi Alanko, Olavi Utukka ja Sirkkaliisa Sahramaa.-MN

Lähivakuutuksen
MTK-jäsenedut laajenevat

Lähivakuutus-ryhmän MTK:n jäsenille tarjoama etuvalikoima laajenee, kun Lähivakuutus ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto allekirjoittivat entistä tiiviimpään yhteistyöhön tähtäävän sopimuksen.
   Yhteistyön runkona on tarjota MTK:n perusjäsenille etuja sekä vakuutusten hinnassa että palvelun laadussa. Tähänkin asti MTK:n jäsenet ovat saaneet alennusta maatila- ja metsävakuutuksista. Nyt samat alennukset koskevat lisäksi kotivakuutuksia, ja sisältävät myös nuorisovakuutuksen. Etu laajenee myös näiden vakuutusten lisäturvavakuutuksiin, kuten tapaturmavakuutuksiin.
   Lähivakuutuksen toimitusjohtaja Harri Kainulainen muistuttaa, että Lähivakuutus-ryhmän ja MTK:n yhteistyöllä on jo pitkät perinteet. "Uuden sopimuksen tarkoitus on laajentaa yhteistyömuotoja tilanteessa, jossa maaseudulla on tapahtunut ja tapahtuu paljon muutoksia."
   Kainulaisen mukaan sopimus on kädenojennus etenkin MTK:n metsä- ja maaseutuyrittäjäjäsenille sekä kaupunkilaisille metsänomistajille. "Haluamme johtavana maa- ja metsätalouden vakuuttajana kannustaa kaikkia, jotka toimivat suomalaisen maaseudun hyväksi."
   Kainulainen on huolestunut metsien vakuuttamisen vähäisyydestä. Suomessa vain kolmannes yksityismetsistä on vakuutettu, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on 90 prosenttia. Hänen mielestään metsänomistajien kannattaa tarkistaa vakuutusturvaansa esimerkiksi myrskyjen varalta.
   Jäsenetujen lisäksi Lähivakuutuksen ja MTK:n yhteistyö koskee maatilatalouteen, metsätalouteen ja maaseutuyrittäjyyteen liittyvien tulevaisuuden vakuutusten tuotekehitystä ja riskienhallintaa.

Osuuspankkikeskus uusi nimensä
Osuuspankkikeskus-OPK on ottanut käyttöön uuden nimen: Osuuspankkikeskus Osk, ruotsiksi Andelsbankscentralen Anl. Muutoksesta päätettiin Osuuspankkikeskus-OPK:n varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa huhtikuun alussa ja uudet säännöt rekisteröitiin kaupparekisteriin 30. toukokuuta. Osuuskunnan aputoiminimenä kansainvälisessä toiminnassa on OKO Bank Group Central Cooperative.

 

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset