3. | 6. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Yritysmuotojen moninaisuus tärkeä osa EU:n taloutta
Komission osuustoiminta- tiedonannosta kirjanen
Pellervo on tehnyt erillisen painotuotteen EU:n komissiolta 23 helmikuuta 2004 tulleesta tiedonannosta, joka käsittelee osuuskuntien kehittämistä Euroopassa.
   Tiedonannossa komissio muun muassa katsoo, että eurooppaosuuskunnan sääntöjen antaminen merkitsee velvollisuuksia jäsenvaltioille. Komission mukaan viranomaisille ja sidostahoille syntyy hyvä tilaisuus parantaa lainsäädäntöä ja luoda suotuisampi ympäristö osuuskuntien perustamiselle.

   Kirjasen esipuheessa toimitusjohtaja Pellervon Veikko Hämäläinen sanoo komission osuustoimintalinjauksen tulevan tarpeeseen Suomessakin. Suurimpia ongelmia nimittäin on, että avainasemassa olevissa viranomaisorganisaatioissa ja oppilaitoksissa osuustoimintaa ja osuuskuntaa ei tunneta riittävästi. Painotuotteen hinta- ja hankintatiedot >> 

Moelvenille lisää omistajia
Finnforest Oyj:n norjalainen tytäryhtiö Moelven on saanut uusia omistajia Norjasta.
   Kaksi norjalaista metsänomistajayhdistystä on hankkinut Moelvenistä osakkeita ennestään omistamiensa osakkeiden lisäksi, kaksi metsänomistajayhdistystä tuli Moelveniin uusinä omistajina. Yhdistyksille tuli nyt uusia osakkeita yhteensä 12,4 prosenttia osakekannasta. Myyjinä ovat Finnforest, Metsäliitto Osuuskunta sekä Moelven Industrier ASA, jotka kaikki saivat myyntivoittoa osakkeiden myymisestä.
   Finnforestilla on kaupan jälkeen 51 prosenttia Moelvenin osakkeista.

POP-ryhmä uusi verkkopalvelut
Finnforest Oyj:n norjalainen tytäryhtiö Moelven on saanut uusia omistajia Norjasta.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset