10. | 6. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiProAgrian kehityskeskustelu-palvelu käyttöön tiloilla

Portti ja ProAgria yhteistyöhön
Järvi-Suomen Portille liharaaka-ainetta tuottavien maatilojen kilpailukykyä ryhdytään vahvistamaan. Portti ja ProAgria maaseutukeskukset Portin hankinta-alueella ovat sopineet tätä koskevasta yhteistyöstä.
   Sopimuksen arvioidaan kattavan 150 sikatilaa ja 100 naudanlihatuotantoon erikoistunutta tilaa. Kehityskeskustelut tiloilla alkavat kesäkuussa 2005.
  Hyötyinä keskusteluista on Järvi-Suomen Portin toimitusjohtajan Kari Tillasen mukaan erityisesti kilpailukyvyn ja tuottavuuden kasvu maatiloilla. Erityisesti nuoria yrittäjiä ja jatkavien tilojen ihmisiä toivotaan mukaan kehityskeskusteluihin.
   Kehityskeskustelut ovat ProAgrian uusi palvelu. Agronomi Antti Tamminen ProAgria Etelä-Karjalasta kertoo, että niissä kartoitetaan nykytilanne, määritetään tarvittavat kehittämiskohteet sekä tilan kehitystä ohjaavat tavoitteet ja mittarit.
   Kehityskohteiden käytäntöön viennissä hyödynnetään mm. ProAgrian tietopankkien tuottamaa yritys- ja vertailutietoa.
   ProAgria on vuoden aikana laajentanut yhteistyötään teurastamojen kanssa. Yhteistyö on sisältänyt mm. sikatilojen investointeihin liittyvän taloussuunnittelun ja -seurannan sekä tuotannon ohjaukseen liittyvien atk-ohjelmien käyttöneuvonnan. Järvi-Suomen Portin kanssa tehtyä sopimusta ProAgria pitää esimerkkinä tulevaisuuden yhteistyömalleista.

Ruotsissa vastaava ohjelma vähentänyt vahinkoja
Lähivakuutus kehitti Turvatilaohjelman
Lähivakuutus on kehittänyt systemaattiseen turvallisuusajatteluun perustuvan LÄHI-Turvatilaohjelman. Lähivakuutuksessa nähdään, että ohjelma siirtää maatilavakuuttamisen painopisteen jo tapahtuneiden vahinkojen korvaamisesta tulevaisuuden turvaamisen.
   Turvatilaohjelma käsittää seitsemän pääasiassa vakuutusalan keväällä 2005 julkaisemiin yhteisiin turvaohjeisiin perustuvaa toimenpidettä.
   Mukaan lähtevät tilat palkitaan tekemästään riskienhallintatyöstä 5-20 %:n alennuksella uuden Farmi-maatilavakuutuksen ja sen lisäturvien maksuista.
   Lähivakuutuksesta Juha Helander kertoo, että Ruotsissa johtavalla maatilojen vakuuttajalla Länsförsäkringillä on vastaavantyyppinen, mutta hieman kevyempi ohjelma.
    Noin 9000 maatilaa Ruotsissa oli käynyt ohjelman läpi vuoteen 2004 mennessä. Niiden tilojen vahinkotiheys on puolet siitä, mitä muilla tiloilla.

Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus muutti nimeä
Ruralia-instituutti aloitti
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta on tullut Ruralia-instituutti. Sillä on yksiköt Mikkelissä ja Seinäjoella. Uusi nimi on jo käytössä.
   Instituutin ruotsinkielinen nimi on Helsingfors Universitet Ruralia-institutet ja englanninkielinen University of Helsinki Ruralia Institute.

Yt-neuvotteluesitys: noin 75 ihmistä vähennetään
Portti jakaa liiketoiminnot kahteen osaan
Järvi-Suomen Portin liiketoiminnot jaetaan valmisteliiketoimintaan sekä teurastuksen ja leikkuun sisältävään liiketoimintaan, Portti tiedotti tiistaina.
   Portin hallitus päätti asiasta tiistaina, että toinen liiketoiminta-alue keskittyy tuottamiseen ja tuotteiden markkinointiin, toinen tuottaa sille kilpailukykyistä raaka-ainetta ja omistajatuottajille hankintapalveluita.
   Portissa tavoitellaan liiketoiminnan muutoksilla 4-4,8 miljoonan euron vuosittaista säästöä.
   Tiistaina Järvi-Suomen Portti antoi henkilöstöryhmille esityksen yt-neuvotteluista, jotka koskevat koko henkilökuntaa. Yritys kertoo henkilökunnan vähentämistarpeeksi noin 75 henkilöä.
   Hallintoaan Portti tarkentaa niin ikään. Hallituksesta tehdään selkeästi yrityksen strategian ja suuntaviivojen määrittelijä. Hallituksen jäsenten toimikaudeksi tulee yksi vuosi. Hallintoneuvosto puolestaan muuttuu valvontaelimeksi. Portin edustajisto kokoontuu 16. kesäkuuta ja saa  hallintoneuvostolta tällaisia muutoksia koskevan esityksen.

Tytäryhtiöt ulkomailla paransivat, eniten virolaiset
Valion liikevaihto laski, tulos ennallaan
Valio-konsernin liikevoitto pysyi 22 miljoonassa eurossa, mutta liikevaihto pieneni viisi prosenttia, kun verrataan tämän vuoden tammi-huhtikuun lukuja vastaavan ajan viimevuotisiin.
   Liikevaihto oli 506 miljoonaa euroa. Kolme prosenttia sitä vähensivät jäätelön ja lastenruokien liiketoimintojen myynnit viime syksynä.
   Tulos ennen satunnaisia eriä oli sama 20 miljoonaa euroa kuin vertailujaksolla.
   Ulkomailla Valion liikevaihto pieneni kahdeksan prosenttia ja kotimaassa neljä prosenttia. Tase pieneni hieman 401 miljoonaan euroon.
   Konsernin omavaraisuusaste nousi 46 prosenttiin.

Matti Karppinen Lithellsistä
Lännen Tehtaiden toimitusjohtajaksi
Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Matti Karppisen (46).
   Karppinen on Atria Yhtymä Oyj:n Ruotsin tytäryhtiön Lithells AB:n toimitusjohtaja vuodesta 2002. Karppinen lopettaa Lithellsillä elokuun 2005 lopussa ja aloittaa Lännen Tehtaissa 1.9.2005.
   Ennen Lithellsiä Karppinen on toiminut mm. Saarioinen Oy:n markkinointijohtajana ja Nokian Renkaat Oyj:ssä tulosyksikön johtajana.
   Lännen Tehtaiden nykyinen toimitusjohtaja Erkki Lepistö on ilmoittanut eroavansa tehtävästä. Hän jatkaa yhtiön toimitusjohtajana kunnes uusi toimitusjohtaja ottaa tehtävän vastaan.
   Lännen Tehtaat -konserni muodostuu Elintarvikeryhmästä ja Maatalousryhmästä. Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 474 miljoonaa euroa, liikevoitto 11,4 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 10,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 1000 henkeä.

Anne Kallinen toimitusjohtajaksi 
Suomen Gallup Elintarviketiedossa
Agronomi Anne Kallinen on kutsuttu Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n toimitusjohtajaksi 1.7.2005 alkaen.

Anne Kallinen
   Anne Kallinen vastaa Suomen Gallup Elintarviketiedossa  Agri-tutkimusyksiköstä. Markkinatutkimustehtävissä hän on ollut vuodesta 1980 ennen ETT:oa Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitoksessa, josta siirtyi Elintarviketieto Oy:öön. Kallinen on koko työuransa ajan ollut vastuussa kokonaisvaltaisesti asiakkuuksien hoidosta ja myötävaikuttanut ETT:n menestykseen.
   Nykyinen toimitusjohtaja Eeva Karikoski on toiminut osa-aikaisesti opetustehtävissä Finnish Business Collegessa ja päättänyt jäädä elokuusta alkaen kokopäivätoimisesti opetusalalle.

Vilkaise myös tuoreimmat nimitykset linkistä yllä!

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset