29. | 6. | 2007  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiLobbausta yli sadan vuoden takaa
Pellervo vetosi pappeihin

Papeille lähetetyn kirjasen kansi.

Pellervo-Seura saattaa tämän päivän internet-lukijoiden nähtäville vuodelta 1902 olevat julkaisut, joissa seura vetoaa Suomen papistoon maanviljelijöiden aseman ja osuustoiminnan edistämiseksi.
   Seurassa 64-sivuisena säilyneen kirjasen papeille kirjoitti Hedvig Gebhard, vaikka hänen nimeään ei ole siinä mainittu. Sen sijaan kirjasen esipuheessa kollegoihinsa vetoaa Elis Bergroth, kannakselainen Räisälän kirkkoherra.
   Pellervo-Seuran 9-jäseninen johtokunta evästi kirjasen tehoa oman aikansa "flaierilla", lentokirjasella, kesäkuussa 1902.
   Pellervon verkkosivujen nettikirjastoon lisätään vähitellen sekä uusia osuustoiminnallisia julkaisuja että digitoituja historiallisia teoksia.


Avainhenkilöitä palkitaan menestyksestä
Atria kannustaa osakkeilla ja rahalla
Atria Yhtymä ryhtyy kannustamaan avainhenkilöitään konsernin liikemenestyksen mukaan yhtiön osakkeilla sekä rahalla, päätti konsernin hallitus.
   Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan seuraavina vuosina osittain yhtiön A-osakkeina ja osittain rahana; rahana niin, että se kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2007 perustuu konsernin liikevoittoprosenttiin ja sijoitetun pääoman tuottoon.
Maksettavat osakepalkkiot ovat vuodelta 2007 enintään 100.100 Atria Yhtymän A-sarjan osaketta.
   Yhtymän hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Timo Komulaisen, Runar Lillandtin ja Leena Saarisen uudelleen. Heidän lisäkseen hallitukseen kuuluvat Tuomo Heikkilä, Matti Tikkakoski ja Ilkka Yliluoma.
   Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ahti-Pekka Vornanen ja hallituksen puheenjohtaja Martti Selin valittiin uudelleen.Valtioneuvosto hyväksyi alueliitoksen
Sipoosta Helsinkiin

Valtioneuvoston enemmistö on äänestänyt Sipoon osien Helsinkiin liittämisen puolesta äänin 8-4.
   Hallitus käsitteli asiaa torstaina. Liittämistä vastaan olivat asian esitellyt ministeri Mauri Pekkarinen (kesk.), ministerit Paavo Väyrynen (kesk.), Stefan Wallín (r) ja Astrid Thors (r). Pekkarinen esitti koko ehdotuksen hylkäämistä.
   Päätöksen mukaan Helsinki saa Sipoolta noin 30 neliökilometrin alueen vuoden 2009 alussa. Ratkaisuun sisältyy Vantaalta Västerkullan kiilaksi nimetty alue.
   Vantaa myöntyi alueliitokseen, mutta Sipoosta ilmoitettiin valitettavan päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.Tutkimusarvio vuoteen 2015:
Metsäalalta vaaditaan rankkaa uusiutumista
Metsäalalta vaaditaan todellista uudelleensuuntautumista toimintatapoja myöten, arvioidaan PTT:n ja Metlan yhteisessä tutkimuksessa.
   Tutkimusjohtaja Ritva Toivonen Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta ja tutkija Raija-Riitta Enroth Metlasta keräsivät 115 asiantuntijan näkemykset yhteiskunnan ja metsäalan kehityksestä vuoteen 2015 mennessä.
   Tutkimuksen mukaan metsäsektori ei säilytä kilpailukykyään pelkillä korjausliikkeillä.
   Alan kehitystoimilla on lisäksi kiire ja niiden tulisi olla mittavia ja rohkeita. Tutkimuksen ja luovuuden lisäksi korostuvat kokonaan uuteen suuntautuvat rohkeat investoinnit. Asiantuntijoiden kannanotoista paljastuu myös tarvetta kemianteollisuuden, metsä- ja energiateollisuuden yhteistyölle.
   Näkemysten taustana ovat yhteiskunnalliset muutokset. Väestö ikääntyy ja kaupungistuu; metsätalouteen kohdistuu ristiriitaisia näkemyksiä. Riippuvuus palveluista lisääntyy. Tuloerot kasvavat. EU:n kilpailukyky ei kehity hyvin ja talous kasvaa hitaasti Euroopassa, Suomen metsäteollisuuden päämarkkina-alueella.Atria sulkee Liettuan tehtaan
ja keskittää Baltian toiminnot Viroon

Atria sulkee tappiollisen Liettuan tehtaansa Vilnassa ja irtisanoo tehtaan 139 työntekijää. Baltian tuotannolliset toiminnot keskitetään Valgan tehtaalle Viroon.
   Atria-konsernissa ratkaisua perustellaan tehtaan tappiollisuuden lisäksi pienellä markkinaosuudella, joka on kolmisen prosenttia. Tehdas suljetaan viimeistään 31.8.2007 mennessä. Tehtaan sulkemisesta aiheutuu Atrialle noin 2 miljoonan euron kertaluontoinen kulu.
   Atria omistaa Vilnan tehtaan kiinteistön selvittää mahdollisuutta myydä kiinteistön ja siihen liittyvät maa-alueet.Hygieniapassi vaaditaan vuonna 2008
Vesiosuuskunnissa kouluttautumisen ja tekniikan uusimisen tarvetta

Kunnallistekniikka ulotetaan entistä useammin myös vapaa-ajan asuntoon. kuva Markku Nummi

Suomessa on riittänyt hyvää pohjavettä haja-asutusalueen yksittäisten kiinteistöjen kaivoihin, mutta myös yli tuhat vesiosuuskuntaa huolehtii kokonaisten kylien sekä taajamien vedensaannista.
   Suomessa perustettavista osuuskunnista kolmannes on vesiosuuskuntia. Esimerkiksi Tanskassa samaa väestömäärää palvelee noin 2 700 vesiosuuskuntaa.
   Myös kunnat tukevat vesisosuuskuntia, koska välttyvät siten itse investoinneilta ja ylläpidolta. Moni tällainen vesiosuuskunta on myöhemmin yhdistynyt kunnan vesijärjestelmiin.
   Vesihuollolla myös keinotellaan. Osuustoiminta-lehden 3/2007 verkkosivulla kerrotaan Tallinnan tapauksesta. Vesilaitosyhtiö myytiin ulkomaisille sijoittajille, jotka otettuaan yhtiöstä hyödyt irti ja suututettuaan asiakkaat tarjoavat sitä takaisin Tallinnalle.
   Suomessa Vesi- ja viemärilaitosten yhdistys VVY tavoittelee yhteistyössä Pellervo-Seuran kanssa osuuskuntien päättäjiä varmistaakseen, että osuuskuntien tekniset ja hygieniset asiat sekä osaaminen pysyvät kunnossa.
   Vain pieni osa vesiosuuskunnista on järjestäytynyt. VVY:n jäsenenä on viitisenkymmentä osuuskuntaa.


Yrityskaupat aiheuttavat myynnin
järjestelyjä Hankkija-Maataloudessa

Hankkija-Maatalous on aloittanut yt-neuvottelut, jotka koskevat noin 790 henkeä. Neuvottelut johtuvat siitä, että Suomen Rehun ja Lännen Rehun liiketoiminnot siirtyvät Hankkija-Maataloudelle ja samaan aikaan Hankkija-Maatalouden myynnin toimintamallia muutetaan. Yt-menettelyn seurauksena arvioidaan henkilökunnan vähenevän noin 45 henkilöllä.
   Suomen Rehu Oy:n ja Lännen Rehu Oy:n hallitukset päättivät juhannuksen alla suunnitelmista siirtää rehujen myyntitoiminnot liikkeenluovutuksella Hankkija-Maatalous Oy:lle. Hankkija-Maatalous Oy:n palvelukseen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä.
Rehujen tuotekehitys, raaka-ainehankinta ja valmistus jatkuvat aikaisempaan tapaan Suomen Rehussa.
   Neuvottelujen piiriin kuuluu Suomen Rehulta ja Lännen Rehulta siirtyvä myyntihenkilöstö sekä Hankkija-Maatalous Oy:n myynnin henkilöstö. Henkilöstön vähentämistarpeen syynä ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Yt-neuvottelut saadaan päätökseen viimeistään 6.8. mennessä.
   Suomen Rehu Oy:n ja Lännen Rehu Oy:n myyntitoimintojen liikkeenluovutus Hankkija-Maatalous Oy:lle toteutetaan 1.9.2007.

Arvonimiä osuustoiminnassa vaikuttaville
Tasavallan presidentti myöntänyt kaikiaan noin 140 arvonimeä 15. kesäkuuta.
   Osuustoiminnallisten yritysten palveluksessa tai niiden hallinnon luottamustehtävissä heistä toimii useita. Kauppaneuvoksen arvonimen sai Keski-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Keijo Manner Jyväskylästä.
   Talousneuvoksen arvonimi myönnettiin asiakasmäärältään Suomen suurimman Lähivakuutusyhdistyksen, Varsinais-Suomen Lähivakuutusyhdistyksen toimitusjohtajalle Tapio Tuusalle Taivassalosta.
   Maanviljelysneuvoksen arvonimen sai maanviljelijä Tauno Uitto Tyrnävältä. Uitto on mm. Valion Eläkekassa Valion Keskinäinen vakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtaja, Valion hallituksen varapuheenjohtaja, Osk. Pohjolan Maidon hallituksen jäsen, ProAgrian puheenjohtaja, Pellervo-Seuran valtuuskunnan ja MTK:n valtuuskunnan jäsen ja kotipitäjässään kunnanhallituksen puheenjohtaja.
   Kunnallisneuvoksen arvonimen sai asianajaja, varatuomari Pauliina Haijanen Laitilasta. Hän on mm. Lähivakuutus-ryhmän Keskusliiton hallintoneuvoston puheenjohtaja, Vakka-Suomen Lähivakuutusyhdistyksen hallituksen jäsen, Vakka-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen, Pellervon valtuuskunnan jäsen.
   Talousneuvoksen arvonimi myönnettiin maanviljelijä Ilkka Juuselalle Äetsästä. Juusela on mm. Vammalan Seudun Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja, Lähivakuutusyhdistys Vammalan hallituksen puheenjohtaja, Metsäliiton hallintoneuvoston jäsen ja entinen Pellervo-Seuran valtuuskunnan jäsen.


Pääjohtaja Kari Neilimosta vuorineuvos

Vuorineuvos Kari Neilimolla riittää energiaa kiertää esittelemässä S-ryhmää eri tilaisuuksissa. Kuvassa hän on puhumassa Finlands Svenska Andelsförbundin Våra Frågor -seminaarissa tammikuussa 2007.
Kuva Markku Nummi

Tasavallan presidentti on myöntänyt vuorineuvoksen nimen ja arvon Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan SOK:n pääjohtajalle, taloustieteiden tohtori, professori Kari Neilimolle.
  Ennen S-ryhmän pääjohtajuutta Neilimo teki pitkän tieteellisen uran eri korkeakouluissa ja yliopistoissa. Hän oli tutkijana ja lehtorina Vaasan kauppakorkeakoulussa, vuonna 1970 hän aloitti yrityksen taloustieteen lehtorina Tampereen yliopistossa ja eteni eri tehtävissä liiketaloustieteen professoriksi. Vuodet 1991–99 hän toimi liiketaloustieteen professorina Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa. Tampereen yliopiston liiketaloustieteen professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2000, mitä virkaa hän hoiti kunnes tuli valituksi SOK:n pääjohtajaksi vuonna 2002.
  Neilimo valittiin Pirkanmaan Osuuskaupan hallituksen jäseneksi vuonna 1988. Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana hän toimi 1992–2002.
  SOK:n hallintoneuvoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi Neilimo valittiin vuonna 1991. Puheenjohtajuus kesti yhtäjaksoisesti hänen pääjohtajaksi nimittämiseensä saakka eli vuoteen 2002.
  Neilimon asiantuntemusta ja laaja-alaista osaamista on käytetty hyväksi eri yhteisöjen luottamustehtävissä tieteen, järjestöelämän ja yritysten piirissä. Hän on muun muassa Suomen Kaupan Liiton hallituksen puheenjohtaja. Hänen omaa aikaansa vievät muun muassa toiminta HelsinkiMissiossa ja yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa.Kilpailuvirasto hyväksyi Suomen Rehun kaupan
Hankkija-Maatalous tehostaa
rehu- ja ruokintapalveluja maatiloille

Suomen Rehu tytäryhtiöineen siirtyy Hankkija-Maatalouden hallintaan 6. kesäkuuta.
  Kilpailuvirasto on hyväksynyt Suomen Rehun osake-enemmistöä koskevan kaupan Lännen Tehtaiden ja Hankkija-Maatalouden kesken. Kaupan osapuolet ovat sopineet kaupan toteuttamispäiväksi 6.6.2007.
  Suomen Rehusta tulee kaupan toteuttamisen jälkeen Hankkija-Maatalous Oy:n tytäryhtiö, josta Lännen Tehtaat Oyj omistaa 49 prosenttia.
  "Yrityskaupan ansiosta pystymme jatkossa toimimaan rehumarkkinoilla entistä kilpailukykyisemmin", toteaa Hankkija-Maatalous Oy:n toimitusjohtaja Ensio Hytönen.
  Toiminnan suoraviivaistumisen ja tehokkuuden lisääntymisen seurauksena Hankkija-Maatalous kykenee Hytösen mukaan jatkossa tarjoamaan kotieläintuottajille myös aikaisempaa paremmat rehualan palvelu- ja ruokintaratkaisut.
  Hankkija-Maatalous käynnistää uuden, tehtaalta asiakkaalle tuotantoketjun ja aloittaa siinä syntyvien synergiaetujen toteuttamisen.
  Osapuolet sopivat tammikuussa kaupasta, joka koskee 51 prosenttia Suomen Rehun osakkeista.
  Lännen Tehtailla on oikeus myydä loput 49 prosenttia Suomen Rehun osakkeista Hankkija-Maataloudelle.

  Hankkija-Maataloudella puolestaan on näihin osakkeisiin osto-optio. Sen toteuttaminen on mahdollista aikaisintaan 15 kuukautta enemmistökaupan toteuttamisen jälkeen.
  "Kauppa vahvistaa merkittävästi S-ryhmän maatalouskaupan arvoketjua ja tarjoaa S-ryhmälle mahdollisuuden olla mukana rehun valmistuksessa ja vaikuttaa näin koko maatalouden panostuotannon tehokkuuteen entistä laajemmin ja syvemmin", toteaa SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo.
  Kauppa tarjoaa Neilimon mukaan hyötyjä suomalaisille maatalouden harjoittajille ja välillisesti koko yhteiskunnalle. Hän sanoo S-ryhmän investointien maatalouskauppaan ja sitä palvelevaan teollisuuteen olevan selkeä viesti siitä, että S-ryhmä näkee maatalouskaupan kehittyvänä alueena suomalaisessa liiketoimintakentässä.


Logistiikkakeskushanke etenee Moskovassa
Valio parantanut tulostaan
Valio-konserni tiedottaa liikevoittonsa ja tuloksensa ennen satunnaisia eriä tammi-huhtikuussa olleen paremmat kuin edellisenä vuonna. Tulosta paransi varsinkin jauheiden ja rasvojen ennakoitua korkeampi maailmanmarkkinahinta. Hinnan uskotaan säilyvän alkuvuoden tasolla koko vuoden.
Valio-konsernin liikevaihto kasvoi 2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihtoon. Suomessa kasvu oli 2 prosenttia ja ulkomailla 3 prosenttia.
Suomessa liikevaihto kasvoi maidoissa ja mehuvalmisteissa, mutta ravintorasvojen myynti väheni.
Vienti ulkomaille pysyi edellisen vuoden tasolla. Juustojen vienti väheni hieman ja muiden tuotteiden vienti kasvoi. Muut ulkomaiset tytäryhtiöt, paitsi Finlandia Cheese USA:ssa lisäsivät liikevaihtoaan.
Moskovan logistiikkakeskuksen henkilöstön rekrytointi ja koulutus on aloitettu. Toiminnan käynnistykseen valmistautuminen aiheuttaa kustannuksia kuluvalle vuodelle.


Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset