17. | 6. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiKainuu avasi tietä muille uusosuuskunnille
Osuustoiminnan ansiomitali ja -merkki ensimmäistä kertaa uusosuustoiminnalle
Ensimmäiset uusosuustoimintayritykselle myönnetyt osuustoiminnan ansiomitalit ja -merkit menivät Kainuuseen.
   Pronssisen Gebhard-mitalin sai Tapio Nivala Kajaanista. Nivala edistää alueen osuustoimintaa Kainuun neuvontapisteessä. Hän on ollut mukana Pellervo-Seuran valtakunnallisessa uusosuustoimintaprojektin ohjausryhmässä ja perustamassa mm. uusosuuskuntien yhteenliittymää Coop Finland ry:tä.
   Yksi uusosuustoiminnan menestyjistä Kainuussa on tänä vuonna 10-vuotisjuhlaansa viettävä Kainuun Kanerva. Kanerva on monialayritys, joka on työllistänyt jo noin 150 ihmistä erilaisissa rakentamisen, hoiva-alan, toimistotyön, kiinteistönhoidon ja muissa tehtävissä.
   Hallituksen puheenjohtaja Torben Axelsen kertoo, että 19 Kanervan perustajajäsentä on edelleen aktiivisesti toiminnassa mukana. Jäsenmäärä on 73.
   Kainuun Kanervan toimistonhoitaja Kaija Leinonen on ollut osuuskunnassa elokuusta 1995 eli toimiston avaamisesta lähtien. Leinoselle on myönnetty Osuustoiminnan pronssinen ansiomerkki.
   Osuustoiminnan ansiomitalit ja -merkit myöntää Pellervo-Seura.

Saneerausohjelma lähiaikoina käräjäoikeudelle
Järvi-Suomen Portin tappio 
kasvoi selvästi vuonna 2004 
Järvi-Suomen Portin liikevaihto vuonna 2004 oli 125,9 miljoonaa euroa eli kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.
   Konsernin operatiivinen tulos oli selkeästi tappiollinen. Liikealijäämä oli 3,6 miljoonaa euroa.
   Toimitusjohtaja Kari Tillasen mukaan liikevaihtoa laskivat erityisesti lihavalmisteiden ja einesten myyntihintojen halpeneminen ja lihan myyntimäärien pienentyminen.
   Lihan hankinta väheni 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Sian- ja naudan käsittelymäärät laskivat 5,4 prosenttia edellisvuodesta eivätkä vastanneet asetettuja tavoitteita. Kalkkunan käsittelymäärät sitä vastoin kasvoivat 43 prosenttia ja olivat tavoitteen mukaisia.
   Liikealijäämää kasvattivat myös vuodenvaihteessa tehdyt 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kirjaukset irtisanottujen työntekijöiden tulevan eläketurvan kattamiseksi sekä irtisanottujen ja työvelvoitteista vapautettujen palkkakulut, noin 0,3 miljoonaa.
  Tilikauden kokonaisalijäämäksi koko konsernissa tuli 8,2 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna kokonaisalijäämä oli 5,8 miljoonaa. Tappioon sisältyy satunnaisia kuluja 2,8 miljoonaa, joista suurimmat erät olivat kalkkunaliiketoiminnan liikearvon poisto (1,1 M€) ja rakennusten arvonalennukset (1,6 M€).
   Liiketoiminnan kassavirta on ollut positiivinen.
   Järvi-Suomen Portti Osuuskunnassa aloitettiin yrityssaneerausmenettely viime joulukuussa. Valmisteilla oleva ja lähiaikoina Mikkelin käräjäoikeudelle jätettävä saneerausohjelma tulee sisältämään suuntaviivat rahoitukselle lähivuosina.
   Tillanen toteaa, että menettelyn aikana yritys on selvinnyt kaikista uusista velvoitteistaan sopimusten mukaisesti. Tilanteen ei odoteta muuttuvan menettelyn loppuaikana.
   Osuuskunnan edustajiston kokous 16. kesäkuuta päätti selkeyttää hallituksen ja hallintoneuvoston rooleja sekä tehtäviä. Muutoksissa on otettu huomioon hyvää hallintotapaa koskevat ohjeet.
   Hallintoneuvoston sääntömääräisesti erovuorossa olevat jäsenet Timo Kallio, Aarno Kontinen, Pekka Partanen, Kai Siekkeli ja Hannu Vuoriniemi valittiin tehtäviinsä uudelleen.

"Hyvä avaus Venäjällä"
Atria
ostaa Pit-Produktin ja nousee
johtavaksi toimijaksi Pietarin alueella

Pit-Produktin liiketunnus.
Atria on luvannut ilmoittaa ennen kesälomia ratkaisustaan laajentaa toimintaa Venäjälle. Torstaina Atria kertoi ostavansa Pietarin alueelta Pit-Produkt -yritysryhmän lihanjalostuksen liiketoiminnot.
   Kauppa tekee Atriasta heti alan suurimman toimijan Pietarissa ja antaa edellytykset laajeta Venäjän markkinoilla. Pit-Produktilla on jo asiakkuuksia esimerkiksi Moskovan alueella.
   Osapuolet eivät julkista kauppahintaa. Pit-Produktin liikevaihdon vuonna 2006 arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa dollaria. Yritys työllistää noin tuhat työntekijää. Atrian taloudellisena neuvonantajana yrityskaupassa on toiminut HSH Gudme Corporate Finance.
   Yrityskauppa vaatii voimaantullakseen vielä Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja kaupan muiden voimaantuloehtojen täyttymisen.
   Atrian pörssitiedotteessa todetaan, että Venäjän markkina on jo pitkään kiinnostanut Atriaa nopean kasvunsa vuoksi ja Atria on etsinyt sopivia ostokohteita sekä Pietarin että Moskovan alueilta.
   "Pit-Produkt on omalla maantieteellisellä alueellaan tunnettu toimija ja sillä on jo asiakkuuksia myös muun ohella Moskovan alueella. Tämän vuoksi se on hyvä avaus Venäjällä. Yhtiöillä on yhteinen näkemys siitä, että toiminnan jatkokehittämiseksi ja kasvun varmistamiseksi Venäjällä tullaan investoimaan voimakkaasti."
   Atrian teettämän arvion mukaan Pit-Produktin markkinaosuus Pietarin alueella on noin 15 - 20 prosenttia. Yhtiö on toimittajana useissa suurissa kauppaketjuissa. Yhtiöllä on investointiohjelma tuotantokapasiteetin laajentamiseksi sekä logistiikkakeskuksen rakentamiseksi.
   Pit-Produkt on perustettu vuonna 1996 ja kasvanut Pietarin alueen toiseksi suurimmaksi lihanjalostajaksi. Yhtiöllä on kaksi tuotantolaitosta, moderni ja hyvässä kunnossa oleva tuotantokalusto.
   Yhtiön päätuotteita ovat erityyppiset lihavalmisteet. Yhtiön päätuotemerkki on yrityksen nimi Pit-Produkt.

Ritva Toivonen, PTT: Paineita kohdistuu puun hintaan
Puun tarjonta myyntiin vähenee
verotuksen siirtymäkauden jälkeen
Yksityismetsänomistajat vähentänevät puun tarjoamista myyntiin vuosina 2006-07 kun metsäverotuksen siirtymäkausi vuoden 2005 lopulla päättyy ja metsäverotuksessa siirrytään kokonaan myyntiverotukseen.
   PTT:n ja Työtehoseuran tiistaina julkistaman tutkimuksen mukaan puun hinnalla on selvä vaikutus myyntihalukkuuteen.
   53 prosenttia metsänomistajista oli epävarma myykö metsäänsä 2006-07, kun sitä kysyttiin heiltä vuoden 2003 lopulla. Heidän päätöksensä siis tulevat ratkaisemaan puun kokonaistarjonnan siirtymäkauden jälkeen.
   Myynnistä epävarmojen osuus on lisääntynyt ja varmuudella puuta myyvien osuus pienentynyt niin, että kun toteutuneita kauppoja 2002-03 oli 27 prosentilla metsänomistajista, 2004-05 varmasti puuta myyvien osuus on 25 prosenttia ja 2006-07 enää 20 prosenttia.
   Pinta-alaverotuksen siirtymäkaudeksi valinneet metsänomistajat tulevat tarjoamaan puuta myyntiin vähemmän kuin myyntiverotukseen heti vuonna 1993 siirtyneet metsänomistajat.
   Oletus on tutkija Anna-Kaisa Rämön mukaan ollut, että siirtymävaiheessa pinta-alaverotuksen valinneet lisäävät myyntiä ja myyntiverotuksen valinneet vähentävät tarjontaa, mutta myöhemmin osat vaihtuvat.
   Ilmassa on ollut jopa sellaista pelkoa, että pinta-alaverotuksessa olevat tilat tyhjentävät metsänsä hakkuukypsästä puusta eivätkä sitten tule puumarkkinoille vähään aikaan.
   Hieman sen suuntaan he toimivatkin: tutkimusjohtaja Pekka Ripatti Työtehoseurasta sanoo, että siirtymäkauden alkaessa pinta-alaverotuksen valinneiden metsissä oli hakattavia puuvaroja enemmän kuin myyntiverotuksen valinneilla, mutta nyt puuvarat ovat likimain tasoissa.
   Myytävää puuta on edelleen kumpaakin verotusmuotoa edustavien metsänomistajien metsissä.
   "Mitään dramaattisia muutoksia siirtymäkauden loppu ei merkitse", tutkimusjohtaja Ritva Toivonen PTT:sta sanoo. Toivosen mukaan puun hintaan kohdistuu paineita, jos kerran myyntihalukkuus vähenee. Joka  tapauksessa kokonaistarjonta vähenee ja myyntialat pienenevät.
   Metsänomistajat ilmoittivat vuoden 2003 lopulla olevansa valmiita myymään puuta vuosina 2006-07 yhtä paljon kuin vuosina 2002-03, jos puun hinta nousee 6-7 prosenttia syksyn 2003 hintaa korkeammaksi.
   Tutkijat arvioivat, että metsänomistajat vertaavat hintaa ennemmin vuoden 2005 hintatasoon kuin syksyn 2003 hintatasoon.
   Tutkija Tapio Tilli PTT:sta kertoo, että metsänomistajien epävarmuus myyntiaikeista vähenee, kun puun hintataso ilmoitetaan.
   Tillin mukaan metsää verotetaan enemmän vuoden 2006 alusta lähtien kuin sitä on verotettu siirtymäaikana tai sitä edeltäneenä aikana, jolloin kaikki metsänomistajat maksoivat metsäveroa metsän pinta-alan mukaan.

H-hetki Venäjä-ratkaisussa lähestyy
Atrian toisen neljänneksen tulos
jää viimevuotisesta
Atria ilmoitti tiistaina, että sen toisen neljänneksen tulos jää viime vuoden vastaavan neljänneksen tulosta pienemmäksi.
   Koko vuoden tulosta on toimitusjohtaja Seppo Paatelaisen mukaan vielä vaikea arvioida, mutta hyvä myynnin kehitys ja Atrian markkina-aseman vahvistuminen edelleen ovat kompensoimassa raaka-aineen hinnannoususta aiheutuvaa tulosvähennystä.
   Atrian mukaan raaka-aineiden hinnannousu rasittaa valmisteteollisuuden tulosmuodostusta, erityisesti Atrian Ruotsin tytäryhtiössä Lithellsissä. Lithellsin tuloskehitys on selvästi viimevuotista alhaisempi. Samalla grillikauden alku on ollut kylmää eikä se ole edesauttanut lihavalmisteiden kysyntää. Lisäksi Atrian viime vuoden tuloksessa oli satunnaisia tuloja kolme miljoonaa euroa, joita ei tänä vuonna ole.
   Atria aikoo kertoa lähiaikoina mahdollisista aikeistaan Venäjän markkinoilla. Tavoitteena on ollut, että Atria edelleen vahvistaa markkinajohtaja-asemaansa lihavalmisteiden valmistajana Itämeren ympäristössä. Tällä hetkellä Atrialla on teollista toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Virossa ja Liettuassa.


Milkalle uusi toimitusjohtaja
Meijeriosuuskunta Milka on saanut uuden toimitusjohtajan. Yrityksen hallintoneuvosto on nimennyt toimitusjohtajaksi Ann-Charlott Kjerpin. Kjerp on aloittanut toimitusjohtajan tehtävässä kesäkuun alusta. Aiemmin hän on toiminut osuuskunnan ja Enighetenin palveluksessa vuodesta 1987.

Nautailmoitukset
hoituvat WebElmerillä

Kaikki karjanomistajat voivat tehdä ilmoituksensa nautarekisteriin Internetissä WebElmeriä käyttäen.
   WebElmer ei kuitenkaan sisällä niitä monipuolisia raportointeja, joita voi tehdä WinElmerin PC-versiolla.
   WebElmerillä voi hoitaa eläinilmoitukset ja tiedoksiannot viralliseen nautarekisteriin ja tilata korvamerkkejä. Sitä voi käyttää joka päivä ympäri vuorokauden.
   WebElmer on ollut koekäytössä viime vuodenvaihteessa ja kaikille ilmaisessa tutustumiskäytössä. Ilmaiskäytön aikana sillä voi tehdä eläinten syntymä-, osto- ja poistoilmoitukset ja tilata korvamerkit.
   Nyt maksullisena ohjelmaa on lisätty siirtoilmoitus, merkittä kuollut, vapaiden merkkien tilaus, kastrointi, tuottajan tiedot, nautakarjan lopettamisilmoitus ja palautelomake.
   WebElmer maksaa 2,33 euroa kuukaudessa + alv. WinElmer-, WinAmmu- ja WinPihvi-ohjelmiin sisältyy ilmainen WebElmerin käyttöoikeus.
   ProAgria Maatalouden Laskentakeskuksen ylläpitämä Nautarekisteri tuottaa ja ylläpitää tietoja maa- ja metsätalousministeriölle ja sen tietopalvelukeskukselle Tikelle. Varatoimitusjohtaja Christian Jurvanen toteaa sen tuovan Suomen kotieläinsektorille merkittävää kilpailuetua muihin Euroopan maihin verrattuna.
   Nautarekisteri on ensimmäinen EU:n virallisesti hyväksymä eläintunnisterekisteri.

Nyt myös useita tuoreita nimitysuutisia Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset