21. | 6. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
Tony Vepsäläinen Tampereelta
Osuuspankkikeskuksen toimitusjohtajaksi


Tony Vepsäläinen

Osuuspankkikeskuksen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Tony Vepsäläinen. Vepsäläinen on 46-vuotias oikeustieteen kandidaatti, eMBA ja nimityshetkellä Tampereen Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja. Hänen tehtävänsä OPK:n toimitusjohtajana alkaa 1.1.2007.
Vepsäläinen seuraa tehtävässä toimitusjohtaja Reijo Karhista, joka aloittaa OP-ryhmän pääjohtajana niin ikään vuoden 2007 alusta lukien.
Vepsäläinen on tulevan tehtävänsä perusteella myös OKOn hallituksen varapuheenjohtaja. Hän siirtyy OPK:n johtokunnan jäseneksi 1.10.2006.
Tony Vepsäläinen on ollut OP-ryhmän palveluksessa vuodesta 1993 ja Tampereen Seudun Osuuspankin toimitusjohtajana vuodesta 1998 lähtien.


Instituutissa käynyt 37 000 kurssilaista

Pellervo-Instituutilla 15 vuotisjuhla
Yritysten luottamusjohdon koulutukseen erikoistuneen Pellervo-Instituutin 15-vuotisjuhlaseminaarissa voi havaita instituutin ohjelman kattaneen yksittäisen maa- ja metsätilan tai yrityksen tietotarpeet aina niihin EU- tai globaalisiin WTO-seikkoihin, joiden paineessa luottamusjohto joutuu ratkaisunsa tekemään.

Pellervo-Instituutin 15-vuotisjuhlakahvit instituutin pihalla Espoon Tapiolassa aloittivat instituutin juhlaseminaarin tiistaina. Perustamispäivä on 12. kesäkuuta. Kuvat Markku Nummi


Instituutin hallituksen puheenjohtaja Heikki Laurinen kertoi instituutin kouluttaneen noin 37 000 kurssilaista.


Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen (keskellä) saattelivat autolle Marcus H. Borgström ja Michael Hornborg.

Pellervo-Instituutin kehitysjohtaja Matti Farin kukitettiin: yksi syistä oli osuuskuntien luottamusjohdon käyttöön juuri ilmestynyt Johdosta kiinni -kirja.


Nuorten kvartetti toi sekä juhlallisuutta että pientä kevennystä tapahtumaan.

   "Erikoistuminen luottamusjohdon koulutukseen on vain vahvistunut viime vuosina", tulkitsi instituutin hallituksen puheenjohtaja Heikki Laurinen käydessään läpi tämän Pellervon ja MTK:n yhteisen koulutusyksikön vaiheita.
   Kurssilaiset saavat instituutissa kokonaisnäkemyksen eri toimialoilta ja niihin vaikuttavista viitekehyksistä, mutta koulutukseen kuuluvat myös erilaiseen nippelitietoon keskittyvät täsmäkurssit. Ensi syksynä aloittaa 10:s HLJ-kurssi.
   Laurisen mukaan myös kentällä tapahtuva koulutus lisääntynee nykyisestään.
   Instituutin toimitusjohtajan Kari Huhtalan mukaan instituutin tavoite on olla oppimiskeskus, mihin tehtävään se onkin itsensä ainutlaatuisella tavalla asemoinut.
   Huhtalan puheeseen sisältyi pari tavallaan retorista kysymystä: "Mitä hyötyä on hyvästä hallinnosta?" ja "Mitä haittaa on huonosta hallinnosta?" Hän totesi, että heikon menestyksen syitä löytyy yleensä yrityksessä tehdyistä muutaman vuoden takaisista vääristä päätöksistä - tai siitä, ettei päätöksiä ole tehty.
   Huhtala kysyi myös, ovatko parhaat kyvyt jo käytössä yritysten hallinnossa ja mainitsi esimerkiksi nuorten ja taajamien metsänomistajien edustuksen luottamustehtävissä. Joka tapauksessa fyysistä työtä korvaa koko ajan yhä enemmän osaaminen. Myös yhteistyö on tulevaisuuden vahvuuksia.
   Osuuskuntien johtamisen tutkimus on vasta alkutaipaleellaan, arvioi projektipäällikkö Iiro Jussila Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Eniten on toistaiseksi tutkittu kuluttajaosuuskuntia, nyt myös tuottajaosuuskunnat ovat mukana tutkimuksissa. Jussila sanoi ensimmäisen tutkimuskokonaisuuden aiheesta valmistuvan Lappeenrannassa vuoden 2007 aikana.
   Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen kantoi huolta tuottavuuden kasvusta. Hän totesi, että kilpailun positiivinen vaikutus on kiistaton ja että tuottavuuden kasvuvauhti on talouden ja hyvinvoinnin kasvun ydinasioita.
   Liikasen viestejä oli, että tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen syventäminen koulutuksessa, organisaatioissa, yrityksen eri prosesseissa parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta.
   Sitran ohjelmajohtaja Timo Kekkonen haastoi kehitykseen lisää uudistushakuisuutta. Innovatiivisuutta tulisi hänestä kaivaa esiin esimerkiksi kohdistamalla julkinen tuotekehityspanostus nykyistä tarkemmin muuttuvien tarpeiden mukaan. Yliopistojen rakennetta tulisi kehittää ja yliopistojen kansainvälisyyttä lisätä, osaamiskeskittymiä on luotava, Kekkonen edellytti. Yleisesti hän arvioi tarvittavan lisää verkostoja, riskinottoa, luovuutta.
   Aloittavien yritysten neuvontaa ja rahoitusmarkkinoita Kekkonen ehdottaa kehitettävän ja ehdottaa verokannusteita, jotta yksityistä pääomaa saataisiin tähän tarkoitukseen.

Lihanleikkaamo automatisoituu
HK Ruokatalo vähentää 57 Forssassa
HK Ruokatalon Forssan tuotantolaitoksen leikkaamotoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Automaatioasteen noston vuoksi leikkaamotoimintojen työvoimatarve vähenee 57:llä henkilöllä nykyisestä noin 320:sta.
   Forssan tuotantolaitoksessa työskentelee vakituisesti tällä hetkellä lähes 600 henkeä. HK Ruokatalo teurastaa ja leikkaa Forssassa sianlihaa.
   Forssan tuotantolaitoksen uudistus valmistuu tavoiteaikataulussaan. Lähes kahdeksan miljoonaa euroa maksavassa uudistuksessa nostetaan leikkaamon automaatioastetta ja vähennetään raskaita ja toistoa vaativia työvaiheita.
   Uudistus otetaan koko laajuudessaan käyttöön juhannuksen jälkeisellä viikolla.
   HK Ruokatalossa on meneillään teollisen rakenteen kehittämisohjelma, jolla tehostetaan tuotantoa ja varmistetaan kapasiteettia käsiteltävien lihamäärien kasvaessa. Teurastuslinjan uudistamisessa työn alla ovat vielä teuraseläinten vastaanottotilat ja ruhojen pikajäähdyttämö. Ne valmistuvat loppusyksyllä 2006.

Ruotsalainen Eliasson erosi
Cogecalle varapuheenjohtaja Hollannista
Hollantilainen professori Gert van Dijk on valittu Euroopan maatalousosuuskuntien järjestön Cogecan varapuheenjohtajaksi.
    Van Dijk on Hollannin osuustoimintajärjestön NCR:n pääsihteeri ja hollantilaisissa yliopistoissa sekä osuustoiminnan teorian että yritystalouden professori.
   Cogecan varapuheenjohtajana tähän asti ollut ruotsalainen Christer Eliasson erosi tehtävästä omasta pyynnöstään.

Jaana Kiljunen Faba Jalostuksen vt. toimitusjohtajaksi
Jarmo Juga siirtyy FAO:n tehtäviin
Faba Jalostuksen toimitusjohtaja MMT Jarmo Juga siirtyy 1. heinäkuuta alkaen FAO:n palvelukseen Roomaan. Osuuskunnan hallitus on nimennyt vt. toimitusjohtajaksi MMM Jaana Kiljusen.
   Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti uuden toimitusjohtajan valitsee edustajisto ensi lokakuussa pidettävässä kokouksessa. Tehtävä tulee julkisesti auki kesän aikana.
   Juga on toinen lyhyen ajan sisällä FAO:n huipputehtäviin nimitetty suomalainen. Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino nimitettiin keväällä FAO:n metsäosaston johtoon, ”maailman metsäjohtajan”    tehtäväksi tituleeratulle paikalle.
   Lähtöpuheessaan henkilökunnalle Juga totesi sanoi, että osuuskunnan tilanne on vakaa, talous on tasapainossa ja toiminnot kaikin puolin kunnossa. Juga oli osuuskunnan eri tehtävissä kaikkiaan 18 vuotta.
   Heinäkuun alussa vt. toimitusjohtajana aloittava Jaana Kiljunen kertoi, että nautalinjan vt. johtajana tulee toimimaan Pirkko Taurén. Johtoryhmään kuuluu lisäksi sikalinjan johtaja Matti Puonti. Laajennettuun johtoryhmään tulevat lisäksi taloushallinnosta vastaava ProAgria Palvelukeskuksen tj. Hannu Myllymäki ja viestintäpäällikkö Ulla-Mari Sundelin-Ryytty.
   Jaana Kiljunen linjasi tulevaa toteamalla, että sinänsä ei ole niin tärkeää kuka yrityslaivaa ohjaa, kun sillä on hyvä miehistö, kuten Faba Jalostuksessa on. Hän sanoi yrityksellä olevan selkeä strategia, jonka toteuttamista jatketaan johdonmukaisesti. Tavoitteena on saada aikaan toimiva ja tehokas keinosiemennysjalostusorganisaatio Suomeen.
   Suomen Sianjalostus Oy:n hallitus nimitti kesäkuun alussa yhtiön toimitusjohtajaksi Faba Jalostuksen sianjalostuslinjan johtajan Matti Puontin. Puonti hoitaa tehtävää oman toimensa ohella.

Sokolów valmis pörssistä ottoon
Puolalainen lihatalo Sokolów on siirtynyt kokonaan Saturn Nordic Holdingin omistukseen.
Saturn Nordic Holding on lunastanut Sokolówin vähemmistöosakkailla vielä olleet 9,37 miljoonaa osaketta.
Sokolówin on jo aiemmin ilmoitettu otettavan pois Varsovan arvopaperipörssin pörssilistalta. Nyt omistaja aikoo jättää tätä koskevan päätöksen Puolan viranomaisille. Asiasta tehtiin päätös Sokolówin yhtiökokouksessa Varsovassa toukokuussa.