text2.gif (876 bytes) 20 | 06 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
PTT puuttui asuntomarkkinoiden ongelmiin
Varallisuuden uusjako muuttoliikkeestä
Kymmenien miljardien markkojen ongelma kansantaloudessa syntyy tyhjiksi jäävistä asunnoista. Väestöä siirtyy houkutteleviin keskuksiin, joissa puolestaan asunnot kysynnän ansiosta kallistuvat tavallisilta ihmisiltä ulottumattomiin.
   Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen PTT:n katsauksessa 2/2001 professori Paavo Okko ja yliassistentti Asko Miettilä katsovat lisäksi, että asuntojen hintojen muutokset alueellisen kysynnän mukaan tietävät suurta varallisuuden uusjakoa Suomessa.
   Asuntomarkkinat eivät enää kehity maan eri osissa samansuuntaisesti. Tohtori Seppo Laakson mukaan Helsingin seutu erottuu muusta maasta monella mittarilla kun taas maalle ja pieniin kaupunkeihin  jää tyhjiä asuntoja.

pttkats2_01v.jpg (66879 bytes)
PTT-katsaus 2/2001

   Kenen maksettavaksi kustannukset sitten jäävät? kirjoittajat kysyvät ja vastaavat, että usein ne kiertyvät yhteiskunnan vastuulle, mistä syystä asuntopolitiikassa pitää varautua myös asuntokannan hallituun supistamiseen.
   Lisää asiasta PTT:n kotisivuilla.

Pellervo-Instituutin syksyn koulutus
MTK:n ja Pellervon yhteinen kouluttaja Pellervo-Instituutti on julkistanut syksyn 2001 koulutusohjelmistonsa.
   Syksyllä ovat vuorossa muiden muassa HLJ-tutkinnon kurssit 3 ja 4 ja taloudenhallintakurssi. Liha-, vilja- ja maitoalan syysseminaarien ajankohdat on jo lyöty lukkoon.
   Syksyllä on myös erittäin laaja metsänhoitoyhdistysten koulutusohjelma.
   Lisää instituutin omilla sivuilla.

Kansainvälinen osuustoimintapäivä 7. heinäkuuta
Osuustoiminta on joustavaa

Osuustoiminnan eettiset arvot ja periaatteet yhdessä asiantuntevan liiketoiminnan kanssa muodostavat osuustoiminnan tarjoamat edut, jotka erottavat osuustoiminnan muusta liiketoiminnasta. Osuustoiminnassa ihminen on etusijalla jo sen vuoksi, että osuustoimintayritysten liiketoiminta lähtee ihmisten tarpeista, ei voiton saalistamisesta. Näin linjaa Kansainvälinen Osuustoimintajärjestö ICA osuustoimintaa uudella vuosituhannella Kansainvälisen Osuustoimintapäivän julistuksessaan. Päivää vietetään 7. heinäkuuta.
   ICA korostaa joustavuutta osuustoimintamuotoisen yrittämisen etuna. Se on pärjännyt hyvin kovenevissa markkinaolosuhteissa vanhoilla vahvoilla aloillaan ja on leviämässä myös uusille aloille. Eri puolilla maailmaa perustetaan yhä enemmän osuuskuntia esimerkiksi sosiaalipalveluihin ja informaatioteknologian alalle.
   Erityisesti naiset ja nuoret ovat valinneet osuuskunnan yritysmuodoksi, koska se antaa muita yritysmuotoja enemmän mahdollisuuksia huomioida yksilölliset tarpeet ja sen yrityskulttuurissa ihminen menee voitontavoittelun edelle. Pellervo-Seuran Hedvig –projekti on Suomessa jo noin vuoden ajan tuonut esille tätä näkökulmaa.
   ICA:n mukaan jäsenet eivät ole ainoita voittajia osuustoiminnassa. Sen eduista hyötyvät kaikki asiakkaat ja lähiympäristö.
   Osuuskuntien ja valtiovallan suhteet ovat nousemassa nyt esille. ICA on käynnistänyt yhteistyön YK:n ja ILO:n (Kansainvälinen Työjärjestö) kanssa yleisen tason toimintaperiaatesuositusten muodostamiseksi valtion ja osuuskuntien välisiin suhteisiin. ICA kannustaa osuuskuntia nykyistä suurempaan aktiivisuuteen hankkeessa.
   Samoin ICA kannustaa osuuskuntia ottamaan käyttöön ja tuomaan esille vasta perustettua osuuskuntien omaa Internet-verkkotunnusta (.coop). Sen kautta voidaan erottua muista yrityksistä ja myös avata uudenlaista kanssakäyntiä mm. hallitusten kanssa. -Antti Mustonen
   Lisää kansainvälistä osuustoimintatietoa ICA:n kotisivuilla.

Lähivakuutuksella lupaava alkuvuosi
Lähivakuutus-ryhmä on menestynyt myös tämän vuoden alkupuolella ja Lähivakuutus-yhtiön toimitusjohtajan Harri Kainulaisen mukaan se tietää ryhmälle jälleen lisää markkinaosuutta alalla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön maksutulo oli 16 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vahinkovakuutuksen maksutulo koko maassa oli 7 prosenttia.
   Lähivakuutus-ryhmällä oli sekä yhtiökokous että suomen- ja ruotsinkielinen liittokokous Helsingissä.
   Lähivakuutus-yhtiön hallintoneuvostoon ja Lähivakuutus-ryhmän Keskusliiton valtuuskuntaan valittiin uutena jäsenenä valittiin toimitusjohtaja Ola Lindholm Kemiöstä vuoden 2001 loppuun. Erovuoroiset valittiin uudelleen.
   Lokalförsäkringsgruppens Svenska Förbund rf:n liittovaltuustoon valittiinu usina jäseninä valittiin toimitusjohtaja Jan-Erik Järvinen Paraisilta ja toimitusjohtaja Torolf Nygård Teerijärveltä.
   Vuoden Lähivakuutusyhdistykseksi valittiin Pohjois-Savon Lähivakuutusyhdistys. Pohjois-Savon Lähivakuutusyhdistys on kehittänyt toimintaansa ryhmän strategian mukaisesti ja laajentanut toimintaansa menestyksellisesti Kuopion kaupunkiin.
   Lähivakuutus-ryhmän historia valmistuu vuonna 2005. Sen kirjoittajaksi on valittu filosofian maisteri Annastiina Henttinen.

Metsäliiton verkkopalvelu
on uudistunut. Sivuilta löytää hakemansa asiat huomattavasti helpommin kuin entisiltä sivuilta.
   Nyt Metsäliitto Osuuskunnan heti kotisivulta http://www.metsaliitto.fi löytää osuuskunnan oleelliset tiedot ja palvelut. Ratkaisu on tämän päivän muodin mukainen vasen valikko, josta hiirellä hipelöimällä saa uusia valikoita.

Muuta:
- OPK:n ja OKOn johtokuntien uudeksi jäseneksi on nimetty 1.9.2001 alkaen toimitusjohtaja, varatuomari Erkki Böös Savonlinnan Osuuspankista. OPK:n ja OKOn hallintoneuvostot vahvistivat Böösin nimityksen 14. kesäkuuta.

- Karjaportin hallintoneuvoston erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat henkilöt: Uusia jäseniä: Hilkka Weijo Luhangasta ja Pekka Luukkonen Ruokolahdelta.

- Maatilan Pellervon kesäkuun numerossa perehdytään oikein erityisessä liitteessä siihen, minkälaista on ostaminen Internetistä. Ne haastatellut, jotka ovat kokeilleet verkkokauppaa, ovat tyytyväisiä.
   Toinen lehden isoista teemoista liittyy eläinten terveydenhuoltoon. Säädökset ovat muuttumassa ja tiloilla odotetaan, että eläimiä saa lääkitä myös eläimen omistaja eikä vain eläinlääkäri.
   Lue lisää.

- Uusi Osuustoiminta-lehti ilmestyy juhannuksen jälkeen. Pellervon johtokunnan puheenjohtaja Marcus H. Borgström lupaa, että osuustoiminnan yliopisto-opetukseen palataan vielä. Professori Bengt Holmström Michiganista katsoo, että omistaja-arvon ylikorostus on menossa ohi.
   Lue lisää.

- Sitra rahoittaa kaikkiaan 40 julkista Internet-työasemaa viiden Kainuun kunnan alueella. Lahjoituksen hinta on noin kahdeksan miljoonaa markkaa.
   Ensisijaisesti projektin tarkoitus on kosiskella Internetin hyötykäyttöön väestön osaa, joka on vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskunnasta.
   Kainuun liiton mukaan nettikioskien käyttäjille suositellaan tutustumista vasta avattuun Kansalaisverkkoon. Kansalaisverkkoa työstää maakuntaliiton Oppiva Kainuu -projekti.

 

ViikkoPellervon alkuun