30. | 6. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Eduskunta hyväksyi 
verolakiuudistukset

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä selvällä äänienemmistöllä 93-52 hallituksen esityksen yritys- ja pääomatuloverouudistukseksi keskiviikkona.
   Ensimmäisessä käsittelyssä lakiesitykseen hyväksytty osuuskuntien osuuspääoman koron verotusta käsittelevä lausuma säilyy laissa.
   Eduskunta äänesti asiasta noin neljätuntisen keskustelun päätteeksi. Esitystä vastaan olivat kokoomuksen, vasemmistoliiton, vihreiden ja perussuomalaisten edustajat. Noin neljäsosa kansanedustajista oli poissa.
   Osuuskuntien osuuspääoman verotusta käsiteltiin sekä lakiesitystä puolustaneiden että sitä vastustaneiden puheenvuoroissa. Esimerkiksi Jere Lahti (kok) piti lakiuudistuksen uhkana sitä, että osuuskuntia muutetaan yhtiöiksi ja menetetään näin hyvän yritysmuodon edut. Lahti sanoi, ettei voi ymmärtää osuuskuntien käsittelemistä näin eri tavalla kuin muita yrityksiä. Lahti korosti osuuskunnan säilymistä yritysmuotona ja kiirehti lakiin muutoksia.
    Matti Ahde (sd) piti myönteisenä, että valtiovarainvaliokunta otti yksimielisen kannan osuuskuntien verokohteluun. Ahde viittasi lausumaan ja osuuspankkeja koskevaan päätökseen. Hän myös totesi lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan ottaneen kannan yritysmuotojen neutraalista kohtelusta.
    Eduskunta äänesti lopulta hallituksen esityksen ja sen hylkäämistä esittävän Kimmo Sasin (kok) esityksen välillä. Sasi katsoi poliitikkojen sotkeneen Arvelan työryhmän hyvän esityksen ja tulkitsi, että hallituksen sosialidemokraattiset ministerit saivat toimittua osuuskuntien verokohtelua koskevissa asioissa sosialidemokraattien hallitsemien osuuskuntien edun mukaisesti, mutta keskustan hallitsemat osuuskunnat puolestaan kärsivät.
   Eduskunnan lupaama selvityksen osuuskuntien verokohtelusta on määrä alkaa valtiovarainministeriössä elokuussa.

Pekka Kaikkonen
johtajaksi HK Ruokataloon 


Pekka Kaikkonen
Kuva Markku Nummi
Järvi-Suomen Portin edellinen toimitusjohtaja Pekka Kaikkonen (42) on nimitetty lihavalmiste- ja valmisruokateollisuuden johtajaksi HK Ruokatalossa.
   Kaikkosesta tulee myös HK Ruokatalon johtoryhmän jäsen. Hän on koulutukseltaan elintarviketieteen maisteri. Nimitys astuu voimaan 1. syyskuuta.
   Logistiikkatoiminnot HK Ruokatalossa eriytetään omaksi kokonaisuudekseen ja ryhmää siirtyy vetämään nykyinen tuotantojohtaja Jari Leija (39).
   Myös Leijasta tulee HK Ruokatalon johtoryhmän jäsen.

Yritys- ja pääomaverotusmietintöön lausumaehdotus:
Osuuskuntien voitonjaon verotuksesta
pikainen selvitys 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö yritys- ja pääomaverouudistuksesta  valmistui tiistaina 22. kesäkuuta.
   Valtiovarainvaliokunta liitti hallituksen esitykseen lausumaehdotuksen, jonka mukaan osuuskunnan osuuspääoman koron verotusta selvitettäisiin pikaisesti ja selvityksen pohjalta tarvittaessa valmistellaan verosäädösten muutos siten, että osuuskunnan osuuspääomalle maksama korko rinnastetaan verotuksessa pääsääntöisesti listaamattoman yhtiön maksamaan osinkoon. Lausumaan sisältyy muun muassa, että maatalouden tuottajaosuuskuntien jäseniä kohdellaan tasavertaisesti muiden osuuskuntien jäsenten kanssa. 
   Lausuman mukaan mahdollisesti tarvittavat säädösmuutokset toteutetaan osuuskuntien jäsenille menevän voitonjaon verotusta kiristämättä. Samalla selvitetään, voidaanko ketjuverotus myös alle kymmenen prosentin omistukseen poistaa, jos omistus liittyy läheisesti omistajien liiketoimintaan ja osuudet on omistettu vähintään viisi vuotta.
   Valmistelu tulee valiokunnan mukaan tehdä siten, että mahdolliset säädösmuutokset voidaan saattaa voimaan vuoden 2005 verotuksessa.
   Valiokunta kannanottoon sisältyy muun muassa, että osuuspankin saamat osingot osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetulta osuuspankkien keskusrahalaitoksena toimivalta liikepankilta olisivat verovapaata tuloa.
   Hallituksen esitys oli ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa jo seuraavana päivänä keskiviikkona 23. kesäkuuta. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä (kesk) esitteli valiokunnan mietinnön. Ala-Nissilä sanoi esitykseen tehdyn muutosehdotuksia eduskuntavetoisesti ja viittasi osuuspankkeja koskevaan valiokunnan esitykseen ja lausumaan.
Kalliomäki: Selvitys paikallaan
Hallituksen esitykseen tehtiin valtiovarainvaliokunnassa kolme vastalausetta. Niistä toisessa käsitellään osuuspääoman koron verotusta. Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajat esittävät, että verovapaa raja nostetaan 5 000 euroon ja sen ylittävältä osalta veroprosentti on 50. Valiokunnan esityksen tapaan vastalause puoltaa muutoksia, joilla osuuskuntien verotus tarkemmin rinnastetaan listautumattomien yhtiöiden verokohteluun.
   Ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä oppositiopuolue kokoomus esitti laajasti kritiikkiä koko yritys- ja pääomaverouudistusta kohtaan ja hallituspuolueiden taholta arvuuteltiinkin, mahtaako kokoomus olla kaatamassa koko uudistusesitystä.
   Käydyssä keskustelussa Jari Leppä (kesk) mainitsi osuuskunnat merkittäväksi yritysmuodoksi ja kysyi valtiovarainministeri Antti Kalliomäeltä (sd), onko varmaa, että lausuma tullaan ottamaan hallituksessa vakavasti ja että näin ilmaistu eduskunnan tahto asiassa toteutuu.
  Ministeri Kalliomäki vastasi hallituksen pitäneen koko ajan mielessään esityksessä osuuskuntia sivuavat asiat ja Kalliomäki sanoi itse todenneensa käytyään valtiovarainministeriön verojaostossa, että selvitys on paikallaan.

Finnforestista vähenee 256 työpaikkaa
Metsäliitto-Yhtymään kuuluva Finnforest Oyj vähentää 256 työpaikkaa Suomesta vuoden 2005 loppuun mennessä. Asiaa koskevat yt-neuvottelut päättyivät tiistaina.
   Yt-neuvottelut kuitenkin jatkuvat Lahdessa, mistä Finnforest on siirtämässä vanerien vientimyynnin maaorganisaatioon ja tuotantolaitoksille.
   Finnforestissa tehdään myös konsernijohdon ja konsernitoimintojen uudelleenjärjestelyjä. Uuden mallin mukaisen organisaation ja uuden johtoryhmän on määrä aloittaa ensi syyskuussa.

Valiolta yhteiskuntavastuuraportti 
Valio julkisti ensimmäisen yhteiskuntavastuuraporttinsa 22. kesäkuuta. Valion ”Vastuu hyvinvoinnista” –yhteiskuntavastuuraportissa tarkastellaan Valio Oy:n toimintaa taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristönäkökulmasta. Raportin sisältö on jaoteltu Valion arvoista johdettujen otsikkojen alle.
   Valion raportin pohjana on käytetty YK:n Global Reporting Iniative-ohjeistusta. Raportissa esitetään myös sen sisällön vertailu GRI-suositukseen.

Kasvinsuojelun SM-voittaja Forssasta
Kasvinsuojelun Suomen mestarin 2004 nimi on Kalle Korvenoja. Koijärveläinen voitti SM-tittelin Vihdissä 22. kesäkuuta. Muut sijat Maatilan Pellervon uutissivuilla >>

Järvi-Suomen Portin hallintoneuvosto
valitsi puheenjohtajat

Järvi-Suomen Portti Osuuskunnan hallintoneuvosto on valinnut puheenjohtajaksi Aarto Kosusen Rautjärveltä. Varapuheenjohtajaksi tuli Pekka Parkkinen Mikkelistä. Portin hallintoneuvosto kokoontui 17. kesäkuuta.
   Hallituksen jäseniksi valittiin mikkeliläinen Pekka Harju (varapuheenjohtaja), lapinjärveläinen Tuomo Hasu, rantasalmelainen Jouko Lukkarinen ja iittiläinen Ville Savelainen.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset