1. | 7. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Osuustoiminta vetoaa oikeudenmukaisen globalisaation puolesta 
Globalisaatio ei ole itsessään paha asia, haasteena on vain saada se kehittymään oikeudenmukaisemmin ja siten, että hyödyt jakautuvat tasapuolisemmin kuin nyt. Tästä viestittävät Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ICA ja Yhdistyneet Kansakunnat kansainvälisen osuustoiminnan päivän kunniaksi antamassaan tiedotteessa. Päivä on lauantaina 3. heinäkuuta.
   Oikeudenmukaisesta globalisaatiosta voidaan puhua YK:n ja ICA:n mukaan vasta, kun aidosti kunnioitetaan ihmisten oikeuksia, kulttuurillista identiteettiä ja autonomiaa sekä vahvistetaan paikallisia yhteisöjä. Niiden mukaan epätasapaino nykyisessä taloudessa ei ole eettisesti hyväksyttävää eikä poliittisesti kestävää.

PTT: Ikääntyminen 
ei poista työttömyyttä

Väestön vanheneminen ei poista työttömyyttä ainakaan vuoteen 2012 mennessä, päättelevät Janne Huovari ja Raija Volk Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta.
   Tutkimuksessaan Ikääntyminen ja maaseudun työmarkkinat Huovari ja Volk laskevat, että jos työllisyys kasvaa 0,4 prosenttia vuosittain, työttömyysaste laskee kaikkialla Suomessa hieman, mutta täystyöllisyydestä jäädään kauaksi muulla paitsi pääkaupunkiseudulla.
   Tutkijoiden mukaan ikääntyminen lisää työelämästä poistumista maaseudulla kolmanneksen ja pääkaupunkiseudulla runsaan viidenneksen. Maaseudulla poistujista viidesosa on maataloudesta.
   Tutkijat toteavat, että Vanhasen hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta vaatisi 1,1 prosentin keskimääräisen työllisyyden lisäyksen. Tätä he eivät pidä kovin realistisena vuoteen 2012 mennessä.
   Maaseudulla on tutkijoiden mukaan suuri työvoimareservi, jolla on pääkaupunkiseudun työttömiin verrattuna parempi peruskoulutus, mutta joka ei enää kovin herkästi vaihda asuinpaikkaa. Lisää PTT:n kotisivulla >>

Viljelijät ja elintarvikeyritykset arvioivat:
Sähköinen liiketoiminta lisääntyy,
yhteensopivuudesta säästöjä

Kahdella kolmesta maatilasta oli Internet-yhteys syksyllä 2003, mutta neuvonnan ja hallinnon Internet-palveluja käyttää vain 60 prosenttia viljelijöistä, heistäkin säännöllisesti vain joka kymmenes.
   PTT:ssä Ari Peltoniemi tutki maatilojen sähköistä liiketoimintaa ja verkottumista ja havaitsi, että sähköinen liiketoiminta on tehostanut koko elintarvikeketjun toimintaa. Sekä maatilojen että elintarvikeyritysten mukaan tietojärjestelmien tulee olla yhteensopivia ollakseen tehokkaita.
   Enemmistö maatalousyrittäjistä arvioi, että sähköinen kaupankäynti teollisuuden kanssa lisääntyy. Lisää PTT:n kotisivulla >>

Eduskunta hyväksyi 
verolakiuudistukset

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä selvällä äänienemmistöllä 93-52 hallituksen esityksen yritys- ja pääomatuloverouudistukseksi keskiviikkona.
   Ensimmäisessä käsittelyssä lakiesitykseen hyväksytty osuuskuntien osuuspääoman koron verotusta käsittelevä lausuma säilyy laissa.
   Eduskunta äänesti asiasta noin neljätuntisen keskustelun päätteeksi. Esitystä vastaan olivat kokoomuksen, vasemmistoliiton, vihreiden ja perussuomalaisten edustajat. Noin neljäsosa kansanedustajista oli poissa.
   Osuuskuntien osuuspääoman verotusta käsiteltiin sekä lakiesitystä puolustaneiden että sitä vastustaneiden puheenvuoroissa. Esimerkiksi Jere Lahti (kok) piti lakiuudistuksen uhkana sitä, että osuuskuntia muutetaan yhtiöiksi ja menetetään näin hyvän yritysmuodon edut. Lahti sanoi, ettei voi ymmärtää osuuskuntien käsittelemistä näin eri tavalla kuin muita yrityksiä. Lahti korosti osuuskunnan säilymistä yritysmuotona ja kiirehti lakiin muutoksia.
    Matti Ahde (sd) piti myönteisenä, että valtiovarainvaliokunta otti yksimielisen kannan osuuskuntien verokohteluun. Ahde viittasi lausumaan ja osuuspankkeja koskevaan päätökseen. Hän myös totesi lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan ottaneen kannan yritysmuotojen neutraalista kohtelusta.
    Eduskunta äänesti lopulta hallituksen esityksen ja sen hylkäämistä esittävän Kimmo Sasin (kok) esityksen välillä. Sasi katsoi poliitikkojen sotkeneen Arvelan työryhmän hyvän esityksen ja tulkitsi, että hallituksen sosialidemokraattiset ministerit saivat toimittua osuuskuntien verokohtelua koskevissa asioissa sosialidemokraattien hallitsemien osuuskuntien edun mukaisesti, mutta keskustan hallitsemat osuuskunnat puolestaan kärsivät.

Puolet uusia 
LSO:n edustajistoon

LSO-osuuskunnan jäsenet ovat valinneet viisikymmentä edustajaansa edustajistoon viideksi vuodeksi käyttämään osuuskunnan ylintä päätösvaltaa. Täysin uusia edustajia valittiin 24.
   LSO-osuuskunta on HK Ruokatalo Oyj:n suurin omistaja. Toukokuun 2004 lopussa sillä oli 36,5% yrityksen osakkeista ja 87,2% äänistä.
   Uuden edustajiston toimikausi alkaa 1. heinäkuuta ja jatkuu kunnes seuraava edustajisto on valittu kesäkuussa 2009. Liki 60 prosenttia jäsenistä käytti äänioikeuttaan.
   Edustajiston jäseniksi tulivat: Arja Heino Hollolasta, Kari Kivinen Hämeenkoskelta, Eero Kolila Asikkalasta, Jukka Mäkelä Jokioisilta, Kari Niittymäki Sysmästä, Matti Näsi Kylmäkoskelta, Matti Palvaila Sysmästä, Merja Pirttilä Asikkalasta, Ari Seppälä Lopelta, Antti Suokas Jokioisilta, Carola Vanhanen Rengosta,
Markku Ala-Orvola Vesilahdelta, Timo Kangaspusu Ruovedeltä, Ilmo Karppelin Orivedeltä, Hannu Karppila Kangasalalta, Veikko Salmesvuori Tampereelta, Tapani Tienari Kurusta, Timo Vähä-Eskeli Ikaalisista, Risto Korhola Kauhajoelta, Juha Kesäläinen Vihdistä, Heikki Lehtonen Nummi-Pusulasta, Mikko Leikola Nummi-Pusulasta, Jukka Tuiskula Askolasta, Mika Tuiskunen Orimattilasta, Heikki Asmala Merikarvialta, Mari Korkeaoja-Nurmo Kokemäeltä, Pertti Koskiranta Noormarkusta, Jyri Lehtinen Kihniöstä, Seija Levonoja Vammalasta, Isto Seppä Suodenniemeltä, Simo Takku Punkalaitumelta, Olli Taura Vampulasta, Sanna Vainio Eurasta, Antti Ylilammi Honkajoelta, Yrjö Ylilammi Karvialta, Esa Aula Laitilasta, Jaakko Eskonen Somerolta, Miia Keskitalo Mynämäeltä, Kristiina Kymäläinen Kiskosta, Helmi Mikkola Pöytyältä, Matti Murto Kuusjoelta, Matti Mäkitalo Tarvasjoelta, Marko Onnela Alastarolta, Tapio Peltola Yläneeltä, Juha Penkkala Uudestakaupungista, Mika Raukunen Lemusta, Esa Virtanen Halikosta, Tapani Vuorisalmi Vehmaalta, Guy Broman Liljendalista, Raoul Bergqvist Nauvosta.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset