19. | 8. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi



Juhlakausi alkuun, Elannon 100-vuotisjuhlat lokakuussa
HOK-Elannon alkuvuosi oli menestys 
Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimivan HOK-Elannon liiketoiminta pulppusi alan kehitystä selvästi kiihkeämmin tammi-kesäkuussa.
   "Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto on kasvanut yli 10 prosenttia, mikä on merkittävästi enemmän kuin alalla keskimäärin", toteaa toimitusjohtaja Arto Hiltunen.
   Konsernin liikevaihto oli 516,9 milj. euroa, jossa on kasvua 8,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 27,3 milj. euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 11,3 milj. euroa. Tulokseen sisältyy myyntivoittoja noin 8 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavaan tulokseen. Konsernin liiketulos katsauskaudelta oli 26,3 milj. euroa (11,9 edellisenä vuonna).
   Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto oli 451,8 milj. euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 410,3 miljoonaa. Tulosparannusta on syntynyt, kun HOK:n ja Elannon sulautumisen synergiaedut on päästy hyödyntämään ilman muutostöiden aiheuttamia häiriöitä.
   Vuoden 2005 HOK-Elannon liikevaihdoksi Hiltunen arvioi yli miljardi euroa. Markkinaosuus alueen päivittäistavarakaupasta on noin 35 prosenttia ja ravintolapalveluista 11 prosenttia. Konsernin tulos vuodelta 2005 tulee olemaan selvästi edellisvuotta parempi.
   HOK-Elannon 100-vuotisjuhlat käynnistyvät elokuussa. Asiasomistajat saavat runsaasti erilaisia juhlatuotteita ja muita etuja. Juhlat huipentuvat lokakuussa, kun Osuusliike Elannon perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta.
   HOK-Elanto on avannut runsaasti uusia toimipaikkoja alkuvuonna ja sama tahti jatkuu vuoden toisella puoliskolla. Mutta myös toisinpäin: se myi  esimerkiksi kymmenen ravintolan liiketoiminnan, silti ravintolaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi.
   Konsernin maksuvalmius on ollut hyvä koko katsauskauden. Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 66,4 prosenttia (55,3 % vertailujaksolla).
   HOK- Elannon asiakasomistajien määrä oli 468 500 kesäkuun lopussa. Uusia asiakasomistajia liittyi yli 19 000.
   HOK-Elannon asiakasomistajat saivat S-ryhmän toimipaikoista tehtyjen ostojen perusteella Bonusta yhteensä 15,5 milj. euroa. Bonusostojen määrä kasvoi 23 prosenttia ja S-Etukortti on käytössä kahdella kolmasosalla pääkaupunkiseudun talouksista. HOK-Elanto maksoi vuodelta 2004 osuusmaksuille osuuspääoman korkoa 20 prosenttia, yhteensä 2,5 milj. euroa (14,29 % ja 1,3 M€).
   HOK-Elannon jäsensijoitusten määrä oli 37,5 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa. Säästökassa on kasvanut 3,9 milj. euroa vuoden vaihteesta. S-tilien verollinen korko on ollut katsauskauden aikana 1,75 prosenttia.

Kumpikin vahvistaa asemiaan kilpailussa
Valio ja ruotsalaismeijeri Milko yhteistyöhön
Valio ja Keski-Ruotsissa toimiva Milko (www.milko.se) ryhtyvät yhteistyöhön vahvistaakseen asemiaan markkinoilla.
   Yhteistyö ei vaikuta yritysten omistukseen. 
   Milko on Ruotsin suurin täysin ruotsalaisten omistama meijeriyritys ja Ruotsin viidenneksi suurin elintarvikeyritys. Milkon omistaa noin 1300 maidontuottajaa ja sillä on 950 työntekijää.
   Yhteistyö aloitetaan tänä syksynä Milkon alkaessa valmistaa hedelmäjogurttia Valion ruotsalaiselle tytäryhtiölle. Valio puolestaan aikoo ottaa myyntiin Milkon tuotteita. Milkon juustoista Suomessa tunnetaan parhaiten leivänpäällejuustot Västan ja Greve sekä tuubiin pakatut sulatejuustot.
   "Yhteistyösopimuksella Valio vahvistaa rooliaan Ruotsissa ja Suomessa sekä lisää tuotantonsa joustavuutta ja toimitusvarmuuttaan. Milko on Valiolle sopiva ja hyvä kumppani ja uskon, että yhteistyö avaa molemmille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia", perustelee Valion toimitusjohtaja Harry Salonaho.
   Milkon toimitusjohtaja Bo Berg kertoo Milkon kotisivuilla, että Milko saa hyvän ja merkittävän kokoisen yhteistyökumppanin ja mainitsee Valion menestyksellisen tutkimus- ja tuotekehitysyksikön.
   Berg toteaa myös, että kyse on pitkäaikaisesta ja kumpaakin osapuolta hyödyttävästä yhteistyöstä.
   Milkon liikevaihto oli viime vuonna noin 300 miljoonaa euroa. Yritys jalostaa mm. jogurttia, viiliä ja kermajuustoa myyntiin Ruotsissa ja vie juustoa esimerkiksi Kreikkaan, Englantiin ja USA:han.

Bonusmyyntiä jo yli 60 prosenttia koko myynnistä
S-ryhmä jatkoi vahvaa kasvua
S-ryhmä on kasvattanut osuuttaan päivittäistavarakaupassa alkuvuonna. Ryhmän päivittäistavarakaupan myynnin kasvu 5,8 prosenttia ylittää selvästi päivittäistavarakaupan kasvun Suomessa. S-ryhmä siis vahvistaa markkinaosuuttaan päivittäistavaramarkkinoilla.
   S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli alkuvuonna 172 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän tulos oli 54 miljoonaa euroa.
   Asiakasomistajien määrä on kasvanut edelleen ja uusia jäseniä on liittynyt kuukausittain yli 8 000. Bonusmyynti kasvoi alkuvuonna 13 prosenttia.
   SOK:n pääjohtajan Kari Neilimo toteaa, että alueosuuskauppojen tulos (+8,3 prosenttia) on alkuvuoden osalta edellistä vuotta ja budjetoitua parempi. Myös SOK-yhtymän tulos (+12 prosenttia) on yli budjettitavoitteen.
   ABC-liikennemyymälöiden ja polttonesteautomaattien myynti kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 23,6 prosenttia.
   Neilimon mukaan hyvään kehitykseen ovat alkuvuonna vaikuttaneet asiakasomistajamäärien kasvu ja heidän ostojensa lisääntynyt keskittyminen S-ryhmään.
   "Bonusmyynti olikin alkuvuonna jo 61,3 prosenttia koko S-ryhmän myynnistä. Asiakasomistajuus on yhä selvemmin yksi S-ryhmän menestymisen kulmakivistä."
   "Kuluvan vuoden myynti tulee S-ryhmässä olemaan viime vuotta parempi. Myös tulostaso muodostuu koko ryhmässä vähintäänkin viime vuoden tasoiseksi," Neilimo ennakoi.
   Baltian päivittäistavarakaupan myynti oli noin 37 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 47,2 prosenttia.
   Maataloustoimipaikkoja oli kesäkuun lopussa 154. Näistä oli Agrimarketeja 132 ja konekeskuksia 8, muita maatalous-rautamyymälöitä oli 14. Maatalousliiketoiminta-alueen myynti oli 543 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi edelliseen vuoteen 5,1 prosenttia.
   Ainoastaan autokaupassa ryhmä jäi edellisvuoden tuloksesta. Myynti laski 0,6 prosenttia viime vuoden alkupuoliskon myynnistä. SOK:lla on autokauppaa myös Virossa ja Latviassa.
   Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 89 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä 16 prosenttia. Kokonaisjäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 1 480 541.
   Asiakasomistajaostot Bonusta myöntäviltä yhteistyökumppaneilta kasvoivat 10 prosenttia.
   Asiakasomistajien jäsensijoituksia osuuskauppojen säästökassoissa oli kesäkuun lopussa 651,2 miljoonaa euroa. Se on 31,6 miljoonaa euroa  enemmän kuin vuoden 2004 alkupuolella.
   SOK ja Osuuskunta Tradeka-yhtymä ovat käynnistäneet neuvottelut hankintayhtiö Inex Partners Oy:n koko osakekannan siirtämiseksi SOK:lle.

Yli 11 prosentin lisä myös talletuksiin ja luottoihin
POP-pankeilla vahva tuloskasvu
Paikallisosuuspankkiryhmä teki 16,1 miljoonan euron liikevoiton tammi-kesäkuussa. Se on 14 prosenttia viime vuoden vastaava kautta enemmän. Tiedot ovat vielä tilintarkastamattomia.
   Talletukset Paikallisosuuspankeissa lisääntyivät 11,1 prosenttia yhteensä noin 2532 miljoonaan euroon. Luotot kasvoivat 11,4 prosenttia 2287 miljoonaan euroon.
   Taseen loppusumma nousi kymmenisen prosenttia 3118,8 miljoonaan euroon.
   Järjestämättömät saamiset lisääntyivät noin kolmanneksella 24,3 miljoonaan euroon.
   Tulosta paransi yhteenlasketun korkokatteen nousu 4,8 prosentilla viime vuoden tammi-kesäkuun katteesta.
   Tuotot lisääntyivät 4,5 prosenttia.
   Paikallisosuuspankkien asiakasmäärä oli kesäkuun lopulla noussut 2,6 prosenttia viime kesäkuusta, jäsenten määrä 3,6 prosenttia. Konttorit ja palvelupisteet vähenivät kolmella ja henkilöstö 19 työntekijällä.

Jäsenmaat moittivat EU:n WTO-strategiaa
NBC:n puheenjohtajaksi Esa Härmälä

Pohjoismaiden maatalouden ja maatalousosuustoiminnan edustajia NBC:n laajennetun presidiumin kokouksessa. Takana Suomen edustajista mm. Marcus H. Borgström ja Esa Härmälä. Kuva Sami Karhu
Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvoston NBC:n laajennettu puheenjohtajakokous oli Norjan Bodössä 11.-12. elokuuta. Kokouksen myötä NBC:n puheenjohtajuus siirtyi kiertojärjestelmän kautta Suomelle ja MTK:n puheenjohtajalle Esa Härmälälle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Johtaja Seppo Kallio MTK:sta toimii järjestön pääsihteerinä.
   Seminaariluontoisessa kokouksessa käsiteltiin mm. WTO-kysymyksiä, Pohjoismaiden maatalouden tulevaisuutta sekä osuuskuntien tavaramerkkistrategioita.
   Kokouksen EU-jäsenet moittivat EU:n huonoa neuvottelustrategiaa WTO:ssa. "EU antaa, mutta ei saa mitään tilalle", Härmälä sanoi.
   EU:n ulkopuoliset maat, Norja ja Islanti, joilla on omat neuvotteluasemat WTO:ssa, taas pelkäävät, että heidän maataloutensa uhrataan WTO-neuvotteluissa kalastuksen alttarille. Kokouksessa todettiin, että Pohjoismailla on useasti samat rajasuojaintressit kuin kehitysmailla.
   Yleiskeskustelussa tuotiin esille, että Pohjoismaiden maatalous ei voi jäädä sivukatsojaksi maatalouspolitiikan melskeissä. Sen taloudellista tehokkuutta on alati lisättävä ja uusia markkinoita on vallattava. Talonpojalle pelkästään tukien vastaanottajan tai maaseudun talonmiehen rooli ei ole tulevaisuudessa riittävä. Maatalousosuustoiminnan vahva asema Pohjoismaissa on etu, koska se tehostaa elintarvikeketjua, lisää sen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä antaa viljelijöille suuremman osan ketjun arvonlisäyksestä. Hyvät tavaramerkit ovat yhä useammin avain osuuskunnan menestykselle.

Pellervon maksullisia julkaisuja
Osuuskuntalaki-
julkaisusta uusi painos
Pellervo-Seura on julkaissut erillispainoksen vuoden 2002 alussa voimaan tulleesta osuuskuntalaista. Nyt tästä erillispainoksesta on ilmestynyt uusi painos.
   Julkaisu sisältää uuden osuuskuntalain sellaisena kuin se oli 20. päivänä kesäkuuta 2005.
   Julkaisussa on myös otteita Toiminimilaista, Kaupparekisterilaista ja Kaupparekisteriasetuksesta, jotka ovat vuodelta 1979 sekä Yritys- ja yhteisötietolaista vuodelta 2001.
   Julkaisuluettelo, julkaisuista kuvat, sisältö, tilaustiedot>>

 

Nyt myös useita tuoreita nimitysuutisia Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset