aniweek.gif (7039 bytes)6.10.2000

 
FCC International osaksi
kehitysyhteistyön yhteenliittymää

Suomalainen kehitysyhteistyö tehostuu siten, että Suomen kehitysyhteistyökeskus FCC, Terra Consulting ja FTP International muodostavat kolmestaan FTP Group -nimisen yhteenliittymän.
   Kehitysyhteistyökeskus FCC:stä tulee FCC International Oy, josta FTP International omistaa 52 prosenttia, Pellervo-Seura ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kumpikin 24 prosenttia. FTP Internationalin omistaa opetushallitus, ja Terra Consulting on FTP:n sataprosenttisesti omistama tytäryritys. FCC International Oy säilyy Pellervon osakkuusyhteisönä.
   FTP Group on Suomen johtavia konsulttiyrityksiä. Terra Consultingilla ja FTP Internationalilla on jo pitkään ollut vahva asema maaseudun kehittämisessä. Yritys hyödyntää FCC:n (Finnish Cooperative Development Center), MTK:n ja Pellervon asiantuntemusta maataloudessa ja osuustoiminnassa.
   MTK ja Pellervo lisäävät tukeaan kehitysyhteistyölle uuden yrityksen myötä. Ruokahuollon turvaamisen lisäksi päämääränä on tukea osuustoimintaa ja maaseudun edunvalvonnan kehittymistä erityisesti Itä-Euroopan maissa niiden tavoitellessa EU-jäsenyyttä.
Asiantuntemuksen yhdistäminen tehostaa palveluja
Kaikilla kolmella yrityksellä on vahva kokemus koulutuksesta ja instituutioiden kehittämisestä. FTP International on lisäksi johtava koulutuksen ja opetuksen konsulttiyritys Suomessa.
   Yritysten yhteenliittymä kykenee entistä tehokkaammin ja menestyksekkäämmin viemään suomalaista asiantuntemusta kansainvälisille markkinoille. FTP Groupilla on maaseudun kehittämisprojekteja neljässätoista maassa Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Itä-Euroopan maissa. Vuosittainen kokonaislaskutus on noin 50 miljoonaa markkaa.
   FCC:n menestymisen yksin Itä- ja Keski-Euroopan arvioitiin Pellervo-Seuran toimitusjohtajan Samuli Skurnikin mukaan vaativan taustatahoilta aiempaa suurempaa panostusta kehitysyhteistyöhön. Muitakin yhteistyövaihtoehtoja selvitettiin, mutta liittyminen FTP Groupiin tuntui omistajatahojen mukaan turvaavan yrityksen sekä itsenäisyyden että menestymisen. Edunvalvonta ja yhteydet Keski- ja Itä-Euroopassa on katsottu tärkeäksi muun muassa suomalaisen elintarviketeollisuuden etujen vuoksi.
   Kaikki kolme yritystä jatkavat edelleen juridisesti toisistaan erillisinä ja huolehtivat omista sopimusvelvoitteistaan. Hallinnollisesti yritysten toiminnot kuitenkin yhdistyvät. FTP International erikoistuu koulutus-, metsä- ja ympäristöpalveluihin sekä pienyritysten kehittämiseen ja Projekct Cycle Managenment -koulutukseen. Terra Consulting vastaa maaseudun kehittämishenkkeista, FCC International osuustoiminnan ja maatalouden kehittämisestä.
isos100.jpg (10741 bytes)
FCC Internationalin
toimitusjohtaja
Heikki Isosaari

lindb100.jpg (11197 bytes)
Projekti-
koordinaattori
Marketta Lindberg

   MMM Tapio Järvinen jatkaa FTP Internationalin toimitusjohtajana. FCC Internationalin toimitusjohtajana jatkaa tohtori Heikki Isosaari. Yrityksen projektikoordinaattori on Marketta Lindberg. Tapio Järvisestä tulee myös Terra Consultingin toimitusjohtaja. Terran edelliset omistajat, Petri Ollila ja Klaus Talvela jatkavat yhteistyötä FTP Groupin kanssa.
Yhteystiedot:
FCC International Oy
Lintulahdenkatu 10
00100 Helsinki
Puh. (09) 770131
Faksi (09) 77013498

Valiolla hyvä kasvuvauhti
Valio-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-elokuussa 10 % edellisen vuoden vastaavan ajan liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 240 Mmk, mikä on 25 % parempi kuin vertailukelpoinen tulos edellisen vuoden vastaavana aikana.
   Valion viennin ja ulkomaantoimintojen liikevaihto on kasvanut 35 prosenttia tammi-elokuussa. Vienti Suomesta kasvoi 42 % ja ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto 21 prosenttia. Voin, juuston ja jauheiden vienti kasvoi voimakkaasti. Vienti Venäjälle on parantunut nopeasti Venäjän talouden parannuttua. Vahva dollari on auttanut juustovientiä Yhdysvaltoihin ja kompensoinut osaltaan EU:n vientitukien tason laskua. Tytär- ja osakkuusyritykset Yhdysvalloissa ja Ruotsissa paransivat tulostaan.
   Valion kotimaan liikevaihto kasvoi prosentin. Juustojen ja mehujen myynti nousi, mutta epäsuotuisan kesän vuoksi jäätelön myynti laski 3 % edelliseen vuoteen verrattuna.
   Valio vastaanotti kotimaassa maitoraaka-ainetta 5 % enemmän kuin vuonna 1999. Valion hankintaosuus oli alkuvuonna 70 prosenttia. Osuuskunta Maito-Pirkan ja Kainuun Osuusmeijerin kanssa tehty sopimus tuotantolaitosten vuokrauksesta astui voimaan syyskuun alussa. Osuuskunnat toimittivat osan maidostaan Valiolle jo alkuvuoden aikana.
   Tulostason paranemisen ansiosta Valio aikoo maksaa maidosta korkeamman tilityshinnan kuin alkuvuonna, joten tilinpäätöksessä esitettävä tulos tulee olemaan oleellisesti tässä katsauksessa esitettyä pienempi. Maito-Pirkan ja Kainuun Osuusmeijerin valmistuksen ja myynnin siirto saattaa aiheuttaa Valiolle kertaluonteisia kuluja, joiden määrää ei vielä pystytä tarkasti arvioimaan. Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä ja omavaraisuusaste oli elokuun lopussa 46 prosenttia. Henkilöstömäärä väheni 4 067:ään eli noin 300:lla työntekijällä.

Reijo Kaltea Sokoksen toimitusjohtajaksi
Oy Sokos Ab:n toimitusjohtajaksi on nimitetty ekonomi Reijo Kaltea. Kaltea on SOK:n talousjohtaja ja SOK:laisia vuodesta 1969 lähtien. Toimitusjohtaja ja Sokos-ketjun ketjunjohtaja hän on 1. marraskuuta alkaen.
   Sokoksen toimitusjohtajan paikka vapautui kun Panu Paappasen työsuhde päättyi syyskuussa.

Kokkaisitko kalkkunaa?
Kodin Pellervon Kodin ruokasivuilla kokeillaan kalkkunajauhelihaa. Jauhelihaa saa valmiina kaupasta ja kalkkunan ominaisuuksien kanssa pääsee nopeasti sinuksi.

Viikon verkkovihje
Syksyn kunnallisvaalit ovat 22. lokakuuta. Oikeusministeriön sivuilla on nähtävillä kaikki vaaliehdokkaat osoitteessa http://vaalit.om.fi/. Yleisradion vaalikoneet ovat olleet suosittuja eduskunta- ja presidentinvaaleissa. Vaalikone toimii jälleen. Sivuilla voit löytää mahdollisen ehdokkaasi omassa kotikunnassasi.

logo LYHYESTI

- Osuustoiminta-lehti nro 6/2000 ilmestyy 1. marraskuuta viikolla.

- Maatilan Pellervo ilmestyi 116-sivuisena numerona torstaina 5. lokakuuta. Teemana on Koneet, tekniikka ja metsä. Lehdestä on otettu normaalia suurempi painos ja se jaetaan lähes jokaiselle maatilalle. Numero sisältää 16-sivuisen Terve eläin -liitteen.

- Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT julkaisee syksyn suhdannekuvansa 16. lokakuuta.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |