7. | 8. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Teemu Pakarinen

Vakuutukset vetivät OP-ryhmän kasvua
Henkivakuutukset vauhdittivat OP-ryhmän kasvua alkuvuonna. Ryhmän liikevoitto yltyi 12 prosentin kasvuun ja voittoa kirjattiin 261 miljoonaa euroa.
   Osuuspankkien henki- ja eläkevakuutusten markkinaosuus kasvoi lähes kuusi prosenttiyksikköä 20,9 prosenttiin. Vakuutukset tuottivat 50 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Maksutulo kasvoi vastoin markkinoiden yleistä kehitystä 15 prosenttia 284 miljoonaan euroon. Eläkevakuutuksia myytiin puolessa vuodessa enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.
   OP-ryhmä vahvisti asemaansa myös varsinaisessa pankkitoiminnassa vuoden alkupuoliskolla. Talletusten markkinaosuus nousi 33,0 prosentista 33,6:een ja luottojen osuus 31,5:stä 31,6 prosenttiin.
   Osuuspankkien talletuskanta kasvoi tammi-kesäkuussa 2,2 prosenttia 20,4 miljardiin euroon. Luottokanta kasvoi 5,5 prosenttia 25,7 miljardiin euroon. Vuoden toisella neljänneksellä nostettiin uusia luottoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin yhden vuosineljänneksen aikana.
   Alhainen korkotaso ja pienet marginaalit supistivat osuuspankkien rahoituskatetta puoli prosenttiyksikköä vuodenvaihteesta. Rahoituskate oli kuitenkin samalla tasolla kuin vuonna 2000, vaikka talletusten ja luottojen välinen korkoero on supistunut kolmessa vuodessa yli prosenttiyksikön. Korkoeron kaventumisen vaikutuksia lievensivät luotto- ja talletuskannan kasvu sekä omien pääomien lisääntyminen.
   OP-ryhmän vakavaraisuussuhde vahvistui edelleen ja oli kesäkuun lopussa 15,3 prosenttia. Ryhmä uskoo osuuspankkien voittavan markkinaosuutta myös loppuvuoden aikana. Liikevoiton arvioidaan nousevan vähintään samansuuruiseksi kuin vuonna 2002.
   OP-ryhmän jäsenosuuspankkien omistajajäsenten määrä on lisääntynyt vuodessa 31 000:lla. Kesäkuun lopussa jäseniä oli yhteensä 1 057 000. Asiakkaita OP-ryhmän osuuspankeilla on yli kolme miljoonaa.

Pop-ryhmä jatkoi kasvun tiellä
Paikallisosuuspankit kohensivat alkuvuonna liikevoittoaan 4,4 prosenttia 16,6 miljoonaan euroon. Sekä talletukset että luotot olivat selvästi yli kymmenen prosentin kasvussa.
  
Talletusten määrä paikallisosuuspankeissa oli kesäkuun lopussa 2,07 miljardia euroa, 11,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Luottokanta kasvoi samana aikana 13,4 prosenttia 1,8 miljardiin euroon.
   Ryhmän vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 20,8 prosenttia, kymmenyksen vahvempi kuin vuotta aikaisemmin. Ryhmän yhteenlaskettu rahoituskate laski hieman edellisestä vuodesta 39,1 miljoonaan euroon, mutta muut tuottoerät olivat kasvussa. Tammi-kesäkuun tulosta paransivat paikallisosuuspankkien verottajalta saamat alv-palautukset vuosilta 1997 ja 1998, yhteensä 583 000 euroa. Luotto- tai takaustappioita ei alkuvuodelta kirjattu nettomääräisesti lainkaan.
   Pop-ryhmä arvioi loppuvuoden tuloksen jäävän pienemmäksi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Alkuvuoden myönteisen kehityksen ansiosta koko vuoden tuloksesta odotetaan kuitenkin kohtuullista, ellei pankkien toimintaympäristössä tapahdu odottamattomia muutoksia.
   Paikallisosuuspankit uskovat lyhyiden korkojen pysyttelevän alhaisella tasolla loppuvuonnakin. Pankeille se merkitsee, että rahoituskate pysyy entisellään tai jopa laskee, vaikka liiketoiminnan volyymit kasvavat. Samaan suuntaan vaikuttaa kireä korkokilpailu.
   Paikallisosuuspankeilla oli kesäkuun lopussa 75 731 jäsentä. Vuodessa Pop-ryhmä on saanut yli 4 100 uutta jäsentä. Asiakkaita paikallisosuuspankeilla on noin 283 400.

Aurun-kauppa siivitti OKOa
OKO-konserni kirjasi vuoden ensimmäiseltä puoliskolta 104 miljoonan euron liikevoiton. Viime vuonna vastaavaan aikaan päästiin 47 miljoonaan. Tulosparannus selittyy henkivakuutusyhtiö Aurumin osakkeiden myyntivoitoilla.
   OKO alensi helmikuussa omistustaan Aurumista 49,9 prosentista 15 prosenttiin, mikä paransi konsernin liikevoittoa 53 miljoonan euron verran.
   OKOn neljästä liiketoiminta-alueesta muodostuva liikevoitto laski alkuvuonna 55 miljoonaan euroon. Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla päästiin kuusi miljoonaa parempaan tulokseen. Tulos parani Yrityspankkitoiminnassa, mutta aleni muilla alueilla.
   Luottokanta kasvoi tammi-kesäkuussa neljä prosenttia 7,0 miljardiin euroon. Vuodessa luottokanta on lisääntynyt kymmenen prosenttia, ja OKO on vahvistanut asemaansa yritysten rahoittajana. Yleisön talletusten määrä kasvoi alkuvuonna prosentin 1,9 miljardiin euroon. Omaisuudenhoidon asiakasvarat kasvoivat 20 prosenttia 7,3 miljardiin euroon.
   Vuositasoiseksi muutettu oman pääoman tuotto oli 23,6 prosenttia ja osakekohtainen tulos 1,63 euroa. Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 11,4 prosenttia.
   Aurum-kauppa nostaa OKO-konsernin koko vuoden liikevoiton selvästi viimevuotista suuremmaksi. Perusliiketoiminnassan osalta OKO uskoo yltävänsä samaan tulokseen kuin vuonna 2002. Pankkien toimintaympäristöön ei ole OKOn arvion mukaan tulossa muutoksia ja epävarmuus talouden kehityksestä jatkunee edelleen.

Lihakunnalle enemmistö Polarfarmista
Polarfarmi Oy:n osake-enemmistö siirtyy Lihakunnalle. Kaupan jälkeen Lihakunta omistaa Polarfarmista 85 prosenttia, 15 prosenttia jää Pentti Ylinampan omistukseen. Ylinampa jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.
   Osakekaupalla ei ole vaikutusta Polarfarmin työpaikkoihin eikä henkilöstön asemaan. Kaupan avulla Lihakunta haluaa yhdessä A-Tuottajien kanssa turvata nykyistä paremmat mahdollisuudet lihantuotannon rehustukseen ja ruokinnan neuvontaan. Liha-alan kiristyvä kilpailu pakottaa myös etsimään uusia kustannussäästöjä tuotantoketjun kaikista vaiheista.
   Lihantuotannon suurin kustannuserä on rehu. A-Tuottajat Oy:n toimitusjohtaja ja Polarfarmin hallituksen puheenjohtaja Juha Junnila sanoo, että nyt tehdyn ratkaisun avulla rehukauppaa halutaan kehittää osaksi A-Tuottajien lihantuotantoketjua.
   Polarfarmin toiminta perustuu kumppanuuteen, jonka osapuolia ovat lihantuottajat, tavarantoimittajat ja urakoitsijat. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa kustannussäästöjä kaikille osapuolille. Yhtiö tulee kehittämään toimintojaan edelleen ja laajentaa maatiloille tarjoamaansa palvelua rehustuksen kokonaisratkaisuksi. Se sisältää rehut, rehuseokset, ruokinnan neuvonnan sekä teknisen suunnittelun.

Valion Tehtävä-videolle kultaa
Valion tuotantoa esittelevä Tehtävä-niminen video/DVD on voittanut kultaa Yrityskuva- ja PR-ohjelmien sarjassa Media & Message -tapahtumassa Turussa. Video sai tuomaristolta kiitosta mm. hauskasta esitystavasta, kauniista kuvauksesta ja hyvästä käsikirjoituksesta. "Draamaa maidontuotannosta", todetaan tuomariston kommentissa.
   Tehtävä-video sai myös erikoispalkinnon parhaasta videosta sekä kunniakirjan parhaasta käsikirjoituksesta. Videon on tuottanut Paul Bruck ja ohjannut Juhana Manner ja Paul Bruck, käsikirjoitus on Helena Tuomelan. Valiossa toteutuksesta vastasivat Satu Säilä ja Pia Kontunen asiantuntijanaan Matti Harju.
   Media & Message on Suomen audiovisuaalisen alan tuottajien vuosittain järjestämä tapahtuma, jossa palkitaan alan kotimainen parhaimmisto.

Kiskola Broilertalosta
HK Ruokatalon
kaupalliseksi johtajaksi

HK Ruokatalon kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Broilertalo Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Reijo Kiskola (kuva). Kiskola aloittaa uudessa tehtävässään 11.8.2003.
   Reijo Kiskola on ollut Broilertalon toimitusjohtaja toukokuusta 2001 lähtien. Sitä ennen hän oli pitkään meijerialalla mm. Osuuskunta Satamaidon toimitusjohtajana.

Pellervo-Insituutissa uusia nimiä
Toimitusjohtaja Kari Huhtalan lisäksi Pellervo-Instituutissa on tehty muitakin nimityksiä. Kauppateknikko Leena Vesa (50) on aloittanut taloussihteerin määräaikaisessa tehtävässä. Hän hoitaa Pellervo-Instituutin talous- ja toimistosihteerin tehtäviä. Yhteystiedot: puh. 020 413 2574 tai 040 562 8873 ja sähköposti leena.vesa@mtk.fi.
   Päivi Tiittanen (28) on aloittanut Pellervo-Instituutin uutena kurssisihteerinä. Hän on koulutukseltaan kulttuurituottaja amk. Yhteystiedot: puh. 020 2413 2571 ja sähköposti paivi.tiittanen@mtk.fi.

 

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset