10. | 8. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi 
HK Ruokatalo menestyvimmillään ulkomailla
HK Ruokatalo Group -konserni on selvästi edellä vuoden 2006 tuloksiaan. Toisen vuosineljänneksen liiketoiminta ylitti tavoitteet Baltiassa ja Puolassa liiketoiminta sujui suunnitelmien mukaan.
   Yli 60 prosenttia liikevoitosta tuli konsernin kansainvälisestä liiketoiminnasta. Voitto ennen veroja oli 10,7 miljoonaa euroa (10,5 Meur), missä kasvua 1,9 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli edellisen vuoden tasolla 0,24 euroa.
   Kotimaassa HK on jäänyt tavoitteistaan ja kannattavuuskin oli toimitusjohtaja Kai Seikun mukaan epätyydyttävää. Forssassa vastalauseena leikkaamotoimintojen muutoksiin syntyneiden lakkojen menetyksiksi HK Ruokatalossa on laskettu 1,4 miljoonaa euroa.
   Rakenneratkaisuista yhtiössä arvioidaan koituvan 15-20 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt, mutta niistä on hyötyä myös kotimaan liiketoiminnan tehostamisessa ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Seikku sanoo rakennemuutoksien kustannussäästöjen koko laajuudessaan ajoittuvan vuodelle 2008.
   HK Ruokatalo Groupin vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 239,4 miljoonaa euroa. Se on 25,9 miljoonaa euroa enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja 12,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuotta aikaisemmin.
   Puolivuotiskauden liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuun luvuista.
   Toisen neljänneksen liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa, mikä oli 11,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko tammi-kesäkuun liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa eli kasvoi 12,4 prosenttia.
   Tulokseen sisältyy kertaluontoisia tuottoja ja kuluja. Rakvere Lihakombinaat kirjasi 1 miljoonan euron kiinteistön myyntivoittotulon Latviasta. Kotimaassa liikevoittoa rasittavat katsauskaudella 1,7 miljoonan euron kertaluontoiset kulut.
   Kotimaan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 156,4 miljoonaa euroa. Se on 1,7 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toisen neljänneksen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa oltuaan 3,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna. Koko alkuvuoden liikevaihdoksi muodostui 294,1 miljoonaa euroa. Siinä oli kasvua 6,6 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Kuuden kuukauden liikevoitto supistui 5,0 miljoonaan euroon edellisen vuoden 7,3 miljoonasta eurosta.


 
Paikallisosuuspankeilla hyvä tuloskehitys
Kaikki paikallisosuuspankit tekivät voitollista tulosta vuoden alkupuoliskolla ja koko ryhmälle kertyi liikevoittoa 21,7 miljoonaa euroa ja tulos oli 34,8 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna.
   Toimitusjohtaja Heikki Suutalan mukaan tuloksen parantumista tuki kasvanut korkokate sekä myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottojen voimakas kasvu.
   Suutala toteaa nousseen kokotason tukevan pankkien tuloksentekokykyä ja odottaa paikallisosuuspankkien tuloskehityksen jatkuvan myönteisenä koko vuoden.
   Talletuksia ryhmä lisäsi 6,5 prosenttia edellisvuotisesta. Luottokanta kasvoi 10,2 prosenttia 2,5 miljardiin euroon kesäkuun lopussa. Talletuksia oli samaan aikaan 2,7 miljardia.
   POP-ryhmän asuntoluottojen määrä hypoteekkiluotot mukaan lukien lisääntyivät 15,3 prosenttia.
   Ryhmän asiakasmäärä lisääntyi noin kahdella prosentilla ja jäsenten määrä 3,2 prosentilla.


Lännen Tehtaiden elintarvikepuoli vetää
Lännen Tehtaat on päässyt hyvään vauhtiin elintarvikeliiketoiminnan kehittämisessä. Erityisen vahvasti nousi Apetit Kalan kannattavuus huhti-kesäkuussa.
   Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli noin 199 miljoonaa euroa, elintarvikeryhmän 56,2 miljoonaa ja rehuryhmän 105 miljoonaa euroa.
   Lännen Tehtaiden rakennekehitys heiluttelee tulosvertailua. Sokeriliiketoiminnan poistuminen vähensi liikevaihtoa. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa edellisvuotisesta 6,5 prosenttia.
   Apetit Kalan liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja toimitusjohtaja Matti Karppinen arvioi, että kyseinen liiketoiminta on harvinainen elintarviketeollisuuden markkinarako. Lisäksi Lännen on alan ensimmäinen varsinainen teollinen toimija. Apetit Kalan markkinaosuus on yli 37 prosenttia.
   Karppinen arvioi Lännen Tehtaiden liikevaihdon vuonna 2006 nousevan yli 400 miljoonan euron. Se olisi edellisvuotista pienempi sokerimyynnin poistumisen takia, mutta kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan parantuvan.
   Suurimman liiketoimintasektorin rehujen liikevaihto laski, mutta tälläkin sektorilla on meneillään tehostamistoimia. Heinäkuussa Suomen Rehun toimitusjohtajana aloitti siihen asti konsernin yritysjärjestelyistä vastannut Erkki Lepistö.
   Syksyn aikana on määrä vahvistua lähellä Pietaria sijaitsevan Tosnon rehutehtaan siirtyminen Suomen Rehun omistukseen.
   Lännen Tehtaat on myös kartoittanut elintarvikesektoria ja pälyilee mahdollisia yrityshankintoja. Karppisen mukaan asiantuntemus konsernissa on lisääntynyt hurjasti ja uusissa tilanteissa pystyttäisiin tarvittaessa toimimaan nopeasti. Lännen Tehtaat seuraa myös tiiviisti, mitä tapahtuu bioetanolirintamalla, joka sivuaa sen vilja- ja rehuliiketoimintaa. Yrityksessä arvioidaan, että yksi alan tehdas mahtuisi Suomeen. Karppinen sijoittaa elintarvikeliiketoiminnan kehittämisen Lännen Tehtaiden tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi.