7. | 9. | 2007  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiAlkuvuoden tulos heikkeni viimevuotisesta
Kasvu jatkuu Pirkanmaan Osuuskaupalla
Pirkanmaan Osuuskaupan kasvu on jatkunut hyvänä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Liikevaihto lisääntyi 11,1 prosenttia ja bonusmyynti asiakasomistajille 12,6 prosenttia.
   Liikevaihdon kasvu jatkuu toisella vuosipuoliskolla, joskin toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakon mukaan hieman rauhallisempana kuin alkuvuonna.
   Alkuvuoden liiketoiminnan ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 7,9 miljoonaa euroa, 0,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin 2006 alkuvuonna.
   Pirkanmaan Osuuskauppa lisäsi henkilöstöään 243 hengellä. Uusia jäseniä osuuskuntaan liittyi lähes 5800. Asiakasomistajia oli kesäkuun lopussa 114923. Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä oli 80,4 prosenttia.Pellervon nettikirjasto laajenee vähitellen
Osuustoiminnan ja Pellervon alkuhistorian faktoja ja tuntoja digikirjoina
"Kysymykseen, mikä merkitys itse osuustoiminnalla kerran tulee olemaan maassamme, on vaikea vielä vastata. Osuustoimintaperiaatetta voidaan sovittaa miltei jokaiselle taloudellisen elämän alalle. Me olemme vielä tässä niin alulla, meidän kokemuksemme ei vielä ulotu pitkälle. Sen perustuksella ei voi sanoa, kykeneekö meidän kansamme tätä täysin määrin hyväkseen käyttämään."
   Se oli J. K. Paasikiven tekstiä Pellervon Päiviltä 1902 hänen esitellessään osuustoimintalakia. Tiedämme nyt vastauksia Paasikiven diplomaattiseen aprikointiin osuustoiminnan mahdollisuuksista.
Yhtä lailla on lainsäätäjien viime vuosienkin ratkaisujen perusteella syytä toivoa, että kansa sitä täysin määrin hyväkseen käyttäisi.
   Paasikiven alustus on yksi niistä sen ajan osuustoimintaa ja Pellervoa koskevista julkaisuista, joita Pellervo-Seura on nyt digitoinut luettavaksi Internetissä.
   Digitointi lisää osuustoiminnan tunnettuutta, sillä näitä 1800-1900 -lukujen vaihteessa ilmestyneitä kirjoja on yleensäkin vähän nähtävillä eikä niitä saa kotilainaksi.

Pellervon 10-vuotis-historikirjan kansi.
   Nettitallenteissa on hakuominaisuus eli kirjan sivuilta pystyy etsimään haluamaansa tietoa valitsemalla selaimesta Etsi-toiminnon ja antamalla hakusanoja teksti-ikkunaan.
   Kirjat löytyvät näköisversioina pdf-tiedostoina Pellervon kotisivulta kohdasta Nettikirjasto tai Internet-osoitteesta http://www.pellervo.fi/kirjasto.
   Suomen osuustoiminta ja Pellervo 1899-1909 on Pellervon 10-vuotishistoria, jossa mm. Hannes Gebhard selvittää yksityiskohtaisesti Seuran perustamisen ja alkuaikojen vaiheita. Liikkeellä oli sen ajan oppinutta ja tunnettua väkeä ajamassa vähäosaisten etua. Pellervon päiviltä on lähtöisin myös Gebhardin nyt digitoitu esitelmä Pieniviljelys ja yhteistoiminta. Väinö Axelson piti Pellervon perustavassa kokouksessa 2.10.1899 esitelmän, joka oli otsikoitu Pellervo. Siitä ja eräiden maiden silmäätekevien lausunnoista Axelson toimitti Pellervo.-nimisen kirjasen.
   Nyt sähköisinä julkaistut kirjat skannasivat Pellervossa työskennelleet Marika Koskinen ja Anna Karpakka ja ne muunnettiin Acrobat Readerilla luettavaan pdf-muotoon Helsingin yliopiston Kansalliskirjaston digitointikeskuksessa. Pellervon toimistossa olleet kirjat on tallennettu sivu sivulta sellaisinaan, joten niissä on sivumerkintöjä ja ankariakin kulumajälkiä.
   Muutamien marginaaleihin käsin kirjoitettujen huomautusten tekijöitä on yritetty päätellä käsialasta, mutta mainintoja arvioista ei ole tallenteiden oheen laitettu. Tiettävästi niitä ovat tehneet heti teosten ilmestyttyä itse tekijät, Gebhardit ja muut lähipiirin vaikuttajat, mutta myös toimiston myöhemmät työntekijät.


Ruoan arvonlisävero laskee 12 prosenttiin
Pitkään jatkunut kiistely ruoan arvonlisäveroprosentista päättyi veron laskemista puoltavien eduksi.
   Valtioneuvosto päätti budjettiriihessään torstaina, että ruoan arvonlisävero laskee 12 prosenttiin nykyisestä 17 prosentista. Prosentti muuttuu lokakuussa 2009.


SOK sai uuden henkilöstöjohtajan
KTM Leena Olkkonen (45) on nimitetty SOK:n henkilöstöjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 19. marraskuuta 2007.
Olkkonen siirtyy SOK:lle Fujitsu Services Oy:stä, jossa hän on toiminut henkilöstöjohtajana vuodesta 2003 alkaen. Tätä aiemmin hän on toiminut erilaisissa henkilöstön kehittämis- ja johtotehtävissä mm. Satama Interactive Oyj:ssä ja Jaakko Pöyry Consulting Oy:ssä.
Olkkonen on SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän jäsen ja raportoi suoraan pääjohtaja Arto Hiltuselle.


Portin kaupallinen johtaja lähti
Järvi-Suomen Portin kaupallisena johtajana vuodesta 206 lähtien työskennellyt Kaj Eriksson irtisanoutui tehtävästään elokuun lopussa. Irtisanoutuminen astui voimaan heti.
Kaupallisen johtajan tehtäviä hoitaa toimitusjohtaja Kari Tillanen, kunnes uusi henkilö on nimitetty tehtävään.


Osuustoiminnan markkinaosuudet kasvaneet
Osuustoiminnan vuosikirja 2007 ilmestyi
Osuustoimintayrityksillä menee hyvin. Jäseniä on yli 6,2 miljoonaa, työtä niissä on yli 106.000 ihmiselle, markkinaosuudet kasvoivat vuonna 2006 kaikilla toimialoilla.

Ekonomi Jorma Savolainen oli yksi alustajista Osuustoiminnan Vuosikirjan 2007 ilmestymisestä järjestetyssä seminaarissa Helsingissä. Hän muun muassa arvioi, että S-Pankista tulee täyden pankkipalvelun pankki ja että oma pankki on K-ryhmänkin mielessä.
Kuvat Markku Nummi

Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen PTT:sta sanoo 141-ratkaisun heijastuvan erityisesti sikatalouden rakenteeseen. Hankinta on yksi lihatalojen haasteista.
   Vuosittain ilmestyvä kooste osuustoiminnan tilasta on jälleen ilmestynyt Osuustoiminta-lehden teemanumerona Osuustoiminnan Vuosikirja 2007, mistä mainitut tiedot ovat.
   Vuosikirjan tekoon pitkään osallistunut ekonomi Jorma Savolainen sanoo, että osuustoiminnallisten yritysten arvostuskin on muuttunut: ne ovat nyt myös haluttuja työpaikkoja.
   Poikkeuksiakin osuustoiminnan menestyksessä on, vuosikirjasta ilmenee. Yrityssaneerauksessa oleva Järvi-Suomen Portti tiivistää yhteistyötä LSO Foodsin kanssa, kananmuna-alalla Munakunta on saanut haasteita haastajasta ja tuottajia odottavat isot häkki-investoinnit. Uusia ratkaisuja odotellaan myös Metsäliitolta.
   Kasvua osuustoiminnassa tapahtuu erityisesti palvelusektorilla. Menestystä ovat edistäneet takavuosien onnistuneet strategiset ratkaisut ja tiivis suhde bonuksilla palkittuihin jäseniin. Myös tulevaa kasvua bonukset tukevat: sekä OP- että POP-ryhmässä bonusjärjestelmä vahvistuu.
   Uusien osuuskuntien perustamisvauhti on entisellään: vuoden ensimmäisen puoliskon aikana perustettiin lähes sata osuuskuntaa. Moni pieni osuuskunta on kasvanut jo keskisuurten yritysten joukkoon.


Portti perkaa osuuskunnan passiivijäsenet
Järvi-Suomen Portin tappio pieneni
Järvi-Suomen Portin liikevaihto vuoden ensimmäisellä puoliskolla väheni edellisvuotisesta, mutta liiketulos jäi vähemmän tappiolle kuin vuosi sitten. Liiketappiota tuli nyt 1,6 miljoonaa, viime vuonna 2,1 miljoonaa euroa.
   Portin ensimmäinen vuosineljännes oli toista neljännestä parempi.
   Järvi-Suomen Portti vähentää edelleen teollisuudelle suuntautuvaa myyntiä, jossa se ei ole ollut kilpailukykyinen. Lihavalmisteiden myynnissä ja erityisesti teollisesti pakatun lihan myynnissä Portti menestyi ensimmäisellä vuosipuoliskollakin.
   Osuuskunnan hallintoneuvosto on päättänyt puuttua passiivisten osuuskunnan jäsenten asemaan: heidät erotetaan. Tällä pyritään pitämään yrityksen omistus aktiivijäsenillä, joilla on jatkossa kiinnostusta kehittää yhtiötä. Osuuskunnalla ei ole osuuskuntalain ja tilinpäätöksen mukaan osuusmaksujen palauttamiseen käytettävää pääomaa.
   Syysjakson liiketuloksen Portissa odotetaan olevan hieman paremman, siihen vaikuttavat säästötoimet. Toisaalta toimitusjohtaja Kari Tillasen mukaan Lappeernannan tuotantolaitoksen sulkeminen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.
   Hallituksen hyväksymän vuoteen 2010 yltävän strategian mukaan Järvi-Suomen Portti tulee vahvistamaan asiakasyhteistyötä, kehittämään tarjoomaansa sekä lisäämään brändinsä houkuttavuutta.Lehtitiedon mukaan
Valio ostamassa meijeriä Venäjältä
Valiolla on osto-optio osuuteen venäläisestä meijeristä, jonka modernisoimisessa se on ollut mukana, kertoo Taloussanomat.
   Meijeri on Hatsinassa lähellä Pietaria ja Valio aikoo valmistuttaa meijerissä omia tuotteitaan. Vientijohtaja Veijo Meriläisen mukaan Valion kasvutavoitteet eivät täyty, ellei tuotteita valmisteta myös paikallisesti. Valion alkutuotantoasiantuntijat ovat olleet venäläisillä maatiloilla varmistamassa, että meijeri saa laadukasta raaka-ainetta.Pohjois-Savon alueseminaari Kuopiossa
Hyvinvointipalvelut esillä Pellervon alueseminaarissa
Pellervon Pohjois-Savon alueseminaarissa 23.8. nousi vahvasti esille monitieteinen osuustoimintatutkimus, josta Kuopion yliopistolla on pitkät perinteet. Professori Tapani Köppä esitteli Coop Network Studies -verkoston toimintaa, josta on saatu myönteisiä kokemuksia.


Professori Tapani Köppä.
Kuva Riku-Matti Akkanen

   ”Coop Network Studies -verkostossa on opetus ja sen sisältöjen tuottaminen osuustoiminnan opetuskokonaisuuteen erityisesti yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Tämä sopii luontevasti Kuopion yliopiston vahvaan yhteisötalouden ja osuustoiminnan tutkimuksen yhteiskuntatieteelliseen painotukseen. Yliopiston tänä vuonna perustamassa    Hyvinvointitutkimuskeskuksessa avautuu yhteisötalouden ja osuustoiminnan tutkimukselle uusi mahdollisuus yliopiston sisällä yhteistyöverkostoihin eri tiedelaitosten kanssa”, kertoi Köppä.
   Ajankohtaiseksi tutkimuskeskuksen tekee kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukana nousseet hyvinvointipalvelujen muutostarpeet.
   Kuopion yliopisto tuli Ruralia-intituutin hankekumppaniksi EU-rahoitusella vuosina 2003–2006 toteutettuun osuustoiminnan ja yhteisötalouden opetuksen Co-op Studies -kehittämishankkeeseen. Kyseinen hanke loi perustan osuustoiminnan opetuksen kehittämiselle monitieteisinä verkko-opintoina Coop Network Studies -yliopistoverkostona.
   Siihen kuuluvat nykyisin kaikki Mikkelin yliopistokeskuksen toimijat, eli Helsingin ja Kuopion yliopistot, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Lappeenrannan tekninen yliopisto sekä Turun kauppakorkeakoulu, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot.
Uusia hankkeita
   Kuopion yliopisto on yhdessä Ruralia-instituutin kanssa huolehtinut ammattikorkeakouluopettajien koulutusvalmennuksesta osuustoimintaosaamiseen. Kuopion, Pieksämäen ja Mikkelin yliopistojen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön tuloksena on Köpän mukaan luotu myös edellytykset vaativille kehittämishankkeille, kuten hyvinvointipalveluihin ja yhteisötalouteen keskittynyt Equal-hanke Senet.
   ”Erityisesti maaseudun hyvinvointipalvelujen tulevaisuus on kysymys, jossa Kuopion hyvinvointitutkimusosaamisen ja Mikkelin maaseutuosaamisen yhdistämiselle on tarvetta ja kysyntää.”
   Kuopion yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitoksen yhteydessä toimivalla vammaistutkimusyksiköllä on tiivis yhteys yhteisötalouden toimintaorganisaatioihin ja viranomaisiin. Osuustoiminnasta hyvinvointipalvelujen tuottajana on yliopistossa ohjattu useita opinnäytetöitä. -Riku-Matti Akkanen
Pellervo-Seuran tiedote alueseminaarista »


Kansainvälistymisohjelma uutena
Pellervo-Instituutin syksyn koulutuksessa
Pellervo-Instituutin syksyn 2007 koulutusohjelmaan sisältyy muun muassa uusi, lähinnä osuustoimintayritysten luottamushenkilöille suunniteltu kansainvälistymisohjelma. Osa ohjelmasta sijoittuu Vejleen Tanskaan.
   Instituutin muuhun syksyn ohjelmaan lukeutuvat esimerkiksi jo perinteiset vilja-alan, liha-alan ja maitoalan tulevaisuusseminaarit ja muut hallinnon ja johtamisen koulutusohjelmat. Katso koulutukset ja ilmoittautumistiedot suoraan Pellervo-Instituutin kotisivulta ».


Kilpailuviraston kanta noin 1. lokakuuta
Atria ostaa Poutun hankinnan, teurastuksen ja leikkuun liiketoiminnat
Atria Suomi ilmoittaa ostavansa Liha-Pouttu Oy:n lihanhankinta-, teurastus- ja lihanleikkuutoiminnot.
   Kaupan ulkopuolelle jää kuluttajapakatun lihan pakkaaminen ja emoyhtiö Pouttu Oy ja lihanjalostukseen keskittynyt tytäryhtiö Jaloste-Pouttu jatkavat toimintaansa entisellään.
   Kaupan yhteydessä Atria ja Pouttu ovat tehneet kattavan yhteistyösopimuksen lihan toimituksista Atrialta Poutulle.
   Atria jatkaa teollista toimintaa Kannuksessa Pouttu Oy:n omistamissa tiloissa. Liha-Poutun myytävien toimintojen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Atrian palvelukseen. Yhtiön palveluksessa työskentelee 130 henkilöä.
   Myös Liha-Pouttu Oy:n tekemät ja sopimuksen mukaan Atrialle siirtyvät hankinta- ja asiakassopimukset pysyvät voimassa muuttumattomina.
   Osapuolet raportoivat sopimuksen hyödyistä: Pouttu turvaa kilpailukykyisen raaka-ainehuollon ja voi vapauttaa resursseja jalostepuolelle, Atria puolestaan lisää kustannustehokkuutta lihanhankinnassa ja leikkuutoiminnoissa hankintavolyymien kasvaessa 140 miljoonasta kilosta noin 155 miljoonaan kiloon. Atria Suomen liikevaihto kasvaa noin 25 miljoonaa euroa vuodessa.Iiro Jussilalla uraauurtava väitösaihe
Väitöstutkimus selvensi asiakasomistajuutta
Tuore väitöskirja antaa asiakasomisteisten osuuskuntien johtajille ja hallinnolle aineksia entistä selvemmin ymmärtää osuuskuntien asiakasomistajuutta, mikä luo eväitä osuuskuntien johtamisen ja omistajaohjauksen teorioille.


Iiro Jussila.
Kuva Sami Karhu

   Asiakasomistajuuden ulottuvuuksia koskeva KTM Iiro Jussilan väitöskirja tarkastettiin Lappeenrannan teknillisessä ylipistossa. Tätä aihetta ei ole juuri tutkittu liiketaloustieteissä ja varsinkaan asiakasomistajuuden eri ulottuvuuksien ymmärtämiseen tähtäävää tutkimusta ei ole tehty.
   Jussila tarkasteli asiakasomistajuutta OP-ryhmän osuuspankkien ja S-ryhmän osuuskauppojen johtajien ja hallintohenkilöiden sekä tutkijoiden puheenvuoroja analysoimalla.

   Väitöskirjassa rakentuva asiakasomistajuuden malli pitää sisällään taloudellisjärkiperäisen omistajuuden sekä psykologisen omistajuuden niin yksittäisen asiakasomistajan kuin jäsenyhteisön näkökulmasta.
   Asiakasomistajan henkilökohtaiset taloudelliset hyödyt koostuvat Jussilan mukaan palveluista, niiden laadusta ja hinnasta sekä bonuksista ja joissain tapauksissa vuotuisista ylijäämänpalautuksista.
   Osuuskauppa tai osuuspankki tarjoaa asiakasomistajille myös mahdollisuuden yhteisöllisyyteen. Aluetaloutta vakauttava oma yritys niin ikään luo jäsenille turvallisuutta ja osuuskunnan luottamustehtävissä asiakasomistaja voi löytää lisää monia aineettomia etuja.
   Jussilan tutkimuksen uutta antia aiempiin tutkimustuloksiin on erityisesti asiakasomisteisen osuuskunnan omistajuuden psykologisen ulottuvuuden määrittely sekä sen liittäminen yhteisötasolla paikallisuuteen ja alueellisuuteen. Yhteystiedot väitöskirjan myyntiin »Valion Gefilus-kapselit Oriolan töiksi
Oriola ryhtyy vastaamaan Valio Gefilus -kapseleiden valmistuksesta, jakelusta, myynnistä sekä markkinoinnista, ovat Oriola Oy ja Valio Oy sopineet. Oriola myös voi kehittää tuotevalikoimaa markkinatarpeiden mukaisesti.
Osapuolet sopivat yhteistyöstä Suomen, Baltian maiden sekä Ruotsin markkinoilla.
"Vahvistaakseen Valio Gefilus tuotteiden asemaa apteekeissa ja vähittäiskaupoissa solmimme yhteistyön Oriolan kanssa", kertoo tuoteryhmäjohtaja Ari Siljander Valiolta.
Siljanderin mukaan Oriola tuli valituksi siksi, että yritys pystyy hoitamaan kapseliliiketoiminnan kokonaisvaltaisesti.
Valio Gefilus kapselit ovat ravintolisiä, jotka sisältävät terveysvaikutteista Lactobacillus GG maitohappobakteeria eli probioottia. LGG tehostaa elimistön luonnollista vastustuskykyä.


Tradekan toimitusjohtaja lähti
Tradeka Oy:n toimitusjohtaja Markku Uitto on irtisanoutunut tehtävästään hoidettuaan sitä vuoden 2004 syyskuusta lähtien.
  Uiton eron syyksi hallituksen puheenjohtaja ilmoitti yhtiön laajentumisstrategiasta syntyneet näkemyserot. Uitto lopetti tehtävässään välittömästi. Uutta toimitusjohtajaa ryhdytään hakemaan saman tien.
  Tradeka Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa tilapäisesti yhtiön hallituksen puheenjohtajana tähän saakka toiminut Antti Remes. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi siirtyy Michael Rosenlew.


Hiltunen kaipaa selkeitä verotuslinjauksia
Bonusmyynnin osuus S-ryhmässä kasvoi
S-ryhmän myynti kaikilla ryhmän liiketoiminta-alueilla ollut suurempaa kuin keskimääräinen markkinakasvu.
  "Asiakasomistajien määrän voimakas kasvu ja asiakasomistajien lisääntynyt ostojen keskittäminen tukee ryhmän menestystä", kasvua perustelee pääjohtaja Arto Hiltunen.

Pääjohtaja Arto Hiltunen (oikealla) ja elokuun alussa hallintojohtajana aloittanut Jari Annala raportoivat S-ryhmän alkuvuoden tulosta tiedotusvälineille. Kuva Markku Nummi

  Hiltusen mukaan S-ryhmällä on edelleen tavoiteltavaa osuuksissa päivittäistavarakaupassakin, vaikka ryhmä on noussut selkeäksi markkinajohtajaksi. Osuudet esimerkiksi Pohjois-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Espoossa sekä Vantaalla ovat vielä alle ryhmän keskiarvon. Kun ne nousevat, nousee myös koko S-ryhmän markkinaosuus edelleen.
  Pääjohtaja Hiltunen myös otti kantaa verotusasioihin esitellessään ryhmän alkuvuoden tulosta tiedotusvälineille. Hiltunen kaipaa selkeitä periaatteita mm. autoveroon. Uusien autojen myynti alkuvuonna on kymmenesosan jäljessä viime vuoden alkupuoliskon myynnistä ja pääjohtajan mielestä paljolti verosyistä.
  Myös elintarvikkeiden arvonlisäveron alennuksen Hiltunen näkisi toteutuvan sitä mukaan kuin se suhdanteiden vuoksi on mahdollista. S-ryhmässä on lisäksi ruoan kahden tason arvonlisäveroa: ravintoloissa se on 22 ja kaupassa 17 prosenttia.
  Uusia asiakasomistajia S-ryhmä sai vuoden alusta kesäkuun loppuun mennessä noin 55 500. Bonusmyynti kasvoi 11 prosenttia ja Bonusta maksettiin asiakasomistajille yhteensä 121,8 miljoonaa euroa, mikä on 13 prosenttia vuoden 2006 vertailujaksoa enemmän. Bonusmyynnin osuus koko S-ryhmän kotimaan myynnistä nousi 63,9 prosenttiin.
  Ryhmän tämän vuoden tuloksen Hiltunen sanoo yltävän vuoden 2006 tuloksen tasolle.
  Ryhmällä on runsaasti sulateltavaa ja toimeenpantavaa uuden johdon alkuvaiheessa. S-Pankki aloittaa toimintansa lokakuussa ja 13. lokakuuta säästökassavarat - noin 800 miljoonaa euroa - siirtyvät S-Pankkiin. Essoja muuttuu ABC-asemiksi ja kun tämä prosessi on aikanaan ohi, ABC-asemien määrä nousee noin 130:een. Hankittuja yrityksiä integroidaan S-ryhmän liiketoimintoihin, muiden muassa Suomen Rehu Hankkija-Maatalouteen.
  Maatalouskauppa muuten teki 11 prosenttia paremman myyntituloksen alkuvuodesta kuin viime vuonna samaan aikaan. Liikevoittoa tuli 8,6 miljoonaa euroa.
  SOK:n hallitus on päättänyt suunnitteluttaa Tampereelle uuden tornihotellin Tullin alueelle. Rakentamispäätös tehdään ensi vuonna. Hotelliin tulee noin 300 huonetta ja muita tiloja.
  SOK-yhtymän koko vuoden operatiivinen tulos jäänee viimevuotista pienemmäksi. Myyntivoitot nostavat ylijäämän ennen satunnaiseriä ja veroja kuitenkin edellisvuotista paremmaksi.
  Yhtymän johto-organisaatiouudistus tuli voimaan 1. elokuuta. Hiltunen kuvaa uudistusta suurimmaksi sitten 1980-luvun.


Kolme tulosvastuullista liiketoiminta-aluetta
Valio muutti johdon vastuita
Valion ylimmän johdon vastuualueet muuttuivat 16. elokuuta alkaen. Valion toiminnot ryhmitellään kolmeksi tulosvastuulliseksi liiketoiminta-alueeksi, jotka raportoivat toimitusjohtaja Pekka Laaksoselle.
  Elokuussa toimitusjohtajana aloittanut Laaksonen kertoo keskustelleensa Valion sisällä yhtiön organisaatiosta. Uusi organisaatio on rakennettu niin, että se tukisi selkeää päätöksentekoa ja vastuunjakoa.
  Laaksosen mukaan sen ansiosta Valiossa pystytään paneutumaan entistä tehokkaammin tuloksen tekemiseen ja uuden kehittämiseen.
  Tulosvastuulliset liiketoiminta-alueet ovat Tuoretuotteet ja Kotimaan myynti ja markkinointi, josta vastaa johtaja Annikka Hurme, Juustot, Rasvat ja Teollisuustuotteet, josta vastaa johtaja Arto Tikkanen sekä Ulkomaantoiminnot ja Innovaatiot, josta vastaa johtaja Veijo Meriläinen.
  Kotimaan myyntiä ja markkinointia johtaa kaupallinen johtaja Thomas Backlund. Lähi-alueiden tytäryhtiöistä (Venäjä, Baltia, Ruotsi) vastaa aluejohtaja Timo Kärnä.
  Valion johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Laaksosen, Hurmeen, Tikkasen ja Meriläisen lisäksi hallintojohtaja Heikki Halkilahti ja T&K-johtaja Tiina Mattila-Sandholm.


Logistiset asiat heikensivät kilpailukykyä Suomessa
HKScan etenee ennakoimallaan tulostasolla

HK Ruokatalon Vantaan tehdasalue on rakennustyön kourissa. Vasemmalla olevaa uutta logistiikan keskusta ja lihavalmiste-tehasta yhdistää käytävä. Kuvat Markku Nummi


Syyskuussa HK Ruokatalo tuo myyntiin Via-lihavalmisteita.
HKScan-konserni on saavuttanut ennakoimansa tulostason huhti-kesäkuun 2007 aikana.
  Konserni pääpiirteissään kaksinkertaisti liikevaihtonsa ja tuloksensa vuoden 2006 vastaavasta ajasta. Operatiivinen liikevoitto oli 15,2 miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 10,5 miljoonaa.
  Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitosta Baltiassa kertyi 9,2 prosenttia, Suomessa 3,9 prosenttia, Puolassa 2,1 ja Ruotsissa 1,1 prosenttia.
  HKScanin toimitusjohtaja Kai Seikku sanoo logististen asioiden kahlinneen liiketoiminnan kasvattamista Suomessa. Yritys joutuu operoimaan tehottomalla logistiikalla, minkä lisäksi tuotteiden toimitusvarmuutta on jouduttu varmistamaan poikkeusjärjestelyin.
  "Logistiikkakeskus olisi pitänyt toteuttaa jo 2000-luvun alussa", hän sanoo.
  Nyt Vantaan tehdasalueelle tuleva logistiikkakeskus valmistuu tulevana vuodenvaihteena, mutta täysin sen varaan kuljetukset tulevat vasta ensi vapun aikaan. Maaliskuun loppuun asti toimii myös Tampereen yksikkö. Seikku sanoo, että HK Ruokatalo ei ole ollut täysin kilpailukykyinen toimituksissa logistiikan puutteiden vuoksi, mikä on estänyt agressiivisia myynti
  Toinen HK Ruokatalon tulosta syönyt tekijä oli sianlihan alhainen vientihinta.
   Valtakunnallinen logistiikkakeskus on tekeillä Ruotsissakin. Scan AB rakennuttaa sen Lindköpingiin ja se valmistunee 2010.
   Puolassa Pozmeatin tehtaan käynnistys on ollut odotettua hitaampaa. Seikku arvioi nykyhallinnon suhtautuvan protektionistisesti ulkomaisiin yrityksiin, minkä vuoksi Pozmeatin käynnistys on 4-5 kuukautta suunnitellusta aikataulusta jäljessä.
  Konsernin kokonaistavoitteisiin Puolan tilanteessa ei ole vaikutusta ja Seikun mukaan tulosta siellä voidaan parantaa selkeästi vuonna 2008.
   HK-konsernille vuosi 2007 on kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen paitsi valtavien liiketoimintajärjestelyjen suhteen, myös investointien vuoksi. Tästä syys myös konsernin omavaraisuus oli kesäkuun lopussa alle 30 prosentissa. Seikkku kuvaa kuitenkin, että pahin aika muutoksessa ajoittui vuodenvaihteeseen ja vuoden alkupuoliskoon, joten omavaraisuuskin lähtee nousuun konsernin velkaisimmasta hetkestä kesäkuun lopulla.


Vuodesta tulossa ryhmälle hyvä
POP-ryhmällä vahva liikevoiton kasvu
Kaikki paikallisosuuspankit tekivät voitollisen tuloksen tammi-kesäkuussa ja ryhmän liikevoitto oli 30,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 vertailujaksolla vastaava liikevoitto oli 21,7 miljoonaa, joten nousu on yli 40 prosenttia.
  Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtaja Heikki Suutala odottaa koko vuoden 2007 tuloksen kehittyvän hyväksi, ellei toimintaympäristössä tapahdu ennakoimattomia muutoksia.
  Tuloksen kasvuun vaikutti erityisesti korkokatteen nousu.
  Ryhmän talletukset kasvoivat viime vuoden kesäkuusta 7,9 prosentilla yhteensä 2,9 miljardiin euroon. Samaan aikaan kasvu jäsenmäärässä oli 4,5 prosenttia.Senet-hankkeen loppuseminaari
6. syyskuuta Mikkelissä

Avaa ohjelma kuvasta
Senet-hankkeen loppuseminaari järjestetään 6. syyskuuta Mikkelissä.
  Hankkeen ensisijainen tavoite on ollut löytää sopivia uusia malleja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.
  Projektia on toteuttanut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyötahojensa kanssa.
  Toimialueena on ollut ensisijaisesti Etelä-Savo, mutta yhteistyötä on tehty myös valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Senet pyrkii hyödyntämään tässä tehtävässä yhteisötalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Lisää aiheesta Senetin kotisivulla >>.


Neuvottelut koskevat noin 300 työntekijää
Raision elintarvikepuoli yt-neuvotteluihin
Raisio järjestelee Elintarvike- ja Ainesosat–yksiköitään uudenlaisiksi ja aloittaa noin 300 henkeä koskevat yt-neuvottelut. Myös konsernipalveluista neuvotellaan. Yhtiössä arvioidaan neuvottelujen johtavan noin 30 työntekijän vähennykseen.
Meneillään Raisiolla on yt-neuvottelut jo Nokian myllyn henkilöstön kanssa. Siellä saattaa toiminta loppua kokonaan. Myllyn yt-neuvottelut koskevat noin 70 henkilöä.