7. | 9. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
Osakeyhtiölain uudistusesitykseen sisältyy:
Osakeyhtiön voisi muuttaa osuuskunnaksi
Hallitus aikoo antaa eduskunnan käsittelyyn osakeyhtiölain uudistusta käsittelevän esityksen vielä tämän syyskuun aikana. Uusi laki yritetään saada voimaan vuoden 2006 syyskuun alusta lähtien.
   Tilintarkastuslain muutos on valmisteilla ja se voi aikanaan heijastua muutostarpeina myös osakeyhtiölakiin.
   Pienten yhtiöiden asemaan uudistusesityksessä on paneuduttu erityisesti. Osakeyhtiölaista on pyritty tekemään nykyistä lakia selkeämpi. Yhtiöille tulisi lisää toimintavapautta ja velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojan säännöksiä tehostettaisiin.
   Lakiesitykseen sisältyy, että osakeyhtiön voisi muuttaa osuuskunnaksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi tai yrityksen toimintaa voisi jatkaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana.
   Nykyisin on mahdollista tehdä vain niin päin, että osuuskunnan tai henkilöyhtiön voi muuttaa osakeyhtiöksi.
   Osakeyhtiölain uudistusesityksessä luovutaan osakkeiden nimellisarvosta. Sen voisi kuitenkin yhtiöjärjestyksessä määrätä.
   Lain voimaantuloon liittyy siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen 1.9.1997 perustettujen yhtiöiden olisi kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta korotettava osakepääomaansa vähintään 8 000 euroon. Yritys esitetään määrättäväksi selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä, ellei tänä aikana korotusta tehdä tai yhtiömuotoa muuteta.

Markkinaosuus kasvoi, liikevoitto parani 31 prosenttia
Lähivakuutuksella hyvä alkuvuosi
Lähivakuutus-ryhmän vahinkoensivakuutuksen maksutulo kasvoi tammi-kesäkuussa kahdeksan prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuun maksutulosta. Se on enemmän kuin alalla keskimäärin, joten Lähivakuutus kasvatti markkinaosuuttaan.
   Maksutuloa kertyi 150 miljoonaa euroa. Erityisen voimakasta kasvu oli liikennevakuutuksissa, 14,6 prosenttia. Uusia liikennevakuutuksia ryhmään tuli 21 000 ja alkuvuonna ylittyi puolen miljoonan liikennevakuutuksen raja.
   Myös Lähivakuutus-ryhmän vakavaraisuus kehittyi myönteisesti. Liikevoitto ja sijoitustoiminnan tulos paranivat. Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 97 prosenttia, Lähivakuutus-yhtiön toimitusjohtaja Harri Kainulainen kertoo.
   Lähivakuutus-ryhmän liikevoitto parani sekin ja oli 17 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia liikevaihdosta.
   Perusliiketoiminta pysyi kannattavana ja yhdistetty kulusuhde jäi alle sadan prosentin. Lähivakuutuksessa näin on ollut jo pitkään, sen sijaan alla se on harvinaista.
   Lähivakuutus-ryhmän vakavaraisuuspääoma lisääntyi 22 miljoonaa euroa ja oli kesäkuun lopussa 360 miljoonaa euroa. Vastuunkantokyky nousi 153 prosenttiin.
  Ryhmän liikevoitto lisääntyi 31 prosenttia ja oli 17 miljoonaa euroa.
   "Lähivakuutus-ryhmän loppuvuodenkin kehitys näyttää hyvältä, mikäli yleisessä taloudellisessa kehityksessä ei tapahdu lähikuukausina merkittäviä häiriöitä", Kainulainen sanoo.
   Kainulaisen mukaan myönteinen kehitys Lähivakuutus-ryhmässä perustuu vahvaan paikallisuuteen ja keskinäisyyteen sekä pitkäjänteiseen ja maltilliseen toimintaa. Asiakkaat eli Lähivakuutuksen omistajat hyötyvät monella tavalla ryhmän hyvästä tuloksesta.
  
"Käytämme syntyneet tuotot ensisijaisesti asiakaspalvelumme parantamiseen ja verkostomme kehittämiseen ja siirrämme tulostamme suoraan asiakasomistajille keskittämisetuina ja muina asiakashyvityksinä.
   Paikallista palvelua ryhmä on parantanut muun muassa uudistamalla konttoriverkostoaan ja kehittämällä verkkopalveluitaan. Alkuvuonna tulivat markkinoille uudet päävakuutustuotteet kaikille asiakassegmenteille.
   "Myyntiyhteistyö OP-ryhmän ja Eläke-Fennian kanssa on myös tuottanut tulosta ja allianssi-tyyppinen yhteistyö toimii hyvin", Kainulainen arvioi.

Neilimo: "Tulevaisuutta osuustoiminnalliselle kaupalle"
SOK ostaa Sparin

Axfoodin varatoimitusjohtaja Lars Nilsson pitää valitettavana, että Axfood poistuu Suomesta - mutta pienenä sillä ei ole kilpailukykyä menestyä. Kuvat Markku Nummi


S-ryhmän marketkaupan johtaja Antti Sippola arvioi, että nykyisen hintatason ylläpitäminen edellyttää kustannussäästöjen saamista.
SOK on ostamassa Suomen Sparin osakkeita sen emoyhtiöltä Axfoodilta ja muilta suurilta osakkeenomistajilta niin, että SOK tulee omistamaan 93,2 prosenttia Suomen Sparin osakepääomasta ja 95,1 prosenttia äänimäärästä.
   SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo sanoo, että kaupan tavoitteena on ensisijaisesti turvata osuustoiminnallisen kaupankäynnin tulevaisuutta Suomessa ja toiseksi säilyttää suomalaisomisteinen päivittäistavarakauppa vahvana ja elinvoimaisena kansainvälisen kilpailun kiristyessä.
   SOK ja Axfood sopivat keskiviikkona, että SOK ostaa kaikki Axfoodin omistamat Suomen Spar Oyj:n osakkeet. Kauppahinta on yhteensä 38,7 miljoonaa euroa.
   S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavarakaupassa on 34,3 prosenttia ja Sparin 6,8 prosenttia, joten S-ryhmän osuus nousee 41 prosenttiin.
   Keskiviikkoisen sopimuksen ehtoja on, että kilpailuvirasto hyväksyy kaupan ilman ehtoja tai kilpailuviraston kaupan toteuttamiselle asettamat ehdot ovat SOK:n hyväksyttävissä. Lisäksi SOK:n tulee saada osakkeita Suomen Sparissa siten, että SOK:n omistus kauppojen toteuttamisen seurauksena ylittää yhdeksän kymmenesosaa Suomen Sparin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
   Nyt Sparin kanssa tehty sopimus kattaa 69,3 prosenttia Suomen Sparin osakepääomasta ja 75,2 prosenttia äänimäärästä.
   Muita suuria osakkeenomistajia, joiden osuutta Sparissa SOK on ostamassa ovat, Ingman Finance Oy Ab, Odin Finland, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola sekä WIP Asset Management Oy:n edustamat asiakkaat ja rahastot. Nämä ovat jo lupautuneet myymään omistuksensa SOK:lle 13,1 miljoonalla eurolla.
   SOK:sta kerrotaan, että tarkoituksena on hankkia kaikki Suomen Sparin osakkeet sekä hakea Suomen Sparin osakkeiden poistamista Helsingin Pörssin I-listalta.
   S-ryhmän tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa asiakasomistajien palveluverkostoa. Kaupan avulla on mahdollista vahvistaa osuustoiminnallisen vähittäiskaupan toimintakykyä. S-ryhmän tavoitteena on yhdistää osa Suomen Sparin myymäläverkostoa osaksi S-ryhmän alueosuuskauppojen marketkauppaa. SOK:sta vahvistetaan, että lähtökohtana on Spar-ryhmän olemassa olevien sopimusten kunnioittaminen ja hallittu, vaiheittainen yhdistämisprosessi.
   Neilimon mukaan S-ryhmän palveluverkosto päivittäistavarakaupassa vahvistuu nyt alueilla, joilla ryhmän markkinaosuus on ollut keskimääräistä matalampi ja joilla kilpailu on erittäin kovaa.
   Suomen Sparin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2005 osoitti, että konsernin liikevaihto laski edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna 6,1 prosenttia 264,4 miljoonaan euroon ja sen liiketappio oli –1,6 miljoonaa euroa.
   Spar-ryhmän myymäläketjuissa oli viime vuoden lopulla 14 Eurospar-myymälää ja 266 Spar-ketjuun kuuluvaa myymälää.
  
Tiedotustilaisuudessa Neilimo kertoi, että aloite oli tullut Axfoodilta ja neuvottelut olivat alkaneet puolisen vuotta sitten.
   Yksityiskohtaisia päätöksiä asiassa tehdään, kun kilpailuvirasto on antanut lausuntonsa.
   SOK aikoo siis ottaa Sparin pois pörssistä ja siitä tulee SOK:n tytäryhtiö Suomen Spar Oy. Jos kauppa hyväksytään, kutsutaan koolle yhtiökokous ja Suomen Sparille valitaan hallitus.
    Neilimo sanoi, että Sparin mukauttaminen S-ryhmään aiotaan tehdä mahdollisimman tyylikkäästi ja hallitusti. Koko henkilökunta siirtyy S-ryhmään ja saa tarvittavan ketjukonseptin koulutuksen. Spari-kauppiaiden voimassa olevia sopimuksia noudatetaan ja kauppiaiden kanssa neuvottelut käydään tapauskohtaisesti.
   Myymälät tulevat S-ryhmän alueosuuskauppojen myymälöiksi - Alepoiksi, Saleiksi, S-marketeiksi, Prismoiksi - ja siitä mukaa kun kyltit vaihtuvat, hankinta siirtyy Tuko Logisticsilta Inex Partnersille.
   Spar omistaa Tuko Logisticsista 35 prosenttia. Neilimon mukaan kaupan tultua hyväksytyksi SOK ryhtyy neuvottelemaan tuon omistuksen kohtalosta. Ilmeisesti SOK myy omistuksensa pois.
   Sparilla ja S-ryhmällä on myymäläverkostossa päällekkäisyyttä. Tarpeeton päällekkäisyys poistuu. S-ryhmän marketkaupan johtaja Antti Sippola arvioi, että kun päällekkäisyyttä poistetaan, heijastuksia tulee jonkin verran myös henkilökuntaan.
   S-ryhmässä henkilömäärä ylittää 26 000, Sparissa henkilömäärä on hieman yli 800.

Kallis öljy ei toistaiseksi horjuta taloutta
OP-ryhmä veikkaa kohtalaista talouskasvua
Öljyn kallistuminen ei ole toistaiseksi vaikuttanut länsimaiden talouden kehitykseen, katsotaan Osuuspankkikeskuksen maanantaina julkistamassa syksyn suhdanne-ennusteessa. Sen mukaan USA:n talous saattaa kasvaa ensi vuonna 3 prosenttia, mikä olisi enemmän kuin kasvu euroalueella.
  Suomen talouskasvu jää OP-ryhmän mukaan euroalueen tasoon eli 2 prosenttiin tänä vuonna, mutta ensi vuonna kasvu on jo 3,5 prosenttia. Osaltaan vuoden 2006 hyvä kasvu johtuu tämän vuoden vaatimattomasta vertailuluvusta.
  Paperiteollisuus sai aikaiseksi loven tämän vuoden kasvuun. OP-ryhmän mukaan sekä tänä että ensi vuonna Suomen talouskasvu olisi ollut 3 prosenttia ilman paperiteollisuuden seisokkeja.
  Suomen talouden loppuvuotta vauhdittavat sekä viennin vauhdittuminen että kotitalouksien ostovoiman kasvu.
   Vientilukuja vahvistavat erityisesti perusmetallien, koneiden ja laitteiden ja elektroniikkateollisuuden vahva kasvu. Erityisesti vienti Lähi-itään ja EU:n ulkopuolisiin Euroopan maihin on kasvanut. Vienti Venäjälle kasvoi alkuvuonna noin kolmanneksella.
   Kotitalouksien reaalinen ostovoima kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna kasvu jää sitä matalammaksi. OP-ryhmässä arvioidaan, että lainojen nopea kasvu saattaa lähivuosina rajoittaa kulutuksen lisäystä.
   Työllisyyden nousun Osuuspankkikeskus luonnehtii tämän vuoden myönteisimpiin talouden piirteisiin. Osaltaan tätä kehitystä tukee kotitalouden verovähennysjärjestelmä noin 10 000 työpaikalla.
   "Ensi vuoden keskimääräinen työttömyysaste alkaa niukasti seitsemällä - ensimmäistä kertaa vuoden 1991 jälkeen", Osuuspankkikeskuksen ekonomistit toteavat.

Valio avasi painonhallinnan nettisivut
Uutuusmaidolla painonhallintaa
Valio on kehittänyt Profeel- maitojuoman, joka auttaa painonhallinnassa ja tukee laihdutusta yhdessä terveellisen ruokavalion ja liikunnan kanssa. 
   Tutkija Riina Kekkonen Valiosta sanoo, että Valio ProFeel maitojuoman koostumuksessa yhdistetään tietämys maitovalmisteiden kalsiumin vaikutuksesta energia-aineenvaihduntaan sekä kuitupitoisuuden verensokeria tasaavasta ja kylläisyyttä lisäävästä vaikutuksesta. Lisäksi Valio ProFeelissä on 40 % vähemmän energiaa kuin tavallisessa rasvattomassa maidossa.
   Valio ProFeel maitojuoman päivittäisestä annoksesta, 2-3 lasillista (4-6 dl), saa 720 -1080 mg kalsiumia, Kekkonen kertoo.
   Valio Profeel on valmistettu rasvattomasta maidosta. Siihen on lisätty kalsiumia, kuitua ja D-vitamiinia. Tuote on laktoositon ja sopii erityisesti laktoosi-intoleranteille samoin kuin keliaakikoille, diabeetikoille, raskaana oleville ja imettäville sekä lapsille.
   Valion nettisivujen ruokamaailmaan osoitteeseen www.valio.fi/painonhallinta on avattu palvelu, jossa on laskureita, ruokalistoja, tuotetietoa sekä ohjeita liikunnan aloittamiseen. Palvelu ei edellytä rekisteröitymistä ja on maksuton.

Arimo Uusitalo FMO Tapiolan vihkiäisissä:
Puusta rakentaminen 

FMO Tapiolan rakennusaineista kolmasosa on puuta. Rakennuksessa puu mukautuu miellyttäväksi metallin ja lasin kanssa.
Kuva alkukesältä, jolloin rakennustyö oli vielä kesken. Kuva Markku Nummi
ei ole sesonkihommaa
Euroopan korkein puurakenteinen toimistotalo vihittiin käyttöön Espoon Tapiolassa maanantaina. Rakennus on Metsäliiton tytäryhtiön Finnforestin rakennuttama FMO Tapiola.
   Taloon muuttaa Finnforestin toimisto, mutta rakennuksen kaikkiaan noin 8 000 neliön toimistotilasta tehdään vuokrasopimuksia.
   Vihkiäisissä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo sanoi koko hankkeen teemana olleen osoittaa puun kilpailukyky rakentamisessa, yhdistää moderni arkkitehtuuri sekä Metsäliiton ja Finnforestin tuotekehitys ja osaaminen.
   Puun ja puupohjaisten ratkaisujen osuus kasvoi rakentamisen edetessä ja saavutti 30 prosentin osuuden käytetyistä rakennusmateriaaleista.
   Uusitalo sanoi rakennuksessa käytetyn sertifioidun puuraaka-aineen tulleen pääosin Etelä- ja Keski-Suomen metsänomistajilta. 
   "Aidoista materiaaleista rakennetun talon tunnistaa jokainen. Toivottavasti myös eurooppalaisille kävijöille; suunnittelijoille, arkkitehdeille, rakentajille ja rakennuttajille tämän rakennuksen arkkitehtuuri viestii Metsäliiton ja Finnforestin identiteetistä", Uusitalo sanoi.
   Uusitalo huomautti myös, että puurakentaminen sitoo ilmakehän hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan, joten puun käyttö hidastaa kasvihuoneilmiötä.
   FMO Tapiola on pilottikohde Rakennusteollisuus RT ry:n rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmassa, jossa kehitetään ekotehokkuus- ja elinkaarimittaamiseen tarkoitettua PromisE-luokitusta.
   FMO Tapiolan elinkaariratkaisut ovat antaneet rakennukselle PromisE-luokituksessa erittäin hyvän arvosanan B. Puutuotteiden hiilinielu ja substituutiovaikutukset varastoivat ja korvaavat yli kolminkertaisen määrän hiilidioksidipäästöjä, kuin mitä rakennushankkeen rakennusmateriaalit aiheuttavat.
   "Puusta rakentaminen ei ole sesonkihommaa, sitä tehdään joka päivä ja kasvavassa määrin. Tässä rakennuksessa on yhdistetty korkeatasoinen rakenne- ja materiaalitekniikka sekä 3D-suunnittelu, erilaisesta ja uudesta ajattelusta on valtavasti etua tulevaisuudessa", Uusitalo sanoi. 
   "Kaikkia puun mahdollisuuksia ja ratkaisuja rakentamisessa ei ole vielä löydetty. Finnforestin tie tulevaisuuteen on valittu."
   Rakennuksessa on myös tilat Finnforestin Building Academylle, jossa koulutetaan ja kehitetään omaa henkilöstöä, asiakkaita sekä rakentamisen sidosryhmien osaajia.
   Finnforestin toimitusjohtajan Ari Martosen mielestä  FMO Tapiola kertoo vakuuttavalla tavalla puusta rakentamisen mahdollisuuksista ja high-tech -osaamisesta ja tuoteinnovaatioista.
   "Rakennuksessa on yhdistetty puutuotteet, -järjestelmät ja valmiit elementit nopeasti ja kustannustehokkaasti. Onnistuminen on vaatinut uutta luovuutta ja joukkuepeliä", vihkiäisissä puhunut Martonen sanoi.

Järjestön työvaliokunta esittää:
Brunila Metsäteollisuus ry:n johtoon
Metsäteollisuus ry:n työvaliokunta esittää valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajaa Anne Brunilaa (48) yhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi.
   Tehtävä on näkyvä ja sillä on taloudellista painoarvoa. Metsäteollisuus ry:n tehtävänä on edistää puuta jalostavan teollisuuden toiminnan edellytyksiä ja tuoda alan näkemyksiä talouspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ala edustaa viidennestä Suomen koko teollisuustuotannosta ja neljännestä Suomen vientituloista.
   Metsäteollisuus ry:n jäseninä ovat muiden muassa Metsäliitto Osuuskunta tytäryhtiöineen ja Metsäliitto-Yhtymä.
   Järjestön toimitusjohtaja Timo Poranen jää sopimuksensa mukaisesti eläkkeelle vuoden 2005 lopussa ja Brunilan toimitusjohtajuus alkaisi 2006 alusta.

Tehtäväkierron kannustusta myös kentälle
Valiossa johtajia kiertoon
Valio toteuttaa johdossaan tehtäväkiertoa, jonka tavoite on selkiyttää vastuita ja tehostaa toimintaa, mutta myös kannustaa samaan kentällä.
   Valion logistiikkajohtaja Thomas Backlund ja kotimaan myyntiä vetävä myyntijohtaja Timo Kärnä vaihtavat vastuualueitaan. Myynnistä koko kotimarkkina-alueella (Suomi, Ruotsi, Länsi-Venäjä ja Baltia) tulee vastaamaan Thomas Backlund. Hänen tehtävänimikkeensä tulee olemaan myyntijohtaja.
   Henkilöstöhallinto ja Taloushallinto siirtyvät toimitusjohtajan alaisuuteen. Henkilöstöjohtaja Lasse Lintilä ja talousjohtaja Antero Riihikallio alkavat raportoida suoraan toimitusjohtaja Harry Salonaholle. Riihikallio on nimitetty myös johtajiston jäseneksi.
   Uudistettu organisaatio astuu voimaan 15.9.2005. Johtajistoon kuuluvat mainittujen lisäksi hallintojohtaja Heikki Halkilahti, markkinointijohtaja Annikka Hurme, vientijohtaja Veijo Meriläinen ja Arto Tikkanen.

Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset