text2.gif (876 bytes)  13 | 09 | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Osuustoimintaa lukujärjestykseen
Osuustoiminnan avoin yliopisto-opetus käynnistyy Mikkelissä lokakuussa. Opinnoissa on mahdollista kehittää ammatillista osaamista tai täydentää opintoja.
   Helsingin yliopiston avoimen yliopiston Mikkelin toimiston A-opintokokonaisuuteen kuuluvat osiot, joista voi suorittaa myös yksittäisiä jaksoja, ovat Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusteet, Osuuskuntien kehittäminen yrityksinä ja yritysten verkostoina, Osuuskunnan hallinto ja johtaminen, Yhteisö- ja verkostotalouden organisaatiot ja osuustoiminta, Elintarviketalouden yritysverkostot ja osuustoiminta.
   Opetus tapahtuu Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelissä, mutta VTT, dosentti Tapani Köppä huomauttaa, että opiskelu on helposti mahdollista myös muualla asuville lähiopetuksen vähäisen tuntimäärän ansiosta. Yksityiskohtaisia tietoja opetusohjelmasta.
   Co-op Studies -osuustoimintaopetus sisältyy Ekoyliopiston toimintaan. Ohjelman erikoistumisopintoja on kaikkiaan 26 opintoviikon verran. Monet kursseista suoritetaan kirjallisuuskursseina ilman luentoja. 
   

Kainulainen perää liikennekuria ja asennekasvatusta
Taas lisää markkinaa Lähivakuutukselle
Lähivakuutus-ryhmä säilyi tammi-kesäkuussa ainoana vakuutusryhmänä, jolla vakuutusmaksut riittävät kattamaan vahinkomenot ja liikekulut. Ryhmän ensivakuutuksen maksutulo kasvoi viisi prosenttia (10 vuonna 2001 tammi-kesäkuussa), ja alkuvuonna ryhmän liikevoitto päätyi plussalle, vaikka osakekurssit ovat laskeneet.
   Ryhmä tuntee ihmisten turvallisuusasenteet liiketoiminnassaan: liikennekuri, kypärän käyttö pyöräiltäessä, uimataito, tuhopoltot. Lähivakuutuksen toimitusjohtaja Harri Kainulainen esittää pohdittavaksi, miten piittaamattomuus kanssaihmisistä liikenteessä saataisiin loppumaan. Kainulainen viittaa asenteisiin.
   "Kun itse toimimme sääntöjen mukaan, myös lapset ja nuoret oppivat noudattamaan yhteiseksi hyväksi tehtyjä ohjeita."
   Kainulainen suosittaa turvallisuusasioiden opettamista päiväkodeissa ja kouluissa, mutta pitää kotia ensisijaisena turvallisuuskulttuurin kasvattamisessa. Hän puuttui asiaan Lähivakuutuksen tilaisuudessa Hämeenlinnassa.
   Kainulainen pitää osuvana hallituksen lakiesitystä, jossa kehotetaan pyöräilijää ja matkustajaa käyttämään kypärää. Puolet 55 vuosittaisesta pyöräilijän kuolemasta olisi vältetty, jos pyöräilijällä olisi ollut kypärä. Loukkaantumisia pyöräilijöille tapahtuu 1200 vuodessa. Kesäkuun loppuun mennessä 66 ihmistä oli hukkunut, siinäkin lisäystä edellisvuotisesta. Mustin on liikennekuolemien kehitys: vuosittain liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille 100 000, nyt kesäkuun loppuun ilmoituksia oli tullut 64500, 183 ihmistä kuoli. Tulipalot ovat entistä useammin tuhopolttoja.
   Lähivakuutus-ryhmä on keskittynyt kotitalouksien vahinkovakuutuksiin ja yritysten vakuuttamisessa puolestaan pieniin yrityksiin erityisesti palvelualalla. Yritysvakuutuksen maksutulo Suomessa kasvoi etupäässä maksunkorotuksien takia - niitä aiheuttivat varsinkin Yhdysvaltain terrori-iskut.
   Kainulainen mainitsi Osuuspankkiryhmän ja Fennian kanssa solmitun yhteistyön pääsevän täyteen käyntiin vuoden 2002 loppuun mennessä. Liittoumalla on tuolloin noin tuhat palvelupistettä, mikä on valtakunnan kattavin vakuutus- ja pankkialan palveluverkosto.

Syntymässä Etelä-Päijänteen OP Padasjoen kanssa
OP:sta Vuoden yrittäjä Asikkalassa
"Tämän olisi voinut tehdä aikaisemminkin", kommentoi valintaraati Osuuspankin valintaa Vuoden 2002 yrittäjäksi Asikkalassa. Raati luettelee Asikkalan Osuuspankin hoitaneen hyvin roolinsa asukkaiden pankkina, yritysten rahoittajana ja paikkakunnan liike-elämän edellytyksien huolehtijana. Pankki myös tukee kulttuuria, urheilua ja nuorisotoimintaa.
   Pankin tase kesäkuun lopulla oli 54 miljoonaa euroa. Liikevoittoa tammi-kesäkuussa syntyi 517 000 euroa. Asiakkaita pankilla on 7000 ja omistajajäseniä 2400. Op-ryhmässä pankki on 90 suurimman pankin listassa. Pankin toimitusjohtaja Jari Laaksonen on pitäjän monissa luottamustehtävissä.
   Padasjoen Osuuspankki ja Asikkalan Osuuspankki ovat liittymässä. Liittymän nimeksi tulee Etelä-Päijänteen Osuuspankki.

Verkossa:
Elintarvikkeiden valmistajatiedot
Elintarvikevirasto ylläpitää rekisteriä elintarvikealan laitoksista, jotka on hyväksytty EU:n vientilaitoksiksi. Elintarvikevirastosta todetaan, että eläinperäisissä elintarvikkeissa kuten lihasta, kalasta, maidosta tehdyissä valmisteissa on oltava terveysmerkki. Merkki on soikionmuotoinen, siinä on oltava kirjaimet FI valmistuslaitoksen numero ja kirjaimet EY. Yritysten merkkitiedot löytyvät Elintarvikeviraston kotisivulta.
   Elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen puutteesta on keskusteltu viimeksi saksalaisen halpamyymäläketjun avattua ensimmäiset liikkeensä Suomessa. Suomessa valmistetuista tuotteista ketjun myymälöissä löytyy Suomen lippu (ei kuitenkaan joutsenlippu), mutta ei tietoa valmistajasta. Tuotteilla on myös eri nimi kuin vastaavilla valmisteilla suomalaisissa kauppaketjuissa.

Ruoka-Saarioisen Sahalahden laitoksen tunnus.


Valion Riihimäen tuotantolaitoksen tunnus.


Julkaisuja tulossa
- Kodin Pellervon syyskuun teemana on Kuntoloma, Terveys.
   Nuorten kunnosta on keskusteltu viime aikoina, moni varusmieskin lopettaa palveluksensa liikuntavamman takia. Paikat eivät kestä, eikä Cooperin testikään suju kuten aiemmilta ikäluokilta. Missä vika on, nuoret kuitenkin pitävät liikunnasta? Perehdymme myös Rosen-hoitoon. Joku on tullut onnelliseksi muutosta maaseudulle. Tästä asiasta muuten kootaan uutta internetpalvelua, joka avautuu 2003.
   Kansikuvassa Kallion perhe Piikkiöstä kuttuineen.
   Uusi Kodin Pellervo ilmestyy torstaina 19. syyskuuta.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset