16. | 9. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
 

Omat yhtiöt HK Ruokataloon, teollisuus tytäryhtiöksi
HK Ruokatalo vähentää yhtiöitään
HK Ruokatalo -konserni uudistaa yritysrakennettaan. HK Ruokatalo Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu Foods Oy on tarkoitus sulauttaa HK Ruokatalo Oyj:öön.
   Yhtiön mukaan toimenpiteellä eheytetään yritysrakennetta, vähennetään kustannuksia, yhtenäistetään yrityskulttuuria. Yhtiöiden henkilöstöt siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä. Rakenneuudistuksella ei ole vaikutusta myöskään Helsingin Pörssin päälistalla noteeratun emoyhtiön osakkeenomistajien asemaan.
   Lisäksi HK Ruokatalo erottaa kotimaan teollisen toiminnan henkilöstöineen erilliseksi tytäryhtiöksi. Emoyhtiöön jäävät konsernin johto ja konsernihallinto.
   LSO Foods Oy jää tämän järjestelyn ulkopuolelle ja vastaa entiseen tapaan sian ja naudan hankinnasta sekä alkutuotantoa tukevasta neuvonnasta.
   Yhtenäistämistä tapahtuu myös ulkomailla. Baltian markkina-alueella HK Ruokatalo järjestää liiketoiminnan maakohtaisen jaottelun sijasta koko Baltian aluetta koskevaksi.
   Puolan ja Keski-Euroopan markkina-alueen teollisesta liiketoiminnasta vastaa HK Ruokatalon ja Danish Crownin yhteisomistuksessa toimiva pörssinoteerattu Sokolów S.A.

OP-ryhmän pääekonomisti suosittaa
AKTIIVISUUTTA TALOUSPOLITIIKKAAN

Pääekonomisti Timo Lindholm
Kuva M. Nummi
OP-ryhmä on nostanut Suomen talouskasvun ennustettaan täksi vuodeksi kolmeen prosenttiin viime maaliskuun 2,5 prosentin ennustuksestaan.
   Samaa kolmen prosentin kasvua OP-ryhmän suhdanne-ennuste tarjoaa vuodeksi 2005.
   Jotta kasvuprosentit nousisivat yli kolmen vuonna 2005, vaatisi se OP-ryhmän pääekonomistin Timo Lindholmin mukaan, että kaikki ensi vuoden neljännekset olisivat vahvoja. Jo 3,5 prosentin kasvu ei sietäisi notkahduksia talouskehityksessä. Tällä hetkellä kuvaavaa on, että kulutusta ja taloutta elvyttävä työllisyyden kasvu viipyy ja talouden voimavaroja jää hyödyntämättä.
   Tämän vuoden talouskasvun ennusteen nostaminen selittyy Lindholmin mukaan investointien nousulla. Keväällä OP-ryhmä ennusti yksityisen kulutuksen nousuksi 1,5 prosenttia, jonka se nyt nosti 4,5 prosenttiin. Julkisten investointien muutos oli päinvastainen.
   Myönteistä Suomen taloudelle on viennin kasvu, joka näyttää OP-ryhmän suhdanne-ennusteen mukaan nousevan 1,1 prosentin kasvusta vuonna 2003 viiteen prosenttiin vuonna 2005. Tänä vuonna nousu on 3,5 prosenttia.
   Teollisuuden tilauskanta on palautunut normaaliksi, itse asiassa suurimmaksi sitten vuoden 2000, jolloin laskusuhdanne alkoi.
   Vientiteollisuuden investointien elpyminen Suomessa on Lindholmin mielestä pitkällä aikajaksolla haasteellista. Uusissa EU-jäsenmaissa ja Aasiassa on nousevia talouksia, ja Lindholm sanoo "pelin" kulkevan lähivuodet niiden eduksi suhteessa Suomeen.
  "Kyse on pohjimmiltaan osaamisesta", Lindholm sanoo investointien elpymisestä Suomessa.
   Nousevien uusien talouksien Lindholm arvioi olevan Suomelle kilpailijoita ehkä 20-30 vuotta. Vasta sen jälkeen niistä voi tulla hyviä asiakkaita.
Kotitalousvähennys
OP-ryhmä suosittaa verokevennyksien jatkamista. Työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta olisi ryhmän mukaan parasta, jos reaaliansioita kasvatettaisiin keventämällä tuloverotusta ja palkankorotukset pysyisivät maltillisina.
   Lindholm rohkaisee valtiovaltaa nykyistä hieman aktiivisempaan talouspolitiikkaan, vaikka se tietäisi valtiolle lisää väliaikaisia menoja. "Suunta on hyvä", hän myöntää.
   Tuloverokevennysten lisäksi OP-ryhmän pääekonomisti listaa suosittelemiinsa toimiin pitkään esillä olleen työnantajan sivukulujen alentamisen ja ehdottaa esimerkiksi kansaneläkemaksun alentamista.
   Myös kotitalousvähennyksen nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen on Lindholmin listalla.
   "Kun kerran todella toimiva konsti on keksitty niin siitä kannattaisi ottaa enemmän irti", Lindholm ehdottaa.
   Kotitalouksien reaalinen ostovoima vuonna 2005 jää OP-ryhmän mukaan tämänvuotista heikommaksi, vertausta vääristää kuitenkin se, että tänä vuonna laskettiin roimasti alkoholiveroa, minkä lisäksi on kertynyt omaisuustuloja. Ansiotaso noussee kaikkiaan 3,5 prosenttia vuonna 2005. Matalat korot pitävät asuntojen hinnat korkealla, nousupaine jatkuu ainakin vuoden 2005 alulle asti, Lindholm arvioi euriborin asettuvan vuonna 2005 3-3,5 prosentin haarukkaan. Autokaupan kasvu rauhoittuu.
Suhdannehuippu
Meneillään olevan suhdannekierteen huippu on OP-suhdanne-ennusteen 2004-2005 mukaan vuonna 2004. USA:ssa ja Kiinassa kasvu alkaa jo laantua vuonna 2005. 
   Öljyn hintaan ei ole näkyvissä merkittäviä nousupaineita, mutta kalliina se pysyy. Kumpikaan USA:n presidenttikandidaateista ei ole Timo Lindholmin mukaan esittänyt selviä talouden kohentamissuunnitelmia. Yhdysvaltain talouskehityksen kasvuksi tänä vuonna ennakoidaan 4 prosenttia ja ensi vuonna 3,5.
   Korot pysyvät matalalla. OP-ryhmä arvioi Euroopan Keskuspankin puuttuvan peruskorkoon vuoden 2005 alkupuolella.

Uusi Kodin Pellervo ilmestyi 
Kodin Pellervon 16. syyskuuta 2004 ilmestyneen numeron teemana on Kuntoloma, Terveys. Numerossa pohditaan muun muassa ihmisen ikää ja ikääntyneen ihmisen tuntemuksia tämän päivän elämässä. Samaan asiaan kajotaan artikkelissa, jossa katse kohdistuu nelikymppiseen naiseen. Ainakin isoäiti ja kuusikymmentä vuotta nuorempi pojanpoika tulevat keskenään hyvin toimeen.
   Numerolla on lukuarvoa: Kenttäpostia noin 60 vuoden takaa. Kädentöitä yrityksessä, pihalla, talon peruskorjaustyömaalla, keittiössä, kangaspuiden ääressä. Hyvää ruokaa syksyistä luonnon antimista. Mistä Isonkyrön Leväluhta on kuuluisa?

Pellervo-Instituutin syksyn ohjelmaa
Vilja aloittaa tulevaisuusseminaarit 
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja on yksi esiintyjistä Pellervo-Instituutin vilja-alan syysseminaarissa Espoossa 21. lokakuuta.
   Seminaarin kansainvälisyysosuus tulee Eestistä: maatalousministeriön edustaja kertoo, mitä mahdollisuuksia EU-jäsenyys tuo Baltian viljasektorille.
   Seminaarin keskustelupaneelin aiheena on Suomalainen viljasektori vuonna 2010.
   Instituutin suosittuihin elintarvikealan seminaareihin kuuluvat myös liha- ja maotoalan seminaarit. Liha-alan seminaari on 4. marraskuuta ja maitoalan seminaari 18. marraskuuta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset >>

Vienti lähialueille vahvistuu
Atrian Vilnan uusi tehdas käytössä
Atrian liettualaisen tytäryhtiön UAB Vilniaus Mesan uusi ruokatehdas Vilnassa on virallisesti otettu käyttöön syyskuussa.
   Uusi tehdas keskittyy makkaroiden ja lihavalmisteiden valmistukseen sekä niiden markkinointiin Liettuassa ja muissa Baltian maissa.
   Atrian tavoitteena on saavuttaa noin 30 prosentin markkinaosuus Liettuan lihavalmistemarkkinoilla, mikä toimitusjohtaja Seppo Paatelaisen mukaan tuskin onnistuu ilman uusia yritysostoja.
   Vientiä pyritään lisäämään muihin Baltian maihin ja mm. Puolaan. Tällä hetkellä 20 % UAB Vilniaus Mesan tuotannosta viedään Latviaan ja Viroon. Vilniaus Mesa on suurin lihavalmisteiden tuoja Latviassa.
   UAB Vilniaus Mesan johdon tavoitteena on lisätä markkinaosuutta voimakkaasti Liettuan vähittäiskauppamarkkinoilla sekä kehittää ravintola- ja suurtalous –liiketoiminta merkittäväksi tukijalaksi.

OP-ryhmästä vuoden pankki
OP-ryhmä on toistamiseen tullut valituksi vuoden pankiksi Suomessa. Valinnan takana on Financial Times -ryhmään kuuluva kansainvälinen talouslehti The Banker.
   The Bankerin perusteluja on, että OP-ryhmän kannattavuus on parantunut, markkina-asema vahvistunut ja ryhmän toiminta on ollut vahvasti asiakassuuntautunutta.

Ruokakesko palkitsi lihataloja
Ruokakesko on luovuttanut kunniakirjan HK Ruokatalolle ja Atrialle tunnustuksena tuloksellisesta yhteistyöstä.
   Kumppani-infossa Atriaa kiitettiin innovatiivisesta uusien tuotteiden kehittelystä, mikä on vaikuttanut tuoreen lihan markkinoiden muuttumiseen K-ruokakauppaketjuissa. Vuoden alussa tuotiin markkinoille monia Atrian valmistamia Pirkka- ja EuroShopper-tuorelihatuotteita. HK Ruokatalo puolestaan sai kiitosta toimitusketjun kokonaisvaltaisesta tehostamisesta.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset