text2.gif (876 bytes) 28 | 09 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
CEA:n seuraava kokous Virossa
Ruokaketju esillä Belfastissa
Maatilojen asemaa kilpailuhenkisessä elintarvikeketjussa teollisuuden, kaupan ja kuluttajien rinnalla käsiteltiin Euroopan maatalousliiton CEA:n kongessissa Belfastissa 24.-25. syyskuuta.
   Sidosryhmäjohtaja Jaakko Punkari Metsäliitosta pitää tärkeänä olla mukana CEA:n kokouksissa ja oli nytkin Belfastissa.
   Mikä nyt nousi metsäsektorilla puheenaiheeksi?
   "Mitään varsinaista kärkiteemaa ei ollut, mutta kaikkien metsäasioita käytiin taas läpi eri maiden edustajien kanssa, mikä juuri on tärkeää kanssakäymistä. Paljon keskusteltiin 
Marcus H. Borgström Belfastissa
Pellervon johtokunnan puheenjohtaja Marcus H. Borgström puhujapöntössä CEA:n kokouksessa Belfastissa. Kuva Sami Karhu
puumarkkinoista ja yksityismetsätaloudesta."
   Esitettiinkö joitakin tavoitteita metsäasioissa?   "Keski-Euroopan maiden edustajien puheissa tuli esille, että heidän pitäisi päästä samaan asemaan, mikä on Pohjoismaissa."
   Syntyykö tästä jonkinlaista uutta konsultointia tai muuta yhteistyötä?
   "Tällaiset tapaamiset ja keskustelut ovat juuri sitä."
   EU:n jäseniksi jonottavat KIE-maat, Keski- ja Itä-Euroopan maat, ovat mukana CEA:n kokouksissa. Mitä niiden mukaantuloa joskus EU:iin merkitsee?
   "Varsin paljon. Euroopan unionin laajentuminen tuo aikanaan eurooppalaisen metsätalouden piiriin maita, joissa on muunkinlaista metsänomistusta kuin mitä yksityismetsätalouteen painottuva järjestelmä nyt sisältää."
   Pellervo on CEA:n jäsen, ja myös Pellervon edustajia oli mukana Belfastissa.
   Johtaja Per-Erik Lindström, miten CEA:n rooli on kehittynyt, ja onko sillä aidosti mielekästä tekemistä?
  
"CEA on EU:ssa tällä hetkellä ainoita organisaatioita, joiden kokouksiin Keski- ja Itä-Euroopan maat voivat osallistua. CEA:n rooli on vahvistunut sen aikaa, kun KIE-maat ovat EU:n jäsenehdokkaita."
   Mitä elintarvikeketjuajattelulle kuuluu?
   "Elintarvikeketjuajattelu laajenee jatkuvasti Euroopan maatalousjärjestöissä. Euroopassa ollaan yleisesti pääsemässä irti kovasta edunvalvonnasta ja vastakkainasettelusta."
   "Ketjun keskeisiä linkkejä ovat jalostusyritykset. Viljelijöiden on tärkeää pitää niitä hallussaan. Se tapahtuu parhaiten osuustoiminnan kautta. Monikansallisen Unileverin johtaja tunnusti, ettei Unileverillä ole mitään sosiaalista vastuuta viljelijöiden hyvinvoinnista."
   CEA:n kokouksessa Belfastissa oli monia tunnettuja esiintyjiä, muiden muassa maatalouskomissaari Franz Fischler ja kuluttajansuojakomissaari David Byrne EU:sta. Kokoukseen välitettiin myös Yhdysvaltain maatalousministerin toivomus vähentää tukia seuraavalla WTO-kierroksella.

Heikki Haavistosta tehty rintakuva
Ministeri Heikki Haaviston rintakuva paljastetaan Pellervo-Seurassa Helsingissä tiistaina 2. lokakuuta. Rintakuvan on tehnyt helsinkiläinen kuvanveistäjä Matti Peltokangas.
   Heikki Haavisto oli Pellervon valtuuskunnan pitkäaikainen puheenjohtaja vuoden 2000 loppuun asti, jolloin hän jäi tehtävästä pois seuran sääntöjen ikäpykälän vuoksi.

Metsäliitto yhtiöittää metsänsä
Metsäliitto-Yhtymä on käynnistänyt toimet, jolla se kehittää omistamiensa metsäalueiden hallintaa perustamalla tätä varten oman yhtiön. Siihen kuuluvat aluksi M-real Oyj:n omistamat metsät, ranta- ja muut maa-alueet, tehdastontteja lukuun ottamatta sekä Suomen Metsäosuus Oy:n metsät ja ranta-alueet eli yhteensä noin 120 000 hehtaaria. Seuraavaksi uuteen yritykseen on tarkoitus liittää joukko muita, jo tällä hetkellä yhtymän hoidossa ja omistuksessa olevia metsiä.
   Metsäliitto-Yhtymän tavoitteena on kehittää uudesta yrityksestään sijoittamisen vaihtoehto sekä metsää omistaville yhteisöille että yksityisille. Yritys toimisi aktiivisena, suomalaisena metsänomistajana, joka pyrkii lisäämään metsäomaisuuttaan ja laajentamaan omistuspohjaansa. "Olemme vakuuttuneita, että suomalainen metsänomistus kannattaa pitkälle tulevaisuuteen, kun vain huolehditaan metsänhoidon, puunkorjuun ja kuljetusten kilpailukyvystä kuten tähänkin saakka", sanoo Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja, vuorineuvos Antti Oksanen. Uusi yhtiö perustetaan vielä tämän vuoden aikana ja siitä tulee M-real Oyj:n tytäryhtiö.

Politiikkaa verkossa
Omavalvontaan elintarvikeyrityksissä perehdytään Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskuksen kolmejaksoisella kurssilla.
   Politiikka.com on yhteiskunnallisia asioita käsittelevä verkkosivu. Sivuilla yritetään ylläpitää laajaa yhteiskunnallista keskustelua, mutta suuri osa sen toiminnasta rakentuu toistaiseksi linkkeihin.
   Esimerkin matkailualan alueellisista kehittämispalveluista verkossa antaa Farma Maaseutukeskuksen sivuilla oleva maaseutumatkailun tietosivusto. Se on tarkoitettu yrittäjille ja matkailun kehittäjille.

Muuta:
- Maito ja Me -lehden verkkosivuilla pyörii aina tuoreiden lehtien lisäksi muun muassa Navetan nimipäivät -palvelu, joka kertoo navetassa kulloinkin juhlivan päivänsankarin. Sivujen suosikkeihin kuuluu myös Maitotilan eläinlääkäri -palvelu. Lehteä kustantaa Valio.

- Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT julkistaa syksyn suhdannekuvansa 11. lokakuuta kello 10 Helsingissä.

- Pellervon Päivä 2002 -seminaari järjestetään 18.4.2002 Helsingissä.

 

 

ViikkoPellervon alkuun