30. | 9. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiNurmoon uudet automatisoidut linjat
Atria vähentää yli 100 Kuopiossa
Yt-neuvottelut Atrian Kuopion tuotantolaitoksella on käyty ja 68 vakituisen työntekijän työsuhde päättyy, lisäksi päättyy 50 määräaikaista työsuhdetta.
   Neuvottelujen syynä on ollut sikojen teurastuksen keskittäminen Nurmon uusille robotoiduille linjoille huhtikuusta 2006 alkaen. Kuopiossa sikojen teurastus loppuu.
   Nurmossa teurastusvauhti tulee olemaan 4 000 sikaa päivässä. Koko investoinnin arvo on 21 miljoonaa euroa.
   Kuopioon jää naudan teurastus ja leikkuu, kestomakkaran valmistus ja lemmikkieläinruuan valmistus. Irtisanomisten jälkeen Kuopion tuotantolaitokseen jää noin 230 työntekijää.

Kainulainen nousee koko ryhmän toimitusjohtajaksi
Lähivakuutus jakoi työt Lähi-keskuksessa

Lähivakuutus-yhtiön hallituksen puheenjohtaja porvoolainen Ralf Wickström toteaa, että vakuutus-
yhdistykset tekevät paikallista OP-
yhteistyötä, tuleeko jonkin tahon 
kanssa valtakunnallista pankki-
yhteistyötä, sitä ei vielä tiedetä.
Kuvat Markku Nummi


Lähivakuutus-yhtiön tuleva toimitus-
johtaja Harri Nikkonen ja Lähivakuutus-
ryhmän Keskusliiton toimitusjohta-
jaksi tuleva Harri Kainulainen.
Lähivakuutus julkisti ryhmän strategiaan ja ryhmärakenteeseen liittyvät muutokset tiistaina. Ne astuvat voimaan vuoden 2006 alussa.
   Lähivakuutus-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ralf Wickström kertoi, että Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto on koko ryhmän toimintaa koordinoiva ja johtava organisaatio ja vastaa ryhmän strategiasta, ryhmäohjauksesta, ryhmätason kehittämisestä ja koulutuksesta, ryhmätason markkinoinnista ja viestinnästä ja edunvalvonnasta sekä turvallisuusasioista.
   Lähivakuutus-yhtiö puolestaan toimii lähivakuutusyhdistysten jälleenvakuutus- ja palveluyhtiönä sekä harjoittaa omaa ensivakuutusliikettä lähinnä lakisääteisissä vakuutuksissa.
   Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Harri Kainulainen siirtyy LKL:n ja koko ryhmän toimitusjohtajaksi. Lähivakuutus-yhtiön toimitusjohtajaksi tulee nykyinen varatoimitusjohtaja Hannu Nikkonen.
   LKL:n varatoimitusjohtajaksi tulee ryhmän lakimies ja vt. toiminnanjohtaja Petri Heikkinen.
   Lähi-keskuksen, jonka muodostavat Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ja Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, johtoryhmän muodostavat Kainulainen, Nikkonen ja Heikkinen.
   "Johtoryhmä on ehdottomasti keskeisin päivittäisistä asioista päättävä elin", Wickström sanoo.
   Ryhmän keskusliitolla on hallintoneuvosto, jossa jokaisella seitsemällä alueliitolla on kolme edustajaa. Alueliitoilla on myös edustus keskusliiton 7-jäsenisessä hallituksessa ja yhtiön 5-jäsenisessä hallituksessa.
   Lähivakuutuksen ja OP:n välinen yhteistyö ajetaan Harri Kainulaisen mukaan alas mahdollisimman hallitusti ja kiirehtimättä. Tämä tapahtunee kuitenkin jo lokakuussa.
   Lähivakuutus on keskustellut eri tahojen kanssa kumppanuuksista. Mutta yhtä lailla kuin pankkikumppanista, Lähivakuutus neuvottelee henkivakuutuskumppanista, joka ryhmälle on myös tärkeämpi.
   Lähivakuutus-ryhmän työeläkekumppani on Eläke-Fennia.
   Ryhmässä on myös pohdittu, onko pankkikumppani välttämätön ja omankin henkivakuutustoiminnan pystyttämistä on pohdittu.
   OP-yhteistyön merkitys Lähivakuutuksen myynnistä ehti Kainulaisen mukaan nousta 2-3 prosenttiin.
   OKO-Pohjola -kauppa heijastuu myös Lähivakuutusyhdistysten hallintoon kentällä. Ei pidetä pitkällä aikavälillä todennäköisenä, että Osuuspankin johtotehtävissä olevat istuvat myös Lähivakuutuksen johtavissa luottamustehtävissä. Wickströmin mukaan muutoksia tulee aika laajasti, koska Lähivakuutuksen ja Osuuspankin yhteistyö on ollut tiivistä. Kumpaan kukin jää, sen päättänee luottamuspaikan haltija itse.
   Wickström sanoo yhdistysten yhteistyön osuuspankkien kanssa jatkuvan maakunnissa tiiviinä edelleen.

100 vuotta Hankkijan perustamisesta
Hankkijalle reliefi
entisen pääkonttorin seinään Helsingissä
Reliefi on seinässä Hankkijan Perinne-
yhdistyksen sihteerin Kalervo Selanderin (keskellä) pään yläpuolella. Hankkijan entinen pääkonttori on eduskunnan lisärakennuksen vieressä. 
Kuvat Sami Karhu
Keskusosuusliike Hankkijan perustamisesta on kulunut 100 vuotta vuonna 2005. Hankkijan entisen pääkonttorikiinteistön seinään Helsingin Arkadiankadulla kiinnitettiin tämän kunniaksi reliefi.
   Rakennus tunnetaan yhä Hankkijan talona, vaikka se rakennettiin Nikolajeffin veljesten autotaloksi 1913. Talon suunnitteli arkkitehti Jarl Eklund. Hankkija osti kiinteistön ja toimi tässä Salomonkatu 1:ssä vuodet 1918-1976 ennen Oulunkylään muuttoa. Siellä toiminta loppui vuonna 1992. Hankkija myi talon Alkon eläkesäätiölle, joka omistaa sen edelleen.
   Reliefi on kuvanveistäjä Terho Sakin ”Kasvattaen, rakentaen”, jolla hän voitti Hankkijan 75-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn kilpailun.
   Arkadiatalon seinään kiinnitetty reliefi on alkuperäisestä teoksesta Terho Sakin uniikkikappaleena tekemä suurennos, joka aiemmin oli kiinnitettynä Oulunkylässä sijainneen Hankkijan uuden pääkonttorirakennuksen seinään. Hankkijan toiminnan päätyttyä reliefin lunasti Hankkija-Maatalous Oy, joka lahjoitti reliefin Hankkijan Perinneyhdistykselle.
   Tiedote >>

Finnforestin vetäjäksi Ole Salvén, yt-neuvottelut alkavat
Finnforest sulautuu Metsäliitto Osuuskuntaan
Finnforest Oyj ja Tehdasmittaus Oy sulautuvat Metsäliitto Osuuskuntaan.
   Metsäliitto-konsernin, Finnforest Oyj:n ja Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus Oy:n hallitukset päättivät asiasta tiistaina.
   Tytäryhtiöiden varat ja velat on tarkoitus siirtää sellaisenaan Metsäliitto Osuuskunnan vastuulle. Sulautumisella ei ole välitöntä vaikutusta yhtiöiden tai Osuuskunnan liiketoimintaan tai asiakkaisiin.
   Menettelyä perustellaan konsernirakenteen ja Finnforest Oyj:n organisaation yksinkertaistamisella sekä kustannussäästöjen aikaansaamisella.
   Finnforestin nykyinen toimitusjohtaja Ari Martonen jättää tehtävänsä. Uudeksi toimitusjohtajaksi ja yhtiön liiketoimintojen johtajaksi Metsäliitossa on nimitetty Finnforest-konserniin kuuluvan Moelven ASA:n toimitusjohtaja Ole Salvén.
   Finnforestin varatoimitusjohtajaksi on nimitetty Finnforestin Puutuoteteollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja Timo Pekkola.
   Nimitykset astuivat voimaan välittömästi. Salvén jatkaa toistaiseksi myös Moelvenin toimitusjohtajana.
   Sulautumisen alustavaksi rekisteröintiajankohdaksi on arvioitu 31.3.2006.
   Sulautumista koskeva yt-menettely Finnforestissa ja Metsäliitto Osuuskunnassa aloitetaan välittömästi henkilöstövaikutusten selvittämiseksi.

Luteiini on kananmunasta viimeksi löydetty terveysvaltti
Kananmunien kulutus nousi kesällä
Kananmunien kulutus on lisääntynyt touko-elokuussa kaksi prosenttia viime vuoden vastaavan ajan kulutusmäärästä.
   Kananmunanpakkaamojen yhdistyksen puheenjohtaja ja Munakunnan toimitusjohtaja Jan Lähde kertoo erityisesti kuorimunien menekin lisääntyneen.
   Maailmalla on myös merkkejä siitä, että maininnat kananmunan myönteisistä vaikutuksista terveyteen yleistyvät. Näin on käynyt esimerkiksi Australiassa.
   Finfood Suomen Ruokatiedon toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi totesikin kananmunaviikoksi nimetyn viikon 39 maanantaina Helsingissä, että kananmunien ainesosista on tulossa terveysvaikutteisia elintarvikkeita.
   Yksi munan toistaiseksi vähän esillä olleista, mutta arvokkaista ainesosista on luteiini-niminen karotenoidi. Luteiini on A-vitamiinin esiaste ja sen on havaittu vähentävän alttiutta sairastua harmaakaihiin ja silmänpohjan ikärappeumaan.
   Kansainvälisissä tutkimuksissa luteiinia on yhdistetty myös ihon terveyteen ja sydän- ja verisuonitautien sekä rinta- ja suolistosyöpien riskin vähenemiseen.
   Ihmiskeho ei tuota luteiinia, joten sitä on saatava ravinnosta. Luteiinin saantomme ravinnossa on toistaiseksi alle suositetun määrän.
   Kananmunan lisäksi hyviä luteiinilähteitä ihmiselle ovat myös kaali, pinaatti, salaatit. Luontaistuotteeksi sitä otetaan mm. kehäkukista.
   Tutkija Jaakko Hiidenhovi MTT:sta korostaa, että kananmunassa luteiini on erityisen hyvin suolistossa imeytyvässä muodossa, tosin tätä mekanismia ei vielä täysin tunneta. Muuten kananmuna ei ole Hiidenhovin mukaan kovinkaan kummoinen luteiinin lähde. Hiidenhovi mainitsee myös toisen karotenoidin, zeaksantiinin.
   Luteiinin määrää kananmunissa voitaisiin kohottaa lisäämällä sitä kanojen rehuun. Tutkija Rainer Huopalahti Turun yliopistosta sanoo, että se edellyttäisi muutosta nykyiseen rehulakiin, minkä aikaansaaminen olisi hänen mielestään rehuteollisuuden asia.
   Luteiinipitoisuuden lisääminen kananmuniin vahvistaisi myös munan keltuaisen väriä.
   Luteiini on yksi asioista, joihin kananmunaviikolla kiinnitetään huomiota. Finfood Kananmunatiedotuksen tiedottajana 1. lokakuuta aloittava Johanna Peltola kertoo, että Kananmunatiedotuksen viestinnän kärkenä tulevat olemaan munan terveellisyys ja käyttömahdollisuuksien monipuolisuus. Ensi pääsiäiseen mennessä myös Kananmunatiedotuksen kotisivut www.finfood.fi -osoitteessa uudistuvat.
   Syyskuun alussa myös Munakunnan uudet kotisivut www.kultamuna.fi tai www.kultamuna.fi otettiin käyttöön.

Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset