text2.gif (876 bytes) 18.| 1. | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi
 
Farmit.netin vakuutus-
osio Lähivakuutukselta

Lähivakuutus on tehnyt toisen merkittävän yhteistyösopimuksen lyhyen ajan sisällä. Keskiviikkona allekirjoittivat Farmit.net -verkkopalvelun ja Lähivakuutuksen edustajat sopimuksen Lähivakuutuksen palvelujen ilmestymisestä Farmit.netin sivuilla.
   Joulukuun 2001 puolivälissä Fennia ja Osuuspankkiryhmä saivat Lähivakuutuksen tuotteita edustukseensa.
   Farmit.net sai hyvän kumppanin: Lähi-
vakuutuksen markkinaosuus maatila-
vakuutuksista on 48 prosenttia ja metsävakuutuksista 25 prosenttia.
   Toimitusjohtaja Harri Kainulainen toivoi Farmit-sopimuksen tultua allekirjoitetuksi Lähivakuutus-talossa Espoossa, 

Sopimus on tehty. Vasemmalta Aimo Tiilikainen (Farmit.net), Ilkka Koota, Tapani Kantola ja Harri Kainulainen Lähivakuu-
tuksesta, Farmit.netin hallituksen pj. Olavi Määttä, Antero Nyyssönen Suomen Rehusta ja Raimo Jämsä Lähivakuutuksesta. 
Kuva Markku Nummi
että metsävakuutusten teko Suomessa lisääntyisi. Ruotsissa yksityismetsistä on vakuutettu noin 90 prosenttia, meillä vain kolmasosa.
   Lisäksi Suomessa on vanhoja indeksiin sitomattomia metsävakuutuksia, joilla ei ole toden tullen paljonkaan korvausarvoa.
   Osapuolet pitivät toisiaan erinomaisen sopivana kumppanina. Kun oikein muisteltiin, se oli Tapani Kantola, joka välitti erään maakunnan miehen viestin Farmit.netissä näkymisestä Lähivakuutukseen pari vuotta sitten.
   Lähivakuutus on Farmit.netin 12:s yhteistyöyritys. 

Pöyhösen kirja avaa osuuskuntalain
luontevasti hyödynnettäväksi 
Tammikuun 21. julkaistaan Seppo Pöyhösen kirja "Osuuskunnan hallinto ja osuuskuntalaki". 
   Pöyhönen on Osuuspankkikeskuksen päälakimies ja oli pitkään vastaavassa tehtävässä SOK:ssa. Kokeneena lain käytännön soveltajana hän onkin laatinut uudesta osuuskuntalaista yleisteoksen, jonka tuella osuuskuntien hallinnon ja liikkeenjohdon on luontevaa soveltaa uuden lain henkeä ja säädöksiä. Teokseen etukäteen tutustuneiden mukaan siinä on helposti omaksuttavassa muodossa ne kaikki lain keskeiset asiat, joiden parissa liikkeenjohto päivittäin työskentelee.
   Teoksen avausluvussa Pellervon toimitusjohtaja Samuli Skurnik käsittelee osuuskuntia muun muassa niiden taloudellisen merkityksen kannalta. Suomessa noin 60 prosenttia aikuisväestöstä kuuluu johonkin osuuskuntaan, ja osuustoiminnallisten ja keskinäisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 150 miljardia markkaa vuonna 2000.
   Euroopassa osuuskuntia on kaikkiaan lähes 290 000.Niissä on jäseniä 140 miljoonaa ja työntekijöitä lähes 4,9 miljoonaa. Euroopan Unionin alueella maatalousosuuskuntia on noin 30 000 kappaletta,ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 210 mrd euroa (1 200 mrd mk).
   Suomi on osuustoiminnallisimpia maita, mutta yleismaailmallisesti osuustoiminta on niin ikään vaikuttavaa: esimerkiksi maailman elintarvikehuollossa osuustoimintaa edustavat yritykset vastaavat noin kolmaosasta.
   Skurnik pitää osuustoimintaa myös "demokratian kouluna kansalle". Hän mainitsee avausluvussa, että yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta edelsi vuonna 1901 voimaan tulleen osuuskuntalain jäsen ja ääni -periaate.
   Skurnikin avausluku julkaistaan -pdf-tiedostona (Acrobat Reader) Pellervon verkkosivuilla teoksen kustantajan erityisluvalla. Teoksen julkaisee Talentum-konserniin kuuluva Kauppakaari Oy ja sen painaa Gummerus.

LRF:n puheenjohtaja Caroline Trapp Pellervossa
Ruotsin tuottajajärjestön LFR:n  puheenjohtajaksi viime vuonna valittu Caroline Trapp vieraili Pellervo-Seurassa kuluneella viikolla.
   Rouva Trapp valittiin LRF:n vuoden naiseksi järjestön naisten vuosikokouksessa Ystadissa viime syksynä. Hän on LRF:n ensimmäinen naispuheenjohtaja.
   Suomen Ruotsinkielisellä osuustoiminta-
järjestöllä Finlands Svenska Andels-
förbundilla oli samana päivänä seminaari Vaasassa. Halu kouluttautua ilmeni runsaana osanottona seminaariin. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa johtokunnan puheenjohtajan tarvetta valmistautua 
Trapp Pellervossa
Ruotsin tuottajajärjestön LRF:n johtaja Caroline Trapp vieraili Pellervossa keskivikkona. Isäntinä olivat Marcus H. Borgström (vas.) ja Samuli Skurnik. 
Kuva Sami Karhu
puheenjohtajan tehtävään ja kouluttaa itseään. Osuuskunta Itikan toimitusjohtajan Tom Weckströmin alustus pohjusti keskustelua toimitusjohtajan ja osuuskunnan johtokunnan / hallituksen keskinäisestä yhteistyöstä.

.Coop-rekisteröinnissä loppusuora
Osuuskunnille ja osuustoiminnallisille järjestöille tarkoitetun .coop-verkkotunnuksen yleinen rekisteröinti alkaa tammikuun 2002 lopussa, ja siihen asti tunnuksia on voinut varata etukäteen.
   Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on valmistellut .coop-tunnusjärjestelyjä amerikkalaisen National Cooperative Business Associationin (NCBA) ja brittiläisen Poptelin kanssa. Rekisteröintitahona on Internet Corporation for Assigned Names and Numbers´n (ICANN) tytäryritys DotCooperation LLC (DCLLC).
   Pellervon Päivässä 2001 asiasta esitelmöinyt suomalainen Karl-Johan Fogelström, ICA:n pääjohtaja, painotti .coop-tunnuksen tärkeyttä osuustoiminnallisten yritysten luonteen ja julkikuvan markkinoinnissa. Yhtä lailla se on Fogelströmin mukaan oleellinen kilpailuetu kun tunnuksen avulla ollaan tekemisissä sekä nykyisten että mahdollisten uusien jäsenten, kuluttajien tai laajan yleisön kanssa.
   Toistaiseksi ennakkorekisteröityä ovat voineet vain ICA:n jäsenet. Jatkossa osuuskunnat ja järjestöt voivat varata useita .coop-tunnuksia. Niitä saa esimerkiksi yrityksen koko nimelle ja sen eri käyttömuodoille, tuotteiden nimille, tytäryrityksille tai yrityksen liiketoimille, osuuskuntaa esitteleville kuville. Kukin rekisteröity .coop-tunnus maksaa 80 dollaria vuodessa. Rekisteröinti tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi.
   Pellervon jäsenyritykset voivat ottaa rekisteröintiasiassa yhteyttä Pellervoon. Seuraa on pyydetty toimimaan rekisteröijän yhteistyöosapuolena Suomessa. Yhteyshenkilönä toimivat Samuli Skurnik, puh. (09) 4767 5501, Markku Nummi, puh. (09) 4767 5558.
   Lisätietoja ja ajankohtaista seurattavaa on verkossa Internet-osoitteessa http://www.cooperative.org.

Sukupolvenvaihdos osuuskunnissa 
Pellervon Päivän teemana
Pellervon Päivä 2002 pääteemaksi on valittu sukupolvenvaihdos osuuskunnissa; väistämättä ajankohtainen asia aika ajoin jokaisen yrityksen hallinnossa. Teemassa syvennytään yrityksen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin vastata ajan ja kehityksen haasteisiin hallinnollisilla valinnoilla.
   Pellervon Päivä 2002 järjestetään 18. huhtikuuta Messukeskuksessa Helsingissä.

Ruokaa verkossa
Elintarvikealan uusimpia verkkoportteja on Ruokala.com. Palvelun takana on Viestintäyhtiö Ruokala Oy, jolla on kymmenisen yhteistyökumppania - sivut ovatkin kaupallisen oloiset. Portaalissa on monenlaista ruoka-asiaa ruokailun sanastosta resepteihin ja tarvikkeisiin. Löytyypä sieltä fiinimpi vaihtoehto perjantaipullollekin. 
   MTV3:ssa yhtiöllä on viikottaiset esiintymisajat. Ohjelman tarjoavat Ruokala.comin kumppaneihin kuuluvat Valio ja Atria.
   Ruoka on yksi myös Osuuspankkiryhmän omistaman Mainio.net-verkkopalvelun aiheista. Sivuilla on myös Kodin Pellervon ruokasivujen aineistoa.

Uudet asemat
- Jarmo Vaittinen nimitettiin torstaina maa- ja metsätalousministeriön kansliapäälliköksi. Vaittinen on hoitanut tehtävää jo pitkään. Virka oli Kalevi Hemilän, mutta hän menee Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajaksi helmikuussa.
- Osuuskunta Pohjolan Maidon toimitusjohtajaksi on nimitetty Markku Hukkanen tämän vuoden alusta lähtien. Hukkanen on siihen asti vastannut Pohjolan Maidon hankinnasta.

Julkaisuja
- Kodin Pellervon tammikuun numerossa paneudutaan muun muassa terveyteen. Puhutaan esimerkiksi selkävioista ja siitä, että väki ei käy lääkärissä, vaikka on selviä vaivoja. Lisänä terapiaa ja terveellistä talvisyötävää.

 

 

ViikkoPellervon alkuun