21. | 1. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Metsäteho vähentää tutkijoita
Metsätaloutta edustavien tahojen omistama Metsäteho Oy aloittaa yt-neuvottelut, joiden tavoitteeksi yrityksen hallitus on asettanut enintään 15 työntekijän vähennyksen.
   Metsätehossa on 24 työntekijää. Pääosa heistä on tutkijoita. Yritys myös hakee uutta toimitusjohtajaa Erkki Alalammin jäädessä eläkkeelle ensi maaliskuun lopussa. Metsätehon osakkaisiin kuuluu muiden muassa Metsäliitto Osuuskunta.

Tammikuun Kodin Pellervo
Tammikuun Kodin Pellervon Terveys-teemasivuilla tuodaan esiin liikunnan monia hyötyjä sekä esitellään sopivia pukeutumistapoja erilaisissa olosuhteissa.
   Pastori Terho Pursiainen miettii Kaakkois-Aasian onnettomuutta, sen arkipäiväisyyttä luonnonlakien kannalta, sen koskettavuutta yksittäiselle ihmiselle, sen aikaansaamaa kansallista auttamishalua, sen synnyttämää Jumala-keskustelua. Tsunamin viesti on Pursiaisen mielestä suunnattu kuolevaisille yksilöille.
   Pellervo-lehtien seuraava Hali-Buli -tapahtuma on 15.-17. huhtikuuta. Seuraa Matkapalvelu-sivua, ohjelma ja ilmoittautumistiedot ilmestyvät sinne.

Pirkkahallissa 28.-31. heinäkuuta
Farmariin jo kosolti varauksia
Jo 150 tonttia ja 40 prosenttia esittelyalasta on varattu Farmari Suomen Maatalousnäyttelyyn 2005. Näyttely on Pirkkahallissa ja sen ympäristössä 28.-31. heinäkuuta.
   Tehty tutkimus osoittaa, että Tampereella järjestettävän Farmari 2005 näyttelyyn aikoo osallistua 52 % viimekesäisen Mikkelin Farmarin näytteilleasettajista ja 29 % kertoo osallistuvansa mahdollisesti.
   Mikkelin Farmarissa eniten huomioarvoa keräsivät eläimet sekä maatalouden koneet ja laitteet. 70 % vastanneista piti näitä asioita näyttelyn vetovoimaisimpina kohteina. Seuraavaksi kiinnostavimmat kohteet olivat puolustusvoimat (64 %), metsätalous ja metsänhoito (60%), markkinatori (50 %), perinne ja vanhat koneet (49 %), elintarvikkeet (43 %), kala ja erä (43 %) sekä käsi- ja taideteollisuustuotteet (36 %).
   Pirkkahallin Farmarissa on kolme näyttelykokonaisuutta: Perinteinen maatalousnäyttely kotieläimineen, koneineen ja metsäosastoineen, Koti maalla sekä Maaseutuyrittäminen. Näyttelyt ovat sisähalleissa.
   Koti maalla -näyttely on uutta Farmarissa. Siinä esitellään pirkanmaalaisia maalla asumisen vaihtoehtoja sekä pihapiiriin, kodin sisustamiseen ja perinnerakentamiseen liittyviä asioita.
   Farmari-maatalousnäyttelyn 2005 järjestelyvastuussa on ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry. Yhteistyökumppaneina ovat eteläsuomalaiset maaseutukeskukset ProAgria Häme, Kymenlaakso, Satakunta ja Uusimaa.

PTT rakensi alalle ennustemallin
Asuntojen hinnat laskevat hieman
Asuntorakentaminen Suomessa jatkuu vilkkaana, mutta asuntojen hinnat laskevat muutaman prosentin, arvioi Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos vuosista 2005-07.
   Tutkija Janne Huovari toteaa, että rakennusalan suhdanteet ovat luonnollisesti eri vaiheessa maan eri osissa. Suurissa kaupungeissa asuntojen hinnat laskevat 2-4 prosenttia. 
   Syyt asuntojen hintojen nousun pysähtymiseen ovat Huovarin mukaan nimelliskorkojen lievä nousu, laina-aikojen pidentymisen pysähtyminen ja kasvukeskuksiin suuntautuneen muuttoliikkeen pysähtyminen. Tulojen ja rakennuskustannusten maltillinen nousu tasapainottaa asuntomarkkinoita. 
   Hintojen nousun pysähtyminen kääntää tutkimuksen mukaan rakentamisen kaupungeissa laskuun. Koko maassa rakennetaan noin 3 000 asuntoa vähemmän vuodessa.
   PTT on rakentanut taloudellisiin tekijöihin perustuvan asuntojen hintojen ja asuntorakentamisen ennustemallin. Siinä ei oteta huomioon markkinapsykologiaan liittyviä tekijöitä.

Co-op Studies esittää 31.1.2005
Osuustoiminnan luentopäivä Mikkelissä
Innovaatioita ja innostusta on Study COOP! -koulutusvalmennukseen kuuluva yleisöluentoiltapäivä Mikkelin yliopistokeskuksessa tammikuun lopussa. Luentojen pääkohteina ovat hyvinvointi, palveluiden kehittäminen maaseudulla ja tiimiyrittäjyys. Tilaisuus on maksuton.
   Luentosarjan aloittaa professori Juhani Laurinkari Kuopion yliopistosta aiheella Hyvinvointipalvelujen tuottaminen ja rahoittaminen - osuuskunnat vaihtoehtona? Erikoissuunnittelija Manu Rantasen aiheena on Palveluiden kehittäminen haja-asutusalueilla. Toimitusjohtaja Olli Leppänen kertoo, minkälaista on Luovuus ja yrittäjyys Kajaanin Intotalossa.
   Tilaisuus on Helsingin yliopistokeskuksen auditoriossa klo 13-16 Mikkelissä, Lönnrotinkatu 5. Lisätietoja antaa opintoassistentti Pekka Hytinkoski, s-posti @helsinki.fi. Tietoa myös www-sivuilla coopstudies.fi.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset