19. | 10. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiYrityksellä 60 vuotta mittarissa

Maan auto brändää Peugeot-vaihtoauton
Maan Auto aikoo nostaa Peugeot-vaihtoautot laatutasolle, joka "ei uutta häpeä". Toimitusjohtaja Reino Ylä-Aution mukaan vaihtoautoille pyritään luomaan oma brändinsä.
   Muun muassa tätä tavoitetta varten Maan Autolla on Leijona Vaihtoautot -ohjelma.
   SOK:n omistama Maan Auto täyttää tänä vuonna 60 vuotta.
   Maan Auto on Peugeotin ainoa edustaja Suomessa ja Baltiassa ja Ylä-Autio sanoo, että tulevaisuus muovautuu päämiehen tekemisten mukaan.
   Ennen toista maailmansotaa Peugeotia edusti Töölön Autotarvike, jonka toimintaa ryhtyi rauhan tultua lokakuussa 1945 jatkamaan Maan Auto.
   Maan Auto siirtyi SOK:n omistukseen vuonna 1974. Tuolloin Maan Auto edusti Peugeotin lisäksi mm. Talbotia, AMC Jeepiä, Porschea ja Daihatsua.
   Vuoteen 1987 mennessä muista merkeistä oli luovuttu ja Peugeot sai jälleen täyden huomion.

Osuusmaksujen arvostus verotuksessa säilynee ennallaan
Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamiseksi annettiin eduskunnalle perjantaina 7. lokakuuta. Samassa yhteydessä annettiin esitys ns. arvostamislaiksi. Hallituksen esityksessä osuusmaksujen arvostus verotuksessa säilytetään entisellään.
   Esitys mahdollistaa sen, ettei osuuskuntien jäsenten verotus kiristy. Asian valmisteluvaiheessa verotuksen kiristymismahdollisuus oli olemassa. Pellervo-Seura sekä useiden osuuskuntien edustajat ja muut asianomaiset tahot onnistuivat estämään tämän toteutumisen.

Käytännön neuvoja Uudenmaan ympäristökeskukselta
Vesiosuuskunnasta tuore opas
Uudenmaan ympäristökeskus on julkaissut oppaan Vesiosuuskunnan ABC. Se opastaa käytännön asioissa vesiosuuskuntaa perustavia, suunnittelijoita ja kuntien ja ympäristökeskusten työntekijöitä. Syksyllä 2004 Suomessa oli noin 950 vesiosuuskuntaa.
   Vesiosuuskunnan ABC -oppaan on tehnyt työryhmä Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa.
   Julkaisu painottuu vesihuollon erityiskysymyksiin vesiosuuskunnan kannalta ja näin se täydentää Pellervo-Seuran osuuskunta-opasta, jossa on annettu neuvoja ja opastusta osuuskunnan hallinnollisiin asioihin.
   Ympäristökeskus pitää suotavana, että kunta voisi antaa asiantuntija-apua ja neuvoja vesiosuuskuntien perustamisessa, rakentamisessa ja myös hoidossa.
   Julkaisu sisältää myös esimerkkejä rakentamis-, käyttö- ja huoltokustannuksista, mallisäännöistä sekä tehtävistä sopimuksista ja hakemuksista. Julkaisu on luettavissa ympäristökeskuksen kotisivulla, mutta sitä saa painettuna 7 eurolla.

Kilpailuvirasto ilmoitti perjantaina
Sparin osto jatkokäsittelyyn
Kilpailuvirasto ottaa Sparin osakkeiden oston jatkokäsittelyyn.
   SOK tiedotti perjantaina, että sen käsityksen mukaan Kilpailuvirasto tutkii jatkokäsittelyssä yksityiskohtaisesti yritysjärjestelyn kilpailuvaikutukset päivittäistavaroiden vähittäiskaupan valtakunnallisilla, alueellisilla ja paikallisilla markkinoilla sekä päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla.
   SOK ja Axfood AB sopivat tasan kuukausi sitten, että SOK ostaa kaikki Axfoodin omistamat Suomen Sparin osakkeet. Kaupan toteuttamisen ehtona on muun muassa, että Suomen Kilpailuvirasto hyväksyy kaupan ilman ehtoja tai Suomen Kilpailuviraston kaupan toteuttamiselle asettamat ehdot ovat SOK:n hyväksyttävissä.

Atria, Munakunta, OP-ryhmä...
Uusiin kotisivuihin on panostettu
Taitavasti tehty uudistus selkeyttää kotisivuja. Tämän huomaa muutamien osuustoiminnallisten yritysten otettua uusitut kotisivut käyttöön kesän jälkeen.
   Kotisivuja uusitaan useimmiten tukeutuen jo käytettyyn näkymään, jotta sivusto tuntuisi käyttäjälle tutulta, mutta kuitenkin parannetulta. Yleensä luodaan selaamista helpottavia ominaisuuksia, lisätään osallistumisen mahdollisuuksia tai jäsen- ja markkinointipalveluita ja lisätään talous- ja analyysitietoja.
   Myös suosiotaan lisänneiden selainten ominaisuudet otetaan entistä paremmin huomioon. Näin on menetelty myös monien osuustoiminnallisten yritysten uusiessa nettipalveluitaan.
   Atria otti käyttöön uusitut kotisivunsa syyskuussa, lisäsi niillä punaista ja rakensi portaalisivun aikaisempaa rauhallisemmaksi ja selkeäksi kanneksi. Sisälöllisesti suurin muutos on kuluttajille suunnatun osuuden ja konserninosuuden selkeä erottaminen toisistaan.
   Uusi Kultamunasivusto livertelee, liikkuu ja viihdyttää. Munakunta julkaisi uudet sivut 1. syyskuuta. Sivuilla on mm. satoja reseptejä, tietoa Kultamunista ja niiden käytöstä. Erityisesti sivuilla muistetaan nuoria katsojia. Uusi Kultamunakerho tarjoaa jäsenilleen säännöllisesti ajankohtaisia reseptejä ja ruokalistaehdotuksia sähköpostitse. Sivuilla on kuten aikaisemmin selvä jako kuluttajien, kaupan ja tuottajien sivuihin.
   OP-ryhmän sivu-uudistus on jatkoa maailman kärkijoukossa sähköiset palvelut toteuttaneen finanssitalon palveluille. Uudet kotisivut avautuvat käyttäjille loka-marraskuun vaihteessa. Syyskuussa niitä esiteltiin yleisölle pari viikkoa Helsingin Lasipalatsissa. Pohjolan palvelut eivät olleet vielä tuolloin mukana sivuilla. Hieman ennakkonäkymää niistä on Maatilan Pellervon lokakuun numerossa. OP-sivujen käyttäjäystävällisyys lisääntyi, asioiden hoitamiseen ei enää tarvita monta klikkausta ja sivuja voi räätälöidä niin, että usein hoidettavat omat asiat näkyvät heti aloitusvalikoissa.
   Usein kotisivuilla uusitaan vain valittuja osioita tai otetaan käyttöön uusia palveluita. Kotieläinjalostuksen sivuilla NautaNetin verkkomaksun vaihtoehtoihin on lisätty Paikallisosuuspankki. Jalostuspalvelu otti jo keväällä käyttöön uuden karjunsiemenen nettitilausjärjestelmän.

Lohkokirjanpidon sivut, uusi liiteosa 100+
Maatilan Pellervoon uusia liitteitä
Lokakuun Maatilan Pellervossa on ensimmäistä kertaa kaksi lehteen jatkossa sisältyvää liitettä.
   Lohkokirjanpito on siirtynyt Isosta Kalenterista Maatilan Pellervoon ja on siinä 16-sivuisena irrotettavana liitteenä.
   Lehti sisältää myös 100+-liitteen. Se painottuu yrityksen hoitamiseen.
   Pellervon Iso Kalenteri 2006 ilmestyy tilaajille 24. marraskuuta. Kalenterin saa edullisimmin Pellervon tilauksen mukana, mutta sen voi tilata myös erikseen.
  Pellervo-lehtien ja Ison Kalenterin sekä Pellervo-Seuran muiden julkaisujen hinnat ja tilausmahdollisuus ovat palvelulomakkeessa.

Tammi-elokuu 2005:
Valion liikevoitto kasvoi, liikevaihto laski
Valio-konsernin kotimaan liikevaihto laski 5 prosenttia ja ulkomaan liikevaihto kasvoi prosentin tammi-elokuussa kun niitä vertaa edellisen vuoden kahdeksaan ensimmäiseen kuukauden liikevaihtoihin.
   Tammi-elokuun liikevaihto oli 1031 miljoonaa euroa ja liikevoitto 31 miljoonaa euroa.
   Kotimaan liikevaihtoa laski myyty jäätelöliiketoiminta, jonka liikevaihto sisältyi vertailukauteen 2004. Ravintorasvojen kotimaan myynti laski ja nestemäisten maitovalmisteiden myynti puolestaan kasvoi.
   Vienti Suomesta pieneni prosentin, kun taas tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia. Juustojen vienti kasvoi ja jauheiden vienti väheni. Tytäryhtiöistä Virossa ja Venäjällä toimivat yhtiöt lisäsivät liikevaihtoaan eniten. Viennin osuus Valion kotimaan maitomäärästä oli 37 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 39 prosenttia.
   Tammi-elokuun liikevoitto ja tulos ennen satunnaisia eriä olivat 10 miljoonaa euroa suurempia kuin edellisenä vuonna. Tuloksen kasvu ei riitä kompensoimaan jo 2004 tehtyä alennusta maidon ostohintaan.
   Valio vastaanotti maitoa omistajaosuuskunniltaan tammi-elokuussa 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Valion hankintaosuus kasvoi 85 prosenttiin (82 prosenttia vuonna 2004). Kasvu aiheutui pääosin Osuuskunta Milkan tuottajien liittymisestä Valio-ryhmään.
   Konsernin rahoitusasema oli hyvä ja omavaraisuus parani edellisenä vuonna toteutettujen liiketoimintakauppojen johdosta. Omavaraisuus nousi 47 prosenttiin. Konsernin tase pieneni hieman. Henkilömäärä väheni noin 280:llä 4284:ään.

Turveyritys Seda tulossa Vapolle 
Vapo laajentaa Latviaan
Vapon toiminta Baltiassa laajenee Latviaan. Vapo on ostanut 95 prosenttia turveyritys Sedan osakkeista hollantilaiselta sijoittajalta ja yrityksen toimivalta johdolta. Loput osakkeista on paikallisilla yksityishenkilöillä ja niistä tehdään ostotarjous.
   Seda tuottaa turvetta Latviassa Valkan alueella, jossa sillä on runsaat 1 800 hehtaaria tuotantokelpoista suota. Tuotannossa tästä oli viime vuonna 736 hehtaaria. Kokonaistuotanto vuonna 2004 oli 510 000 kuutiometriä. Koko tuotanto on mennyt kasvuturvekäyttöön pääasiassa Saksaan. Yhtiöllä on oma kasvuturvetehdas Sedassa, missä pakataan mm. suurpaaleja.
   Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli 3,2 miljoonaa euroa ja tulos 0,2 milj. euroa. Työntekijöitä on 200, joista osa työskentelee vain tuotantokaudella.
   Vapo Energian toimialajohtaja Juhani Hakkaraisen mukaan Vapon strategisena tavoitteena on saavuttaa johtava asema Itämeren alueen paikallisten polttoaineiden toimituksissa ja samalla lisätä Baltian maiden omiin energialähteisiin perustuvaa lämmön ja sähkön tuotantoa.
   Vapo hyödyntää myös soista saatavaa kasvuturveraaka-ainetta ja tavoittelee markkinajohtajuutta Euroopan irtoturvemarkkinoilla.
   Virossa Vapolla on hallussa 8 000 hehtaarin suoraaka-ainevarat.
   Viron turvetuotannossa Vapon tytäryhtiön Tootsi Turvaksen toimitusjohtajaksi on 1. syyskuuta 2005 alkaen nimitetty Lauri Korkeala. Hän toimi aiemmin country managerina.

Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset