text2.gif (876 bytes) 12 | 10 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 

Osuuskuntalakiesitys eduskunnalle 17.10.
Osuuskuntalakiuudistuksen sisältö on varmistunut. Valtioneuvosto päätti torstaina 11. lokakuuta, että lakiesitys tulee presidentin esittelyyn ensi keskiviikkona 17. lokakuuta.
   Lakiesityksen vaiheita ja käsittelyaikataulua eduskunnassa voi seurata oikeusministeriön kotisivulta. Ensi keskiviikkona selviää myös lakiesitystä koskeva hallituksen esityksen numero.
   Pellervo-Instituutissa on erityinen seminaari uudesta osuuskuntalaista 20. marraskuuta.

 

Työnantajamaksu työllistämiskeinoksi
PTT ennustaa talouden nousevan 2002
Suomeen talouden taantuma vaikuttaa voimakkaasti, sillä vienti on meille tärkeää, mutta se painottuu teknologiaan ja juuri se ui syvällä taantumassa.
   Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT pitää mahdollisena, että teknologia nousee nopeastikin. Taloudessa on nyt kuitenkin paljon epävarmuutta.
   Tämän vuoden talouskasvuksi PTT ennustaa Suomessa 0,5 prosenttia, ja ensi vuoden kasvuksi 1-2 prosenttia.
   Suomessa kannattaisi PTT:n mukaan keskittyä työllisyyteen ja vähentää työnantajamaksuja matalapalkkaisilta pysyvästi.
   "Jopa niin, että hyvätuloisten maksut voisivat nousta", sanoo PTT:n toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.
   Niin istuvan kuin edellisenkään hallituksen työllisyystavoitteet eivät ole toteutuneet. Työllisyyteen voidaan vaikuttaa Vihrilälän mukaan suuntaamalla toimia nimenomaan matalapalkkaisiin aina 
PTT Suhdannekuva, syksy 2001
PTT:n suhdannekuvajulkaisun kansikuva on arvoituksellinen: nuolia on suuntaan jos toiseen ja taustalla on it-alasta viestivä masto.
8000-9000 markan kuukausiansioihin asti. Tähän valtio voisi käyttää 2-3 miljardia markkaa.
Inflaatio 2,6 prosenttia

Vuoden 2001 inflaatiovauhdiksi PTT laskee 2,6 prosenttia. Inflaatio on hidastumassa ja on nyt muun euroalueen tasolla. Loppuvuodesta hintojen nousupaineita ei ole näkyvissä. Vuoden aikana ovat kallistuneet selvästi esimerkiksi elintarvikkeet.
   Korkojen laskun odotetaan lisäävän hieman asuntojen kysyntää ja nostavan hintoja. Asuinrakentaminen lisääntynee vuoden 2002 loppua kohden, mutta jää nyt noin 5 prosenttia viimevuotisesta.
Investoinnit vähenevät
Muun kuin asuinrakentamisen kasvu on tänä vuonna PTT:n mukaan 6 prosenttia ja 3 prosenttia vuonna 2002.
   Kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyvät 6 prosenttia tänä vuonna, ensi vuonna ne vähenevät 3 prosenttia.
   Julkisten investointien määrä vähenee ensi vuonna noin kahteen prosenttiin.
Ostovoima pysynyt
Kansalaisten ostovoima pysyy hyvänä sekä tämän että ensi vuoden. Verohelpotukset lisäävät ostovoimaa tänä vuonna 6 mrd. markkaa ja ensi vuonna 4 miljardia. Kotitalouksien käytössä olevat tulovat ovat lisääntyneet tänä vuonna 6 prosenttia, ja nimellisen ostovoiman kasvu ensi vuonna on noin 4 prosenttia.
Kasvuerot pienenevät
Valtakunnallinen muuttoliike pysyy rakenteeltaan entisellään, mutta heikkenee. Samalla alueelliset kasvuerot pienenevät, ja tuotannon kasvu vähenee kaikkialla, vain Uudellamaalla tuotannon kasvu ei painu alle yhden prosentin.
   Vuonna 2002 tuotannon kasvuvauhti nousee jo lähes pariin prosenttiin. Rivakinta kasvu on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.
   Uusia muuttovoittoalueita on Päijät-Häme.
Maataloudessa aika vakaata
Yrittäjätulo nousee maataloudessa 5 prosenttia tänä vuonna, mutta alentuu ensi vuonna 3 prosenttia tämänvuotisista.
   Maataloudessa PTT:n suhdannekuva vahvistaa yritysten julkistamat näkymät. Maidon ja maitotuotteiden hinnannousu on käynyt mahdolliseksi meijerialan kilpailun vähettyä, nousu jatkunee vuonna 2002. Naudanlihan tuotanto vähenee, vaikka kotimaisella naudalla on kuluttajan tuki. Siipikarjanlihan suosio kasvaa edelleen vahvasti.
   Sianlihan tuotannon tutkimusjohtaja Panu Kallio sanoo kasvavan sekä hyvän tuottajahinnan että suurten sikalainvestointien vuoksi. Kuluttajahinta on noussut näkyvästi. Kasvu jatkunee vuonna 2002.
   Kananmunien hinta ei nousse, vaikka häkkiä kohti vähenevä kanamäärä vuonna 2003 alkanee vaikuttaa ensi vuonna.
   Rehuviljojen hinnat alenevat, leipäviljan hintataso Suomessa säilynee paremmin.
   Maatalouden rakennus- ja koneinvestoinnit ovat vähäisessä laskussa, mutta pysynevät kohtuullisen hyvällä tasolla ensi vuonnakin.
   Lisäpellon hinta on edelleen nousussa, alkuvuonna se ylitti jo 23 000 markkaa vapaissa kaupoissa.
   Tukea saavien tilojen määrä laskee lähelle 70000 tilaan vuonna 2002. Maatalouden rakennekehityksen suuriin haasteisiin kuuluu PTT:n mukaan yksittäisten tilojen työpanoksen kasvun hillitseminen.
Elintarvikeala vahvana
Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 2001 muita hintoja enemmän ja viennin kasvu on tukenut alan teollisuuden kannattavuutta. Lähes samaan tuotannon 2 prosentin nousuun arvioidaan päädyttävän vuonna 2002. Viennissä on epävarmuustekijöitä, ja kotimarkkinoilla kilpaa tulevat kiristämään meille levittyvät kauppaketjut.
   Sianlihan viennin arvo nousi alkuvuonna jopa 63 prosenttia, hinta on rauhoittunut, mutta vienti jatkuu.
Metsävienti piristynee 2002 lopulla
Puukauppaa tehtäneen ensi vuonna reilusti enemmän kuin 2001.
   Yksityismetsien puunmyyntitulot vähenevät tänä vuonna noin miljardilla markalla. Hinnat eivät ole nyt houkutelleet tekemään puukauppaa, ja tutkimuspäällikkö Ritva Toivonen arvioi, että vuoden 2002 alulla euron käyttöönotto hillitsee sekin metsäkauppoja.
   Metsäalan suhdanteiden arvioidaan virkistyvän vuoden 2002 loppupuolella, samoin kohonnevat hinnat.
   Puun tuonti kasvaa edelleen. Tuontipuun osuus teollisuuden käyttämästä puumäärästä nousee jo viidesosaan.
   Yksityismetsien nettotulos vuonna 2000 oli noin 630 markkaa hehtaaria kohden, tänä vuonna vähentynyt myynti pienentää tuloksen alle 600 markkaan.
   Metsäkiinteistöjen hinta on PTT:n mukaan laskussa, mutta elpynee taas 2002 lopulla. Vuonna 2000 metsäkiinteistöt kallistuivat 6 prosenttia.
   PTT arvioi, että esimerkiksi M-Realin aie yhtiöittää metsänsä ja myydä osakkeita sijoittajille tuskin vaikutta metsäkiinteistömarkkinoihin.

Verkossa
tehdään myös metsäsuunnitelmia. Www.leimikko.net -osoitteessa voi tutkia metsäsuunnitelmaa ja ylläpitää sen tietoja. Palvelussa on myös metsänomistajien keskustelukanava. Tuote ei tule korvaamaan paperisia metsäsuunnitelmia. NetForest-palvelun kehittäjät Gisnet Solutions Finland ja Oy Arbonaut ja sitä ovat kokeilleet jo pohjoiskarjalaiset metsänomistajat.

Muuta:
- Kolesterolia alentavat Atrian Oyj:n ensimmäiset liha- ja valmisruokatuotteet tulevat markkinoille marraskuussa. Atria ja Raisio tekivät yhteisen Benecol-sopimuksen vuoden alkupuolella.

- Maatilan Pellervon lokakuun numerosta saa kokonaiskuvan puukaupan tilanteesta ja suosituksia metsänhoitoon, kotieläinten hyvinvointi on laajasti esillä Terve Eläin -osuudessa.
   Tarkista myös tilauksesi ja vuoden 2002 eurohinnat.

- Pellervon Päivä 2002 -seminaari järjestetään 18.4.2002 Helsingissä.

 

 

ViikkoPellervon alkuun