3. | 10. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Teemu Pakarinen


PTT:n Suhdannekuva:
Talous kasvun tielle, samoin työttömyys
Maailman talous alkaa elpyä Yhdysvaltain vetämänä, ennustaa Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos syksyn suhdannekuvassaan. Vientimarkkinoiden vahvistuminen heijastuu myös Suomeen.
   PTT arvioi bruttokansantuotteen kasvuksi ensi vuonna 2,8 prosenttia. Suomen vienti lisääntyy ennusteen mukaan 4,5 ja kotitalouksien ostovoima 3,5 prosenttia. Korkojen pysyminen alhaisina sysää myös investoinnit pieneen kasvuun vuonna 2004.
   Aluekehitys on suhdannekuvan mukaan tasaantunut, ja nykyinen tilanne antaa edelleen mahdollisuuden alue-erojen kaventumiseen. PTT muistuttaa kuitenkin, ettei ensi vuoden budjetissa ole varattu uusia voimavaroja maakuntien kehittämisrahan lisäystä lukuun ottamatta. Aluepolitiikalla pystytäänkin tasoittamaan kehitystä vain kohdentamalla eri hallinnonalojen varoja alueille.
EU:sta naudan tuoja
Maatalouden yrittäjätulon PTT arvioi nousevan tänä vuonna 2,5 prosenttia. Eniten kasvuun vaikuttavat tukien lisääntyminen, mm. ympäristötuen uudet sopimukset. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan vajaata viittä prosenttia.
   EU on nopeasti muuttumassa naudanlihan tuojaksi. Nautamarkkinat ovat toipuneet eläintautihäiriöistä ja kulutus kasvaa noin prosentin. Samaan aikaan tuotanto kääntyy lievään laskuun, joten interventiovarastot tyhjenevät jo tämän vuoden aikana. Tuottajahintojen ennustetaan samalla hieman nousevan.
   Sikasyklin aallonpohjakin on ohitettu, ja hintojen arvellaan nousevan loppuvuodesta. Tämän vuoden keskihinta jää kuitenkin viime vuotta alhaisemmaksi.
   Viljojen maailmanmarkkinahintojen ennustetaan nousevan tänä syksynä. Elintarviketeollisuuden tuotanto jää tänä vuonna edellisen vuoden tasolle, ja ensi vuodeksikin on luvassa vain hidasta kasvua. Yritysten liikevaihto kasvaa tuotantoa nopeammin, koska kuluttajat siirtyvät entistä jalostetumpiin tuotteisiin. PTT muistuttaa, että EU:n laajentuessa elintarviketeollisuuden on pystyttävä karsimaan kustannuksiaan.
Puukauppaa veroleimikoilla
Maailmantalouden elpyminen ei vielä tänä vuonna ehdi vauhdittaa paperin kysyntää Euroopassa. Hintojen odotetaan edelleen laskevan, mutta ensi vuonna kysyntä todennäköisesti kääntää ne nousu-uralle. Myös sellumarkkinat ovat piristymässä.
   Metsäteollisuuden puunkäyttö kasvaa tänä vuonna varsin vähän. Sen sijaan puun tuonti lisääntyy lähes kymmenyksellä, joten kotimaan markkinahakkuut jäävät viime vuoden lukemiin. Ensi vuonna hakkuut lisääntyvät, mutta tuonti kasvanee edelleen hakkuita nopeammin.
   Puun hintojen PTT arvioi pysyvän ensi vuonna nykyisellä tasolla. Puukauppaa piristävät myyntiin tulevat pinta-alaverotukseen kuuluvat leimikot, kun metsänomistajat pyrkivät varmistamaan korjuun ennen vuotta 2006.
   Vuoden 2004 kesällä PTT julkistaa tutkimuksen, jossa käsitellään metsäverotusta. -Teemu Pakarinen
Työllisyys väärään suuntaan
PTT:n toimitusjohtaja Vesa Vihriälä epäilee hallituksen mahdollisuuksia työllisyyden parantamiseen. Vihriälä sanoo yritysten vielä vuoden 2002 aikana pitäneen kiinni työvoimastaan, mutta sitten alkoivat "hermot pettää" ja irtisanomisuutisia tulla.
   "Tilanne on siis menossa eri suuntaan kuin hallituksen ohjelman tavoite", Vihriälä sanoo. Hallituksen tulisi saada luoduksi työpaikkoja vielä enemmän kuin mitä niitä parhaimmillaan syntyi 1970-luvulla. Tuolloin vuosivauhti oli noin 40 000 työpaikkaa.
   "Meillä on erittäin kilpailukykyinen talous, mutta silti ei saada jengiä töihin, vaan mieluummin säästetään", Vihriälä moittii. Säästöjä on eritoten yrityksissä ja työeläkerahastoissa.
   Vihriälän mielestä kansalaisten ostovoimaa on vaikeaa lisätä niin että se vaikuttaisi työllisyyteen. Kestokulutushyödykkeiden hankinta ja varsinkin autokauppa ovat jo sitä tasoa, että se pikemminkin vähenee. Kilpailukykyä pitää parantaa ja ottaa Vihriälän mukaan käyttöön myös se "toistemme paitojen pesemisen keino", jota on pidetty vääränä linjana.
   PTT ehdottaa yritysverotuksen keventämistä. Vihriälän mukaan ei ole tärkeää, tuleeko ratkaisu nopeasti lokakuussa tai myöhemmin: oleellista on oikea ratkaisu.
   "Seuraukset eivät vielä ehtisi näkyä vuoden 2004 puolella, mutta sillä olisi jo vaikutusta yritysten käyttäytymiseen." Markku Nummi

Valion liikevoitto väheni 9 M€
Valio-konsernin tammi-elokuun liikevoitto ja tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja olivat 9 miljoonaa euroa pienempiä kuin vuonna 2002 vastaavana aikana. Tuoretuotemeijerien kehittämisohjelmaan kuuluvista tuotantolaitosten sulkemisista aiheutuu noin 10 miljoonan euron satunnaiset kulut vuodelle 2003.
   Konsernin liikevaihto pieneni kolme prosenttia verrattuna edellisen vuoden tammi-elokuun liikevaihtoon. Kotimaan liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisenä vuotena, mutta ulkomaantoimintojen liikevaihto väheni seitsemän prosenttia. Vähennys aiheutui maitoraaka-aineen vastaanoton vähenemisestä edelliseen vuoteen verrattuna sekä McCadam-juustotehtaan liiketoiminnan myynnistä tammikuussa.
   Valio vastaanotti maitoa omistajaosuuskunnilta kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valion hankintaosuus säilyi edellisen vuoden tasolla 80 prosentissa.
   Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä. Kehittämisohjelman investoinnit ovat aiheuttaneet konsernin omavaraisuusasteessa laskua.

Suur-Seutu nimesi johtajansa
Osuuskauppa Seudun ja Salon Seudun Osuuskaupan muodostama  Suur-Seudun Osuuskauppa aloittaa toimintansa 1.1.2004. SSO on vahvistanut yrityksen henkilövalinnat.
   SSO:n toimitusjohtaja on Esko Jääskeläinen, talous- ja kehitysjohtaja Jaana Kiviniemi, päivittäis- ja erikoistavarakaupan johtaja Heikki Vottonen, hotelli-, ravintola- ja liikennemyymäläkaupan johtaja Aulis Nurmi, maatalous-, rauta- ja konekaupan johtaja Kari Niinistö, autokaupan johtaja, PP-Auto Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Aalto, Business Controller Pauli Kanto, henkilöstöpäällikkö Pirjo Lindholm, laskentapäällikkö Marjatta Räsänen, kiinteistöpäälliköt Jukka Niemelä ja Vesa Salminen, valikoima- ja hankintapäällikkö Minna Pahkajärvi, Halikon ja Nummelan Prismojen johtaja Panu Kärjes, ryhmäpäällikkö Pirjo Nurminen, jolle kuuluvat Salon ja Lohjan Sokokset, Emotion Nummela, viestintä ja asiakasomistajapalvelut, läntisen Uudellamaan S-marketien ja Sale-myymälöiden aluepäällikkö Sari Danielsson, aluepäällikkö Juha Roos vastuunaan S-marketit ja Salet Salon seutukunnalla sekä liikennemyymälöistä vastaava projektipäällikkö Maarit Rissanen.

Päivi Huotari Melan johtoon
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallitus on nimittänyt varatuomari, apulaisjohtaja Päivi Huotarin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimitusjohtajaksi 1.11.2004 lukien. Hän toimii runsaan vuoden ajan johtajana toimitusjohtaja Taisto Paatsilan alaisuudessa tämän eläkkeellesiirtymiseen 31.10.2004 asti.
   Päivi Huotari (44) on työskennellyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa vuodesta 1986 lähtien. Hän on vastannut lakiasioista ja toiminut johtoryhmän asiantuntijajäsenenä vuodesta 1990 lähtien.

Pellervo-Instituutin syysseminaarit tulossa
Liha-alan seminaari 10. marraskuuta
Pellervo-Instituutin perinteinen liha-alan Tulevaisuusseminaari (syysseminaari) pidetään marraskuun 10. päivänä Espoossa. Päivämäärä on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.
Muut seminaarit pidetään aiemmin ilmoitetun mukaisesti: Vilja-alan tulevaisuusseminaari 28.10.2003 ja Maitoalan tulevaisuusseminaari 20.11.2003.
   Seminaarien ohjelma on nähtävillä ja ilmoittautumiset hoidettavissa Internetissä http://www.pellervo-instituutti.fi/seminaar.html.
   Lisätietoa Pellervo-Instituutin toimitusjohtajalta Kari Huhtalalta, gsm 040-8466704 tai kari.huhtala@mtk.fi.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset