16. | 10. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Alan kansainvälinen asiantuntemus näyttävää
Harry Salonaho Valion toimitusjohtajaksi
Valio on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kansainvälisten markkinoiden ja pakkausalan asiantuntijan. Toimitusjohtajaksi ryhtyy vuoden 2004 alusta lähtien Kymistä syntyisin oleva ja Saksassa liikkeenjohdon konsultointia harjoittava Harry Salonaho. Salonaho on 53-vuotias ja opiskellut kauppatieteitä Helsingissä.
   Valion hallintoneuvosto valitsi toimitusjohtajan 16. lokakuuta. Valinta oli yksimielinen. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Hakola Kuortaneelta totesi valinnan jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että jos ei Salonahon nimeä näkynyt tiedotusvälineiden spekulaatioissa, niin "yllätys se oli meillekin". Hän sanoo, että Valio sai toimitusjohtajan, jonka halusi.
   "Kun tätä prosessia käytiin läpi, meille selkisi hyvin pian, kuka meidän uusi toimitusjohtajamme on."
   Salonoja esittäytyi Valion hallintoneuvoston jäsenille ja vietti iltaa valintapäivänä heidän kanssaan. Salonoja lupasi lähteä tutustumaan maidontuotantoon maakunnissa.

Harry Salonahon vapaa-aikaan kuuluvat metsästys, kulttuuri ja golf.
Kuvat Markku Nummi


Valion hallintoneuvoston puheen-
johtaja, maanviljelysneuvos Seppo 
Hakola (vasemmalla) esitteli uuden toimitusjohtajan tiedotusvälineille Helsingissä.

   Hakola kertasi Valiossa päätetyn heinäkuussa, että mitään hätää uuden johtajan valinnalla Olavi Kuuselan lähdön jälkeen ei ole: talo on ollut hyvässä trimmissä, ja Hakola sanoo asioiden hoituneenkin hyvin.
   Uudeksi toimitusjohtajaksi on Hakolan mukaan ollut "runsaasti" ehdokkaita, itse ilmoittautuneita ja ehdotettuja. Valintaa työsti  valitsijatoimikunta.
   Valintaperusteissaan hallintoneuvosto toteaa, että Salonaholla on vankka kokemus kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta ja eurooppalaisesta meijerikentästä.
   Hakola lisää, että pakkausteollisuus on kansainvälisesti kovin kilpailtu ala, jonka liikkeisiin maailmalla meijeriteollisuuskin pitää tuntumaa. Lisäksi valitsijoita lämmitti se, että Salonaho on hyvin tietoinen eurooppalaisen meijerikentän tilasta.
   Pakkaukset ovat merkittäviä Valiolle sekä tuotteiden laadun että niiden markkinoinnin kannalta. Myös Valion hallituksen puheenjohtaja Kari Inkinen on tuonut tätä esiin valiolaisissa julkaisuissa. Salonoja sanoo pakkausten kehittyvän siten, että ne istuvat entistä räätälöidymmin käyttäjän tarpeisiin, tulevat koko ajan helpommiksi käyttää ja ympäristöystävällisemmiksi.
   Valio ei ole Salonaholle vieras yritys: hän sanoo tehneensä yhteistyötä Valion kanssa vuosikausia ja tuntevansa talon tavat.
   Salonoja antoi tunnustusta Valion omistaville maidontuottajille siitä, että he ovat pitkäjänteisesti ajatellen sijoittaneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Muutenkin hän kuulostaa realistilta ja myötäsukaiselta omistajiin nähden. Hänestä on luonnollista, että toimiva johto noudattaa omistajien tahtoa - vaikka siihen voi yrittää vaikuttaakin.
   "Jos erimielisyyksiä on tullut yrityksissä omistajien ja toimivan johdon välille, en muista tapauksia, että omistajia olisi vaihdettu."
   Salonahon uralla korostuvat paperiteollisuus ja pakkausalan jättimerkki Tetra Pak. Tetra Pakin logo on tuttu myös Valion purkeissa.

Harry Salonahon tehtäviä vuodesta 1972:
1972-80
1980-83
1983-85
1985-88
1988-92
1993-94
1994-97
1997-2003
2003
8/2003
Finnboard, Suomen kartonkiyhdistys
Enso-Marketing Co Ltd, myyntijohtaja
G.A.Serlachius Oy, vientipäällikkö
Enso Gutzeit Oy, myyntijohtaja
Enso Gutzeit Oy, toimialajohtaja
Tetra Pak Oy, toimitusjohtaja
Tetra Pak International, aluejohtaja, konsernin varatj.
Tetra Pak Gmbh & Co, toimitusjohtaja, Saksa
Tetra Pak Europe, varajohtaja
Pinus Consult Gmbh, liikkeenjohdon konsultti, yrittäjä

   Harry Salonahon toimitusjohtajuus Valiossa alkaa 1.1.2004, jolloin hänestä tulee myös Valio Oy:n hallituksen jäsen. Vt. toimitusjohtajuutta hoitava hallintojohtaja Heikki Halkilahti jatkaa toimitusjohtajan sijaisena ja hallituksen jäsenenä vuoden 2003 loppuun.

Osuustoiminnan yliopisto-opetus
käynnistyy Mikkelissä
Mikkeliin suunniteltu sosiaalitalous- ja verkostohankkeen toteutuminen on varmistunut. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti maakunnallisen rahoitusosuutensa Co-op Studies -hankkeelle 16. lokakuuta.
   Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelistä tutkimusjohtaja Tapani Köppä toteaa, että hanke käynnistyy Etelä- ja Pohjois-Savon yhteisenä. Hankkeeseen myönteisesti suhtautunut Itä-Suomen lääninhallitus voinee tehdä asiasta päätöksensä lähiaikoina.
   Päätös mahdollistaa aidon osuustoiminnan korkeakouluopetuksen luomisen Mikkeliin. Köpän mukaan tavoitteena on sisällyttää opiskelijoiden maisterintutkinnon opinto-ohjelmiin osuustoiminnan erikoistumisjaksoja. Kiinnostavina kumppaneina pidetään myös ammattikorkeakouluja, ja henkilökohtaisten kehittämisohjelmien (pd) kautta on mahdollista lähestyä myös työelämässä jo toimivia osuuskuntien toimihenkilöitä. Näin tulisi mahdollisuus erilaisiin osuustoiminnan opinnäytteisiin.
   Käytännössä nyt tehty päätös mahdollistaa opetukseen tarvittavat rekrytoinnit Mikkeliin. Ensimmäiset pilottihankkeet aloittavat ehkä vuoden 2004 syksyllä. Voimavarojen saaminen Mikkeliin mahdollistaa myös erinäisten tutkimushankkeiden aloittamisen.
   Opetusta Mikkelissä sovitetaan Kuopion yliopistossa annettavaan osuustoiminnan opetukseen.
   Ekoyliopiston tutkimus- ja opetusaloja ovat Eco Studies, Rural Studies ja Co-op Studies. Osuustoiminnallisen Co-op Studies -tutkimuksen aiheita on esimerkiksi kehittää taloudellisen yhteistoiminnan yleistä teoriaa. Tässä tullaan heti mukaan aivan tuoreeseen kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n yhteistutkimukseen Co-operatives and the New economy, osuustoiminta ja uusi talous.
   Teemoihin sisältyy myös tutkia osuustoiminnallisia yhteisöjä maaseudun ja kaupungin oloissa, missä pureuduttaneen omistus- ja organisaatiorakenteisiin maaseudulla - aiheina vaikkapa kuluttaja- ja tuottajalähtöiset ruokajärjestelmät tai energiantuotanto.
   Co-operative citizen -termi sisältyy yhteen teemoista. Sen pääosia ovat yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuut, arvot ja suhtautuminen jäsenten ja yhteisöjen tarpeisiin.
   Yksi teemoista on osuustoiminnan tarkastelu taloudellisen hyvinvoinnin tuottajana. Tässä voivat olla esillä muiden muassa monet uuden teknologian ja keksintöjen, pienosuuskuntien tai kuluttajaosuustoiminnan palveluiden teknologian soveltaminen haja-asutusalueiden sekä eri yhteisöjen tarpeisiin.
   Co-op Studies -tutkimusohjelman tärkeimpänä kansainvälisenä yhteistyöfoorumina on kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n tutkimuskomitean tutkijaverkosto. Sen piirissä käydään parhaillaan tieteidenvälistä keskustelua ja suunnitellaan konkreettista kansainvälistä yhteistutkimusta.
   Co-op studies -tutkimusohjelman lähestymistapa on soveltava ja ongelmalähtöinen, mikä edesauttaa yritysten, alue- ja sektoriviranomaisten sitoutumista tutkimuksiin. Tämä ei tarkoita tutkimuksen laadusta tinkimistä: tavoite on, että tutkimussuunnitelmien tieteellinen laatu ja innovatiivisuus havaitaan ja palkitaan perustutkimusta rahoittavissa kotimaisissa ja kansainvälisissä elimissä.

HK:n Ruokatalosta Sokolowin
suurin omistaja
HK Ruokatalosta on tullut puolalaisen liha-alan yrityksen Sokolowin suurin yksittäinen omistaja.
   Puolalaisten sijoittajien kanssa tehdyissä kaupoissa syys-lokakuun aikana HK Ruokatalo osti 10,0 miljoonaa osaketta ja nosti siten omistusosuutensa Sokolowissa aiemmasta 11,1 prosentista 21,1 prosenttiin.
   Sokolow on Puolan suurin liha-alan yritys ja alan ainoa valtakunnallinen toimija. Sianlihan jalostukseen erikoistuneella Sokolowilla on kuusi tuotantolaitosta, jotka on uusittu viime vuosina ja niillä on sekä EU:n että Yhdysvaltain (USDA) vientihyväksyntä.

Ensin vilja, sitten liha ja maito
Pellervo-Instituutin seminaarit lähestyvät
Pellervo-Instituutin perinteinen liha-alan Tulevaisuusseminaari (syysseminaari) pidetään marraskuun 10. päivänä Espoossa. Päivämäärä on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.
Muut seminaarit pidetään aiemmin ilmoitetun mukaisesti: Vilja-alan tulevaisuusseminaari 28.10.2003 ja Maitoalan tulevaisuusseminaari 20.11.2003.
   Seminaarien ohjelma on nähtävillä ja ilmoittautumiset hoidettavissa Internetissä http://www.pellervo-instituutti.fi/seminaar.html.
   Lisätietoa Pellervo-Instituutin toimitusjohtajalta Kari Huhtalalta, gsm 040-8466704 tai kari.huhtala@mtk.fi.

Reilun kaupan viikko alkoi
Reilun kaupan viikkoa vietetään Suomessa 17.-25. lokakuuta. Kansainvälisen Reilun kaupan tavoitteena on taata kehitysmaissa kansainväliseen kauppaan elintarvikkeita tuottaville ihmisille oikeudenmukainen hinta tuotteista, millä voidaan parantaa ihmisten työ- ja elinoloja, koulutusta, sairaanhoitoa. Monet kehitysmaiden tuottajat ja työntekijät joutuvat myymään työpanoksensa ja tuotteensa alihintaan välittäjille.
   Myös Pellervo on ollut mukana Reilun kaupan toiminnassa. Usein viljelijät toimivat osuuskuntina, jotka sitten Reilun kaupan sopimuksin voivat kohentaa jäsentensä oloja.
   Suomessa uusin Reilun kaupan tuote on ananas.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset