14. | 10. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

 

Järvi-Suomen Portti uudistaa
toimintatapansa
Järvi-Suomen Portin hallitus on päättänyt yritykselle laaditusta muutosohjelmasta, jonka Portti julkisti torstaina. Tänä vuonna yrityksessä keskitytään vakauttamaan tuloksentekokykyä ja tasetta, mutta samalla tarkennetaan liiketoiminta-alueet ja viritetään niiden kustannustehokkuutta yhteistyössä kaupan kanssa.
   Toimitusjohtaja Kari Tillanen toteaa, että Portti on uusinut koko johto-organisaationsa ja sen tehtävä on johtaa ja kehittää Portin toimintaa vahvaksi kaupan ketjujen yhteistyökumppaniksi.
   Suunnitelmaan tuloksentekokyvyn ja taseen vakauttamiseksi sisältyy henkilökunnan lomauttaminen. Yritys on esittänyt yt-neuvottelujen aloittamista koko henkilöstön lomauttamisesta 90 vuorokaudeksi.
   Järvi-Suomen Portti on organisoitu liiketoiminta-alueisiin, joita ovat ketjut, tuotteet, logistiikka, tuotanto sekä tukipalveluihin, joihin puolestaan sisältyvät talous, tietojärjestelmät, laatu ja tekninen tuki.
   Järvi-Suomen Portin ketjutoiminnoista vastaa myyntijohtaja Anna-Liisa Lintulampi. Hänen vastuualueeseensa sisältyvät markkinointi, myynti, vienti ja myynnin tukipalvelut. Portin tuotteista vastaa tuoteryhmäpäällikkö Janne Rantala, jonka vastuullaan ovat Portin liha, valmisteet, valmisruoka, tuotekehitys, lihanohjaus, lihanhankinta ja ohjausvälineet. Logistiikasta vastaa logistiikkapäällikkö Pekka Hirvonen. Hänen vastuullaan ovat logistinen suunnittelu, varastointi ja kuljetuspalvelut. Jo aiemmin Portti ilmoitti Hirvosen toimivan myös
pietarilaisen tytäryhtiön Zao Portti SPb:n pääjohtajana. Järvi-Suomen Portin tuotannosta vastaa tuotantojohtaja Steen Pedersen.

Valion Milka-kaupalle tuli ehtoja
Kilpailuvirasto on hyväksynyt pietarsaarelaisen Meijeriosuuskunta Milkan ja Valion välisen kauppasopimuksen. Valio ostaa Vöyrissä toimivan Milkan juustoliiketoiminnan. Sopimus koskee tuotantolaitosta, valmistukseen tarvittavaa irtaimistoa ja työntekijöitä.
   Ehtoja menettelylle kilpailuvirasto kuitenkin asetti. Aikanaan virasto hyväksyi yritysjärjestelyn, jossa Valio osti Osuuskunta Maito-Pirkan ja  Kainuun Osuusmeijerin sekä niiden markkinointiyhtiön Aito Maito-Fin Oy:n. Silloin Valion piti sitoutua myymään raakamaitoa kilpailijoilleen oman meijerialansa teollisuuden keskimääräiseen ostohintaan enintään 150 miljoonaa litraa.
   Nyt virasto sitouttaa Valion myymään näitä raakamaidon toimituksia 35 miljoonalla litralla. Se vastaa puolta siitä maitomäärästä, jonka Milka kerää. Ensi vuodenvaihteen jälkeen Milkan on määrä jatkaa toimintaansa hankintaosuuskuntana ilman maidonjalostusta. Valio myös sitoutui tarjoamaan rahtipakkaamista ja tekemään vientiostoja kuten Aito Maito Fin -ratkaisussa.

Mukana myös kansainvälistä luomutietoa
Luomulle oma verkkopalvelu
Luomulle omistettu uusi verkkopalvelu avattiin tiistaina osoitteessa www.luomu.fi. 
   Luomutietopankin tarkoituksena on välittää luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden tutkimustietoa helppokäyttöisessä muodossa tiedon tarvitsijoille: viljelijöille, jatkojalostajille, kaupalle ja kuluttajille sekä koulutuksen, neuvonnan ja hallinnon parissa työskenteleville. Sivustoille kootaan tutkimustietoa, uutisia ja tapahtumatietoja sekä kotimaasta että ulkomailta ja sivuilta löytyy lisäksi paljon luomuaiheisia linkkejä.
   Asiantuntijat vastaavat Kysy luomusta -palstalle jätettyihin kysymyksiin. Palvelussa on myös keskusteluosasto sivuilla kävijöille.
   Oman toimintansa kehittämiseksi palvelun käyttäjillä on ulottuvillaan tietoa luomualan tutkimuksista ja kehityksestä kotimaasta, Euroopasta ja myös maailmanlaajuisesti.
   Www.luomu.fi on tuotettu Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Mikkelin yksikön Luomunet-hankkeessa. Erikoistutkija Jukka Rajala Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelistä kertoo, että hankkeen rahoittajat ovat Etelä-Savon maakuntaliitto ja EU:n sosiaalirahasto.

Euroopan vanhin maatalouden kattojärjestö lakkaa
CEA sulautuu COPA-COGECA:aan
Euroopan maatalousliitto CEA sulautuu COPA-COGECA:aan, joka on on EU:n tuottaja- ja maatalousosuustoimintajärjestö.
   Päätös sulautumisesta tehtiin CEA:n yleiskokouksessa, joka oli Euroopan Maatalouskongressin yhteydessä Brysselissä 6. lokakuuta. CEA on vanhin eurooppalainen maatalouskattojärjestö. Se perustettiin heti toisen maailmansodan jälkeen Sveitsissä vuonna 1948. Siihen on kuulunut noin 300 jäsenjärjestöä - Suomesta MTK ja Pellervo- Seura.
   CEA:n tärkein toimintamuoto on ollut vuosittainen maatalouskongressi, johon on kokoontunut maatalouden ja osuustoiminnan edustajia kaikista Euroopan maista. Lisäksi järjestön piirissä on toiminut muutamia työryhmiä. EU:n laajenemisten myötä valtaosa CEA:n jäsenmaista on samalla tullut EU:n jäseneksi ja siten tullut mukaan myös COPA-COGEGA:n toimintaan.
   COPA-COGECA on jo kutsunut Sveitsin, Norjan, Islannin ja Turkin maatalous- ja osuustoimintajärjestöjä hakemaan järjestön jäsenyyttä.  Näille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kaikkeen muuhun toimintaan paitsi johtokuntien työskentelyyn. Seuraava Euroopan Maatalouskongressi on täysin COPA-COGECA:n puitteissa ja se järjestetään Ranskan Strasbourgissa syyskuussa 2005. -Per-Erik Lindström

Lokakuun Maatilan Pellervo ilmestynyt
Kovan maapohjan leimikot
ovat nyt arvossaan
Maatilan Pellervon lokakuun numero raportoi märän maapohjan vaikutuksista sadon- ja puunkorjuuseen.
   Lehti sisältää paljon tietoa sadesyksyn ongelmien torjumisesta ja peltojen ja sadon jälkihoidosta.
   Turpeennostokoneetkin ovat seisoneet veden lailla soilla. Puupelletti ottaakin monessa kattilassa turpeen osan.
   Kantavan reitin varressa sijaitsevat leimikot ovat kysyttyjä. Tämä alkaa vaikuttaa hintaankin. Teollisuuden on saatava puuta ja moni pino on pettävän maapohjan päällä.
   Markkinoille on tullut uusia renkaita, jotka toimivat hyvin vaativissakin oloissa.
   Miten käsitellä oikein sikoja ja nautoja? Tähän antaa lisää ymmärrystä Terve Eläin -liite. Pohjois-Savossa on tähän liittyvä Elke-hanke
.

Ritarimerkki norjalaiselle

Steinar Seljegard merkki rinnassa, rouva Seljegard ja Pekka Huhtaniemi.
Suomen Tasavallan presidentti on myöntänyt Norjan kansalaiselle Steinar Seljegardille Suomen leijonan ritarikunnan 1. luokan ritarimerkin hänen pitkäaikaisesta yhteistyöstään suomalaisen maa- ja metsäteollisuussektorin kanssa.
   Kunniamerkin luovutti suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi maanantaina 11. lokakuuta Oslossa. Suomesta kunniamerkin luovutuksessa olivat läsnä MTK:n ja Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Härmälä ja johtaja Seppo Kallio MTK:sta.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset