22. | 10. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

 

Rokkalan tehdas kiinni, 100 työpaikkaa vähenee
Järvi-Suomen Portti keskittää ja investoi,
jäsenlainasta esitys edustajistolle
Järvi-Suomen Portti julkisti yrityksen kehittämisohjelman perjantaina. Ohjelma tähtää tuloskehityskyvyn ja taseen parantamiseen ja päivittäisten toimintojen sujuvuuteen ja sisältää toimintojen keskittämistä, tuotevalikoiman supistamisia sekä investointeja. Näistä seuraa noin sadan työpaikan menetys.
   Ylimääräisen jäsenlainan lisäksi Portin hallitus esittää vapaaehtoista pääomalainaa, johon voisivat osallistua myös ulkopuoliset sijoittajat.
   Toimitusjohtaja Kari Tillanen uskoo, että toimenpiteillä ja vahvalla omistajien eli lihantuottajien, asiakkaiden ja henkilöstön yhteistyöllä yrityksestä rakennetaan vakaa ja kannattava lihanjalostaja. Tulevaisuudessa Portti on Tillasen mukaan palveluyritys, jonka toiminta perustuu tehokkaaseen tuotantoon ja logistiikkaan sekä aktiiviseen tuotekehitykseen.
   Järvi-Suomen Portin tuloskehitys vuonna 2004 on ollut edellisvuotista selvästi parempi, mutta se ei ole vastannut asetettuja tavoitteita. Tillanen kertoo tuloksen olleen elokuun loppuun mennessä edelleen selkeästi tappiollinen.
   "Olemme käynnistäneet toimenpiteet, joilla tuloskehitys käännetään paremmaksi loppuvuodesta, ja lisätappioiden syntyminen estetään", kertoo Tillanen.
   Portin hallitus ja hallintoneuvosto ovat valmistelleet toimia, joilla 13,5 prosenttiin laskenut omavaraisuus on määrä nostaa 18 prosenttiin ensi vuodenvaihteeseen mennessä.

Keskittämistä ja investointeja
Kehittämisohjelman mukaan Portti keskittyy jatkossa tuoteryhmiin, jotka ovat markkina-asemaltaan vahvoja ja kannattavia. Se tietää muutoksia tuotantorakenteeseen, lihanhankinta ja teurastus jatkuvat nykyisessä laajuudessa.
   Järvi-Suomen Portilla on nyt kaikkiaan noin 800 tuotenimikettä. Portilla on tuotantoyksiköt Mikkelissä Rokkalan vanhalla tehtaalla, Mikkelin Tikkalan uudella tehtaalla, Juvalla, Lappeenrannassa ja Kouvolassa.
   Sian- ja naudanlihan jalostus keskitetään jatkossa Lappeenrantaan ja Mikkeliin Tikkalan tehtaalle. Kouvolassa nautaleikkuu ja nautajauhelihatuotanto siirretään Lappeenrantaan sekä maustettujen ja marinoitujen paistien tuotanto Mikkelin Tikkalan tehtaalle.
   Kouvolaan jäävät leipomotuotteiden ja kestomakkaran valmistus sekä tuottajamyymälä.
   Pakastetun rehun valmistus Mikkelin Rokkalan tehtaalla lopetetaan ja Lappeenrantaan ja Juvalle tehdään tuorerehun käsittelyyn tarvittavat laitteistot ja varastosiilot. Portin tavoitteena on saada ulkopuolinen palvelun tarjoaja rakentamaan uuden pakkasvaraston Tikkalan tehtaan läheisyyteen. Portti ostaa tarvitsemansa pakkasvarastopalvelut palvelun tuottajalta.
   Rokkalan vanhassa tehtaassa Tillasen mukaan kannattamattomaksi käynyt  lihaeinestuotanto lopetetaan. Portti luopuu koko Rokkalan kiinteistön vuokrauksesta ja hakee konttoritoiminnoille muita tiloja Mikkelin alueelta.

Viiden miljoonan säästöt, miljoonan investoinnit
Laskelmien mukaan sian- ja naudanlihan jalostuksen lopettaminen Kouvolassa tietää Portille henkilöstö- ja kuljetuskustannusten säästöjä  kolme miljoonaa euroa, Rokkalan toimintojen lopettaminen yhden miljoonan euron säästön.
   Aiemmin tänä vuonna tehdyt päätökset hankinnan ja toimihenkilöiden vähentämisistä tuovat niin ikään miljoonan euron vuosittaisen kustannussäästön.
   Kouvolan ja Rokkalan toimet aiheuttavat noin 100 työpaikan menetyksen. Investoinnit Lappeenrantaan ja Juvalle ovat runsaat miljoona euroa.

Jäsenlainasta esitys edustajistolle
Hallintoneuvosto esittää Järvi-Suomen Portin edustajistolle ylimääräisen jäsenlainan keräämistä. Edustajisto on kutsuttu koolle 24. marraskuuta. Lisäksi hallitus päätti vapaaehtoisesta pääomalainasta, joka suunnataan nykyisille omistajille, henkilöstölle ja ulkopuolisille sijoittajille. Pääomalainan ehdot ovat valmisteilla.
   Jäsenlainan suuruus määräytyy jäsenen myyntien perusteella Järvi-Suomen Portille. Pienimmillään laina on 200 €/jäsen ja suurimmillaan 850 €/jäsen. Jäsenen myyntien ollessa 1 - 10 000 €/vuosi Järvi-Suomen Porttiin jäsenlainan suuruus on 200 €. Myyntien ollessa yli 10 000 €/vuosi jäsenlaina kasvaa 1 euron jokaista myynnin 75 euroa kohti ja on enintään 850 €. Katto saavutetaan, kun tilan verollinen myynti Järvi-Suomen Portille ylittää 58 750 euroa/vuosi. 
   Jäsen voi valita jäsenlainan keston joko viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Korko viiden vuoden jäsenlainalle on 4 prosenttia ja kymmenen vuoden jäsenlainalle 5 prosenttia.

Organisaatio vahvistettu
Aluksi tärkeimpänä tehtävänä on ollut varmistaa yrityksen päivittäisten toimintojen sujuminen. Organisaatiouudistus on viety läpi koko yrityksessä ja johtoryhmä nimitetty. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Tillasen lisäksi myyntijohtaja Anna-Liisa Lintulampi, tuoteryhmäpäällikkö Janne Rantala, logistiikkapäällikkö Pekka Hirvonen ja talousjohtaja Jukka Tuovila. Tuotannosta vastaa Steen Pedersen. Uuden organisaation tehtävänä on johtaa ja kehittää Järvi-Suomen Portti vahvaksi kaupan ketjujen yhteistyökumppaniksi.
   Lihanhankinnasta vastaa tuoteryhmäpäällikkö Janne Rantala. Käytännön hankintatyö jatkuu entisellä miehityksellä: Ari Berg ja Pirjo Leva vastaavat operatiivisesta hankintatyöstä ja eläinkuljetuksista.

Agrimarketin vuoden 2004 Yhteistyökumppaniksi
Japa-valmistaja Laitilasta
Agrimarket-ketju on valinnut vuoden 2004 Yhteistyökumppanikseen Japa-tuotteita valmistava Laitilan Rautarakenne Oy:n. Kunniapalkinto luovutettiin Tampereella 20.10.2004 Kone-Forum-näyttelyn yhteydessä.
   Laitilan Rautarakenne on erikoistunut Japa-merkkisten polttopuun valmistuskoneiden ja kiinteistönhoitokoneiden valmistukseen. Japa-tuotemerkki on laajasti tunnettu ja arvostettu maanviljelijöiden ja omakotiasujien keskuudessa.
   Laitilan Rautarakenteen ennakoitu liikevaihto tullee olemaan tänä vuonna yli 6 miljoonaa euroa (alv 0). Tällä kaudella Japa-tuotteiden myynti Agrimarketeissa on kasvanut noin 25 % viime vuoteen verrattuna.
   Laitilan Rautarakenteen tuotteiden jakelutie on yhtiön perustamisvuodesta 1977 lähtien ollut S-ryhmä.

Seuraavina Pohjois-Karjala ja Satakunta
Osuustoiminnan kasvu 
nopeinta Pirkanmaalla
Pirkanmaa nousi osuustoiminnan kehitystä tutkittaessa Suomen nopeimmin kehittyväksi maakunnaksi vuonna 2003. Toiseksi sijoittui Pohjois-Karjala ja kolmanneksi Satakunta.
   Osuustoiminta-lehti selvitti eri maakuntien osuustoimintayritysten jäsenmäärien, liikevaihtojen ja työpaikkojen muutokset ja rakensi muutoksille yhteisen vertailukelpoisen mittariston.
   Pirkanmaalla toimii perinteisiä osuuskuntia 30, joilla on yhteensä 181.000 jäsentä. Jäsenmäärän kasvu oli vuodessa 7 % kuten Pohjois-Karjalassakin. Pirkanmaalaisten osuuskuntien liikevaihto kohosi viime vuonna 6 % ja oli 420 miljoonaa euroa. Työpaikkoja perinteinen osuustoiminta tarjosi Pirkanmaalla 1.760 ihmiselle, kasvua 9 %.
   Lisää asiasta Osuustoiminta-lehden tiedotteessa.

Tytäryrityksistä aputoiminimiä
HK Ruokatalon 
rakenneuudistus täsmentyi
HK Ruokatalon ja sen tytäryhtiöiden Broilertalon, Food Kuljetuksen, Koiviston Teurastamon ja Pouttu Foodsin hallitukset ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan tytäryhtiöt sulautuvat HK Ruokataloon.
   Sulautumissuunnitelman mukaan HK Ruokatalo Oyj:n aputoiminimiksi otetaan Broilertalo, Kariniemi, Food Kuljetus, Koiviston Teurastamo ja Pouttu Foods. HK Ruokatalo omistaa kaikkien sulautuvien yhtiöiden koko osakekannan. Sulautuvat yhtiöt eivät omista emoyhtiön osakkeita eikä niillä ole pääomalainoja.
   Uusi järjestely on suunniteltu rekisteröitäväksi 31. maaliskuuta 2005 mennessä. Sulautumisilla haetaan HK Ruokatalolle nykyistä yksinkertaisempaa yhtiörakennetta.
   Hankintayhtiö LSO Foods jää sulautumishankkeen ulkopuolelle. Uudistuksella ei ole henkilöstövaikutuksia eikä se vaikuta Helsingin Pörssin päälistalla noteeratun emoyhtiön osakkeenomistajien asemaan.

Kesko voitti ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuun raportointikilpailun
Kesko palkittiin vuoden parhaaksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportoijaksi Suomessa.
   Mukana kilpailussa olivat pörssin päälistan yritykset ja Suomen suurimmat listaamattomat yritykset sekä kilpailuun itse ilmoittautuneet. Kaikkiaan arvioitavana oli 156 organisaatiota ja 61 erillistä ympäristövastuun raporttia.
   Kokonaisraportoinnin arvioinnissa huomiota kiinnitettiin erillisen raportin lisäksi muun muassa verkkosivuihin ja vuosikertomukseen. Ykkössija on Keskolle kolmas, viime vuonna se jäi kakkoseksi. Kilpailun järjestäjiä ovat muiden muassa kauppa- ja teollisuusministeriö, ympäristöministeriö, KHT-yhdistys, LTT-Tutkimus, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Ympäristöjohtamisen yhdistys ja Kauppalehti.

Viikin tutkimuskeskus aloitti
Raisio supistaa hallinnossa

Raisio Yhtymä vähentää konsernihallinnosta ja tytäryhtiöiden palvelutoiminnoista 23 tehtävää Suomessa ja 16 tehtävää ulkomailla.  Valtaosan työsuhteet päättyvät. Yt-neuvottelut asiasta päättyivät, mutta Raisio Yhtymä käynnistää irtisanottavien uudelleensijoittumista tukevia toimenpiteitä.
   Yhtymän yt-neuvottelut liittyvät mm. Raisio Chemicalsin myyntiin, mikä tapahtui viime kesäkuussa.
   Toiminnan rationalisointia varten tehtiin tammi-kesäkuun tilinpäätöksessä 3 miljoonan euron varaus, joka kattaa irtisanomisista aiheutuvat kertakustannukset.
   Raision Yhtymä on juuri avannut uuden tutkimuskeskuksen Viikin tiedepuistossa. Uusi tutkimuskeskus keskittyy ravinnon ja sen ainesosien strategiseen tutkimukseen sekä verkostoitumiseen yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimusyksikköjen kanssa. Yhtymä on hiljattain perustanut myös elintarvikediagnostiikan tutkimuskeskuksen Turku Science Parkiin.
   Viikin tutkimuskeskuksen toiminta on käynnistetty 5 henkilön voimin. Ravinnon ja sen terveysvaikutteisten ainesosien tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaa johtaja Annika Mäyrä-Mäkinen.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset