10. | 11. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
Forssan teurastamossa loppuu
45 vakinaista työsuhdetta

HK Ruokatalon Forssan tuotantolaitoksen teurastamoa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Forssan tehtaan sikateurastamossa vakinaisesti työskentelevien määrä vähenee 45 henkilöllä nykyisestä noin 110:sta.
Tuotantolaitoksen leikkaamoalueen uusitut osat käynnistettiin kesällä 2006. Viimeisenä vaiheena uudistusta otettiin käyttöön uusittu teurastuslinja kokonaisuudessaan sekä ruohojen pikajäähdyttämö.
HK Ruokatalo teurastaa ja leikkaa Forssassa sianlihaa ja siellä työskentelee tällä hetkellä 550 henkeä.
Forssan tuotantolaitoksen uudistaminen on osa HK Ruokatalon tammikuussa 2006 julkistamaa kaksivuotista teollisen rakenteen kehittämisohjelmaa. Ohjelman arvioidaan tuovan 15-20 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.


Nimiehdotukseksi HKScan
HK Ruokatalo ostaa Swedish Meatsin
Suomalaiset lihatalot tulevat hallitsemaan Ruotsin lihamarkkinoita kun HK Ruokatalo Group ilmoitti perjantaina hankkivansa omistukseensa ruotsalaisen markkinajohtajan Swedish Meatsin koko liiketoiminnan. Atria on jo pitkään toiminut Ruotsissa.
  Uutta syntyvää yritystä omistavat yhdessä suomalaiset ja ruotsalaiset lihantuottajat.

Scan on Swedish Meatsin tuotemerkkejä ja Ruotsin tunnetuimpia. Kuvat: SM:n verkkosivut
www.swedishmeats.com.


Pärsons on Swedish Meatsin toinen tuotemerkki.
  HK Ruokatalo Group kasvaa kaupan myötä liikevaihdoltaan noin kahden miljardin euron ruokayhtiöksi, joka toimii kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa.
  HK Ruokatalon on määrä myös muuttaa nimeään. Yhtiön hallitus esittää nimeksi HKScan.
  Järjestelyä varten Swedish Meats -osuuskunta yhtiöittää liiketoimintansa Scan AB -nimiseksi osakeyhtiöksi, jonka osakekannan HK Ruokatalo Group ostaa kokonaan. Scan AB:stä tulee HK Ruokatalo Groupin kokonaan omistama tytäryhtiö.
  Osapuolet ilmoittavat osakkeiden kauppahinnaksi noin 113 miljoonaa euroa.
  Kauppahinta maksetaan Swedish Meatsille suunnattavalla 4.843.000 kappaleen HK Ruokatalo Groupin A-osakkeen osakeannilla ja noin 60 miljoonan euron käteisvastikkeella. Käteisvastike rahoitetaan pankkilainalla.
  HK Ruokatalo Group ottaa vastatakseen Swedish Meatsin veloista, jotka olivat kesäkuussa 2006 noin 185 miljoonaa euroa.
Lisäkauppahintana maksetaan seuraavien 5 vuoden aikana noin 9 miljoonaa euroa. Kaupassa syntyvän liikearvon määräksi arvioidaan alustavasti noin 12 miljoonaa euroa 30.6.2006 tilanteen mukaan.
  HK Ruokatalon hallitus aikoo kutsua koolle joulukuussa pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen.
  Swedish Meats -osuuskunnasta tulee HK Ruokatalo Groupin toiseksi suurin omistaja noin 12,3 prosentin omistusosuudella.
  Toimitusjohtaja Kai Seikun mukaan järjestelyn seurauksena HK Ruokatalolla on 36 tuotantolaitosta kuudessa maassa ja sen palveluksessa on noin 10.200 työntekijää.
  Uuden konsernin liiketoimintaa harjoittavat Suomessa HK Ruokatalo Oy, Ruotsissa tuleva Scan AB, Baltiassa AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg sekä Puolassa Sokolów S.A. Yhtiöillä ei ole maantieteellisiä päällekkäisyyksiä.
  Seikku sanoo Ruotsin liiketoimintaa jatkavan Scan AB:n liiketoimintaa kehitettävän jatkossa samojen kannattavuuskriteerien ja muiden taloudellisten tavoitteiden pohjalta, joita HK Ruokatalo Group soveltaa liiketoimintansa ohjaamiseen.
  ”Swedish Meatsin omistajien ja johdon jo käynnistämät tehostamistoimet, yhdistettynä erittäin vahvaan markkina-asemaan ja Scanin vahvaan tuotemerkkiin luovat erinomaiset mahdollisuudet tuloksen tekoon lähivuosina. Lisäksi järjestely synnyttää vahvan toimijan, joka voi jatkaa kasvuaan Pohjois-Euroopassa myös yritysostojen kautta”, Seikku sanoo.
  Swedish Meatsilla on Ruotsissa 65 prosentin osuus teurastuksista ja 40 prosentin osuus lihanjalostuksesta. Yrityksen omistaa 22 500 ruotsalaista lihantuottajaa. Kuluttajamarkkinoilla päätuotteita ovat makkarat, leivänpäälliset, pekoni, kuluttajapakatut lihat sekä valmiit ruoat.
  Vuoden 2005 liikevaihto Swedish Meatsissä oli 964 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 7 miljoonaa euroa.
  Tammi-syyskuussa 2006 Swedish Meatsin liikevaihto oli 788 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 8 miljoonaa euroa. Vastaavana jaksona vuonna 2005 liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos -1 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa 2006 taseen loppusumma oli 439 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 27 prosenttia.

Yksi tuotantorakenne ja raaka-ainepohja,
rajat ylittäviä tuoteuutuuksia tähtäimessä

Toimitusjohtaja Kai Seikku totesi perjantaina Swedish Meats -kaupasta järjestetyssä tilaisuudessa Arla- ja Sampo-uutisiin viitaten, että "jotakin vaihteeksi kotiinpäin".
Kuva Markku Nummi
Kesäkuusta tähän päivään valmistellusta kaupasta ja sen seurauksista kerrottiin tarkemmin tiedotustilaisuuksissa Helsingissä ja iltapäivällä Tukholmassa perjantaina. Suomessa puhuttiin selkeästi myymisestä ja ostamisesta, Swedish Meatsin tiedote oli otsikoitu siten, että HK Ruokatalo ja Swedish Meats muodostavat yhdessä kansainvälisen konsernin.
  Konsernin ne käytännössä muodostavatkin, sillä Swedish Meats jää Ruotsissa osuuskunnan nimeksi ja osuuskunnnasta tulee HK Ruokatalon toiseksi suurin omistaja LSO Osuuskunnan jälkeen.
  LSO Osuuskunnan omistusosuus tulevan HKScanin osakkeista on 33,3 prosenttiin, kun LSO Osuuskunta nyt omistaa HK Ruokatalosta noin 38 prosenttia.
  Swedish Meatsin osuudeksi HKScanista tulee 12,3 prosenttia ja äänistä 3,4 prosenttia. Kolmanneksi suurin omistaja tulee olemaan Danish Crown 8,9 prosentin omistusosuudella.
  Äänistä LSO Osuuskunnalle jää HKScanissa 81,5 prosenttia, eikä tähän äänimäärän ylivoimaan ole HK Ruokatalon hallituksen puheenjohtajan Marcus H. Borgströmin mukaan aikeita tehdä muutoksia.
  HKScanissa hallituksessa tulee täytettäväksi yksi uusi paikka. Marcus H. Borgström kertoi, että Swedish Meats tulee nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi.
  Muutoin HK Ruokatalon oloinen johto säilyy HKScanissa. Seikun mukaan pitkällä tähtäimellä organisaatiota kuitenkin uusitaan.
  Ruotsissa liiketoimintaa tulee harjoittamaan Scan AB, joka siis on HKScanin kokonaan omistama tytäryhtiö.
  Ruotsissa osuuskunta on hoitanut koko ketjua tiloilta asiakkaille. Borgström kertoi, että Ruotsissa toteutettaneen aikanaan samanlainen hankintamalli kuin Suomessa, missä HK Ruokatalolle raaka-aineen hankkii LSO Foods Oy.
     Tiedotustilaisuudessa Kai Seikku arvioi kaupan keskeisiksi tavoitteiksi HK Ruokatalon kannalta, että se sai yhdellä kertaa omistukseensa tuotemerkkejä ja markkina-asemia Itämeren alueella ja "uusia vipuja" kehittämiseen.
     Oleellista Seikun mukaan on tarkastella kauppaa strategisten asemien ja pitkän ajan kehitysnäkymien näkökulmasta. Tästä näkökulmasta myös Swedish Meatsin kauppahinta näyttää erilaiselta kuin tarkasteltuna edellisvuosien kehnojen tulosten pohjalta.
     Kaupan riskistä hän sanoi, että suuri riski on myös jämähtää paikoilleen. Swedish Meats -kauppa ei myöskään sulje pois yhtiön mielenkiintoa laajentaa toimintaa idässä ja etelässä.
     Seikku sanoi konsernin tavoitteessa viiden prosentin liikevoitosta oltavan "vasta puolimatkan krouvissa". Tavoitteesta ei kuitenkaan aiota tinkiä.
     Swedish Meats on käynnistänyt taloutensa kunnostamisohjelman ja yrityksen toimitusjohtaja Magnus Lagergren sanoi Helsingissä, että omistajanmuutos ei vaikuta aiottujen saneeraustoimien etenemiseen.
     Pro forma -muodossa, jossa yritysjärjestelyn seurausta havainnollistetaan ikäänkuin ennakoimalla se nykyajaksi, HKScanin liikevaihto tämän vuoden 1-9 kuukauden jaksolla olisi noin 1,5 miljardia euroa. Siitä 48 prosenttia tulisi Ruotsista, 30 Suomesta, 7 Baltiasta 10 Puolasta, loput 5 muualta.
     Liikevoitosta kuitenkin pro forma osoittaa tulevan Suomesta 44 prosenttia, sekä Ruotsista että Baltiasta 21 prosenttia, Puolasta 14.
  Seikku sanoi syntyvän käytännössä yksi tuotantorakenne ja yksi raaka-ainepohja. Kumpaakin aiotaan katsoa yhtenä kokonaisuutena. Hän sanoi yhtiöstä tulevan kulutustavarayhtiö, jossa pystytään rakentamaan kaupalle ja kuluttajille mielenkiintoisia kokonaisuuksia.
     Yritys ryhtyy uusimaan tuotekonseptiaan. Seikun mukaan tulevaisuudessa on pakko pystyä tuotteisiin, joilla voi palvella asiakkaita eri markkinoilla.
     "Eurooppalaisen kuluttajan ostoskorissa lihatuotteet ovat suurin tuoteryhmä, noin 20 prosenttia, silti ala ei ole onnistunut tekemään rajat ylittäviä tuotteita", hän pohti.


HK Ruokatalon kansainvälinen liiketoiminta eteni yhä kotimaista paremmin
HK Ruokatalon kansainvälinen liiketoiminan yrityksen johto luonnehtii edenneen odotusten mukaisesti tai jopa niitä paremmin, mutta kotimaan liiketoiminnan tulos ei tyydytä.
  Konsernin kolmas vuosineljännes sujui toisen tapaan. Liikevaihtoa kertyi heinä-syyskuussa 238,6 miljoonaa euroa. Se oli kuitenkin 5,6 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Jakson liikevoitto 13,1 miljoonaa euroa oli kuitenkin 36,5 prosenttia vertailujakson voittoa enemmän. Voitto ennen veroja oli 22,2 miljoonaa euroa, missä oli lisäystä 18,7 prosenttia.
  Liikevoitosta yli puolet tuli kansainvälisestä liiketoiminnasta. Meneillään olevan kotimaan teollisen rakenteen uudistamisen lasketaan tuovan 15-20 miljoonaa euroa kustannussäästöjä vuodessa.
  Myös ensi vuonna aloittava Länsi-Kalkkuna Oy vähentää kustannuksia: siitä kertyy noin miljoonan euron vuosisäästöt. Yritys on HK Ruokatalon ja Atrian puoliksi omistama.
  Baltiassa heinä-syyskuun liikevaihto nousi edellisvuoden vertailuajan liikevaihdosta 18,6 prosenttia 35 miljoonaan euroon ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja oli 4,1 miljoonaa euroa.
  Toimitusjohtaja Kai Seikun mukaan Baltiassa nousevat energian hinta ja palkat, mutta kaupan alennukset lisääntyvät. Alan yritykset ovat tiukilla ja pieniä odottanee yhdistyminen.
Siipikarjayhtiö Talleggilta odotetaan vähintään nollatulosta tältä vuodelta.
  Puolalaisen lihayhtiö Sokolówin kolmas vuosineljännes on mennyt mukavasti. Liikevoitto nousi 1,7 miljoonaan euroon.
  Sokolów on juuri ottamassa haltuun lähellä Berliinin talousaluetta sijaitsevaa Pozmeatin yritystä, jonka HK osti.
  Sokolów on poistettu Varsovan pörssistä, samoin Rakvere Lihakombinaat Tallinnan pörssilistalta.
  Seikun mukaan HK Ruokatalo Groupin vertailukelpoinen, kertaluontoisista eristä puhdistettu liikevoitto kasvaa tänä vuonna sekä kotimaassa, Baltiassa että Puolassa.


POP-ryhmä menestyi
Paikallisosuuspankeille on kertynyt liikevoittoa 33,9 miljoonaa euroa tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä eli enemmän kuin koko viime vuonna. Lisäystä edellisvuoden vastaavan jaksoon liikevoittoon oli yli 30 prosenttia.
  Kaikki paikallisosuuspankit tekivät voitollista tulosta. Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtaja Heikki Suutala sanoo, että tuloksen parantumiseen vaikuttivat selvästi kasvanut korkokate ja myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottojen voimakas kasvu.
  Ryhmän pankkien korkokate kasvoi 66,9 miljoonaan euroon eli 17,3 prosenttia.
  Ryhmällä oli syyskuun lopulla talletuksia 2,8 miljardia euroa ja ne olivat lisääntyneet 6,3 prosenttia. 2,6 miljardin euron luottokannassa lisäystä oli 9,6 prosenttia.
  Paikallisosuuspankkien yhteenlaskettu vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 19,1 prosenttia.


Arla ostaa kolmasosan Ingmanista
Tanskalais-ruotsalainen meijeriyritys Arla Foods tulee mukaan maidonjalostukseen Suomessa.
  Arla Foods ostaa 30 prosenttia sipoolaisesta Ingman Foods Oy Ab:sta. Osapuolet ilmoittivat sopimuksesta keskiviikkona. Yritysjärjestely edellyttää EU:n kilpailuviranomaisten hyväksymisen.
  Arla ilmoittaa sitoutuvansa pitkäjänteisesti suomalaiseen maidonjalostukseen ja osakekaupan olevan osa yhteisten pohjoismaisten meijerimarkkinoiden muodostumista.
  Arla Foodsin Pohjoismaiden toimintojen johtaja Hans-Åke Hammarström sanoo, että meijeriteollisuus kansainvälistyy nopeasti ja uudet yhteistyömuodot ovat välttämättömiä.
  Arla Foods ostaa nyt 30 prosenttia Ingman Foods Oy Ab:sta ja sen suomalainen tytäryhtiö ja Ingman Foods muodostavat uuden yrityksen Arla Ingman Oy Ab.
  Ingman Foodsin toimitusjohtajasta Robert Ingmanista tulee uuden yhtiön toimitusjohtaja. Ingman sanoo, että Arla sitoutuu toimimaan pitkäjänteisesti, mikä on ollut tärkeä tekijä sopimuksen tekemisessä.
Seuraavan kolmen vuoden aikana Arlalla on oikeus ostaa loput 70 prosenttia osakkeista. Ingmanin jäätelöteollisuus ei sisälly kauppaan.
  Oy Arla Foods Ab:n toimitusjohtaja Satu Raiski jatkaa myös perustettavan yrityksen johtotehtävissä.


Kordelinilta kannustuspalkinto
Osuuskunta Toivolle

Osuuskunta toivon kannustuspalkinnon ottivat vastaan Sinikka Kuosmanen ja Mikko Makkonen. Kuva Sami Karhu
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto antoi vuosipäivänään maanantaina 6.11.2006 kannustuspalkinnon Osuuskunta Toivolle. Kymmenentuhannen euron palkinto tuli kannustuksena työstä kansalaisaktiivisuuteen perustuvien hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen lisäämiseksi Suomessa.
  Toivo tuottaa kuntoutus-, valmennus- ja työhyvinvointipalveluja sekä harjoittaa toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimus-, koulutus- ja konsultaatiotoimintaa. Toivon toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kotkassa.-SKArto Hiltunen SOK:n uudeksi pääjohtaksi

Arto Hiltunen, SOK:n pääjohtaja 1.8.2007 alkaen.
Kuvat Markku Nummi


Pääjohtaja Kari Neilimo, hallintoneuvoston puheenjohtaja Otto Mikkonen ja tuleva pääjohtaja Arto Hiltunen tiistaisessa lehdistötilaisuudessa.
Helsingin Osuuskauppa Elannon toimitusjohtaja Arto Hiltunen on valittu SOK:n tulevaksi pääjohtajaksi.
Hiltunen aloittaa pääjohtajana 1.8.2007, jolloin nykyinen pääjohtaja Kari Neilimo on eläkkeellä ensimmäistä päivää kyseisestä tehtävästä.
  Hiltunen on tehnyt koko työuransa S-ryhmässä ja johtaa ryhmän suurinta osuuskauppaa.
  SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Otto Mikkonen kertoi tiistaisessa lehdistötilaisuudessa, että vaikka hallintoneuvostossa asiasta päätettäessa keskusteltiin, pidettiin vain Hiltusta puoltavia puheita.
  Teollisuusneuvos Mikkonen johti kuuden jäsenen nimitysvaliokuntaa, joka
otti työnsä tueksi myös kansainvälisesti toimivan yritysjohtajien rekrytointiyrityksen. Tämä rekrytointiyritys esitti Mikkosen mukaan neljää ehdokasta, Mikkosen valiokunnalla ehdokkaita oli seitsemän.
  Lopulta vastakkain olivat Hiltunen ja S-ryhmän ulkopuolinen ehdokas.
  "Olen itse erittäin tyytyväinen valintaan", hallintoneuvoston puheenjohtaja Mikkonen sanoi. Ratkaisu oli valmis lokakuun lopussa nimitysvaliokunnassa.
  Kajaanissa vuonna 1958 syntyneen Arto Hiltusen ura S-ryhmässä alkoi Porvoon Sokoksen elintarvikeosaston takahuoneessa 2. kesäkuuta 1980 ja huipentuu siis pääjohtajuuteen. Hän on ollut S-ryhmän palveluksessa 26 vuotta, siitä noin 15 vuotta toimitusjohtajana. Hän on SOK:n hallituksen jäsen ja istuu lukuisissa kaupan alaa sivuavissa luottamustehtävissä.
  Pääjohtaja Neilimo vetää ryhmää lähes viime hetkiin asti, Hiltunen sanoo, että puoli vuotta on lyhyt aika valita hänellekin seuraaja HOK Elannon toimitusjohtajaksi.
  Pääjohtajaksi nimityksen uutisointipäivänä kerrottiin myös, että Hiltunen on valittu Metsäliitto-konsernin hallituksen jäseneksi.


Valio uusi kotisivunsa
Valion kotisivuValio julkaisi uudet kotisivunsa www.valio.fi 6. marraskuuta.
  Edellisiin kotisivuihin tottuneen on helppoa liikkua uusituilla sivuilla. Sivut ovat kuitenkin entistä tyylitellymmät ja sisällöltään runsaammat.
  Yksi sivustouudistusten perusteista nykyisin on mahdollistaa internetissä esityksiä, jotka nopeasti edennyt tekninen kehitys mahdollistaa. Tämä näkyy myös maan suurimman elintarvikeyrityksen Valion sivuilla.


Euroopan naisviljelijät haluavat vaikuttaa

Ilona Alhoniemi Strasbourgissa.
Kuva Kaisu Räsänen
Strasbourgissa lokakuun 15.-17. päivinä pidetyssä Euroopan maanviljelijöiden toisessa kongressissa oli mukana uusina jäseninä Islannin, Norjan ja Sveitsin edustajat.
  Kongressin yhteydessä pitivät kokoustaan myös eurooppalaiset naisviljelijät. Suomea edusti juuri maaseudun naisten päiväksi osuneessa tilaisuudessa MTK:n aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Ilona Alhoniemi.
  Kokouksessa hyväksyttiin yhteinen julistus, jossa todettiin muun muassa, että naisilla on edelleen erittäin vähän vaikutusvaltaa maatalous- ja maaseutupolitiikan päätöksenteossa ja lainsäädännössä.
  ”Kun naisviljelijät kuitenkin edustavat noin 40 prosenttia alan työvoimasta joko omistajina tai puolisoina, tilannetta olisi ehdottomasti korjattava. Tilannetta voisi parantaa perustamalla naiskomitea käsittelemään erityisesti naisille tärkeitä asioita. Mutta tämä on vain askel oikeaan suuntaan, sillä kun tehdään lopullisia päätöksiä ja säädetään lakeja, valta on useimmiten miehillä. Sekään ei riitä, että on vain jokunen nainen johtavilla paikoilla, vaan tarvitaan naisten aktiivista osallistumista kaikilla tasoilla”, toteaa Ilona Alhoniemi.
  Julistuksessa painotettiinkin koulutuksen ja erilaisten ohjelmien merkitystä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
  ”Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen, sillä naisten tilanne on hyvin erilainen Euroopankin eri maissa. Joissakin maissa naisviljelijöillä on oma organisaatio ja toisissa he toimivat löyhemmin tai kiinteämmin ”varsinaisessa” tuottajajärjestössä. Kokouksessa painotettiin sitä, että vielä voi vaikuttaa tulevan ohjelmakauden suunnitelmiin , jotta niissä olisi mainittu naisviljelijöiden kannalta tärkeät asiat. Totuus kun on, että jos naisia ei ole erikseen mainittu, on heidän tarvitsemilleen erityistoimille myös jatkossakin vaikeaa saada rahoitusta”, kertoo Alhoniemi.-KR

Atrian talousjohtajaksi Kimmo Lautanen

Kimmo Lautanen
KTM Kimmo Lautanen (47) on nimitetty Atria-konsernin talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi. Lautanen tulee Oy Hartwall AB:stä, jossa hän on työskennellyt talousjohtajana. Hän ottaa Atrian talousjohtajan tehtävät vastaan 1.3.2007.
  Ennen Hartwallin työsuhdetta Kimmo Lautanen on ollut sveitsiläisen lääke- ja kemiankonsernin Ciba:n talousjohtajana mm. Japanissa ja Ranskassa.
  Atria-konsernin nykyinen talousjohtaja Erkki Roivas jää eläkkeelle vuoden 2007 lopussa
.