9. | 11. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiTavoitteena nopeus ja kuluttajalähtöisyys 
HK Ruokatalon johto-organisaatio muuttui
HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaja Kai Seikku uudistaa kotimaan johto-organisaatiota terävöittääkseen tulosvastuuta ja lisätäkseen markkinalähtöisyyttä asiakkaiden ja kuluttajien suuntaan.
   Uudeksi kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Antti Lauslahti (39) 1.1.2006 alkaen. Lauslahti siirtyy HK Ruokataloon Danone-konserniin kuuluvan LU Suomi Oy:n kaupallisen johtajan tehtävistä. Hän on aiemmin ollut L'Oréalin palveluksessa Suomessa, Englannissa, Venäjällä ja Kiinassa sekä Suomen Unileverillä.
   HK Ruokatalon johto-organisaatiossa nykyinen kaupallinen johtaja Reijo Kiskola siirtyy 9.11.2005 siipikarjaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. Hän vastaa vastaa myös markkinoinnista ja tuotekehityksestä vuoden 2005 loppuun asti. Siipikarjateollisuuden johtaja Esa Mäki siirtyy 9.11.2005 lihaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. Nykyinen raaka-aineryhmän johtaja Raimo Laine jatkaa tehtävässään 30.6.2006 asti, jolloin hän siirtyy eläkkeelle. Laine integroi raaka-aineryhmän toiminnot osaksi muodostettavaa lihaliiketoiminnan kokonaisuutta. Lisäksi Laine toimii toistaiseksi myynnistä vastaavana johtajana oman toimensa ohella. Pekka Kaikkonen ottaa liiketoimintavastuun johtamastaan lihavalmiste- ja valmisruokateollisuudesta valmisteliiketoiminnan johtajana.
   Logistiikka ja terminaalit integroidaan 1.1.2006 alkaen osaksi uutta kaupallisen ryhmän kokonaisuutta. Niistä vastaa jatkossakin johtaja Jari Leija. Teurastamoteollisuudesta vastaava johtaja Risto Koivisto siirtyy pois yhtiön palveluksesta.
   Uudistuksen seurauksena HK Ruokatalon prosessimainen toimintatapa kotimaan osalta tapahtuu neljässä yksikössä aikaisemman kuuden sijasta.
   Kotimaan johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kai Seikun lisäksi talousjohtaja Matti Perkonoja, johtajat Antti Lauslahti, Reijo Kiskola, Esa Mäki, Raimo Laine ja Pekka Kaikkonen sekä henkilöstöryhmien edustajana Kimmo Piiroinen.
   Toimitusjohtaja Kai Seikku sanoo, että teollisten vastuiden terävöittäminen liiketoimintavastuiksi oikoo mutkia ja mahdollistaa nopeamman päätöksenteon. Se myös antaa hänelle mahdollisuuden vaatia vastuuhenkilöiltä enemmän. Viime kädessä tavoitteena on päästä lähemmäs kuluttajaa.

Atrian omistama Valga Virossa osti sikalan
Atrian tytäryhtiö AS Valga Lihatööstus on ostamassa yksityisten omistaman sikalan läheltä Tallinnaa.
   Linnamäen sikatilatilalla on 600 emakkoa ja peltoa 515 hehtaaria.
   Tavoitteena on lisätä Valgan lihankäytön omavaraisuutta omilta tiloilta. Koska Viron lihantuotantotilat ovat pieniä, omaa lihantuotantoa pidetään etuna. Valgalla omistaa ennestään nauta- ja sikatiloja Tarton alueella.
   Tällä hetkellä Valga tuottaa itse noin 30 prosenttia jalostamastaan sianlihasta ja 10 prosenttia naudanlihasta. Runsaan kahden vuoden aikana Valgalla on tavoite nostaa tuotanto noin 5 000 - 5 500 emakkoon, jolloin lihasikamäärä nousee noin 120 000 sikaan.
   AS Valga Lihatööstusin teollisuuslaitokset sijaitsevat Valgassa Viron ja Latvian rajalla. Valgan liikevaihto vuodelta 2005 tulee olemaan noin 20 miljoonaa euroa.

Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset