14. | 11. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Onko pienillä lupa kasvaa pärjätäkseen kilpailussa?
Cogeca haki kilpailuviranomaisten kantaa
osuuskuntien asemasta
Osuuskuntien ja maatalouden asemaa kilpailupolitiikassa käsitteli Euroopan maatalousosuuskuntien järjestön Cogecan seminaari 13. marraskuuta Helsingissä.
   Ovatko kaikki yritysmuodot tasa-arvoisia? kysyttiin seminaarin teemaotsikossa. Ainakin samanarvoisesta kohtelusta muiden yritysmuotojen kanssa viestivät esityksissään EU:n kilpailukomissaari ja Suomen ylin kilpailuviranomainen.
   Italialainen Mario Monti totesi esiintyvänsä ensi kertaa EU:n kilpailukomissaarina

Komissaari Mario Monti.
Kuva M. Nummi
tilaisuudessa,  jossa käsitellään EU:n kilpailulainsäädäntöä maatalouden kannalta, vaikka EU:n kaksi senioripolitiikkaa ovat juuri maatalous ja kilpailu.
   Montin pääsanoma oli, että kilpailupolitiikka ja maatalous ovat sovitettavissa yhteen. Hän kuitenkin korosti, että vaikka EU:n kilpailulainsäädännössä osuuskuntien ja viljelijöiden yhteistyölle on poikkeuksia, piirteet maatalouden markkinoissa otetaan huomioon samalla tavalla kuin muissakin markkinoissa. Osuuskuntien ja muunlaisten yritysmuotojen käsittelyssä ei siis ole EU:n kannalta eroa. EU:n erityisen mielenkiinnon kohteena on määräävän markkina-asema. EU:n käsittelyyn tulevat päätökset harkitaan tapaus tapaukselta viranomaisten tutkimusten pohjalta - ja Monti toisti, että siinä ei ole eroa osuuskuntien ja niiden kilpailijoiden välillä.
   Erot osuuskuntien ja muiden yritysmuotojen välillä katoavat Montin mukaan siinä vaiheessa kun osuuskunta alkaa harjoittaa teollista jalostustoimintaa. Hankinnassa Monti sen sijaan tunnustaa osuuskuntien erityisominaisuudet ja hyväksyy muuten kielletyt yhtenäiset hinnat. Hankinnassa, varastoinnissa ja maataloustuotteiden käsittelyssä poikkeuksia sallitaan.
   Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen huomautti, että pienten talousalueiden - kuten Suomen - yritysten tulisi voida kehittää rakenteitaan ja yhdistää voimiaan, jotta niillä olisi edellytyksiä kohdata yhä voimistuvampi kansainvälinen kilpailu.
   Pekkarinen kertoi hallituksen aikovan antaa esityksen uudeksi kilpailulaiksi eduskunnalle ennen vuoden 2003 loppua. 
   Vuoden 2004 toukokuussa EU:n kilpailulainsäädäntöä uusitaan. Montin mukaan tuolloin siirtyy nykyistä enemmän päätäntävaltaa kansalliselle tasolle. Tätä hetkeä Pekkarinen luonnehti historialliseksi.
   Tulkinta termistä relevant market herätti yleisöpuheenvuorossa mielenkiintoa ja kysymyksen sen määrittämisestä. Asiaa tarkasteli    Cogecan puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström seminaaria avatessaan: "Osuuskunnille on todella iso kysymys sen määrittely, mikä on relevantti markkina, kun ne hakevat kasvua ja suurempaa yrityskokoa. Toisissa maissa määrittely näyttää olevan helpompaa kuin toisissa. Onko se todella reilua, kun Euroopan Unionia tulisi pitää yhtenä suurena markkina-alueena? Relevantin markkina-alueen määrittely ei ole vain osuuskuntien ongelma; se koskee myös muita yrityksiä, jotka Euroopan reuna-alueilla vastaavat kansainväliseen kilpailuun."
   Yleisöpuheenvuoron pyytänyt Valion tuleva toimitusjohtaja Harry Salonaho sanoi kilpailuviranomaisilla olevan hallussaan valtavan voimakas työkalu kun he määrittelevät harkintansa mukaan relevanttia markkinaa. Salonahoa kiinnosti lisäksi, miten tämä määrittely tulee kehittymään.
   EU rajaa Montin mukaan relevantiksi markkina-alueeksi valtion. Monti otti esiin Yhdysvallat, missä määräävä markkina-asema yhdessä osavaltiossa on ollut esteenä fuusioille.
   Montin päänäkemykseen osuuskuntien ja muiden yritysmuotojen kohtelusta kilpailulainsäädännössä yhtyi Suomen kilpailuviraston ylijohtaja Matti Purasjoki: yritysmuodolla ei ole tässä asiassa merkitystä. Hän ei ryhtynyt kannattamaan yleisesti kumpaakaan näkemystä, vaan toisti asiat käsiteltävän tapauskohtaisesti.
   Purasjoki sanoi määräävän markkina-aseman selvittämisessä kerättävän faktoja markkinoilta. Eikä vain markkinoilla toimivan kannalta, vaan selvitetään myös, onko ostajalla kannalta tuotteita saatavilla.
   Pienimuotoiselta peli vaikuttaa Saksassa. Alustajana ollut johtaja Birgit Buth kertoi kartelliviranomaisen rajanneen maantieteellisesti relevantin markkina-alueen 50 kilometriin.
   Professori Paavo Okko Turun kauppakorkeakoulusta on päätynyt siihen, että tehokkailla markkinoilla on tarve paitsi kilpailulle myös yhteistoiminnalle. Okko esitteli käsitettä co-opetition, joka on eräänlaista kilpailijoiden välistä yhteistyötä. Idea on, että vaikka yritykset ovat keskenään kilpailijoita, ne voivat yhteistyöllä saada aikaiseksi parempaa tulosta.
Metsäliitosta Tissuen pääomistaja
Metsäliitosta tulee Metsä Tissuen omistaja 66 prosentin osuudella. Loput 34 prosenttia jää M-realin omistukseen. Metsäliitto Osuuskunnan ja M-real Oyj:n ovat tehneet asiasta aiesopimuksen.
   Metsä Tissuen velaton kokonaisarvo kaupassa on 570 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 14,7 euron kauppahintaa osakkeelta. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden vaihteessa. Metsäliitto rahoittaa oman osuutensa kyseiseen järjestelyyn tarvittavasta pääomasta pääosin lainanotolla.
   Metsäliiton puunhankinnalle ja sen asiakkaana olevalle selluteollisuudelle pehmopaperitehtaat ovat tärkeitä, koska harvennushakkuista kertyvästä raaka-aineesta saadaan sopivaa kuitua hygieniatuotteisiin.
   "Uskomme omistustilanteen näin vakautuessa Metsä Tissuen pystyvän jatkamaan kannattavaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Sillä on hyvät toimintasuunnitelmat ja motivoitunut henkilöstö niitä toteuttamassa", sanoo Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja Antti Oksanen.

Haavisto Raision hallitukseen
Raisio Yhtymän hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt valita agronomi Erkki Haaviston Raisio Yhtymän hallituksen jäseneksi kaudeksi 2004-2005. Erovuorossa olleet Jaakko Ihamuotila ja Kaarlo Pettilä sekä pääjohtaja Rabbe Klemets valittiin jatkamaan hallituksessa myös kaudella 2004-2005.

Seppo Paatelaisesta vuorineuvos
Tasavallan presidentti on myöntänyt vuorineuvoksen arvonimen Atria Oyj:n toimitusjohtajalle Seppo Paatelaiselle (59). Paatelainen oli ainoa vuorineuvoksen arvon saanut presidentin myöntäessä yhteensä 82 arvonimeä 14. marraskuuta.

Seppo Paatelainen
Agronomiliiton tunnustus osuustoimintatyöstä
Borgströmistä Vuoden Vaikuttaja
Agronomiliiton Vuoden Vaikuttaja -tunnustus on myönnetty tänä vuonna agronomi Marcus H. Borgströmille Sipoosta. Valinta julkistettiin liiton vuosijuhlassa 14. marraskuuta Helsingissä.
   Valintaperusteissa korostetaan erityisesti Borgströmin työtä osuustoiminnallisissa luottamustehtävissä, joita hänellä on sekä Suomessa että ulkomailla. Valitsijat arvioivat hänen tehneen ansiokasta työtä Suomen 

Marcus H. Borgström 
elintarviketuotannon, -jalostuksen ja -markkinoinnin sopeuttamisessa muuttuviin oloihin.
   Maanviljelysneuvos, sianlihantuottaja Marcus Borgström toimii tällä hetkellä EU-maiden maatalousosuustoiminnan keskuskomitean Cogecan puheenjohtajana. Lisäksi hän on merkittävissä luottamustehtävissä muun muassa Pellervo-Seurassa, HK Ruokatalossa, LSO:ssa, Itä-Uudenmaan Osuuspankissa, Osuuskunta Varubodenissa ja Hankkija-Maataloudessa.
   Borgström kuvaa Cogecan puheenjohtajuusaikaa mielenkiintoiseksi ja esittää, että liittymistä suunnittelevien maiden osuuskuntajärjestöt otettaisiin mukaan EU:n kattojärjestöjen toimintaan.
   Borgström harrastaa metsästystä ja valokuvausta. Vuoden Vaikuttaja -valintaan liittyy myös Nordea Pankin rahapalkinto. Tittelistään Borgström kiittää myös niitä ihmisiä, joiden kanssa hän on luottamustehtävissään työskennellyt.
Jyrki Wallin Agronomiliiton
toiminnanjohtajaksi
Agronomiliitto päätti 14. marraskuuta myös liiton keskeisen toimihenkilön valinnasta. Agronomi Jyrki Wallin (37) valittiin liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi. Wallin on nykyisin MTK:n järjestöpäällikkö.
   Wallin siirtyy Agronomiliittoon huhtikuun 2004 alussa, jolloin tehtävän nykyinen haltija Pekka Rinne jää eläkkeelle.

Tradeka sopuun velkojien kanssa
Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja osuuskunnan yrityssaneerauksen päävelkojat ovat päässeet yhteisymmärrykseen saneerausohjelman päättymiseen liittyvistä teknisistä toimenpiteistä, eräistä avoinna olleista tulkintakysymyksistä sekä vireillä olevista oikeudenkäynneistä. Samalla on sovittu eräistä korvauksista.
   Tradeka-yhtymän toimitusjohtajan Antti Remeksen mukaan sovittu järjestely varmistaa, että osuuskunnan yrityssaneeraus saadaan päätökseen aikataulun mukaisesti vuoden 2003 päätyessä.

Pellervon Päivä 5.4.2004
Pellervon Päivä 2004 järjestetään maanantaina 5. huhtikuuta 2004 Helsingin messukeskuksessa.
   Päivän teeman työnimenä suunnitteluvaiheessa on Rajat murtuvat. Teema tulee sisältämään sekä kansainvälistä kauppaa, kilpailupolitiikkaa, EU:n laajenemista että muutoksia kotimaan toimintaympäristössä.
   Päivän ohjelman sisältö ja esiintyjät varmistuvat vuoden 2004 alkupuolella. Sen jälkeen ohjelman saa nähtäville kotisivulla olevasta linkistä. Myös ilmoittautumismahdollisuus, päivän hinta, autojen paikoitukset ja muut päivään liittyvät asiat tulevat verkkosivulle.

Pellervo-lehtien mediakortit 2004
Kodin Pellervon ja Maatilan Pellervon vuoden 2004 mediakortit ja Ison Kalenterin 2005 mediakortti ovat valmistuneet.
   Vuoden 2003 lukijatutkimuksen mukaan Pellervo-lehdet ovat saaneet runsaasti uusia lukijoita verrattuna edellisvuoteen.
   Kodin Pellervo ilmestyy 12 kertaa ja Maatilan Pellervo 10 kertaa vuodessa. Kummankin lehden tilausmaksu sisältää marraskuun lopulla ilmestyvän Ison Kalenterin.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset