28. | 11. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
Arto Hiltunen Maitoalan tulevaisuusseminaarissa
Markkinointiosaamista kotimaisuustyöhön
HOK-Elannon toimitusjohtaja Arto Hiltunen puhui Pellervo-Instituutin maitoalan tulevaisuusseminaarissa 24.11. kotimaisen elintarvikkeen kilpailukyvystä kaupoissa.
   Hiltusen mielestä kotimaisen elintarvikkeen hyvistä puolista elintarvikeala on osannut kertoa vain puolinaisesti. On heitetty esille paljon erilaista insinöörinäkökulman faktatietoa, mutta kuluttajia ei ole osattu oikein lähestyä tunnepuolelta. Kuitenkin tunneasiat ovat avainasemassa, kun kotimaisuudesta on tarkoitus saada muodikasta. Pelkkä faktatietous johtaa helpolla myös pelottelun puolelle, joka herättää osassa kuluttajia vastareaktioita.
   Kotimainen kauppa on teollisuudelle selkeästi ulkomaalaista parempi kumppani, vakuutti Hiltunen. Kotimaisessa kaupassa on elintarvikkeissa kotimaisia/ulkomaisia tuotteita suhteessa 80/20, kun puhtaasti ulkomaista kauppaa toistaiseksi ainoana edustavassa Lidlissä suhdeluku on päinvastainen. Hiltunen on huomannut, että teollisuuden ja kaupan keskinäinen syyttely alkaisi olla takana, ja ollaan pääsemässä aitoon yhteistyöhön. Esim. kuljetusten osalta olisi edistymistä.
   Hiltunen oli huolissaan siitä, että kotimainen kauppa ei suinkaan ole saamassa viranomaisilta kotikenttäetua, vaan monessa asiassa näyttää olevan päinvastoin, ulkomaisia ollaan valmiita suosimaan.
   Hiltunen halusi varoittaa maitoalaa joutumasta ns. hyperkilpailutilanteeseen, johon jotkut bulkkituotteet ovat vuosien varrella joutuneet. Tällä hetkellä se on pahin oluen kohdalla, eikä kukaan tunnu osaavan katkaista kierrettä. - Kauppa siinä on tyrijä, ja nyt siitä kärsii pahasti koko panimoteollisuusala, Hiltunen reilusti myönsi.
   Maito voisi myös joutua laajasti tällaiseen tilanteeseen, vaikka tähän asti maidolla markkinaosuuksilla taistelu on jäänyt paikalliseksi ja tilapäiseksi. Jalostusarvon nosto on keino ehkäistä tarjouskierteeseen joutumista tai nostaa tuote siitä pois, esim. broilerteollisuus on onnistunut erinomaisesti kierteen katkaisussa, Hiltunen muistutti.

Eelan ylijohtaja: 
Eläintautitilastot markkinointikäyttöön

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski ehdotti Pellervo-Instituutin maitoseminaarissa, että suomalaiset eläintautitilastot pitäisi ottaa tutkija- ja viranomaiskammioista suomalaisten elintarvikkeiden markkinointityöhön. Kautta linjan tulokset ovat sellaisia, joita lähellekään ehkä Ruotsia lukuun ottamatta muut maat eivät ole päässeet. Laatukilpailussa niitä olisi mahdollista hyödyntää.
   Kun on ollut puhetta siitä, että suomalaisista elintarvikkeista pitäisi pyrkiä rakentamaan brändiä, tauti- ja jäämävalvonnan tilastot olisivat merkittävänä tekijänä työtä tukemassa. Honkanen-Buzalski ei nähnyt mitään estettä tietouden käyttämiselle.
   Tuotteen laadun ohella tuotantoeläinten hyvinvointi on tulevina vuosina nousemassa korkeaan asemaan kuluttajien valinnoissa. Elintarvikealan pitäisikin rakentaa vakuuttavat ja riittävän yleispätevät mittarit eläinten hyvinvoinnille, koska hyvinvointikäsitteen sisällöt saattavat nopeastikin muuttua kuluttajien vieraantuessa yhä enemmän tilojen elämänmenosta. Honkanen-Buzalski oli huolissaan, että esim. vasikoiden hyvinvointi saattaa nousta kriittiseksi pisteeksi. Tuotantoa tehostettaessa kun vasikat helposti jäävätkin aikaisempaa vähemmälle huomiolle. -Antti Mustonen

Sparin purkuoikeus venyy vuoden loppuun
SOK:n ja Axfood AB:n välillä tehdyn Spar-kaupan ehtoihin kuulunutta purkuoikeutta on pidennetty. Alun alkaen Axfoodilla oli sopimuksen mukaan oikeus purkaa Suomen Sparin osakkeita koskeva kauppa ilmoittamalla siitä SOK:lle viimeistään 28.11.2005.
   Takarajana olleen päivän aamuna kuitenkin tiedotettiin, että kilpailuviraston jatkokäsittelyyn liittyen SOK ja Axfood ovat päättäneet siirtää Axfoodin yksipuolisen purkuoikeuden päättymispäivää 30.12.2005 asti.

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö tarjoaa
Jäsenalennusta lisää sähköön
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkön jäsenet saavat sähköä entistä suuremmalla alennuksella vuoden 2006 alusta lukien. Yhteensä 12 sähköosuuskunnasta koostuva yritys on kaksinkertaistanut jäsenmääränsä kahdessa vuodessa.
   Jäsenalennusta korotetaan vuoden 2006 alusta 0,30 sentistä/kWh 0,50 senttiin/kWh. Keskimäärin alennusta tulee 75 euroa vuodessa korotetulla jäsenalennuksella. Uuden jäsenen kertaluonteinen liittymismaksu on 20 euroa.
   Alennuksesta pääsevät osallisiksi kaikki Energiapolar Oy:ltä sähköä ja Oulun Seudun Lämpö Oy:ltä kaukolämpöä ostavat jäsenet.
   Keskusosuuskunnan toimitusjohtaja Risto Kantola sanoo, että  tavoitteena on tarjota edullinen energian hinta jäsenistölle ja koko asiakaskunnalle. Kantolan mukaan Oulun Seudun Sähköllä on maan edullisimpiin kuuluvat siirtohinnat ja kokonaishinnat, kun jäsenedut otetaan huomioon.
   Oulun Seudun Sähkö on lisännyt jäsenasiakkaidensa etuuksia ja jäsenmääränsä viime vuosina. Kantolan mukaan jäsenmäärä on kuitenkin vielä pieni toimialueella olevien henkilöasiakkaiden määrään verrattuna. Oulun Seudun Sähköllä on lähes 24 000 asiakasta. Noin neljännes on jäsenenä oman alueensa sähköosuuskunnassa.
   Yrityksen toimialueeseen kuuluvat Kempele, Oulunsalo, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi ja osa Vaalan kunnasta.

Kaksi neuvosta SOK:oon
Tasavallan presidentti on myöntänyt kauppaneuvoksen arvonimen Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtajalle Ulla-Maija Toloselle. S-ryhmästä Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Matti Pulkille on myönnetty matkailuneuvoksen arvonimi.
   Tolosen työura S-ryhmässä alkoi vuonna 1974 ja hän oli lukuisissa vastuullisissa tehtävissä Helsingissä ja Oulussa kunnes vuonna 2000 hänet valittiin Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtajaksi.
   Vuodesta 2005 alkaen Tolonen on toiminut SOK:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän on Sokos-ketjuhallituksessa sekä viestinnän hallituksessa. Hänen moniin luottamustehtäviinsä kuuluu muiden muassa jäsenyys Elinkeinoelämän Keskusliiton alueellisessa neuvottelukunnassa.
   Pulkki aloitti työuransa 1969 Helsingissä Hotelli Vaakunassa. Sen jälkeen hän on palvellut hotelli- ja ravintola-alaa eri tehtävissä, välillä myös alan yrittäjänä ja konsulttina. Vuonna 1993 hänet kutsuttiin Jollas Instituutin rehtoriksi ja tämän jälkeen hänet valittiin Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtajaksi. Vuonna 2002 Pulkki kutsuttiin SOK-yhtymän hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan johtajaksi ja Sokotel Oy:n toimitusjohtajaksi. Pulkilla on runsaasti hotelli- ja ravintola-alan luottamustehtäviä, hän on myös EK Elinkeinoelämän Keskusliiton valtuuskunnan jäsen.

Elintarviketeollisuusliitolle uusi vetäjä hallitukseen
Valion Salonaho puheenjohtajaksi
Elintarviketeollisuusliiton liittokokous on valinnut toimitusjohtaja Valion toimitusjohtajan Harry Salonahon hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodeksi 2006.
   Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Fazerin konsernijohtaja Berndt Brunow ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Saarioisten toimitusjohtaja Erkki Isokangas.
   Osuustoiminnallisista yrityksistä Elintarviketeollisuusliiton hallituksessa ovat muiden muassa toimitusjohtaja Jarmo Oksman Osuuskunta Satamaidosta, toimitusjohtaja Kai Seikku HK Ruokatalo Group Oyj:stä ja toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Yhtymä Oyj:stä.

Kotieläinjalostusosuuskunta uudisti nimensä 
Faba Jalostus vahvistaa myös tuotemerkkiä
Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta vaihtaa nimensä. Uudeksi nimeksi tulee Faba Jalostus, joka otetaan käyttöön heti sen tultua rekisteröidyksi.
   Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan edustajisto teki nimipäätöksen ja katsoi syyskokouksessaan Oulussa, että uusi nimi vahvistaa suomalaisten keinosiemennys- ja jalostusyritysten strategista kumppanuutta ja keinosiemennysjalostuksen yhteistä faba-tuotemerkkiä.
   Edustajiston puheenjohtaja Anna Lappalainen Siilinjärveltä edustajiston tärkeimmiksi tehtäviksi nyt kuunnella herkällä korvalla kentän ääntä ja viedä yhteisiä asioita eteenpäin rakentavassa hengessä.
   Edustajisto keskusteli myös suomalaisen sianjalostuksen tulevaisuudesta. Lappalainen esitti, että olisi myös ollut toivottavaa, että suomalaisen lihaketjun suuret osuustoiminnalliset toimijat olisivat luottaneet kotimaiseen osaamiseen ja yhteistyötä sianjalostuksessa olisi ollut mahdollista kehittää.
   Lappalaisen viittaamien osuuskuntien omistama Finnpig Oy valitsi  sianjalostuksen yhteistyökumppaneikseen ruotsalaiset ja norjalaiset tahot.
   Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan toiminta on Lappalaisen mukaan saatu jälleen tasapainoon tappiollisen vuoden jälkeen.
   Sianjalostuksessa Lappalainen sanoi keskeisiä asioita olevan osallistua uuden kantakoeaseman toiminnan käynnistämiseen ja turvata kansallisen sianjalostuksen jatkuminen.
   Osuuskunnan uusi hallintomalli on ollut käytössä kolme vuotta. Edustajiston työtä halutaan kehittää ja sen työskentelystä teetetään arviointi ennen edustajiston seuraavaa kokousta.
   Osuuskunnan edustajiston seuraavat vaalit järjestetään syksyllä 2006. Ehdokasasettelu tapahtuu 18.9-15.10.2006 ja varsinainen vaali 20.11.-8.12.2006. Uusi edustajisto aloittaa toimintansa vuoden 2007 alusta.
   Anna Lappalainen jatkaa edelleen edustajiston puheenjohtajana ja Sami Yli-Rahnasto varapuheenjohtajana. Hallitukseen erovuoroisista jäsenistä jatkaa edelleen Päivi Piironen Nurmeksesta, Aaro Koljosen tilalle valittiin Hannu Koivunen Virroilta ja Esa Ojasen tilalle Pekka Eskelinen Sonkajärveltä. Hallituksesta eroa pyytäneen Sanna Marjalan tilalle kauden loppuun valittiin Marko Repo Simosta.

Donald Cashman on irlantilainen maidontuottaja
Cashman puheenjohtajaksi Cogecassa

Cogecan puheenjohtajisto vasemmalta: Paolo Bruni, Zoltan Szabó, Donald Cashman, väistyvä puheenjohtaja Eduarco Baamonde, Joel Castany ja Christer Eliasson.
EU:n maatalousosuuskuntien järjestön Cogecan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu irlantilainen Donald Cashman. Hänen puheenjohtajuutensa kattaa vuodet 2006-07.
   Cogecan varapuheenjohtajiksi valittiin ruotsalainen Christer Eliasson, ranskalainen Jöel Castany, unkarilainen Zoltan Szabó ja italialainen Paolo Bruni.
   Donal Cashman on toiminut Irlannin osuustoimintajärjestön Icosin puheenjohtaja ja on Cogecan hallituksen jäsen vuodesta 2003. Hän on osallistunut aktiivisesti  Irlannin eri maatalouteen liittyvien osuuskuntien toimintaan. Hän on myös ollut EU:n talous- ja sosiaalikomitean jäsen.
   Cashmanilla on Corkin maakunnassa maidontuotantotila, jota hän hoitaa poikansa kanssa.
   Muista puheenjohtajista Castany on viininviljelijä ja viininviljelijöiden osuuskuntien Cap Leucate ja Quintillan puheenjohtaja. Hän on myös kansallisen viininviljelijäin osuuskunnan varapuheenjohtaja.
   Eliasson on maidontuottaja ja Ruotsin tuottajajärjestön LRF:n hallituksen jäsen ja LRF:n osuustoimintaosaston puheenjohtaja ja lisäksi johtaa Ruotsin maidontuottajien järjestöä.
   Szabó on päätyökseen tiedemies. Hän työskentelee pääsihteerinä Unkarin maataloustuottajien markkinointiin ja palveluihin keskittyneessä osuustoimintasektorissa ja on yliopiston professori Budapestissa.
   Italialainen Bruni puolestaan on varapuheenjohtaja paikallistasolla  Emilian-Rooman alueen hedelmä- ja vihannesalan tuottajajärjestössä ja valtakunnallisella tasolla tuottaosuuskunnan puheenjohtaja.

Lähivakuutus valitsi hallintonsa
Toimitusjohtaja Ralf Wickström Sipoosta on valittu Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry:n hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2006 alkavaksi kaudeksi sekä Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi niin ikään 1.1.2006 alkavaksi kaudeksi.
   Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on valittu asianajaja, varatuomari Pauliina Haijanen Laitilasta ja varapuheenjohtajaksi maanviljelijä Juha Saikkonen Tohmajärveltä.
   Lähivakuutus-ryhmän Keskusliiton valtuuskunta ja Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön hallintoneuvosto olivat koolla keskiviikkona.
   Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry:n hallituksen muiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Pentti Kuusela Tampereelta, toimitusjohtaja Tapio Tuusa Taivassalosta, toimitusjohtaja Jan Pensar Mustasaaresta, toimitusjohtaja Heikki Pesonen Kuusamosta, toimitusjohtaja Juha Mäkinen Iisalmesta ja toimitusjohtaja Juha Tikkala Jurvasta.
   Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön hallitukseen kuuluvat Wickströmin lisäksi toimitusjohtaja Harri Kainulainen Helsingistä, toimitusjohtaja Juha Antikainen Kurikasta, toimitusjohtaja Rauno Yrjönen Rantasalmelta ja toimitusjohtaja Jarmo Pohjalainen Loimaalta.

Honkajoki osti toisen destruktiofirman
Suomalaisten teurastamoiden omistama Honkajoki Oy on ostanut enemmistön samalla alalla toimivasta Findest Protein Oy:stä.
   Yritykset tekevät eläinperäisestä raaka-aineesta rehuaineksia ja tuhoavat eläinruhoja. Yhtiöt toimittavat esim. luupitoista lihaluujauhoa lannoitteeksi ja valkuaispitoista lihajauhoa turkiseläinten rehujen raaka-aineeksi.
   Honkajoki Oy oli jo ennestään maan suurin yritys alallaan. Se työllistää 45 ihmistä. Kaustisella toimivalla Findest Proteinilla on 18 työntekijää.
   Yhtiöt laskevat pystyvänsä toimitusjohtaja Kari Valkosalon mukaan yhdessä entistä paremmin ohjaamaan tulevat raaka-aineet loppukäyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Osuustoiminnan neuvottelukunta valitsi puheenjohtajat
Borgström ja Syrjänen jatkavat
Osuustoiminnan neuvottelukunta kokoontui tiistaina 15. marraskuuta Helsingissä. Kokouksessa muun muassa valittiin puheenjohtajat vuodeksi 2006. Puheenjohtajana jatkaa Marcus H. Borgström, varapuheenjohtajana Olavi Syrjänen ja sihteerinä Sami Karhu.

Atrian PIT Produkt -kauppa varmistui
Atrian tekemä pietarilaisen lihatalon PIT Produktin kauppa on varmistunut. Venäjän kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet kaupan ja muutkin kaupan voimaantuloehdot ovat täyttyneet.
   Toimitusjohtaja Seppo Paatelainen kertoo Atrian aloittavan PIT Produktin kanssa uuden tuotantolaitoksen suunnittelun. Sen kapasiteetti olisi moninkertainen nykyiseen verrattuna. PIT Produkt on  kasvanut ja vahvistanut asemaansa markkinoilla, mutta ei pysty parhaalla tavalla vastaamaan kysyntään. Sillä on kaksi tuotantolaitosta ja noin tuhat työntekijää.

Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset