15. | 11. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiEuroopan osuustoimintajärjestöt
yhdistivät voimansa

Anne Santamäki on juuri valittu Cooperatives Europen hallitukseen suurimmalla äänimäärällä. Onnittelijoina vasemmalla SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Otto Mikkonen ja oikealla Suomen Osuuskauppojen Keskusliiton puheenjohtaja Jukka Huiskonen.
Kuvat Sami Karhu
.


Cooperatives Europen, joka toimii samalla ICA:n eurooppajärjestönä, puheenjohtajaksi yhdessä Pauline Greenin (Iso-Britannia) kanssa uudelleen valittu rankalainen osuuspankkimies Etienne Pflimlin.
Euroopan osuustoimintajärjestöt yhdistivät voimansa perustamalla yhteisjärjestön.
  Perustava kokous pidettiin osuustoiminnan synnyinsijoilla Manchesterissa 11. marraskuuta. Yhdistäminen tapahtui teknisesti niin, että Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n eurooppalaiset jäsenet muodostivat yhdistyksen nimeltä Cooperatives Europe, johon sitten myös Euroopan alajärjestöjen liiton CCACE:n jäsenet liittyivät.
  Siten Cooperatives Europesta tuli kaikkia osuuskuntia Euroopassa edustava järjestö. Tosin alajärjestöistä maatalous-osuustoiminnan Cogeca jäi vielä ulkopuolelle.
  Cooperatives Europe on samalla myös osa ICA:n maailmanjärjestöä ja hoitaa sen eurooppalaisia toimintoja.   Järjestelyn tarkoitus on tehostaa osuuskuntien yhteydenpitoa ja lobbausta Euroopan poliittisissa instituutioissa. Tietysti on myös kysymys resurssien tehokkaammasta käytöstä. Alakohtainen toiminta jatkuu toki edelleen eurooppalaisissa toimialajärjestöissä.

ANNE SANTAMÄKI ÄÄNIHARAVANA
Kokouksessa päätettiin Cooperatives Europen puheenjohtajistosta ja hallituspaikoista. Puheenjohtajiksi valittiin yksimielisesti englantilainen Pauline Green ja ranskalainen Etienne Pflimlin. Europarlamentaarikko Green toimii tällä hetkellä myös ICA:n maailmanjärjestön eurooppalaisena varapuheenjohtajana ja Pflimlin on Ranskan osuuspankkiliiton puheenjohtaja.

  Hallitusvaalissa eniten ääniä sai Suomen ehdokas Anne Santamäki. SOKL:n Santamäki ehti olla neljä vuotta vanhan ICA Euroopan hallituksessa ja toimii myös Euroopan kulutusosuustoiminnan, Euro Coopin puheenjohtajana. P-EL


PPO Pellervon jäseneksi
Pellervo-Seura saa uuden jäsenyrityksen kun Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO liittyy jäseneksi vuoden 2007 alusta lähtien.
PPO on Ylivieskassa toimiva alueellinen Finnet-yhtiö ja toimii verkko- ja palveluoperaattorina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Se tuottaa operaattoripalveluja myös pohjoisessa Keski-Suomessa ja Kaustisen seutukunnassa.
PPO tarjoaa asiakkaille tietoliikennepalveluja: kiinteän verkon palveluja sekä mobiili- ja tietoverkkopalveluja.
PPO-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 32,3 milj. euroa. Henkilökunnan määrä on 183.
Yrityksen hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Timo Järvelä ja hallituksen puheenjohtajana Jarmo Uutela. Yhtiön toimitusjohtaja on Pauli Korpi-Tassi.


Näkemyserot syynä, Halkilahti väliaikaiseksi
Valion toimitusjohtaja Salonaho eroaa
Valio Oy:n toimitusjohtaja Harry Salonaho eroaa tehtävästään. Valion tiedotteen mukaan syynä ovat yrityksen strategiasta syntyneet näkemyserot. Ero astuu voimaan välittömästi.
  Valion toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti toimitusjohtajan varamies, Valion hallintojohtaja Heikki Halkilahti.Oksanen: "Keskinäisyys kiinnostaa nyt"
Antti Oksanen vastaanotti
osuustoiminnan ansiomitalinsa


Vuorineuvos Antti Oksanen sai Osuustoiminnan I luokan ansiomitalin.
Kuvat Markku Nummi


Ilkka Yliluomalle (vas.) Marcus H. Borgström ojensi 60-vuotislahjana grafiikkaa.
Vuorineuvos Antti Oksanen vastaanotti Osuustoiminnan I luokan ansiomitalin Helsingissä tiistaina.
  Valmistuttuaan metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta Antti Oksanen aloitti työuransa Keskusosuusliike Hankkijassa myyntipäällikkönä vuonna 1969.
  Vuodesta 1973 alkaen Oksasen ura osuustoiminnan palveluksessa jatkui Metsäliitto Osuuskunnassa eri tehtävissä, kunnes hänestä tuli osuuskunnan toimitusjohtaja vuonna 1992 ja vuonna 1996 Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja.
  Vuosia osuustoiminnassa Oksaselle kertynyt toimipaikoilla, hallintoelimissä ja luottamustehtävissä kaikkiaan 33. Hän on syntynyt vuonna 1944.
  Ansiomitali luovutettiin Oksaselle Pellervon hallituksen kokouksen yhteydessä. Luovutuspuheessa hallituksen puheenjohtaja Marcus H. Borgström sanoi Oksasen johtaneen menestyksellä osuuskuntaa, joka on toimialallaan maailman suurin. Borgström myös totesi, että Oksanen on tällä erää viimeisiä johtajia, jotka ammattiopintojensa mukaisella työuralla ovat johdonmukaisesti edenneet huipulle asti ja laaja-alaisesti tuntevat toimialan.
  Oksanen sanoi kiitospuheessaan, että keskinäisyys vaikuttaa jälleen olevan kiinnostava asia ja metsäalalle hakeudutaan - välillä on ollut toisin. "Mutta mitään ei tapahdu itsestään", Oksanen sanoi ja totesi itsekin olleensa mukana mm. miettimässä Pellervo-Seuran tehtäviä - ja nykyisen johdon onnistuneen tehtävässään.


Intotalolle kannustuspalkinto
Oulun lääninhallitus sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Yrittäjät ovat valinneet yrittäjyyskasvatuksen kannustepalkinnon saajaksi Intotalon Kainuusta. Palkinto myönnettiin Kajaanin kaupungille 14.11. Oulussa järjestetyssä tilaisuudessa.
  Yrittäjyyden valmennuskeskuksena Intotalo tekee yhteistyötä niin oppilaitosten kuin yritysten kanssa. Intotalon ydintoiminnan muodostavat eri oppilaitosten kanssa yhteistyössä tehtävät yrittäjyysvalmennukset, yrittäjyydestä kiinnostuneiden sparraukset ja yrittäjien yhteisö.
  Näin todettiin palkinnon perusteluissa.
  Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa vapaavalintaisia yrittäjyyskursseja Intotalolla ja ottaa näin ensimmäisiä askeleita yrittäjyyteen.
Palkinnon myöntäjät arvioivat, että tämä madaltaa monen kynnystä lähteä yrittäjäksi.
  Intotalon ohella palkittiin myös Kempeleen 7B -yrittäjyysluokka.


Kansainvälisesti menestyviä tuotteita haetaan
Valio ja Raisio tutkimusyhteistyöhön
Valio Oy ja Raisio Oyj aloittavat tutkimusyhteistyön muun muassa ravit-semustutkimuksen alalla.
  Tutkimusyhteistyö käynnistyy marraskuussa pidettävissä ensimmäisissä suunnittelukokouksissa. Mistään yhteistyöhankkeista ei ole vielä sovittu.
  Osapuolet viittaavat Sitran Elintarvike ja ravitsemus -ohjelmassa ERA:ssa esitettyyn tavoitteeseen tehdä Suomesta terveellisen ravitsemuksen mallimaa ja elintarviketutkimuksen huippuosaaja.
  Tavoitteena on yhdistää Valion tietämystä maidon ravintoaineista ja muista ainesosista sekä Raision vilja- ja rasvaosaamista.
  Myös eläinten ruokinta kuuluu tutkimusyhteistyön piiriin.
  Molemmat yritykset ovat panostaneet terveellisten elintarvikkeiden kehittämiseen jo pitkään. Valio on yksi maailman johtavia terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja kevyttuotteiden kehittäjiä samoin kuin täysin laktoosittomien tuoremaitotuotteiden kehittäjä. Raisio on panostanut kuitupitoisten tuotteiden, rypsi- ja camelinaöljyä sisältävien tuotteiden, soijapohjaisten tuotteiden sekä kolesterolia alentavien tuotteiden kehittämiseen.
  Raisio ja Valio ovat pitkään tehneet aiemminkin yhteistyötä mm. kolesterolia alentavan Benecol-tuotteiden kanssa. Raision konsernijohtaja Rabbe Klemets arvioi, että laajempi tutkimusyhteistyö mahdollistaa uusien suomalaisten elintarvikeinnovaatioiden syntymisen ja kaupallistamisen myös kansainvälisesti.


Nimitystyöryhmä esitti viittä jäsentä, joista
Simo Palokangas vetämään Raision hallitusta
Raisio Oyj:n hallitus on pienenemässä ja pääosin vaihtumassa. Hallintoneuvoston puheenjohtajan Juha Sauran johtama nimitystyöryhmä esitti perjantaina hallitukseen viittä jäsentä nykyisten seitsemän sijaan.
  Hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Arimo Uusitalo ja jäseninä ovat Kaarlo Pettilä, Jörgen Grandell, Erkki Haavisto, Seppo Paatelainen ja Michael Ramm-Schmidt. Hallitukseen kuului myös Christoffer Taxell, mutta hän ilmoitti perjantaina eroavansa hallituksesta välittömästi.
  Grandell, Paatelainen ja Uusitalo ovat ilmoittaneet, etteivät he enää ole käytettävissä uuden hallituksen jäseniä valittaessa
. Pettilä ei voi tulla enää valituksi ikäpykälän perusteella.
  Raision hallintoneuvosto kokoontuu 29.11.2006. Nimitystyöryhmä esittää, että uusi hallitus hallitus ottaa paikkansa saman tien valinnan jälkeen.
  Työryhmä esittää hallitukseen agronomi Anssi Aapolaa, agronomi Erkki Haavistoa, professori Satu Lähteenmäkeä, vuorineuvos Simo Palokangasta ja diplomi-ekonomi Michael Ramm-Schmidtia.
Työryhmä ehdottaa, että uusi hallitus valitsee puheenjohtajakseen Simo Palokankaan.
  Juha Saura sanoo, että nimitystyöryhmä on esitystä valmistellessaan kuullut mm. suurimpia osakkeenomistajia ja heidän edustajiaan.
Vuorineuvos Palokangas kuuluu nykyisin ennen johtamansa Lännen Tehtaiden hallitukseen.Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset