19. | 11. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Toiminta voi jatkua, jäsenlainasta päätös myöhemmin
Järvi-Suomen Portti ja sen päävelkojat 
hakivat yrityssaneerausta
Järvi-Suomen Portti Osuuskunta jätti hakemuksen yrityssaneeraukseen keskiviikkona. Hakijoina olivat myös päärahoittajat Nordea ja OKO sekä myöhemmin Finnvera.
   Portin toimitusjohtajan Kari Tillasen mukaan saneeraus mahdollistaa kehittämisohjelman toteuttamisen ja päärahoittajien yhtyminen saneeraushakemukseen osoittaa sellaista yhteistyötä ja myötävaikutusta, että Portin häiriötön toiminta voi jatkua.
   Tillanen sanoo, että kehitysohjelman toteuttamisella Portista tehdään kannattava yritys.
   Yrityksen hallitus perustelee hakemusta yhtiön heikolla kassatilanteella. Sen mukaan pahimmillaan riskinä oli, että yritys olisi voinut ajautua  likviditeettikonkurssiin. Yrityssaneerauksessa yrityksen tarvitsema väliaikaisrahoitus on neuvoteltu päärahoittajien kanssa.
   Väliaikaiset maksukiellot astuivat voimaan jätettäessä hakemus yrityssaneerauksesta keskiviikkona neljältä iltapäivällä. Portin edustajisto kokoontuu 24. marraskuuta ja päättää, jatketaanko yrityssaneeraushakemusta. Suunniteltua jäsenlainaa ei nyt kerätä, vaan siitä päätetään saneerausohjelmaa laadittaessa.
   Järvi-Suomen Portin toimintaprosessit jatkuvat nyt normaalisti, samoin toimitukset kauppaan.
   Myös tuottajatilitykset jatkuvat normaalin maksuajan mukaisesti, muutoksia ei tule myöskään Portin antamiin eläinluottojen takauksiin.
   Osuuspääomat säilyvät yrityksessä. Vuonna 2003 ja 2004 tähän mennessä eronneiden tuottajien osuusmaksut muuttuvat vakuudettomiksi veloiksi. Niiden jatko selviää saneerausohjelmassa.
   Osuuskunnan hallinnon ja henkilöstön työskentely voi jatkua muuten normaalisti, mutta yrityssaneeraukseen liittyvät selvittäjä ja velkojatoimikunta tulevat yrityksen normaalin organisaation rinnalle.

Palokangas puheenjohtajaksi
Elintarviketeollisuusliitossa
HK Ruokatalon toimitusjohtaja vuorineuvos Simo Palokangas on valittu Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2005.
   Liittokokous valitsi hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Oy Karl Fazerin toimitusjohtajan Berndt Brunowin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Valion toimitusjohtajan Harry Salonahon.
   Hallituksen jäseninä ovat muiden muassa Olavi Kuusela Ravinto Raisiosta, Jarmo Oksman Osuuskunta Satamaidosta, Seppo Paatelainen Atriasta.

Voimariinista tulee Oivariini
Valio muuttaa Voimariinin nimeksi Oivariini vuoden 2005 alusta alkaen. Tuote on Suomen suosituin leivänpäällyslevite. Nimi muuttuu, mutta tuote ja pakkaus säilyvät entisellään.
   Voimariini-nimestä piti luopua, koska EU:n säädöksen mukaan sana voi-sana on mahdollinen vain silloin, jos tuotteen rasvaosa on kokonaan maitorasvaa. Voimariinissa on myös levittyvyyttä helpottavaa kasviöljyä. Oivariini-nimen keksi copywriter Helena Tuomela.
   Voimariini on 25-vuotias tuote ja lisää koko ajan markkinaosuuttaan. Sitä kuluu noin kaksi kiloa suomalaista kohti vuodessa. Tuote valmistetaan Seinäjoella.

Kuluttaja-asiamies:
Lidlin mainonta harhaanjohtavaa
Kuluttaja-asiamies pitää Lidlin elintarvikemarkkinointia harhaanjohtavana ja vaatii yritystä muuttamaan sitä. Myös alan toimijoiden mukaan Lidlin markkinointi rikkoo vakiintuneita pelisääntöjä.
   Lidl on markkinoinut elintarvikkeita sanomalehdissä niin, että tuotteille on alennetun hinnan lisäksi ilmoitettu normaalihinta ja tuotteen prosenttimääräinen alennus. Saksalaisketju on ilmoittanut myös pysyvistä hinta-alennuksista ja samoissa ilmoituksissa uusien myymälöiden avaamisesta.
   Kuluttaja-asiamiehen ja Kaupan keskusliiton yhteisen markkinointiohjeen mukaan elintarvikkeille muodostuu harvoin pysyvää hintaa eikä elintarvikkeiden markkinoinnissa voi ilmoittaa vertailuhintaa. Kuluttaja-asiamiehen virastosta todetaan, että vertailuhintojen käyttäminen on mahdotonta kerrottaessa uudesta, avattavasta myymälästä.
   Kuluttaja-asiamiehen viraston mukaan Lidlin mainokset ovat alan yleisesti hyväksymän käytännön ja kuluttajansuojalain vastaisia.
   Kuluttaja-asiamies on neuvotellut Lidlin kanssa elintarvikemarkkinoinnin periaatteista. Lakimies Katri Väänänen virastosta kertoo Lidlin sitoutuneen siihen, että se ei enää käytä vertailuhintoja hedelmien ja vihannesten yhteydessä eikä mainostaessaan uusien myymälöiden avajaisia.

Helsingin yliopiston 
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus hakee

projektipäällikköä
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus on yliopiston erillinen laitos, joka toimii Mikkelissä ja Seinäjoella. Keskus edistää maaseudun elinkeinoja ja maaseudun asukkaiden elinolosuhteita (www.mtkk.helsinki.fi).

Mikkelin toimintayksikössä on haettavana projektipäällikön määräaikainen työsuhde 1.12.2004 alkaen (tai sopimuksen mukaan) 31.5.2005 saakka. Tehtävän palkkaus on 1 800 - 2 500 euroa/kk koulutuksen ja kokemuksen mukaan.

Projektipäällikön tehtävänä on Palvelua ja työtä yhteisötalouden verkostoilla -hankkeen 1. vaiheen toteuttaminen, erityisesti sopimusneuvottelut koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työsuhde jatkuu 31.12.2007 saakka, mikäli 1. vaiheen tavoitteet saavutetaan ja 2. vaihe käynnistyy.

Hankkeessa luodaan malleja yhteisölliselle yrittämiselle palvelu- ja tuotantotoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtona. Keskeisenä tehtävänä on innovatiivisten ratkaisujen löytäminen kansalaistoiminnan, julkisen sektorin ja yritystoiminnan välisenä yhteistyönä. Hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman EQUAL:n yhteisöaloitteen piiriin (http://www.mol.fi/esr/equal.html).

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

- korkeakoulututkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta
- kokemusta hankkeiden hallinnoinnista
- yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta
- kykyä englanninkieliseen kansainväliseen yhteistyöhön
- yhteisötalouden, kolmannen sektorin ja julkisen hyvinvointipalvelujärjestelmän tuntemusta
- hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä suomen että englannin kielellä
- mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Arvostamme käytännön kokemusta osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä ja yhteistyöstä kuntien, kansalaisjärjestöjen, kylien ja yritysten kanssa. Etelä-Savon maakunnan tuntemus on tehtävässä tarpeen.

Lisätietoja antavat tutkimusjohtaja Tapani Köppä, puh. 044 516 0352, ja erikoissuunnittelija Manu Rantanen, puh. 044 525 5890.

Hakemuksen liitteineen ja mahdollisine palkkatoivomuksineen pyydämme osoittamaan Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtajalle ja toimittamaan osoitteeseen: Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Lönnrotinkatu 3 - 5, 50100 MIKKELI. Hakuaika päättyy tiistaina 30.11.2004 klo 15.45. Kuoreen merkintä: Projektipäällikkö. Hakemuksia ei palauteta.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset