1. | 12. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
MTK:n toiminnanjohtajaksi Pirkko Haikkala ProAgria Keski-Suomesta
ProAgria Keski-Suomen johtajasta Pirkko Haikkalasta tulee Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton toiminnanjohtaja vuoden 2007 alusta lähtien.

Pirkko Haikkala
    MTK:n valtuuskunta vahvisti johtokunnan valitseman Haikkalan nimityksen torstaina.
  MMM, agronomi Pirkko Haikkala (46) on kautta aikain ensimmäinen MTK:n toiminnanjohtajaksi valittu nainen.
  Haikkalan osaamisalueiksi ProAgria Keski-Suomessa on määritelty laatu- ja johtamiskoulutus. Aiemmin hän on toiminut muun muassa laatujohtamisen konsulttina elintarvikealan yrityksissä, Laatuvarma ry:n toiminnanjohtajana, Finfood - Suomen Ruokatieto ry:n kehityspäällikkönä sekä Suomen Rehu Oy:ssä tuotekehitys-, markkinointi- ja johtotehtävissä.
  MTK:sta todetaan Haikkalan valinnalla vahvistettavan järjestön päivittäisjohtamista ja korostettavan linjajohtajien merkitystä. Tehtävää vt:nä hoitanut Markku Suojanen siirtyy palaa entiseen tehtäväänsä MTK:n maatalouslinjan johtajaksi.
  Haikkalalla on Toivakassa maatila, joka on erikoistunut varsojen kasvatukseen ja hoitoon.Presidentti myönsi kaikkiaan 144 arvonimeä
Arvonimiä osuustoiminnan piirissä
Tasavallan presidentti myönsi yhteensä 144 arvonimeä 1. joulukuuta 2006. Arvonimiä saivat myös useat osuustoiminnallisissa luottamus- tai työtehtävissä olleet tai edelleen olevat.
  Maanviljelysneuvoksen arvonimen saivat maanviljelijä, kansanedustaja Nils-Anders Granvik Kruunupyystä (ollut Finlands Svenska Andelsförbundin hallituksessa ja Osk. Pohjanmaan Lihan hallituksessa), toimitusjohtaja, MML Ensio Hytönen Vantaalta (Hankkija-Maatalous Oy:n toimitusjohtaja ja Pellervo-Seuran hallituksen jäsen), puheenjohtaja, agronomi Esko Lindstedt Perniöstä (MTK-Säätiön puheenjohtaja).
  Laamannin arvonimen sai kaupunginlakimies, DI Matti Vanto Raisiosta (Turun Osuuskaupan hnpj:na, SOK:n hn:n jäsenenä, ent. Pellervon valtuuskunnan jäsen).
  Professorin arvonimen sai johtaja, fil. tri Seppo Penttinen Savitaipaleelta (Savitaipaleen Osuuspankin hnpj., Osuuspankkikeskus Osk:n hnpj., Pellervon hallituksen jäsen, Ot-neuvottelukunnan jäsen).
Talousneuvoksen arvonimi myönnettiin maanviljelijä Juhani Hörkölle Koskelta (Valion hallituksen jäsenenä, Osk. Maito-Auran hvpj.).
  Yliagronomin arvonimen sai Pellervo-lehden vastaava päätoimittaja, MMK Martti Seppänen Espoosta.Tasavallan presidentille osuustoimintaa koskevia julkaisuja
Tasavallan presidentti vastaanotti osuustoimintaan liittyvää aineistoa Mäntyniemessä perjantaina. Presidentti myös vietti hetken julkaisuja luovuttamassa olleiden kanssa keskustellen osuustoimintaa sivuavista asioista.

Käynniltä presidentti Tarja Halosen luona presidentistä oikealla Anna-Liisa Sysiharju, Riitta Mäkinen, Sysiharjun vieressä adjutantti, kuvassa vasemmalta Veikko Hämäläinen, Olavi Syrjänen ja Marcus H. Borgström. Kuva Markku Nummi
  Presidentti Tarja Haloselle luovutettiin syksyllä ilmestynyt kirja Eteenpäin ja ylöspäin, Hedvig Gebhardin osuus ja toiminta. Sitä olivat luovuttamassa kirjoittaja Riitta Mäkinen ja hänen työparinaan ollut Hedvig Gebhardin pojantytär, professori Anna-Liisa Sysiharju.
  Presidentille luovutettiin myös osuustoiminnan neuvottelukunnan julkaisu Osuustoiminta, vastuullista suomalaista omistajuutta. Julkaisu on luovutettu myös eduskunnan puhemiehelle Paavo Lipposelle viime maaliskuussa.
  Neuvottelukunnan edustajina Mäntyniemen käynnillä olivat sen puheenjohtaja ja Pellervo-Seuran hallituksen puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström ja neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, tohtori Olavi Syrjänen. Pellervo-Seuraa edusti toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen.Atria jättäisi ruotsalaisille osan liiketoiminnasta
Atriakin haluaa Swedish Meatsin
Atria Yhtymä tiedotti tiistaina tehneensä tarjouksen yritysjärjestelyistä ruotsalaiselle lihatalolle Swedish Meatsille, jonka liiketoiminnot ja tuotemerkit HK Ruokatalo ilmoitti 10. marraskuuta ostavansa.
  Atria ilmoitti tiistaina haluavansa kehittää voimakkaasti Ruotsin toimintojaan ja teki Swedish Meats -osuuskunnalle tarjouksen kumppanuuteen perustuvasta järjestelystä.
  Atria ehdottaa hankkivansa Swedish Meats -osuuskunnalta sen lihanjalostustoiminnot tavoitteenaan yhdistää Swedish Meatsin ja omistamansa Lithellsin lihanjalostustoiminnot.

  Atria tarjoaa Swedish Meatsille myös vaikutusvaltaa osakeomistuksen kautta Atriassa.
  Atrian ehdotuksen mukaan Swedish Meats säilyttäisi omistuksessaan ja määräysvallassaan teurastus- ja lihanleikkaustoiminnot.
Atria on erillisenä järjestelynä valmis myös investoimaan enintään 20 prosentin vähemmistöosuuteen Swedish Meatsin teurastus- ja lihanleikkaustoiminnoissa.
  Atrian toimitusjohtajan Matti Tikkakosken mukaan Atrian ehdottama yritysjärjestely muodostaisi entistä vahvemman markkinajohtajan Ruotsin lihanjalostusmarkkinoille. Atria on tällä hetkellä liikevaihdoltaan toiseksi suurin toimija Ruotsin lihamarkkinoilla Lithells ja Sibylla tuotemerkeillään. Swedish Meatsin Scan-tuotemerkki on Ruotsin lihajalosteteollisuuden markkinajohtaja.
  Lisäksi Atria tarjoaa Sweadish Meatsille puitesopimusta raaka-ainetoimituksista ja Swedish Meats -osuuskunnalle edustusta Atrian hallituksessa edellyttäen, että asianomaisissa päätöksentekoelimissä tehdään tätä koskevat päätökset.
  Atrian mukaan sen kumppanuusehdotuksella on merkittäviä etuja Swedish Meatsin omistajille. Osuuskunta esimerkiksi säilyttää omistuksessaan ja määräysvallassaan avaintoimintonsa eli teurastus- ja lihanleikkaustoiminnot ja saa vaikutusvaltaa Atriassa. Ruotsalaiset myös pääsisivät osalliseksi mahdolliseen arvonnousuun niiden synergioiden avulla, joita syntyy kahden ruotsalaisen liiketoiminnan yhdistämisellä.
Atria viittaa myös vientimahdollisuuksiin Atrian markkinoille erityisesti Venäjälle.
  Atria on ilmoittanut ehdotuksensa olevan voimassa alustavasti 31.12.2006 saakka.


Hallitusvalinnat menivät ennakoidusti
Raision ruoriin Matti Rihko
Raisio Oyj:n toimitusjohtajaksi nousi talon oma mies Matti Rihko. KTM, PsM Rihko oli tullut Raision palvelukseen ainesosaliiketoiminnan johtajaksi viime kesänä.
  Hallituksen puheenjohtajaksi marraskuun lopulla valittu Simo Palokangas sanoi, että vastavalittu hallitus ja uusi toimitusjohtaja käynnistävät välittömästi liiketoiminnan ja siihen sitoutuneiden tase-erien arvioinnin tavoitteena kannattavuuden selkeä parantaminen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen.
  Palokankaan lisäksi Raisio Oyj:n hallituksessa ovat Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Satu Lähteenmäki ja varapuheenjohtajaksi valittu Michael Ramm-Schmidt. Hallituksen toimikausi alkoi saman tien valinnan jälkeen ja jatkuu vuoden 2007 loppuun.


Erkki Moisanderista
Lähivakuutuksen nokkamies

Liikkeenjohdon konsulttina ja toimitusjohtajana Kuopiossa työskentelevä ekonomi Erkki Moisander ryhtyy Lähivakuutus-ryhmän ja Lähivakuutus-ryhmän Keskusliiton toimitusjohtajaksi sen jälkeen kun Harri Kainulainen on jäänyt eläkkeelle ensi kesäkuun alussa.
Erkki Moisander aloittaa Lähivakuutuksen palveluksessa 1. toukokuuta 2007. Kuopiossa asuvalla Moisanderilla on edessä muutto etelään. Hänellä on myös paikallisia luottamustehtäviä, hän on esimerkiksi Kuopion kaupungin-valtuustossa ja -hallituksessa.
Kuvat Markku Nummi

Lähivakuutuksen uuden toimitusjohtajan valintaa koskevassa lehdistötilaisuudessa olivat toimitusjohtajat Harri Kainulainen ja Erkki Moisander sekä Pauliina Haijanen ja Ralf Wickström.
  Lähivakuutuksen hallintoneuvosto vahvisti Moisanderin valinnan keskiviikkona.   
  Moisander muistetaan hyvin Keran toimitusjohtajuuden ajoilta ja yhden kauden hän oli myös kokoomuksen kansanedustajana. Hän on toiminut useiden yritysten toimitusjohtajana ja istuu nytkin lukuisten yritysten hallituksessa. Luottamustehtäviin kuuluu mm. Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenyyden ja -hallituksen varapuheenjohtajuus.
  Moisanderilla on myös vakuutustaustaa: hän oli Fennia Vakuutuksen aluejohtaja 1980-luvulla ja on edelleen Yrittäjäin Fennian hallituksen jäsen. Itse hän arvioi tuntevansa erittäin hyvin yrittäjän sielunelämän.
  Toimitusjohtajuutta tavoitteli 52 hakijaa. Kolme viime metreille päässyttä ehdokasta olivat kaikki Lähivakuutuksen ulkopuolisia hakijoita. Ryhmän Keskusliiton hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauliina Haijanen kertoo valinnan tapahtuneen kaikissa luottamuselimissä yksimielisesti. Valittavalla piti olla vakuutusalan tuntemusta, mutta myös sosiaalista osaamista ja hyvä sidosryhmäverkosto.
  Moisander arvioi merkittävimmän sidosryhmäverkostonsa syntyneen Keran tehtävissä. Lähivakuutusta hän sanoo arvostavansa pitkät perinteet omaavana ja myönteisellä tavalla erilaisena vakuutusalan toimijana. Nimityspäivänään hän ei ottanut kantaa ryhmän kehittämisasioihin, mutta arvioi vakuutusalan kilpailun kiristyvän edelleen. Hän totesikin, että alalla tulevat korostumaan asiantuntemus ja osaaminen sekä voimakas myyntityö.
  Säästöpankkiyhteistyössä Moisanderilla on myönteiset odotukset. Lähivakuutus-ryhmä sopi lokakuussa laajasta yhteistyöstä säästöpankkien kanssa. Aluksi ne perustavat tasaomistuksin uuden henkivakuutusyhtiön. Lähi-yhteistyö Eläke-Fennian kanssa jatkuu ennallaan. Osapuolilla on yli miljoona asiakasta. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa jo alkuvuodesta 2007.
  Kainulaisen mukaan uuden yhtiön toiminnan valmistelu on edennyt erittäin hyvin: valmistelussa kun on mukana kaksi samansuuruista osapuolta.Pellervo-lehtien tilaajille lisänumerona
Pellervon Iso Kalenteri 2007 ilmestyi
Pellervon Iso Kalenteri 2007 ilmestyi viikolla 47. Kalenteri tulee Kodin Pellervon ja Maatilan Pellervon tilaajille.
  Kalenteri on edeltäjänsä kokoinen ja sisältää kalenterisivujen jälkeen noin 60 sivua artikkeleita metsätaloudesta, puutarhanhoidosta, eläinten hoidosta, pihakalusteista, elintarvikkeista, 4H:sta meillä ja muualla, yrittäjyydestä.
  Ennen kalenterin sivuilla olleet lohkokirjanpitosivut ovat ilmestyneet Maatilan Pellervon liitteenä.
  Kalenterin toimitus toivoo paitsi lukunautintoja myös kokkausintoa: lukijapalaute nimittäin vaati lisäämään ruokasivujen osuutta. Nyt löytyy ohjeita mikroaaltouunin käyttöön - ja jopa vanha läskisoosin ohje.Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset