29 | 11 | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi
 
Pellervon uusosuustoiminnan neuvonnan tavoite
Yritysneuvojat osuustoiminnan edistäjiksi
Aloittavia yrittäjiä neuvovat ja yritystoiminnan muut asiantuntijat ovat Pellervon uusosuustoiminnan työn erityiskohteina vuosina 2002-04. Pellervon lisäksi työtä ovat rahoittamassa maa- ja metsätalousministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö.
   Pellervon toiminnan tavoitteeksi on asetettu, että osuuskunta on aidosti yhtenä yrittäjyyden 

Asiamies Juhani Lehto.
vaihtoehtona muiden yritysmuotojen rinnalla vuoteen 2004 mennessä, ja osuuskunta on tuttu jokaiselle yritysneuvojalle.
   Asiamies Juhani Lehto Pellervo-Seurasta toteaa, että niidenkin neuvojien, jotka jo tuntevat osuustoimintaa, tulisi saada lisäkoulutusta, koska vuoden 2002 alusta astui voimaan uusi osuuskuntalaki.
   Pellervosta otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti jokaiseen yritysneuvojaan, ja neuvojan osuuskuntatietämystä lisätään tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Tietoa neuvojista ja aineistosta välitetään eri muodoissa, muun muassa verkkosivuille kootaan kaikkien osuustoimintaneuvontaa antavien henkilöiden tiedot. He kaikki tulevat saamaan toivomansa tausta-aineiston.
   Yritysneuvojien syventävät koulutuspäivät järjestetään kunkin TE-keskuksen alueella vuosina 2003-04. Tilaisuuksia kertynee noin 15. Mukana ovat muiden muassa Pellervon lakimies, uusosuustoiminnan asiamies, mahdollisesti joku kokenut osuuskuntaneuvoja.
   Yritysneuvojien lisäksi selvä uusosuustoiminnan neuvonnan toinen painopiste on ammattioppilaitosten opettajakunta. Neuvonnan osasto tulee olemaan monilla messuilla. Tietolähteinä ovat myös Osuustoiminta-lehti, Pellervon verkkosivut ja Wuokko-sivut.
Lisätietoja:
asiamies Juhani Lehto, puh. (09) 4767 5562, faksi (09) 694 8845
tiedotus- ja järjestöpäällikkö Sami Karhu, puh. (09) 4767 5502

Myös yhteisöt ja yritykset voivat liittyä lomake.fi-palveluun
Viranomaiset avasivat Internetissä lomake.fi-palvelun, jossa ihmiset voivat hoitaa asioitaan kunnan tai muiden julkisten tahojen kanssa.
   Sivuilla on lomakkeita, jotka täytetään verkossa ja lähetetään vastaanottajalle. Tekninen ratkaisu on espoolaisen Elma Oyj:n, jonka kautta tapahtuu henkilötunnistus. Vuonna 2003 palveluun liittyy pankkiyhteyksiä, sen jälkeen lomake.fi:n kautta voi myös maksaa julkisia maksuja.
   Poliisin asiantuntijat ovat kuulemma viettäneet päivän selvittämässä palvelun tietoturvaa - ja hyväksyneet ratkaisun.
   Lomake.fi-palveluun voi liittyä myös yhteisö tai yritys, joka haluaa asiakkaidensa käyttävän sähköistä lomakepalvelua. Alin kuukausimaksu on 168 euroa, siihen hintaan sisältyy tuhat lomakkeen palautusta.
   Palvelun alkuvaiheessa mukana on mm. Patentti- ja rekisterihallitus, jolle voi ilmoittaa esimerkiksi yhdistyksen perustamisesta, tietojen muutoksista, jättää patentti- tai muita hakemuksia.
   Tavoitteena on, että sähköisesti lähetettyihin lomakkeisiin keräytyvät automaattisesti eri viranomaisilta tarvittavat asiakastiedot, ja virkamiehet voivat keskittyä päätöksentekoon nykyisen käsin tapahtuvan kirjoittamisen ja tietojen keräämisen sijaan. Toistaiseksi kunnissa ei ole tähän tarvittavia tietojärjestelmiä.
   J
ulkisen hallinnon ja viranomaistietojen keskus verkossa on osoitteessa www.suomi.fi. Sieltä löytyvät ministeriöt, kunnat, organisaatiot, valtion omistamat yritykset, tietoa Suomen tasavallasta.
   Suomi.fi-sivujen lomakelinkin on jatkossa määrä johtaa juuri avattuun lomake.fi:hin, joka korvaa Kansalaisen verkkolomakepalvelun.

Härmälä CEPF:n puheenjohtajaksi
MTK:n puheenjohtaja ja Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Härmälä on valittu Euroopan metsänomistajien järjestön CEPF:n puheenjohtajaksi. Valinta tehdään aina kaksivuotiskaudeksi. Edellinen puheenjohtaja Joseph Crochet Luxemburgista veti järjestöä monta kautta.
   CEPF:n jäseninä on metsänomistajien järjestöjä 13:sta EU:n jäsenmaasta ja tarkkailijajäsenenä lähes kymmenen maata. Järjestö toimii Brysselissä.

Julkaisuja
- Kodin Pellervon, Maatilan Pellervon ja Ison Kalenterin mediakortit 2003 ovat jo jaossa ja niiden sisältö on luettavissa kunkin julkaisun verkkosivulla.
   Joulukuun Maatilan Pellervossa (kansikuva ohessa) on 16-sivuinen viljavuustutkimuksen erikoisliite. Tutkimuksen tiedot ovat arvokkaita: ne antavat suoria vihjeitä peltoviljelyyn, mutta niitä ei ole hyödynnetty kovin tehokkaasti. Lehti ilmestyy keskiviikkona 4. joulukuuta.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset