text2.gif (876 bytes) 26 | 01 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
Gallup Elintarviketiedon
toimitusjohtajaksi Eeva Karikoski
Tutkimusjohtaja Eeva Karikoski on nimitetty Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n toimitusjohtajaksi 1. huhtikuuta 2001 alkaen.
   Eeva Karikoski on elintarvikealaa kaksi vuosikymmentä nähnyt ammattilainen ja branditietouden osaaja. Hän on Helsingin yliopistosta valmistunut maat. ja metsät. maisteri.
   Gallup Elintarviketietoon Karikoski tuli elintarviketutkimuksen tutkimusjohtajaksi viime vuonna. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa tullilaboratoriossa, lääkeyritys Orionilla ja sen jälkeen Fazerilla vastaten Fazerin markkinoinnista ja kansainvälisistä
Eeva Karikoski 26.1.01
Eeva Karikoski
©Markku Nummi
suhteista 1990-luvun alkupuolella. Vuodesta 1995 hän toimi Vaasan Leipomot Oy:n markkinointijohtajana.
   Uusi toimitusjohtaja on siis ollut yrityksen asiakkaana päättämässä omassa firmassaan asioita Elintarviketiedolta saamiensa tietojen pohjalta.
   "Ulkopuolisena en vielä ollut ihan tietoinen Elintarviketiedon kaikista vahvuuksista. Nyt täällä on ollut ilo tehdä töitä hyvien asiantuntijoiden kanssa", hän sanoo.
   Gallup Elintarviketieto on elintarvike- ja maatalousalalla maan johtava tutkimusyritys, mutta Karikoski sanoo, että tavoitteena nostaa yritys maan kärkeen myös puhtaasti elintarvikealaa tarkastellen.
   "Siihen meillä on olemassa resursseja. Tarkoitus on kehittää toimintoja niin että menestymme kilpailussa", Karikoski toteaa.
   Kyse on uuden toimitusjohtajan mukaan toimialaosaamisen lisäämisestä, tutkimustuotteiden ja toimintamallien kokoaikaisesta kehittämisestä, mutta myös kumppanuuksien hyödyntämisestä. Elintarvikeala puolestaa pysyy uteliaana: sille on tähdellistä tietää tämän päivän kuluttajien näkemykset esimerkiksi BSE-taudista, mutta myös pitkän linjan pellolta pöytään -tietous on oleellista, sillä kymmenen vuoden kuluttua esimerkiksi eettisten tai ruokaketjun läpinäkyvyysasioissa ollaan varmasti ihan toisella tasolla kuin tänään.
   Kilpailu elintarviketutkimuksessa kovaa onkin ja sitä ryydittävät myös ulkomaiset firmat. Gallup Elintarviketieto toimii Suomen lisäksi noin 20 eri maassa.
   Vielä maaliskuun loppuun asti toimitusjohtajana jatkava nykyinen toimitusjohtaja Reijo Korpi keskittyy sen jälkeen kahteen muuhun toimitusjohtajuuteen: Suomen Gallup Markkinatutkimus Oy:öön ja MDC Resurssit Oy:öön. Karikoskelle jää elintarviketutkimuksen tutkimusjohtajuus oman toimen ohella.

Osuustoimintainnostus jatkuu
Kiinnostus osuuskuntamuotoista yrittäjyyttä kohtaan jatkuu. Viime vuonna perustettiin 210 uutta osuuskuntaa, kun parin vuoden takainen "ennätys" oli 228. Ilmiö on mielenkiintoinen, sillä osuustoiminnan uutta nousua pidettiin pitkään vain lama-ajan seurauksena ja innostuksen odotettiin laantuvan työmarkkinoiden paranemisen myötä. Selityksinä voivat olla paitsi lisääntynyt tieto ja neuvonta, mutta myös yhä koveneva kasvoton markkinatalous, jonka vastapainona osuustoiminnan pehmeällä arvomaailmalla on taas kysyntää.
   Myös työelämä on muuttunut rajusti viime vuosina, ja yhä useampi työ tehdään osa-aikaisissa tai määräaikaisissa työsuhteissa. Samanaikaisesti yritykset ulkoistavat toimintojaan. Työelämän muutokset pakottavat ihmiset etsimään välineitä itsensä työllistämiseksi. Yksi ratkaisuista on henkilöstön työosuuskunta.
   Erityistä kasvualoja ovat olleet yhden tai toisiaan täydentävien toimialojen asiantuntijapalveluja välittävät osuuskunnat ja niistä informaatioteknologia, uusmedia ja kulttuurin eri osa-alueet. Myös erikoistuotteiden ja palvelujen markkinointiosuuskuntien samoin kuin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiosuuskuntien sekä energiaosuuskuntien lukumäärä on lisääntynyt.
   Osuuskuntia toimialoittain myös -doc-tekstitiedostona, syitä osuuskuntien lisääntymiseen PowerPoint-tiedostona,
   Lisätietoja uusosuustoiminnasta: www.pellervo.fi/wuokko.

Kiinnostaako wap-puhelin?
Wap-puhelimien (wireless acces protocol) ja yleensä langattoman viestinnän suosio lisääntyy. Wap-palvelut ovat vielä surkean vähäiset ja varsinkin niiden hinnan ja laadun suhde on kohtuuton. On kuitenkin jo hyviä räätälöityjä käytännön sovelluksia.
   Internetissä on verkkosivu, jolla matkitaan näkymää suosituinpien wap-puhelimien näytöllä. Nokian malleista siellä ovat wap-klassikko 7110 ja uusi 6210.

Lyhyesti
- HK Ruokatalon kaupalliseksi johtajaksi on 1.2.2001 alkaen nimitetty Seppo Ohvo ja tuotantojohtajaksi Jari Leija. Molempien toimipaikka on Vantaalla. Sekä kaupallinen johtaja että tuotantojohtaja kuuluvat HK Ruokatalo-konsernin operatiiviseen johtoryhmään.

- Osuustoiminnalliset yritykset sponsoroivat tapahtumia ja henkilöitä vaihtelevasti toimialasta riippuen.
   Ensi viikolla Pellervo julkaisee vapaasti tiedotusvälineiden käyttöön artikkelin osuustoiminnallisten yritysten sponsoroinnista. Sponsoroinnin ensimmäinen osa käsittelee lähinnä kulttuuria ja elinkeinoelämää, toinen osa kertoo miten näytään urheiluareenoilla.

- Pellervossa työskennellyt omistajaohjaustyöryhmä on tuottanut raportin työstään. Raportti jaetaan 14. helmikuuta ilmestyvän Osuustoiminta-lehden mukana. Raportin sisällöstä on tehty kooste viime vuonna ja se on luettavissa Acrobat Readerilla verkkosivuilla englanniksi .pdf-tiedostona.

 

 
ViikkoPellervon alkuun