text2.gif (876 bytes) 25.| 1. | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi
 
Kilpailulainsäädännöstä muistutettiin erityisesti
Pellervo kommentoi komission
osuustoiminta-asiakirjaa

Pellervo-Seura on välittänyt tyytyväisyytensä osuustoimintaa koskevasta asiakirjasta Euroopan unionille. Samalla seura muistuttaa kirjan puutteista.
   EU:n maatalousosuuskuntien järjestölle Cogecalle lähetetyissä Pellervon kommenteissa todetaan, että kirja edistää osuustoimintatietämystä. Puolet kirjasta kuvaa osuustoimintaa yleensä ja kartoittaa tilannetta EU-maissa. Pellervo huomauttaa uusilla osuuskunnilla olevan tärkeä potentiaalinen merkitys, mutta asettaa perinteiset tuottaja- ja palveluosuuskunnat taloudellisen merkittävyyden tai jäsenmäärien perusteella.
   Pellervo mainitsee myös uudistuneen lainsäädännön Suomessa: suomalaisella lainsäädännöllä on ehkä tekemistä sen kanssa, että Suomi on maailman osuustoiminnallisimpia maita.
   Sen sijaan kilpailulainsäädännön puuttumiseen asiakirjassa kajotaan erityisesti, koska nimenomaan kilpailulainsäädännöllä on keskeinen merkitys osuuskuntien toimintaan EU:ssa.
   "Tosiasia on, että kilpailuviranomaiset ovat osoittaneet täydellistä osuustoiminnallisen yritysmallin ymmärtämisen puutetta estämällä toimivan osuustoiminnallisen yhteistyön."
   Pellervo kehottaa komissiota edistämään muun muassa osuustoiminnan opetusta ja laatimaan rahoitusohjelman opetukselle yliopistoissa - alan opetus ja tutkimus on ovat korkeaa tasoa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
   Kommentit englanniksi (comments in English).
   Lisätietoja: johtaja Per-Erik Lindström, puh. (09) 4767 5532.

Pienosuuskuntia syntyi 103 vuonna 2001 
Vuonna 2001 rekisteröitiin 103 uutta pienosuuskuntaa sekä 29 vesiosuuskuntaa.
   Edellisvuonna rekisteröitiin 209 osuuskuntaa. Projektipäällikkö Hanna-Leena Asunta Pellervo-Seurasta toteaa, että huomattavaan vähenemiseen vaikuttivat ilmeisesti sekä odotettavissa ollut osuuskuntalain uudistus että vähentynyt neuvonta.

Positiivinen tulos vuodelta 2001
Karjaportin ruokatehdas harjakorkeudessa
Karjaportti teki toimitusjohtaja Pekka Kaikkosen mukaan selvästi positiivisen tuloksen viime vuonna. Vuoden 2002 alku on sujunut sekä odotuksia että viime vuoden alkua paremmin.
   Kaikkonen kertoi asiasta Portin rakenteilla olevan ruokatehtaan harjannostajaisissa. Tehdas toimii keväällä 2003. Siihen tulee
lihavalmiste- ja valmisruokayksikkö, lihanleikkaamo ja logistiikkakeskus. Kustannusarvio koneineen ja laitteineen on noin 23 miljoonaa euroa (140 miljoonaa markkaa).
Portin uuden ruokatehtaan tontti
Karjaportin ruokatehdas Mikkelissä nousee Tikkalan teollisuusalueelle. Kuva peruskiven muurauksesta kesällä 2001.
Kuva Markku Nummi

   Kaikkonen sanoo uuden tehtaan valmistuvan sopivaan saumaan. Se vastaa kuluttajien toiveisiin entistä valmiimmista, turvallisemmista, tuoreemmasta ruoasta. Näitä toiveita ajatellen Suomessa on Kaikkosen mukaan tuotantokapasiteetin vaje.
   "Uuden yksikön valmistumisen jälkeen meillä on Suomen nykyaikaisimmat tuotantolaitokset. Lappeenrannan teurastamo on Suomen uusin, ja pari vuotta toiminut Järvi-Suomen Kalkkuna Oy on avannut mahdollisuudet kasvaville siipikarjamarkkinoille", Kaikkonen perustelee yrityksen tuotteiden hyvien markkina-asemien säilymistä.

Artikkeli uuden osuuskuntalain 
merkityksestä pienosuuskunnille
Vuoden alussa voimaan tullut uusi osuuskuntalaki lisää omaehtoisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että laki antaa osuuskunnille väljyyttä järjestellä asioitaan. Pakko ei ole pitää kokouksia päätöksen aikaansaamiseksi, ei tarvita yhtä paljon perustajia, kokoukseen voi osallistua sähköpostilla, pääoman hankintaan saatiin uusia mahdollisuuksia.
   Antti Mustosen kokoama artikkeli Uusi laki helpottaa pienosuuskuntien aloittamista ja toimintaa julkaistaan Pellervon verkkosivuilla ja se on vapaasti tiedostusvälineiden käytössä.
   Lähiaikoina ilmestyvä seuraava artikkeli keskittyy varainhankintaan ja sijoitustoimintaan.

Perustamme osuuskunnan -opas uusitaan
Uusosuustoiminnan kotisivuilla http://www.pellervo.fi/wuokko luettavissa ollut osuuskunnan perustamisopas uusitaan. Uusi osuuskuntalaki on tuonut uutta osuuskuntien perustamiseen ja toimintaan. Uusi opas löytyy lähiaikoina Wuokon sivuilta.

Uudet asemat
- Lähivakuutuksen sekä Osuuspankkiryhmän ja Fennian myyntiyhteistyötä järjestelmään on kutsuttu projektipäälliköksi Petri Pitkänen Vakuutussalvasta Orimattilasta.

 

 

ViikkoPellervon alkuun