2. | 2. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiTurvallisuuspäällikkö Lähivakuutus-ryhmään
5-10 prosenttia vilpillisiä
vakuutuskorvaushakemuksista

Sami Sallinen
Lähivakuutus-ryhmän turvallisuuspäällikkönä on aloittanut Sami Sallinen (41) vuoden alusta lähtien. Sallisen työn tavoitteena on vahvistaa yritysturvallisuutta ja tehostaa vakuutusvilppejä ehkäisevää tutkintaa.
   Vakuutusyhtiöt arvioivat, että vilpillisesti haettujen korvausten osuus on 5-10 prosenttia eli 100 - 200 miljoonaa euroa vuosittain. Niiden osuus lisääntyi esimerkiksi vuonna 2004.
   Sallinen on toiminut aiemmin Lähivakuutus-ryhmässä muun muassa Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön turvallisuuspäällikkönä ja vakuutustutkijana. Tätä ennen hän toimi 13 vuotta useissa poliisialan tehtävissä, muun muassa poliisina Suojelupoliisissa sekä eri tehtävissä huume- ja väkivaltarikosyksikössä, petos- ja varkaustoimistossa sekä järjestyspoliisissa.
   Vakuutusalalla otetaan tutkittavaksi vuosittain 3 000 juttua, joiden yhteenlaskettu korvausvaatimussumma on noin 40 miljoonaa euroa. Reilusti yli puolet tutkituista tapauksista liittyy autovakuutuksiin, joista kertyy noin neljännes yhteenlasketusta korvausvaatimussummasta. Seuraavaksi yleisimmät ovat koti-, henkilö- ja yritysvakuutukseen kuuluvat tapaukset.
   Sallinen katsoo, että Lähivakuutus-ryhmässä on hyvät lähtökohdat vakuutusvilppien selvittämiseen, koska asiakkaat tunnetaan hyvin 238 paikallisen toimipisteen ansiosta.

Tuonti voimistunut, lisää kilpailukykyä etsitään
Atrian ja HK:n kalkkunat yhteen
Atria ja HK Ruokatalo selvittävät yhteistyötä kalkkunaliiketoiminnassa.
   Osapuolet ovat Suomen suurimmat kalkkunanjalostajat. Niiden tavoitteena on yhteistyöllä lisätä kalkkunatuotantoketjun kannattavuutta, sillä nykyisellään alan liiketoiminta on tappiollista.
   Ketjun toimintoja kehittämällä pystytään nostamaan kapasiteetin käyttöastetta ja alentamaan yksikkökustannuksia, mikä parantaisi kotimaisen kalkkunanlihan kilpailukykyä tuontilihaa vastaan.
   Perjantaisessa tiedotteessaan Atria ja HK Ruokatalo ilmoittavat hakevansa aktiivisesti erilaisia kehittämismalleja ja -toimenpiteitä kalkkunaliiketoiminnassa.
   Atrian markkinaosuus tuorekalkkunassa on A.C. Nielsenin markkinatutkimuksen mukaan 38,6 prosenttia ja HK Ruokatalon 17,9 prosenttia. Tuonnin osuus on noussut 16 prosenttiin kokonaismarkkinoista.

Irtisanomiset kohdistuvat Lappeenrantaan 
Portti vähentää ennakoitua vähemmän
Järvi-Suomen Portin Juvan ja Lappeenrannan tuotantolaitoksia koskevat YT- neuvottelut on saatu päätökseen. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä Järvi-Suomen Portti joutuu irtisanomaan yhteensä 15 henkilöä.
   Ilmoittaessaan yt-neuvottelujen aloittamisesta Portti arvioi irtisanottavien määräksi 20-28 henkilöä.
   Lappeenrannasta Portti irtisanoo on 14 henkilöä. Yritys muuttaa naudan lihan käsittelyä muuttaminen ja siirtää etupään leikkuun Mikkeliin.
   Kalkkunan valintalihatuotteiden valmistuksen Portti siirtää Juvalta Mikkeliin. Juvalla irtisanotaan yksi työntekijä.

Munakunnan logo muuttui

Munakunnan uusittu logo myötäilee Kultamuna-tuotemerkin asua.
Munakunta on modernisoinut logoaan.  Konsernin ulkoisia tunnusmerkkejä haluttiin yhtenäistää ja uusittu Munakunta-logo muistuttaa nyt punakeltaista Kultamuna-tuotemerkkiä.
   Uusittu tunnus tulee käyttöön vähin erin vuodenvaihteessa ja sen jälkeen.
   Kultamuna -logo on edelleen yrityksemme tuotemerkki ja näkyvin symboli, eikä sen käyttöön tule muutoksia.

Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset