12. | 12. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Valtuuskunta piti Pellervon uudistusta onnistuneena
Nykyiset puheenjohtajat jatkavat 2004

Pellervo-Seuran valtuuskunta valitsi seuran hallintoelinten nykyiset puheenjohtajat myös kaudeksi 2004. Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Esa Härmälä ja varapuheenjohtajana Erkki Vähämaa, johtokunnan puheenjohtajana Marcus H. Borgström ja varapuheenjohtajana Reino Penttilä.
   Johtokunnan erovuorossa olleet jäsenet Anne Kylmäniemi, Kari Inkinen ja Arimo Uusitalo valittiin jatkamaan johtokunnassa.
   Valtuuskunta hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja budjetin vuodeksi 2004. Seuran toiminnan uudelleenorganisoinnin jälkeen vuosikokouksessa keväällä valittu entistä suppeampi valtuuskunta oli koolla ensimmäistä kertaa ja totesi, että edellisen valtuuskunnan raamittamat saneeraustoimet on viety läpi. Vuoden 2004 toiminnan budjetti näyttää jäävän plussalle. Valtuuskunnan jäsenmäärän pienentäminen ja hallinnon kokousten harventaminen oli osa seuran talouden tasapainottamista.

Kokouksensa jälkeen valtuuskunta vietti hetken Pellervon toimitiloissa. Tätä pöytäseuruetta hauskutti Lauri Laitinen (oikealla), muut oikealta Leena Mustonen, Janne Tiiri, Riitta Neitola ja Marjatta Saloranta. M.Nummi

   Edellinen valtuuskunta antoi seuralle tehtäväksi selvittää, mitä tietäisi säätiön perustaminen hallinnoimaan Pellervon omaisuutta ja rahoitusta. Toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen esitteli selvitystyön valtuuskunnalle. Puheenjohtaja Härmälä totesi, että säätiön perustaminen ei ole tässä vaiheessa ajankohtaista.
   Seuran sääntöjä uudistetaan. Valtuuskunta ehdottaa muun muassa, että johtokunnan nimeksi tulee hallitus, eikä toimitusjohtaja ole enää sen varsinainen jäsen. Uusien sääntöjen mukaan valtuuskunnan koko määritetään 18-25 jäseneksi. Keskusteltiin myös siitä, että valtuuskuntaan tulee mahdollisesti pienosuustoiminnan edustus.
   Sääntömuutos tulee esille Pellervon vuosikokouksessa 5:nä ensi huhtikuuta, jolloin on myös Pellervon Päivä Helsingin messukeskuksessa. Vuoden 2004 toimintaa hahmottanut osuustoimintajohtaja Sami Karhu kertoi Pellervon Päivän teemana olevan Rajat murtuvat. Tapahtuma on vajaata kuukautta ennen uusien jäsenmaiden tuloa unioniin.
   Valtuuskunta päätti myös ehdottaa Pellervon tarkastusvaliokunnan lakkauttamisesta. Valtuuskunnan katsottiin voivan tarvittaessa nimetä keskuudestaan työelimiä tiettyihin tarkoituksiin kuten tarkastukseen.
   Johtokunnan puheenjohtaja Borgström kävi läpi toimintavuoden 2003 keskeisiä asioita. Hän mainitsi muun muassa marraskuussa Helsingissä pidetyn kansainvälisen Cogeca-seminaarin, jossa komissaari Mario Monti alusti EU:n kilpailupolitiikasta ja -lainsäädännöstä.
   Borgström sivusi myös Matti Vanhasen hallituksen tekemää verouudistusta ja kertoi seuran pyrkineen vaikuttamaan osuuskunnille edullisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Borgströmin kausi päättyy vuodenvaihteessa

Eduardo Baamonde.
Kuva Tapani Lepistö
Baamonde Espanjasta
Cogecan puheenjohtajaksi

Espanjalainen Eduardo Baamonde on valittu Euroopan maatalousosuuskuntien liiton Cogecan puheenjohtajaksi kaudeksi 2004-2006. Hän seuraa tehtävässä suomalaista maanviljelysneuvos Marcus H. Borgströmiä
   Baamonde on maatalousalan insinööri ja on Espanjan maatalousosuuskuntien liiton CCAE:n puheenjohtajaja ollut vuosia liiton edustajana Brysselissä.
   Varapuheenjohtajiksi valittiin ranskalainen viinintuottaja Joel Castany, irlantilainen maidontuottaja Donal Cashman ja ja ruotsalainen maidontuottaja Christer Eliasson.
   Castany johtaa yhtä maansa suurimmista viiniosuuskunnista ja on Copa-Cogecan viiniryhmän puheenjohtaja.
   Cashman puolestaan on Irlannin osuuskuntien kattojärjestön ICOSin puheenjohtaja ja on muun muassa EU:n talous- ja sosiaalikomitean jäsen.
   Eliasson on Ruotsin tuottajajärjestön LRF:n osuustoimintaryhmän puheenjohtaja, Ruotsin meijeriliiton hallituksen puheenjohtaja ja Arla Foodsin hallituksen jäsen.

PTT:n artikkelikatsaus
pohtii maatalouden murrosta

Maatalous murroksessa on otsikoitu vuoden neljäs PTT-katsaus, joka koostuu seitsemän kirjoittajan artikkeleista.
   Mikä on relevantti markkina-alue maatalouden huoltovarmuudelle? kysytään katsauksessa muiden aiheiden ohessa. Globaalien asioiden lisäksi tarkastellaan, miten tuottajat jaksavat henkisesti ja miten maatalouden keskittyminen jatkuu.
   Kehityspäällikkö Markus Pyykkönen sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioi, että sekä hyvä viljelijä että perheviljelmä on määriteltävä uudestaan. Viljelijä ei tulevaisuudessa ehkä tuota lainkaan myytävää satoa, vaan ansaitsee tuottamalla yhteiskunnan haluamia elämyksiä tai maisemia. Perheviljelmän voi omistaa viljelijän tai viljelijöiden yhteisö, osakeyhtiö, osuuskunta tai perikunta. Viljelijä joko vain johtaa sitä tai myös tekee siinä töitä, ja perheviljelmä voi olla myös merkittävä työnantaja.
   PTT-katsaus ilmestyy myös Osuustoiminta-lehden maksullisille tilaajille numeron 6-7/2003 välissä 16. joulukuuta.

Veroratkaisu ja osuuskunnat
Maatilan Pellervo 12/03 ilmestyi viikolla 49. Teemana on atk ja ekonomia. Syksyn kaksi konekaupan suurtapahtumaa, Kone-Forum ja Kone-Killeri, raportoidaan lehdessä näyttävästi. Terve Eläin -osuuden teemana on lehmien tiinehtivyys.
   Pääkirjoituksessa Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen kommentoi hallituksen veroratkaisua ja Pellervon toimintaa ratkaisun valmistelussa.
  Agronomiliiton Vuoden vaikuttajaksi valitsema Borgström sanoo Maatilan Pellervon haastattelussa, että Suomen ruokaketju on osuustoiminnan varassa.

Co-op Studies hakee
työntekijöitä Mikkeliin

Co-op Studies -ohjelma on jättänyt hakuilmoituksen kahdesta määräaikaista työsuhteesta Mikkeliin.
   Co-op Studies
on tulevaisuuteen suuntautunut erikoistumisala, jonka osaamisen tarve kasvaa yritystoiminnassa ja elinkeinoelämän kehittämistehtävissä, tutkimuksessa ja opetuksessa sekä kansainvälisissä tehtävissä.

Poutun lihanhankinta LSO Foodsille
Pouttu Foodsin hallitus on päättänyt siirtää yhtiön hankintaliiketoiminnan LSO Foodsille vuoden 2004 alusta alkaen. Pouttu Foods on siirtynyt LSO Foodsin omistukseen.
   LSO Foods on sitoutunut kehittämään hankintaa itäisen Suomen alueella, jotta se voisi taata riittävästi naudanlihaa HK Ruokatalon kasvaviin tarpeisiin. Pouttu Foodsille naudanlihaa toimittavia maidon- ja naudanlihantuotantotiloja on itäisessä Suomessa noin 2 500.
   Pouttu Foods hankkii jo noin 40 prosenttia HK Ruokatalon Suomessa tarvitsemasta naudasta.

Aiempi suunnitelma toteutui:
RavintoRaision
viljantärkkelysliiketoiminta lopetetaan

Raisio Yhtymä lopettaa kuuluvan viljatärkkelysliiketoiminnan. Työpaikkoja RavintoRaisiosta vähennetään 79, 46 henkilöä irtisanotaan, muilla umpeutuu määräaikainen työsuhde tai mahdollistuu eläkejärjestely. Lisäksi 38 työntekijää jatkaa tuotannon jatkamista enää elokuun 2004 loppuun asti, muutamalle löytyy uusi työ RavintoRaisiosta. Vähennys on reilu 12 prosenttia kun RavintoRaisiossa on nyt noin 980 työntekijää.
   Yhtymän pääjohtaja Rabbe Klemets ja RavintoRaision toimitusjohtaja Olavi Kuusela kertoivat viljatärkkelysliiketoiminnan lopettamisen mahdollisuudesta raportoidessaan yhtymän kolmannen vuosineljänneksen tulosta 3. marraskuuta.
   Raisio ilmoittaa henkilöstövähennyksillä saavutetaan noin 5 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Vuoden 2004 kustannussäästöt ovat noin 2 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan lopettamisesta aiheutuvat käyttöomaisuuden noin kahden miljoonan euron alaskirjaukset varataan vuoden 2003 tilinpäätöksessä.
   Saman tien Raisio Yhtymä keskittää työterveyshuoltonsa Suomessa lääkärikeskus Mehiläiselle. Oman työterveyshuollon henkilöstö siirtyy Mehiläisen palvelukseen.
   Yt-neuvotteluja käydään myös Ruotsissa: siellä margariiniliiketoiminnan lopettaminen ja tehtaan alasajo koskee noin 40 työsuhdetta.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset