29. | 12. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiLSO ja HK Ruokatalo myivät Turun kiinteistöt
HK Ruokatalo ja LSO Osuuskunta myyvät Turun Kupittaalla sijaitsevan kiinteistönsä kiinteistöalan yrityksille ja kirjaa kiinteistökaupasta ylimääräisen 3,6 miljoonan euron myyntivoiton.
  Kauppaan kuuluu HK Ruokatalon toimistorakennus Itäisen Pitkäkadun varrella ja teollisuusrakennus Kupittaan puiston reunassa. HK Ruokatalo jatkaa toimistorakennuksessa vuokralla. Tehdasrakennuksessa yhtiö on vuokralla vuoden 2007 loppuun asti.
  HK Ruokatalo lopettaa lihavalmistetuotannon Turussa vuoden 2007 loppuun mennessä.
  HK Ruokatalo on myös julkaissut uusitut Internet-sivut. Ne markkinoivat sopivasti vuoden alusti myyntiin tulevia uusia lihatuotteita ja esittelevät uusitun HK-sinetin. Sivut ovat ruskeavoittoiset ja monipuolisuudestaan huolimatta helpot selata.
  Joulun alla konserni julkisti vuoden 2007 alussa myyntiin tulevat uudet Ehta-lihatuotteet ja Potku-sarjan. Ehta-tuotteissa on viisi makua ja 600 ja 850 gramman pakkauskoot. Potku-sarja on vahvanmakuinen 190 gramman välipalasarja pyöreässä muovipakkauksessa, joka kestää mikroaaltouunissa lämmittämisen.


Veritas Henkivakuutuksen toimitus-
johtajaksi Taru Narvanmaa

Kauppatieteiden maisteri Taru Narvanmaa (43) on nimitetty pankinjohtajaksi ja Aktia Säästöpankki Oyj:n konserninjohdon jäseneksi vastuualueenaan pankin henkivakuutustoiminta.
  Narvanmaa on viimeksi toiminut Raisio Oyj:ssä viestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on myös vakuutusalan taustaa vakuutusyhtiö Sammosta.
  Narvanmaa siirtyy toimitusjohtajaksi Veritas Henkivakuutukseen kun Veritas Henkivakuutus on siirtynyt kokonaan Aktian omistukseen. Osakekauppaa on valmisteltu vuoden lopulla.
  Aktian toimitusjohtaja Mikael Ingberg arvioi, että Narvanmaan kokemus sekä vakuutusalalta että viestinnästä on huomattava tuki Aktian pyrkimyksessä saada tuote- ja palvelutarjonta vastaamaan asiakkaiden tarpeita myös vakuutustuotteista.HK Ruokatalon yhtiökokous hyväksyi annin
HK Ruokatalo Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous Turussa perjantaina valtuutti yhtiön hallituksen päättämään Swedish Meatsin hankintaa koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen ehdoista.
    Tämä oli viimeinen päätös, joka tarvittiin vahvistamaan kauppa, jolla HK Ruokatalo hankkii omistukseensa Swedish Meatsin Scan AB:ksi yhtiöitetyn liiketoiminnan.

Swedish Meats hyväksyi yhtiöittämisen
Swedish Meatsin osuuskunnan edustajisto hyväksyi muutoksen osuuskunnan toimialaa ja tarkoitusta koskevaan sääntöpykälään torstaina.
  Muutos koski osuuskunnan yhtiöittämistä. HK Ruokatalo Groupin on osapuolten tekemän sopimuksen mukaan määrä ostaa Swedish Meatsin yhtiöitetty liiketoiminta. Ruotsalaisten kannalta asia on nyt siis käsitelty.
  HK Ruokatalo Group pitää 22.12.2006 ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa käsitellään yhtiön hallituksen pyytämää valtuutusta päättää Swedish Meatsille suunnattavasta osakeannista. Anti on suuruudeltaan 4.843.000 A-osaketta.


Portissa jatkaa entinen hallinto
Järvi-Suomen Portin hallintoneuvosto on päättänyt hallintonsa henkilövalinnoista vuodeksi 2007.
  Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa maanviljelijä Aarto Kosunen ja varapuheenjohtajana maanviljelijä Pekka Parkkinen.
  Hallintoneuvosto valitsi nykyiset hallituksen jäsenet jatkamaan hallituksessa. Siihen kuuluvat kauppaneuvos Taisto Riski, edustaja Pekka Harju, maanviljelijä Pekka Halko, kauppaneuvos Reijo Lähteenmäki, toimitusjohtaja Erkki Maila, maanviljelijä Jukka Sorjonen ja johtaja Juhani Lindholm.


Toimitusjohtajaksi Pekka Luukkanen
Uusi henkivakuutusyhtiö Duo
aloittaa alkuvuodesta 2007


Pekka Luukkanen
Säästöpankkien ja Lähivakuutuksen perustaman uuden henkivakuutusyhtiön toimitusjohtajaksi on valittu YTM Pekka Luukkanen (42).
  Uusi yhtiö sai toimiluvan 18. joulukuuta ja sen nimeksi on rekisteröity Henkivakuutusosakeyhtiö Duo.
  Toimitusjohtaja Pekka Luukkanen tulee yhtiöön Nordea Pankki Suomen asuntorahoituksesta ja henkilöasiakkaiden talletustuotteista vastaavan johtajan tehtävästä.
  Luukkanen on työskennellyt pankki- ja vakuutusalalla lähes 20 vuotta. Hän aloitti Pohjolassa vuonna 1989 ja siirtyi Pohjolan tulosryhmän johtajan tehtävistä Handelsbankeniin pankinjohtajaksi. Vuonna 2001 hän siirtyi Nordea Vahinkovakuutuksen käynnistysvaiheeseen markkinointi- ja myyntijohtajaksi ennen nykyistä tehtäväänsä. Duon toimitusjohtajana hän aloittaa 5.1.2007.
  Duon omistajaosapuolten julkaisemassa tiedotteessa Luukkanen arvioi yhtiöllä olevan hyvät edellytykset käynnistyä sekä yleisen taloudellisen tilanteen että yhtiön tavoittaman asiakaspohjan ansiosta.
Luukkanen luottaa myös omaan taustaansa:
  "Olen ollut aiemminkin mukana vakuutusyhtiön liiketoiminnan käynnistämisessä ja lisäksi minulla on pitkäaikainen kokemus molempien omistajaosapuoltemme toimialasta. Uskon, että taustani antaa minulle hyvät eväät tulevaan tehtävääni."


Äänienemmistö oli Atrialla ennestään
Atria ostaa A-Tuottajat osuuskunnilta
Atria Yhtymä Oyj on hankkinut A-Tuottajat Oy:n osakekannan lähes kokonaisuudessaan.
   Kaupassa Atria hankki yhteensä 10.000.000 A-Tuottajien A-osaketta Itikka osuuskunnalta ja Lihakunnalta. Kaupan jälkeen Atrialla on hallussaan noin 97,9 prosenttia A-Tuottajien osakkeista ja 99,0 prosenttia äänistä.
   Ennen kauppaa Atria omisti noin 5,4 prosenttia A-Tuottajien osakkeista ja 53,3 prosenttia äänistä. A-Tuottajat on konsolidoitu Atrian konsernitilinpäätökseen vuodesta 2005 lukien.
   Kauppa Atria perustelee sillä, että se yksinkertaistaa lihanhankinnan rakenteita ja siten vahvistaa koko tuotantoketjun kilpailukykyä.
   Atria hankkii lähes kaiken käyttämänsä sian-, naudan- ja siipikarjanlihan A-Tuottajilta. A-Tuottajien liikevaihto vuonna 2005 oli noin 81,7 miljoonaa euroa ja sen oma pääoma vuoden 2005 lopussa oli noin 19,2 miljoonaa euroa.
   Kauppa toteutettiin A-Tuottajien oman pääoman arvoon. Kauppahintana Atria maksoi yhteensä 900.000 uutta A-osaketta ja 1.283.308,00 euroa rahaa.
   Deloitte Corporate Finance Oy:n Atrian hallitukselle antaman lausunnon mukaan kauppahinta on Atrian kannalta kohtuullinen.
   Atrian osakepääoma nousee 39.257.637,60 euroon ja A-osakkeiden määrä 13.888.747 kappaleeseen. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon 31.12.2006 päättyvältä tilikaudelta ja ne otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.


Riitta Brandt Valiosta
tuuraa kotieläinasiamiestä Brysselissä


Riitta Brandt
Suomalaisen maito-, muna- ja liha-alan edunvalvojana Brysselissä toimii edunvalvontapäällikkö Riitta Brandt Valiosta vuoden 2007 alusta viisi kuukautta.
  Brandt tuuraa Hanna Leiponen-Syyrakkia, joka on alkuvuoden äitiysvapaalla. Hän jatkaa kotieläinasiamiehen tehtävässä äitiysvapaan jälkeen ja syyskuussa alkavan seuraavan kaksivuotiskauden.
  Brandt työskentelee sijaisuudenkin ajan Valion edunvalvontapäällikkönä ja hoitaa puolet työajastaan kotieläinasiamiehen tehtäviä. Valiossa hän seuraa muun muassa EU:n maatalouspolitiikkaa, maidon markkinajärjestelmää, vientitukiasioita, kauppapoliittisia asioita liittyen esimerkiksi WTO:hon ja Venäjään.
    Palattuaan kesäkuussa täysipäiväiseksi Valion edunvalvontapäälliköksi Brandt siis on laajentanut asiantuntemustaan myös liha- ja kananmunasektorille.
    Brysselissä toimivan kotieläinasiamiehen taustaorganisaatioita ovat maitovaltuuskunta, osuusteurastamot, Munakunta, Pellervo-Seura ja MTK.


SOK myy osan Essosta St1:lle
SOK myy merkittävän osan oy Esso ab:n liiketoiminnoista Mika Anttosen perustamalle ja omistamalle St1 Holding Oy:lle.
  SOK tiedotti 12. joulukuuta ostavansa oy Esso ab:n osakekannan, mutta selvittävänsä mahdollisuutta myydä Esson liiketoiminnasta edelleen sen osan, joka ei sovellu S-ryhmän liiketoimintaan.
  SOK:n nyt Anttosen kanssa aikoma kauppa tulisi käsittämään merkittävän osan Esson huoltamoverkostosta, kuluttaja- ja teollisuusmyynnin sisältäen Esso Lämpöpalvelu Oy:n ja nestekaasun täyttölaitoksen, sekä ilmailua palvelevan liiketoiminnan.
  Anttonen puolestaan tarjoaa kaikille niille Esso-yrittäjille, joiden liiketoiminta ei sovellu SOK:lle, mahdollisuutta toimia St1-lipun alla.
  Mika Anttosen liiketoimintakonserniin kuuluu St1-jakeluasemaketju sekä vähemmistöosuus North European Oil Trade Oy:stä. NEOT on polttonesteiden hankintayhtiö, jossa myös ABC-asemat käyttävät.
  Anttonen on toiminut NEOTin toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien. Vuoden 2007 alusta toimitusjohtajana aloittaa Henrikki Talvitie.


LSO Foods vähentää neljänneksen
hankinnan henkilökunnasta

HK Ruokatalon hankintayhtiössä LSO Foods Oy:ssä on saatu päätökseen yt-neuvottelut, jotka käynnistettiin Järvi-Suomen Portin ulkoistettua hankintansa LSO Foodsille viime syyskuussa. Portin hankinnan ja alkutuotannon neuvonnan henkilökunta siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä LSO Foodsin palvelukseen.
  Neuvottelujen tuloksena henkilöstövähennys koskee 26 henkilöä, joista 21 irtisanotaan ja 5 henkilön osalta työsuhde päätetään vuoden 2007 aikana toteutettavin eläkejärjestelyin.
  LSO Foods Oy ja Järvi-Suomen Portti Osuuskunta sopivat syyskuussa, että Portti ulkoistaa sikojen ja nautojen hankinnan siihen liittyvine palveluineen LSO Foodsille.  Uusi kokous yhtiöittämisestä ensi viikolla
Enemmistö Swedish Meatsin edustajistosta
hyväksyi HK Ruokatalon tarjouksen

Ruotsalaisen lihayhtiön Swedish Meatsin edustajiston 75 jäsenestä enemmistö hyväksyi keskiviikkona HK Ruokatalon tarjouksen Swedish Meatsin liiketoimintojen ostamisesta.
  Tiedostustilaisuudessa keskiviikkoiltana Tukholmassa kerrottiin, että Swedish Meats pitää vielä ylimääräisen kokouksen 21. joulukuuta. Tuolloin äänestetään yhdistyksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Muuttaminen edellyttää, että kaksi kolmasosaa kannattaa sääntöjen muuttamista. HK Ruokatalo ostaa tarjouksen mukaan muodostettavan yhtiön osakekannan.
  HK Ruokatalolla on seuraavana päivänä 22. joulukuuta ylimääräinen yhtiökokous.
  Ruotsalaislähteiden mukaan Swedish Meatsin osuus uuden yhtiön äänimäärästä nousisi vastaamaan sen 12,3 prosentin osuutta osakepääomasta.


Naisten osuus pieneni, keski-ikä nousi
Faban edustajistoon paljon uusia jäseniä
Faba Jalostuksen hallinnossa tapahtuu selvä henkilömuutos: lähes kaksi kolmasosaa edustajiston jäsenistä on uusia.
  Uuden edustajiston toimikausi alkaa vuoden 2007 ensimmäisen edustajistokokouksen alkaessa. Uuteen edustajistoon tuli 16 lypsykarjan jalostusta harjoittavaa jäsentä, 6 sianjalostusta harjoittavaa jäsentä ja kaksi lihakarjan jalostusta harjoittavaa jäsentä.
  Edellisen edustajiston jäsenistä 15 oli nyt ehdolla ja heistä 9 valittiin uudelleen.
  Naisia nyt valitussa edustajistossa on 41,7 prosenttia naisia, kun heitä edellisessä edustajistossa oli 56,6 prosenttia. Uuden edustajiston keski-ikä on 41,6 vuotta eli edellinen edustajisto oli rusasta vuotta nuorempi.
  Lypsykarjan edustajiksi valittiin:
Anttila Katri, Jalasjärvi
Eskelinen Juha, Vieremä
Isokarvia Eija, Karvia
JohanssonAndreas, Pargas
Kelkka Päivi,Anjalankoski
Kylmäniemi Anne, Posio
Lahtinen-Kuortti Terhi, Ikaalinen
Levonoja Seija,Vammala
Lumiaho Markku, Vihanti
Mustonen Marita, Liperi
Niemelä Matti, Lohtaja
Pehkonen Pekka, Juankoski
Piippo Virpi, Pyhäntä
Sundell Silja, Ristiina
Teppo Ari, Nurmo
Tornberg Iris,Kuusamo
  Sianjalostuksen edustajiksi valittiin:
Hyytiäinen Juha, Anjalankoski
Jansson Mikael, Pedersöre
Lehtinen Kalle, Pöytyä
Mäki-Saari Markku, Kurikka
Takku Simo, Punkalaidun
Viholainen Janne, Janakkala
  Lihakarjan edustajiksi edustajistoon tulivat:
Isomäki Arto, Ähtäri
ja Tanner Jyri, Teuva.
  Yksityiskohtaisia vaalituloksia vaalipiireittäin on Faban kotisivulla http://www.faba.fi/vaalit.


S-ryhmä tihentää ABC-ketjua Essoilla

ABC-liiketoiminta-alueen ja polttoneisteiden kaupan johtaja Heikki Strandén ja SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo oy Esso ab:n toimitusjohtajan Sakari Toivolan kanssa ennen yrityskaupan julkistamista Helsingissä. Kuva Markku Nummi
Esson huoltoasemaketju siirtyy SOK:n omistukseen ja huoltoasemien Esso-brändi poistuu. S-ryhmä kasvattaa näin ABC-ketjunsa verkostoa ja parantaa asiakasomistajien palvelua etenkin eteläisessä Suomessa.
  SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo toteaa, että Esso-huoltoasemaketju on kaupunkipainotteinen ja auttaa siten ABC-ketjua laajenemaan kaupunkeihin.
  Myyjänä on ExxonMobil Corporationin eurooppalainen tytäryhtiö ExxonMobil Holding Norway AS, joka omistaa oy Esso ab:n.
  Oy Esso ab:n toimitusjohtaja Sakari Toivola kertoi lehdistötilaisuudessa tiistaina, että polttonesteliiketoiminnan marginaalit ovat Suomessa pienimpiä Euroopassa eivätkä tämän liiketoiminnan tulos ja tuotto ole olleet viime vuosina osakkeenomistajien edellyttämää tasoa.
  Toivola myös onnitteli S-ryhmää siitä, että se on pystynyt onnistuneesti yhdistämään polttoaineenjakelun, myymälät ja ravintolatoiminnot ABC-ketjussa.
  Neilimon mukaan yrityskauppa myös tehostaa S-ryhmän polttoneisteiden hankintaa: se lisää riippumattomuutta hankinnassa ja varmistaa osaltaan edulliset sisäänostohinnat.
  Kauppa sisältää myös lentoliikenteen polttonesteet ja niiden hankinnan ja varastoinnin.
  SOK omistaa NEOT-lyhenteellä tunnetun polttonesteiden hankintayhtiön yhdessä Greeni Oy:n kanssa. SOK myy polttonesteiden hankinta- ja varastotoiminnot NEOT:lle ja huoltoasemista soveltuvat alueosuuskaupoille.
  Kaikki kaupassa tulleet toiminnot eivät sovellu S-ryhmän strategiaan ja SOK ryhtyy neuvottelemaan näiden osien myynnistä muille.
  Neilimon mukaan Esso-yrittäjien kauppiassopimuksia kunnioitetaan ja osa Esson asemista liitetään ABC-ketjuun vasta, kun kauppiaiden yhteistyösospimukset ovat päättyneet. Sen jälkeen Esso-brändi katoaa.
  Suomessa on noin 200 Esso-huoltoasemaa tai automaattiasemaa tai raskaan kaluston tankkauspistettä.
  NexxonMobil on alun alkaen amerikkalaisten Rockefellerien sukuun kuulunut yrityshaara. Se tuli Suomen polttonestemarkkinoille hankkimalla täällä jo toimineen ruotsalaisten Nobelin veljesten liiketoiminnot.

Valio täydensi hallitustaan
Maanviljelijä, Maito-Auran hallituksen puheenjohtaja Sauli Lähteenmäki ja toimitusjohtaja Heikki Halkilahti valittiin uusina jäseninä Valio-konsernin hallitukseen hallintoneuvoston kokouksessa Helsingissä tiistaina.
  Lähteenmäki on kotoisin Ruskolta. Hän on ollut Valion hallintoneuvostossa vuodesta 2002 lähtien. Hänet nimitettiin hallitukseen kolmeksi vuodeksi 2007-09. Halkilahti valittiin hallitukseen edellisen toimitusjohtajan Harry Salonahon jäljellä olleeksi kaudeksi vuoteen 2008 asti.
  Hallitukseen kuuluvat lisäksi kärköläläinen Antti Rauhamaa, joka valittiin edelleen hallituksen puheenjohtajaksi, Esa Juntunen Vieremältä ja Tauno Uitto Tyrnävältä.


Markus Maulavirralle maatalous-
toimittajien Tiedonjyvä-palkinto


Keittiömestari Markus Maulavirta kukkineen ja stipendeineen. Muut kuvassa vasemmalta maataloustoimittajien yhdistyksen sihteeri Pirjo Haapanen, Panu Kallio ja Riitta Mustonen. Kuva Markku Nummi
Maataloustoimittajien yhdistyksen vuosittainen Tiedonjyvä-palkinto on myönnetty tänä vuonna keittiömestari Markus Maulavirralle Helsingistä.
  Luovuttaessaan palkintoa toimittajayhdistyksen puheenjohtaja Riitta Mustonen sanoi Maulavirran suomalaisen ruokakulttuurin edistäjänä ja ruuan tuottajien esiintuojana. Maulavirta on tinkimätön ruuan raaka-aineesta ja Mustonen sanoi, että hänet tunnetaankin ruuan alkulähteillä aina poroaidoilta hanhitiloille. Hän myös antaa kunnian raaka-aineen tuottajalle hyvästä mausta.
  Maulavirta on keittiömestarina hotelli Klaus K:ssa Helsingissä.
  Kiitospuheessaankin palkittu pysyi kriittisenä. Hän muun muassa arvioi Italian pääministerin arvostellessaan suomalaista ruokaa panneen itse asiassa puhtia suomalaiseen keittiöön. Maulavirta myös piti tavallaan surullisena "Meidän äiti tekee teidän äitien ruuat" -lapsikommenttia, kun kyseistä tv-mainosta syventyy miettimään. Keittiömestarilta irtosi myös kritiikkiä suomalaisen sianlihaketjun esittelevästä lehtikirjoituksesta, jossa kuitenkaan ei ollut mainittu lihan mausta tai sen eettisista puolesta mitään.
  Tiedonjyvä-palkintoon kuuluu Osuuspankin stipendi, jonka Maulavirralle ojensi Maa- ja metsätalousasiakkaat -yksikön johtaja Panu Kallio Osuuspankkikeskuksesta.


Janne Tiiri Farman puheenjohtajaksi
Maanviljelijä, agronomi Janne Tiiri Oripäästä on valittu Farma maaseutukeskuksen valtuuskunnan puheenjohtajaksi.
Tiiri valittiin puheenjohtajaksi vuosiksi 2007-09 Farman edustajakokouksessa Loimaalla.
  Tiirillä on luottamustehtäviä lisäksi muun muassa Hankkija-Maataloudessa ja osuuspankkijärjestössä. Hän kuuluu myös Pellervo-Seuran valtuuskuntaan.Taavi Heikkilä SOK:n hallitukseen
Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä Lahdesta on valittu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan SOK:n hallituksen jäseneksi.
  Heikkilä valittiin hallitukseen uutena jäsenenä SOK:n hallintoneuvoston kokouksessa 8. joulukuuta.Erkki Vähämaa Pellervon valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Erkki Vähämaa ja Tiina Linnainmaa.
Kuva Markku Nummi
Kajaanin kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa on valittu Pellervo-Seuran valtuuskunnan puheenjohtajaksi.
  Valtuuskunta valitsi Vähämaan kokouksessaan Helsingissä maanantaina. Vähämaa oli tätä ennen valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan paikka oli MTK:n entisellä puheenjohtajalla Esa Härmälällä.
  Varapuheenjohtajakseen valtuuskunta valitsi maatalousyrittäjä, agrologi Tiina Linnainmaan Hämeenkyröstä.
  Pellervon hallituksen puheenjohtajana jatkaa maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström Sipoosta ja varapuheenjohtajana emäntä Anne Kylmäniemi Posiolta.
  Kylmäniemi oli hallituksen jäsenenä erovuorossa ja hänet valittiin hallitukseen seuraavaksikin kaudeksi. Muut hallituksen erovuoroiset jäsenet Pentti Santala ja Arimo Uusitalo valittiin niin ikään uudelleen.Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset