text2.gif (876 bytes) 21 | 12 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi
 

EU:lla kireä laajentumisaikataulu
Euroopan unionissa lyöty lukkoon poliittinen aikataulu laajentumiselle. Asiaa läheltä seuranneiden mukaan sovitusta aikataulusta ei livettäne.
   Aikataulun mukaan maatalousneuvottelut suorista tuista, siirtymäajoista ja kiintiöistä neuvotellaan valmiiksi kesäkuun 2002 loppuun mennessä, ja ehdot kymmenen uuden jäsenmaan liittymisestä EU:iin aiotaan saada neuvotelluiksi vuoden 2002 loppuun mennessä.
   Jäsenvaltioehdokkaat ovat Kypros, Tsekki, Eesti, Unkari, Puola, Latvia, Liettua, Malta, Slovakia ja Slovenia.
   Kymmenen uuden jäsenvaltion jäsenyyssopimukset poliittisen aikataulun mukaan määrä ratifioida vuoden 2003 aikana, ja niiden jäsenyys alkaa 2004 alusta lähtien.
   Lisäksi Bulgarian ja Romanian jäsenyysneuvottelut aiotaan käydä vuoden 2005 loppuun mennessä. Kun Bulgaria ja Romania aloittavat EU:n jäseninä 2007 alussa, on EU:ssa kaikkiaan 27 jäsenvaltiota.
   Euroopan unionin tuottajajärjestön COPAn ja maatalousosuuskuntien järjestön COGECAn jäsenluvut nousevat melkoisesti uusien jäsenvaltioiden myötä. COPAn jäsenmäärä nousee 28:sta 66:een ja COGECAn 17:stä 28:aan.
   Uudet jäsenvaltiot tulevat pikkuhiljaa järjestöjen jäseniksi ja maksavat aluksi jäsenmaksua kolmasosan entisten jäsenmaiden jäsenmaksuun verrattuna. Jäsenmaksu nousee täyteen summaan vähitellen.

Kaksi uutta jäsentä Pellervoon
Koitin-Pertunmaan Osuuspankki ja Kesälahden Osuuspankki ovat liittyneet Pellervon jäseneksi. Kesälahden Osuuspankin jäsenyys alkaa muodollisesti 1.1.2002. Pellervon johtokunta hyväksyi jäsenhakemukset kokouksessaan 18.12.2001.
   Kuluvan loppuvuoden aikana Pellervoon on liittynyt viisi uutta osuuspankkia.

Uusi osuuskuntalaki voimaan 1.1.2002
Eduskunta on vahvistanut uuden osuuskuntalain 18. joulukuuta. Laki on tasavallan presidentin esittelyssä 28.12.2001 ja tulee voimaan 1. tammikuuta 2002. Uusi laki säilyttää osuuskuntien erityisluonteen yritysmuotona.
   Uusi laki vie osuuskuntia koskevan yhteisölainsäädännön ajan tasalle ja tämän päivän yritystoiminnan vaatimuksia vastaavaksi. Se helpottaa osuuskunnan perustamista ja hallitsemista sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa.
   Osuuskuntalainsäädäntöä on muutettu osakeyhtiölakia vastaavaksi niin pitkälle kun yhteisömuotojen erot sallivat. Esimerkiksi osuuskunnan hallintoa ja vastuuta koskeva sääntely on muutettu osakeyhtiölakia vastaavaksi.
   Osuuskunnat voivat uuden lain myötä käyttää pitkälti myös samanlaisia rahoitusvälineitä ja rakennejärjestelyjä kuin osakeyhtiöt. Tilinpäätöstietovaatimukset helpottavat tilinpäätösten vertailua ja ottavat huomioon osuuspääoman vaihtuvuuden. Esimerkiksi velkojiensuojaa parantaa varojenjaon sääntelyn selventäminen ja yhdenmukaistaminen.

Karjaportin hallituksen vetäjä vaihtui
Seppo Seppälä Kannonkoskelta on valittu Karjaportin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Seppälä on ollut kaksi vuotta hallituksen varapuheenjohtaja. Uudeksi varapuheenjohtajaksi tuli Erkki Kolehmainen Rantasalmelta. Uudeksi hallituksen jäseneksi Karjaportin hallintoneuvosto valitsi lappeenrantalaisen Juha Saikon

Metsäliiton malli viehätti ProAgrian luojia
Sika Oy:tä ei ole haudattu
Sianjalostuksen ja lihateollisuuden väliset pari vuotta aktiivisesti jatkuneet neuvottelut yhteisestä yhtiöstä lopetettiin joulukuun alkupuolella. Päätäntävallasta ja kolmansien rotujen käytöstä ei löytynyt riittävää yksimielisyyttä.
   Sika Oy -hanketta ei silti haudata. Toimitusjohtaja Jouko Syväjärvi SKJO-FABAsta totesi noin viikon takaisessa lehdistötilaisuudessa , että neuvottelut voivat jatkua myöhemmin ProAgrian kautta. ProAgria on maaseutuneuvonnan ja SKJO-FABAn yhteinen neuvontayhtiö, joka aloittaa toimintansa vuoden 2002 alussa.
   ProAgria on yhtymä, joka uudistaa neuvontaa. Se sekä poistaa nykyisiä neuvonnan palveluita että tuottaa uusia. Tavoitteena on parantaa asiakkaan saamia neuvonnan palveluita että tehostaa itse neuvonnan työskentelyä. Asiakasta tulevat palvelemaan tiimit, asiantuntijaryhmät, jolloin neuvonta ei hajaudu erillään toimiville tahoille.
   ProAgrian toimitusjohtaja on Maaseutukeskusten Liiton toimitusjohtaja Jouko Setälä, Syväjärvi on varatoimitusjohtaja.
   Setälä kertoo Metsäliiton 1990-luvun puolivälissä tekemien organisaatiojärjestelyjen viehättäneen ProAgrian luomisessa: ensin tähdättiin yhtiöön, mutta päädyttiin sateenvarjo-organisaatioon. "Laatu, kilpailukyky ja kannattavuus", määrittelee Setälä ProAgrian perusteita.
   "Neuvonnan täytyy liikkua muun kehityksen mukana. Tässä on ensimmäinen iso kuvio liikahtanut", Syväjärvi luonnehtii neuvonnan kehityshistoriaa. Vastaavaa muodostelmaa on syntyny muihin pohjoismaihin.
   Tammikuun alussa julkistetaan ProAgrian liikemerkki, joka tulee näkymään kaikessa aineistossa. Yhtymään neuvotellaan mukaan sidosryhmiä, joiden kanssa sillä voi olla synergiaetuja. Setälän mukaan tällaisia organisaatioita on kymmeniä.

.Coop esirekisteröinti menossa
Osuuskunnille ja osuustoiminnallisille järjestöille tarkoitetun .coop-verkkotunnuksen yleinen rekisteröinti alkaa tammikuun 2002 lopussa, ja siihen asti tunnuksia on voinut varata etukäteen.
   Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on valmistellut .coop-tunnusjärjestelyjä amerikkalaisen National Cooperative Business Associationin (NCBA) ja brittiläisen Poptelin kanssa. Rekisteröintitahona on Internet Corporation for Assigned Names and Numbers´n (ICANN) tytäryritys DotCooperation LLC (DCLLC).
   Pellervon Päivässä 2001 asiasta esitelmöinyt suomalainen Karl-Johan Fogelström, ICA:n pääjohtaja, painotti .coop-tunnuksen tärkeyttä osuustoiminnallisten yritysten luonteen ja julkikuvan markkinoinnissa. Yhtä lailla se on Fogelströmin mukaan oleellinen kilpailuetu kun tunnuksen avulla ollaan tekemisissä sekä nykyisten että mahdollisten uusien jäsenten, kuluttajien tai laajan yleisön kanssa.
   Toistaiseksi ennakkorekisteröityä ovat voineet vain ICA:n jäsenet. Jatkossa osuuskunnat ja järjestöt voivat varata useita .coop-tunnuksia. Niitä saa esimerkiksi yrityksen koko nimelle ja sen eri käyttömuodoille, tuotteiden nimille, tytäryrityksille tai yrityksen liiketoimille, osuuskuntaa esitteleville kuville.
   Kukin rekisteröity .coop-tunnus maksaa 80 dollaria vuodessa. Rekisteröinti tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi.
   Pellervon jäsenyritykset voivat ottaa rekisteröintiasiassa yhteyttä Pellervoon. Seuraa on pyydetty toimimaan rekisteröijän yhteistyöosapuolena Suomessa. Yhteyshenkilönä toimivat Samuli Skurnik, puh. (09) 4767 5501, Markku Nummi, puh. (09) 4767 5558.
   Lisätietoja ja ajankohtaista seurattavaa on verkossa Internet-osoitteessa http://www.cooperative.org.

 

 

ViikkoPellervon alkuun