12. | 12. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Kenttäryhmän johtaja Lähdesmäki jättää SOK:n
SOK nimesi hallintonsa
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan SOK:n, hallintoneuvosto on valinnut SOK:n hallituksen jäseniksi vuodeksi 2005 seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Esko Hakala, Osuuskauppa Maakunta, Kajaani, toimitusjohtaja Arto Hiltunen, Osuuskauppa HOK-Elanto, Helsinki, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, Keskimaa Osk, Jyväskylä, toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, Osuuskauppa Arina, Oulu, kauppaneuvos, hallintojohtaja Jukka Salminen, SOK, Helsinki ja uutena jäsenenä toimitusjohtaja Ulla-Maija Tolonen, Pirkanmaan Osuuskauppa, Tampere. Hallituksen puheenjohtajana toimii pääjohtaja Kari Neilimo.
   SOK:n johtajiston jäseninä toimivat pääjohtaja Kari Neilimo, Ensio Hytönen (Hankkija-Maatalous Oy), Reijo Kaltea (Asiakasomistajuus ja erikoisliikeryhmä), Suso Kolesnik (Viestintä ja julkaisut), Harri Miettinen (Kehitys- ja henkilöstötoiminnot), Matti Pulkki (Hotelli- ja ravintolaryhmä), Jukka Salminen (Hallintotoiminnot), Antti Sippola (Market-ketjuohjaus), Heikki Strandén (ABC-liikennemyymäläketjuohjaus).
 
  Kenttäryhmän johtaja Kalle Lähdesmäki eroaa omasta pyynnöstään SOK:n palveluksesta 1.1.2005 alkaen, koska hän ei katsonut voivansa ottaa vastaan uudessa organisaatiossa hänen vastuulleen osoitettua liiketoimintakokonaisuutta.

Atria Lithells aloittaa yt-neuvottelut
Atrialla hintapaineita Ruotsissa
Lihajalosteita ja valmisruokaa tekevä Atria Lithells AB nostaa tuotehintojaan vastapainoksi raaka-ainehintojen nousulle. Erityisesti makkaran valmistukseen käytettävien sikalajitelmien ja jauhelihatuotteiden valmistukseen käytettävien nautalajitelmien hinnat ovat nousseet.
   Atria Lithells AB on Atrian omistaman ruotsalaisen Lithells AB:n tytäryhtiö.
   Atria Oyj:stä kerrotaan, että Atria Lithells AB ilmoitti syyskuussa toimittajasopimusten mukaisesti asiakkailleen hinnankorotus-tarpeesta. Ilmoitusten mukaiset korotukset astuvat voimaan joulukuussa 2004 ja tammikuussa 2005. Seuraavista korotuksista tullaan ilmoittamaan asiakkaille tarvittaessa raaka-ainehintojen muutosten perusteella.
   Atria Lithells AB:n asiakkaat vastustavat hinnankorotuksia voimakkaasti. Sopeuttaakseen toimintaansa hinnankorotusta seuraavaan mahdolliseen myyntivolyymin laskuun Atria Lithells AB aloittaa Ruotsin yhteistoimintalain mukaiset MBL-neuvottelut 21. joulukuuta. Neuvotteluiden kohteena olevaa henkilöstömäärän vähentämistarpeen suuruutta ei vielä tässä vaiheessa osata arvioida.

OP-ryhmälle henkilöstörahasto
OP-ryhmän eri henkilöstöryhmien edustajat ovat päättäneet perustaa OP-ryhmälle henkilöstörahaston, jonka toiminta alkaa vuoden 2005 alusta. OPK:n hallintoneuvosto teki asiasta periaatepäätöksen helmikuussa 2004, minkä jälkeen rahaston valmisteluja jatkettiin henkilöstön ja työnantajan edustajista koostuneessa työryhmässä.
   Henkilöstöjohtaja Tarja Joensuu-Sarkion mukaan OP-ryhmän henkilöstö ja työnantajat näkevät henkilöstörahaston kiinnostavana palkitsemismuotona. Sen piiriin kuuluu noin 90 prosenttia OP-ryhmän henkilöstöstä eli lähes 9 000 henkilöä.
...ja helppokäyttöinen Internet-palvelu
OP-ryhmä on avannut helppokäyttöisen Internet-palvelun osoitteessa helppo.op.fi. Palvelu avataan tammikuun 2005 aikana myös kaikilla OP-ryhmän asiakaspäätteillä.
   Helppo-palvelu on yksinkertaistettu versio Osuuspankin Internet-palvelusta ja helpottaa Internetin käyttöä erityisesti, jos käyttäjän näkökyky on heikentynyt tai hän ei ole tottunut Internetin käyttäjä.
   Helppo-palvelussa näytöllä on suuret valikot, joiden käyttäminen hiirellä on helppoa. Asiakas voi valita näytölle näkemistä helpottavat värit ja suurentaa tekstin kokoa näytöllä olevien yksinkertaisten painikkeiden avulla.
   Kosketusnäytöllä niin ikään voi käyttää palvelun kaikkia ominaisuuksia.  Kosketusnäyttöjä asennetaan osuuspankkien asiakaspäätteille ensi vuoden aikana.
   Helppo.op.fi-palveluun kuuluu laskunmaksu kotimaassa, siirrot omien tilien välillä ja siinä on valmiit laskupohjat toistuville maksuille sekä tilitiedot ja korttien tiedot.
   Verkkopalvelujohtaja Mikko Hyttinen Osuuspankkikeskuksesta kertoo, että helppo.op.fi -palvelu kehitettiin asiakkaiden toiveiden perusteella.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset