text2.gif (876 bytes) 1.| 2. | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi
 
Seminaari osoitti:
Osuustoimin
tabisnes
tarvitsee aktiivijäseniä

Etelä-Savon maakuntajohtaja Hannu Vesa heitteli hieman hiekkaa rattaisiin, mutta muuten oli yksimielisyys kurssissaan Helsingissä järjestetyssä osuustoimintaan keskittyneessä seminaarissa Riskita ja raha - riisto vai rakkaus.
   Seminaarin avannut sivistysneuvos Outi Salo kertoi lämmenneensä luettuaan osuustoiminnan arvoista. "Toivottavasti ne näkyvät käytännössäkin - myös osuustoiminnassa."
   Liiketalouden professori Kari Neilimo sanoi suomalaisen osuustoimintaliikkeen hallitsevan hyvin CMR:n (Customer Relation Management), asiakassuhteet. Neilimo korosti jäsenyyden olevan liikkeenjohdolle kiistaton lisäarvo, mutta jäsenet on saatava aktiivisesti osallistumaan, osuuskuntahan on tasavertaisten jäsenten yhteisö. Haitat jäsenyyden kautta ovat Neilimon mielestä hyvin pienet hyötyihin nähden.
   Ammattijohdon rooli on Neilimosta joissakin osuuskunnissa lisääntynyt huikeasti, ja silloin yritystä "voidaan viedä", jos jäsenten johtamistahto vähenee.
   Jäsenten suhde osuuskuntaan on erilainen silloin, kun osuuskunta tuottaa palveluja ulkopuolisille, ei osuuskunnan jäsenille. Tässä voi Neilimon mielestä jossakin vaiheessa ilmetä vaikeuksia.
   FCC Internationalin toimitusjohtajan Tapio Järvisen kysymykseen suomalaisten osuuskuntien valteista maailmalla Neilimo kertasi: "Olemme erinomaisia jäsenyyden hallinnassa." Verkostoitumisen osaaminen oli toinen valtti, myös globaalisuuden ja paikallisuuden yhdistämisen hallitsemisen Neilimo mainitsi.
Riskit ja raha - riisto vai rakkaus
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen ja Pekka Pättiniemi keskustelivat Eurooppa-
osuuskuntien aikataulusta.
Kuva Markku Nummi
Tein gradun ympäristövastuista Osuuspankkikeskukselle
Terhi Peltonen valmistuu ensi keväänä.
Hän muistuttaa, että opiskelijoille pitää markkinoida tehokkaasti oppiaineita, osuustoimintaakin
. Hän teki gradun Osuuspankkikeskukselle yrityksen ympäristövastuista.
Kuva Markku Nummi

   Joistakin esitelmistä kuulsi osuustoiminnan rönsyily muualla Euroopassa, ja onhan meilläkin tullut uutta eloa osuustoimintaan uusien pienosuuskuntien kautta.
  Pekka Pättiniemi, joka on ollut Brysselissä osuustoimintatehtävissä, totesi osuuskuntien erilaistuvan entistä selkeämmin ja häntä askarruttaa, voiko osuuskuntien muista yrityksistä poikkeavaa kohtelua esimerkiksi verotuksessa jatkossa perustella, mikäli nykyisen kaltainen kehitys jatkuu.
   Joissakin maissa on säädetty eri lakeja eri tyyppisille osuuskunnille. Seminaarilaiset olivat sitä mieltä, että yksi osuuskuntalaki riittäköön.
   Muualla Euroopassa on joustettu osuustoiminnan meillä arvostetuista ominaisuuksistakin. Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, joka oikeusministeriössä junaili meidän osuuskuntalain uudistusta, sanoo joustetun myös jäsen ja ääni -periaatteesta. Uudesta laista meillä on jo vireillä kaksi muutoshanketta; toinen koskee kotipaikkaa ja toinen arvo-osuuksia.
   Myös euro-osuuskuntien tuloa odotellaan.
   Pättiniemi muistutti siitä, että suomalaisilla osuuskunnilla saattaa olla tilausta vaikuttaa EU:n jäsenyyttä hakevissa maissa olemalla mukana esimerkiksi Phare-ohjelmissa.
   "Siellä saattaa olla markkinarakoa enemmän kuin hyvinvointivaltioissa."
   Naisten ja nuorten panosta osuuskunnissa koetetaan lisätä muun muassa Pellervo-Seuran Hedvig-projektilla.
   Projektin vetäjä Anne Äyräväinen tulkitsi professori Carol Gilliganin teoriaan viitaten, että osuustoiminnan arvot ja periaatteet ovat eettisesti naisellisia. Naisten saaminen nykyistä aktiivisemmin vaikuttajiksi osuustoiminnassa voisikin synnyttää taloudessa maailmanlaajuisen muutoksen. Se taas tietäisi lisää tasa-arvoa, toisista välittämistä ja yhteisöllistä vastuuta.
   Neilimolta kysyttiin naisten osuutta osuuskuntien hallinnossa. Neilimo eriteltyä naisten osallistumista hallintoon havaittiin, että laajoissa edustajistoissa he saattavat olla enemmistönä, mutta liikkeen ylintä johtoa hallitsevat miehet. Naiset joko eivät tahdo lähteä liike-elämän kuvioihin, tai sitten jokin "lasikatto" estää heitä nousemasta johtaviin elimiin.
   "Naiset ovat selvä voimavara, ja on syytä tietoisesti kehittää heidän aktiivisuuttaan hallinnossa", Neilimo totesi.
   Miten sitten saada osuustoiminta "pakkopullan" asemasta himoituksi opintoaineeksi? Maatalous- ja metsätieteiden opiskelija Terhi Peltonen tarjoaa esimerkiksi sitä keinoa, että osuustoiminta ympättäisiin pääaineen kanssa kokonaisuudeksi, josta opiskelija hyötyisi, nyt opiskelija saattaa kokea osuustoiminnan erillisenä oppiaineena hyödyttömäksi.
   Osuustoiminnasta voisi Peltosen mielestä olla apua monessa aineessa: luonnollisesti maatalouden ja maaseudun yritystoiminnassa, mutta myös koko elintarvikesektorilla.
   Terhi itse ympäristöekonomian opiskelijana teki pro gradu -työnsä ympäristövastuista Osuuspankkikeskukselle. Hänen kurssillaan oli viisi opiskelijaa.
   Tohtori Pirjo Siiskonenkin odottelee, koska osuustoiminta vetää opiskelijoita kuin media ikään.
   Koulutuksen osuuteen seminaarissa ja kansainvälisiin näkökohtiin palataan Viikko-Pellervoissa myöhemmin.

Farmit.net lisää palvelujaan
Maatalousalan verkkoportti Farmit.net oli yhtenä onnistuneista esimerkeistä logistiikan seminaarissa Helsingissä torstaina.
   Farmit.netin hallituksen puheenjohtaja Olavi Määttä kertoi, että jonossa on valtavasti ideoita portaalin kehittämisestä. Määttä korosti, että verkon on oltava olennainen osa liiketoimintaa, eikä entistä toimintamallia voi heittää menemään: jos uusi malli on korvatakseen vanhaa, tapahtukoon se vähitellen omalla painollaan.
   Jo nyt osapuolet ovat saaneet vähennetyksi markkinointikulujaan. Palveluista ilmoitetaan valtaosin omissa asiakaslehdissä. Ilmoitusten osoite on yhteinen Farmit.net eikä oma palvelu siinä.
   Lähiaikoina Farmit.netiin tulee tilausjärjestelmä, myös yhteistä asiakasrekisteriä luodaan. Muita toimintauutuuksia on rehuvarastojen automaattinen täydennys (anturit siilon pohjalla viestivät tietojärjestelmään) ja ilmakuvat, joiden avulla muun muassa hallitaan kasvavan sadon valkuaispitoisuutta.
   "Esimerkiksi hyvää ja tasalaatuista olutta", Määttä lupasi logistiikkaseminaarilaisille ilmakuvien hyödyistä.
   Uusin Farmit.net-yhteistyöyritys on Lähivakuutus. Osuustoiminnallisista yrityksistä mukana olivat ennestään Osuuspankki, Metsäliitto ja 

Tammilehto aloitti ministerinä
Pankinjohtaja Raimo Tammilehto Osuuspankkikeskuksesta siirtyi perjantaina 1. helmikuuta valtioneuvoston jäseneksi maa- ja metsätalousministeriksi.
   Hallituksen kotisivuilla www.vn.fi kerrottiin laajasti Tammilehdosta hänen aloittaessaan ministerinä.
   Tammilehto määrättiin myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja lähialueministerivaliokunnan jäseneksi. Lisäksi hän on EU-ministerivaliokunnan jäsen.

Vuosikalenteri
vuodeksi 2002 kertoo Pellervon julkaisujen, hallinnon ja sidosryhmien tapahtumia. Sekä tapahtumista että niiden ohjelmasta voi lähettää tietoja Pellervon sähköpostiin tai Salli Oravaiselle, puh. (09) 4767 5500.

Verkkosivu houkuttelee maitoalalle
Milk Works on uusi projekti, jolla yritetään saada nuoria ihmisiä kiinnostumaan maitoalasta. Projektille on tehty omat verkkosivut.

Uudet asemat
- Karjaportin lihalinjan johtajaksi on nimitetty Juha-Pekka Nieminen. Hänelle kuuluu koko lihaliiketoiminta. Controlleriksi on nimitetty Vesa Piispanen. Hän on entinen Nilsiän Osuusmeijerin toimitusjohtaja ja tulee Nyt Lidl-konsernista Saksasta. Suurkeittiömyynnin aluepäälliköksi ja Venäjän toimintojen sekä länsiviennin vastaavaksi nimitettiin Kirsi Lantta.

- Osuustoiminnan neuvottelukunta kokoontui perjantaina 1. helmikuuta aiheenaan muiden muassa kilpailupolitiikka.

- Cogecan johtokunta käsittelee komissiolle jätettävää kommenttiaan viime joulukuussa julkistettuun muistioon, josta aikanaan tulee komission tiedonanto tai valkoinen kirja. Pellervo on jo jättänyt lausuntonsa Cogecalle.

 

 

ViikkoPellervon alkuun