6. | 2. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Hallitus selvityttää nopean kasvun
maiden vaikutuksen Suomeen
Hallitus selvityttää maailmantalouden murroksen vaikutuksia eri toimialojen kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Pääministeri Matti Vanhanen kertoi OP-ryhmän tutkimussäätiön teemapäivässä, että hallitus oli samana päivänä käynnistänyt selvityksen Kiinan, Intian ja muiden nopeasti kasvavien talouksien nousun vaikutuksesta Suomeen.
   Vanhasen mielestä ei ole varmaa, onko ymmärretty, miten suuressa haasteessa Suomi ja Eurooppa nyt ovat. Pääministeri lupasi, että selvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä

Viron pääministeri Juhan Parts.


Kansanedustajat Outi Ojala ja Osmo Soininvaara paneelin ääripäissä, muita vasemmalta Raimo Luoma, Miia Porkkala ja Pekka Sairanen.
Paneelin vetäjä Jarmo Hyytiäinen seisaallaan. Kuvat Markku Nummi


Pääministeri Matti Vanhanen 
toimittajien kanssa.
työmarkkinajärjestöjen kanssa, yhteistyössä myös globalisaatio-ohjelmaa ehdottaneen tasavallan presidentin kanssa.
   Hallituksen finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Vanhasen mukaan noin neljän prosentin talouskasvua, mutta myös työllisyyden paranemista.
   Vanhanen puuttui myös verokevennyksiin, mutta asetti niiden käsittelyn aikajanan pitkäksi: muutamasta kuukaudesta vuoteen.
   STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää arvioi, että hallitus tekee viisaasti välttäessään nopeita veroratkaisuja. -Suomi ei ole kriisissä.
   STTK esittää kolmikantaisesti valmisteltua ohjelmaa, jolla vähennetään työpaikkojen siirtymistä halvemman kustannustason maihin.
   Etlan toimitusjohtaja Pentti Vartia sanoi Suomen kaipaavan lisää sekä koti- että ulkomaisia yrityksiä. Suomalaista omistuksen laajuutta Vartia pitää hyvänä. -Itälaajentumisella ei ole enää kovin suurta vaikutusta.
   Vartia puolsi globalisaatiostrategiaa ja liitti sen osaksi verotuksen keventämisen ja julkisten toimintojen järkiperäistämisen.
   Ensi toukokuussa pidetään Suomen ja Viron välinen tieteen ja teknologian kokous Helsingissä. Läsnä on toistakymmenkunta ministeriä ja tiedeväkeä. Viron pääministeri Juhan Parts odottaa kokoukselta tuloksia. OP-ryhmän teemapäivässä Parts houkutteli suomalaisia teknologiakeskuksia ja tutkimustahoja yhteistyöhön vastaavien virolaisten kanssa.
   Seminaarin avannut OP-ryhmän pääjohtaja Antti Tanskanen muistutti, että kaiken globalisaatiokeskustelun pyörteissä kuitenkin kotimainen kysyntä on on keskeistä yritysten toimintaedellytyksille ja niiden mahdollisuuksille työllistää.
   Aktiivisuus yrittämiseen lisääntyi Suomessa selvästi vuonna 2003. Turun kauppakorkeakoulusta professori Anne Kovalainen kertoi asettuneen 15. sijalle Global Entrepreneurship Monitor -vertailussa, joka käsitti 31 maata.

Perustamismäärät jälleen nousussa
Osuuskunta valittiin yritysmuodoksi vuoden 2003 aikana 243 kertaa. Perustamismäärät nousivat noin sadalla edellisestä vuodesta. Parin hieman hiljaisemman vuoden jälkeen ollaan jälleen palattu 1990-luvun lopun vilkkaamman perustamisen aikaan. Uusia osuuskuntia saatiin viime vuonna keskimäärin 20 kuukausittain eli melkein yksi jokaisena arkipäivänä. Pellervon uusien osuuskuntien rekisterissä on tällä hetkellä 2016 osuuskuntaa. -Juhani Lehto

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset