10. | 2. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Uusitalo edelleen hallituksen puheenjohtajaksi
Rakennemuutos kohensi Raision tulosta
Raisio Yhtymän tulos vuodelta 2004 ilman kertaluonteisia eriä oli 10,4 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 5 senttiä.
   Raisio jakaa osakkeenomistajille kaikkiaan 50 miljoonaa euroa. Jo syksyllä tuli 0,12 euroa osakkeelta ja tulevalle yhtiökokoukselle 31. maaliskuuta esitetään 0,18 euron lisäosinkoa Chemicalsin myyntivoitosta sekä jatkuvien liiketoimintojen tuloksen pohjalta lisää 0,03 euroa osakekohtaista osinkoa. Ulkomainen omistus yrityksestä on lisääntynyt.
   Raisio Yhtymässä tapahtui paljon rakenteellisia muutoksia viime vuonna ja toimintoja tehostettiin. Suurin yksittäinen tapahtuma oli Chemicalsin myyminen kesäkuussa noin 223 miljoonan euron liikevoitolla.
  Tapahtumat näkyivät 2004 luvuissa: liikevaihto väheni 626,9 miljoonaan euroon, mutta esimerkiksi omavaraisuusaste nousi 76,8:aan ja yrityksen markkina-arvo parani.
   Raisio Yhtymän tavoitteena on 12 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle, pääjohtaja Rabbe Klemetsin mukaan tähtäin on vuodessa 2006. Se edellyttää lisää kasvua, jalostusasteen nostamista ja toimintojen tehostamista edelleen. Yhtymän
   Liiketuloksen Klemets arvioi jatkossa nousevan paremmaksi kuin mitä vuoden 2004 vertailukelpoinen liiketulos oli, mutta myös investointeihin menee rahaa normaalivuotasoa enemmän. Hyvä omavaraisuus antaa varaa myös yritysostojen jatkamiseen.
   Raisio käynnisti uuden tuotekehitys- ja tutkimuskeskuksen Helsingin Viikissä viime lokakuussa. Yhtymän tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelee noin 90 henkeä ja sitä johtaa Valiosta palkattu Annika Mäyrä-Mäkinen.
   Tutkimus ja tuotekehitys on konsernitasolla yhteinen ja palvelee kumpaakin liiketoiminta-aluetta: RavintoRaisiota ja Raisio Life Sciences.    Klemetsin mukaan tutkimuksen ja tuotekehityksen investointien tuloksena uusia elintarvikkeita tuleekin markkinoille jo tämän vuoden lopulla. Uusilla tuotteiden varaan on laskettu vahva merkitys liiketulokselle.
   Yhtymän jatkuvien liiketoimintojen tuloskunto parani. RavintoRaision liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 5,6 miljoonaa euroa. Strategisiksi kasvualueiksi on määritelty Puola ja Venäjä. Puolassa on mennyt hyvin, mutta Venäjällä kilpailua kiristävät Klemetsin mukaan markkinoille tulleet paikalliset toimijat. Raisio Life Sciences kirjasi 3,3 miljoonan euron liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä.
   Raisio Yhtymän hallitus kokoontui torstaina 10. helmikuuta ja valitsi uuden varapuheenjohtajan: maanviljelysneuvos Kaarlo Pettilän.
  
Maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo jatkaa Raisio Yhtymän hallituksen puheenjohtajana. Uusitalo on lisäksi muun muassa Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja Pellervo-Seuran hallituksen jäsen. Hän on johtanut Raision hallitusta vuodesta 2001 lähtien.

Pellervon Keski-Suomen osuustoimintaseminaari:
Aluekehitykselle voimaa osuuskunnista

Emäntä Anne Kalmarin mukaan osuustoiminnalliset yritykset tuovat Keski-Suomeen runsaat rahavirrat ja tasapainottavat alueen kehitystä.
Kuva Teemu Pakarinen
Osuustoiminnalliset yritykset ovat merkittäviä maakunnallisia vaikuttajia, todettiin Pellervon Keski-Suomen osuustoimintaseminaarissa. Osuuskunnista saavat virtaa niin alueen kasvukeskukset kuin syrjäisemmät maaseutukunnatkin.
   Seminaarin vetäjä, emäntä Anne Kalmari Kivijärveltä korosti osuustoiminnallisten yritysten vahvaa panosta alueen yrityskentässä. Tuottajaosuuskunnat tuovat maakuntaan runsaat rahavirrat ja palvelu- ja kuluttajaosuuskunnat ovat menestyneet hyvin.
   "Keski-Suomessa osuuskunnat ovat toimineet tasapainottavana tekijänä maakunnan kehityksessä. Ilman osuustoimintaa monet kunnat olisivat jääneet paitsi monia palveluja tai ainakin niiden hankkiminen tulisi hyvin kalliiksi."
   Pellervo-Seuran hallituksen puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström (esitys) korosti seminaarissa osuuskuntien omistuksen kotimaisuutta.
   "Osuustoiminnallinen yritys on selkeästi suomalainen, sitä ei voida kaapata eikä jokin pääomayritys voi sen nurkkia valloittaa. Tuottaja-, palvelu- ja kuluttajaosuustoiminta on melkein aina sidottu alueeseensa, jossa ovat myös raaka-aineet, tuotantolaitokset, asiakkaat ja jäsenet."
   Professori Tarja Niemelä (esitys) Jyväskylän yliopistosta totesi, että maaseudun elinvoiman varmistaminen edellyttää yrittäjyyden kasvua.
   "Maaseudulla väestö sekä vähenee että ikääntyy samanaikaisesti. Tämä luo uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi hoito- ja terveysalan yrittäjyydelle, kun julkinen sektori ulkoistaa entistä enemmän toimintojaan."
   Niemelän mukaan maaseudulla on työmahdollisuuksia, mutta maaseudun säilyttämiseksi elävänä tarvitaan järjestelmää, joka saattaa yhteen tekemättömän työn ja tekijät. Maaseutuyritysten kiinnostusta alihankinta- ja sopimusyrittäjyydelle tulisikin hänen mielestään selvittää ripeästi.
   Pellervon hallituksen varapuheenjohtaja Anne Kylmäniemi pohti puheenvuorossaan, kuinka ihmiset saisi innostumaan osuustoiminnasta. Myös hän ottaisi kohderyhmäksi nuoret.
   "Tehtävä ei ole helppo aikana, jolloin aatteellisuus on vanhanaikaista ja euro on joka paikassa konsulenttina. Keskusteluissa nuorten kanssa olen kuitenkin huomannut jonkinlaista kaipuuta aatteelliseen keskusteluun."
   Kylmäniemi ei aloittaisi puhetta osuustoiminnan taloudellisista eduista, vaan toimintaperiaatteesta:
   "Kertoisin perusarvoista, joihin kuuluvat oikeudenmukaisuus, demokratia ja tasa-arvo. Yhtä tärkeitä ovat eettiset arvot kuten rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista välittäminen." -Teemu Pakarinen

Kolme opintoviikkoa reilussa kuukaudessa
Paikallistalouden oppia verkossa
Maaseudun paikallistalouden kehittäminen on uusi verkkokurssi, jonka Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli aloittaa huhtikuussa.
   Opintoassistentti Pekka Hytinkoski sanoo, että kurssi soveltuu sekä ensimmäistä kertaa verkossa opiskelevalle että verkko-opiskelun konkarille. Opiskelu järjestetään kokonaan verkko-opiskeluna 4.4.-20.5.2005 ja sille on ilmoittauduttava 11. maaliskuuta mennessä.
   Niin ikään verkko-opiskeluna WebCT-kurssina Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli yhden opintoviikon Luomun lähtökohdat -kurssi, joka on 14.3.-22.4.2005. Sille on ilmoittauduttava 27. helmikuuta mennessä.
   Lisätietoja ja hakemuslomakkeet tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelin kotisivuilla.

Tuotot vähenivät ja liikevoitto pieneni, mutta
POP-ryhmällä hyviä kasvulukuja
Kaikki Paikallisosuuspankit tekivät voitollisen tuloksen 2004 ja ryhmän yhteinen liikevoitto oli 27,3 miljoonaa euroa. Se on kuitenkin 9,3 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
   Ryhmän talletukset lisääntyivät 9,5 prosenttia yli 2,4 miljardiin euroon. Luottojen määrä nousi noin 2,2 miljardiin euroon, missä on lisäystä edellisestä vuodesta yli 12 prosenttia.
   POP-ryhmän pankkien asiakasmäärä nousi noin 294 500:aan, lisäystä on noin 10 000. Jäsenmäärä nousi 4,2 prosenttia ja oli vuodenvaihteessa noin 80 600.
   Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtajan Heikki Suutalan mukaan lähinnä luottomarginaalien aleneminen pienensi rahoituskatetta 3,3 prosenttia edellisvuotisesta ja tämä heijastui liikevoiton pienentymiseen.
   Ryhmän rahoituskate oli 73,6 miljoonaa euroa. Arvopaperi- ja valuuttatoimintojen nettotuotot olivat 3,2 miljoonaa euroa, lähes sama kuin vuonna 2003.
   Ryhmän vakavaraisuus aleni hieman, mutta on ylittää edelleen 20 prosenttia. Taseen loppusumma nousi yli 8 prosenttia noin 2 968 miljoonaan euroon.
   Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä lisääntyi 16,3 miljoonaan euroon, mutta luottokannasta niiden osuus laski 0,75 prosenttiin.
   Hallintokulut lisääntyivät runsaalla kolmella prosentilla noin 53 miljoonaan euroon.
   Paikallisosuuspankeilla on 140 konttoria, kolme vähemmän kuin 2003. Uusia konttoreita vuonna 2004 avattiin kolme. Työntekijämäärä väheni muutamalla työntekijällä 730:een.

OP-ryhmä vahvistui markkinoilla, liikevoitto pieneni
Osuuspankit paransivat liikevoittoaan
OP-ryhmän liikevoitto vuodelta 2004 väheni 2,2 prosenttia edellisvuotisesta ja oli 504 miljoonaa euroa. Parina vuotena supistunut rahoituskate alkoi kasvaa vuoden jälkipuoliskolla. Ryhmän tuloksen ennen veroja vuodelta 2005 arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuodelta 2004.
   OP-ryhmä vahvisti markkina-asemiaan kaikista euromääräisistä luotoista (30,5 %), asuntoluotoista (34,4 %), yritysluotoista (24,8 %) ja  euromääräisistä talletuksista (32,3 %).
   Ryhmän tase vahvistui 38,2 miljardiin euroon, luottokanta nousi 31 miljardiin ja asiakasvarat kasvoivat 29,4 miljardiin euroon.
   Kaikki Osuuspankit tekivät positiivisen tuloksen vuonna 2004. Niidenkin liikevoittoa supisti rahoituskatteen pieneneminen, mutta Osuuspankit myös vähensivät kulujaan sekä saivat paremmat osinkotuotot kuin edellisenä vuotena.
   Osuuspankkien yhteenlaskettu liikevoitto oli 334 miljoonaa euroa eli 13 prosenttia edellisvuotista suurempi.
   Oman pääoman ehtoisista sijoituksista kertyneet tulot kasvoivat 58 miljoonaan euroon kun ne vuonna 2003 olivat 27 miljoonaa. Osinkotuotot erityisesti OKO:lta kasvoivat.
   Osuuspankkien yhteenlaskettu tase nousi 27,5 miljardiin euroon (edellinen 25,4 mrde). Niiden luottokanta kasvoi 12 prosenttia ja talletuskanta 6,1 prosenttia.
   OP-ryhmän osuuspankkien määrä väheni kolmella ja oli vuoden lopussa 239.
   Osuuspankkikeskus Osk eli OPK hyötyi sekin kertaluonteisten erien ja osinkotuottojen kasvusta ja nosti liikevoittonsa 111 miljoonaan euroon edellisvuoden 27:stä miljoonasta eurosta. Henkilöstökulut vähenivät 8,3 prosenttia pääosin eläkekulujen pienentymisen vuoksi, henkilömääräkin pieneni kun perintä siirtyi Optumiin.
   OPK:n tase kasvoi 7 prosenttia 442:een miljoonaan euroon. OPK:n omavaraisuusaste kohosi 65,4 prosenttiin. Jäseniä oli 241 vuoden lopussa.
   OPK:n tuloksen vuonna 2005 arvioidaan jäävän selvästi pienemmäksi kuin vuoden 2004 tuloksen, johon sisältyi kertaluonteisia eriä.
   OP-ryhmän pörssinoteeratun liikepankin OKOn konserniliikevoitto väheni 134 miljoonaan euroon, mutta vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 13 prosenttia vuoden 2003 tulokseen sisältyneen kertaluonteisen erän vuoksi.

Kotieläinjalostusosuuskunta käynnisti palvelun
Laidunten vaihto käy netissä
Laidunta kaipaavia eläimiä ja laiduntamista kaipaavia luonnonlaitumia haetaan yhteen viikolla 6 avatussa LaidunPankki-verkkopalvelussa.
   LaidunPankin käynnisti ProAgria Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta. Se on markkinapaikka, johon voi ilmoittaa sekä eläimiä että laidunmaita. LaidunPankki antaa myös vinkkejä yhteisten toimintaperiaatteiden luomiseen laidunmaiden vuokraamisessa.
   "Laidunmaiden tarjoajiksi odotetaan karjattomien viljelijöiden lisäksi myös esimerkiksi kuntia, seurakuntia ja muita maanomistajayhteisöjä", arvelee  jalostusagronomi Pentti Nieminen ProAgria Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnasta.
   Nieminen muistuttaa, että eläinten laiduntaminen on erinomainen tapa hoitaa viljelykäytön ulkopuolella olevia maa-alueita.
   On myös niin, että tuotantoeläinten laiduntamiselle tullaan tarvitsemaan enemmän alueita, kun eläinsuojeluasetuksen mukainen määräys lypsylehmien ja hiehojen laiduntamisesta tulee voimaan runsaan vuoden päästä.
   SKJO on tehnyt LaidunPankin osana Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön rahoittamaa ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen hallinnoimaa LUMO-hanketta. Hanke on tehty yhteistyössä Pirkanmaan Maa- ja kotitalousnaisten Laiduneläinpankki-hankkeen kanssa. LaidunPankki-palvelun ohjelmoi Maatalouden Laskentakeskus Oy.

Hallitus hyväksyi MTK:n Pellervon jäseneksi
Maaseutukehitys tarkastelussa
osuustoimintapäivässä Jyväskylässä
Pellervo-Seuran hallitus on hyväksynyt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n anomuksen Pellervo-Seuran jäsenyydestä. Jäsenyys on voimassa vuoden 2005 alusta lähtien. MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä on, kuten edeltäjänsäkin Heikki Haavisto oli, Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja.
   Pellervon hallitus kokoontui maanantaina Jyväskylässä, missä samalla järjestetään Keski-Suomen osuustoimintaseminaari Keski-Suomen Maitokunnan tiloissa.
   Osuustoimintaseminaarin useissa esityksissä käsitellään alueellista kehitystä ja yleensä maaseudun kehitystä ja osuustoiminnan merkitystä siinä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset