18. | 2. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Vuoden 2004 tuloksesta riitti jälkitiliä tuottajille
Uusi tekniikka nostaa laatua 
ja Munakunnan kilpailutehoa

Munakunnan hallituksen pj. Arto Saarimäki (vasemmalla) ja Kaarinan kaupunginjohtaja Martti Ilmonen tarinoivat uuden pakkauskoneen äärellä. Keskellä pakkaamon esimies Jouni Tammelin.
Kuvat Markku Nummi


Toimitusjohtaja Jan Lähde kertoi uuden pakkauskoneen ottavan kananmunasta 10 digikuvaa ja naputtavan sitä 24 kertaa ennen kuin se hyväksyy tai hylkää munan.

Vaikka kananmuna-alalla käydään tiukkaa hintakilpailua, Munakunta teki vuonna 2004 selvästi edellisvuotista paremman tuloksen ja siitä riitti jälkitiliä tuottajille.
   Lisäksi kaupunginjohtaja Martti Ilmonen kävi helmikuussa painamassa nappia, jolla Munakunnan Kaarinan pakkaamon uusi pakkauskone käynnistyi. Se on yksi maailman kolmesta yhtä kehittyneellä tekniikalla munia lajittelevasta koneesta. Munankunnan hallituksen puheenjohtaja Arto Saarimäki sanookin menetelmän varmistavan munien laadun sekä nostavan Munakunnan toimitusvarmuutta asiakkaille.
   Munakunnan taloudellinen tilanne on parantunut ja se rahoittaa nyt  investointejaan suurelta osin tulorahoituksella.
   Munakunnan omistajat päättivät pistää yhteensä viitisen miljoonaa euroa Kaarinan ja Oripään pakkaamon ja Munakunnan tytäryhtiön Scanegg Suomen kehittämiseen. Oripäähän siirtyi Kaarinan entinen kone ja myös siihen asennetaan uusi laadunvalvontayksikkö. Scaneggin toimitusjohtaja Petri Tarkkanen kertoo yrityksen tähän asti suurimmasta investoinnista, että sillä parannetaan tilojen toiminnallisuutta ja hygieniaa. Osa tuotantolinjasta uusitaan ja pakastamo- ja varastotilaa sijoitetaan 700 neliön uudisosaan. Scannegg jalostaa kuusi miljoonaa munakiloa vuodessa teollisuudelle ja suurtalousasiakkaille.
   Munakunnan uusi 1,2 miljoonaa munaa päivässä tarkastava pakkauskone korvaa muutaman ihmisen työn. Asia hoidettiin Munakunnassa ilman irtisanomisia.
   Munakunnan toimitusjohtaja Jan Lähde toteaa, että investoinnit ovat vaatineet myös omistajilta näkemystä ja päättäväisyyttä panostaa yrityksen tulevaisuuteen. Munakunnalla oli vuoden 2004 lopussa 409 jäsenomistajaa, hieman enemmän kuin vuonna 2003.
   "Ihan hyvä tulos", kuvasi Lähde esitellessään Munakunnan vuoden 2004 ennakkotietoja. Liikevaihto laski hieman 45,2 miljoonaan euroon myyntihintojen laskun takia, mutta tulos ennen satunnaiseriä näyttää 1,7 miljoonaa euroa kun se edellisenä vuonna oli 1,1 miljoonaa. Tarvikemyynnin tulos oli Lähteen mukaan samaa tasoa kuin 2003. Omavaraisuusaste nousi noin 58 prosenttiin. Lukuihin sisältyvät A-Munan ja Scaneggin tiedot.
   Kymmenen vuoden tauon jälkeen Munakunnassa on päätetty maksaa jäsentuottajille jälkitiliä. Määrä on yli 0,4 miljoonaa euroa.
   "Tässäkin on päästy hyödyntämään meidän yhtiömuodon etuja", Lähde totesi.
   Vuoden 2004 jäsenkampanjan aikana Munakunnan jäseniksi tuli 85 tuottajaa A-Munasta. Vuoden aikana Munakunta jakoi jäsenetuina rahastoanneissa jäsenille osuuspääomia 0,4 miljoonaa euroa.
   Lähde mainitsee, että kananmuna-alalla meneillään oleva rakennemuutos on suurin, mitä Suomessa on millään tuotannonalalla ollut.
   Munakunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouni Tuomola sanookin, että kilpailu alalla on kiristynyt. Tuotanto on kasvanut. Viennin osuutta Munakunta joutui lisäämään viime vuonna. Hintataso EU:ssa on alhaalla. Kulutus kotimaassa on vähentynyt.
   Munakunta on aloittanut kampanjoinnin lisätäkseen kananmunien kulutusta. Myös uusia tuotteita tulee markkinoille.

Liikevaihto kasvoi prosentin, raskaat investoinnit ohi
Myyntivoitot nostivat Valion tulosta 
Valio Oy voi tänä vuonna keventää selvästi investointejaan ja pyrkii kotimaan toiminnassa varmistamaan kehittämisohjelman onnistumisen. Kahtena edellisenä vuotena Valio on investoinut noin 100 miljoonan euroa vuodessa kehittämisohjelmaan sisältyneisiin asioihin.
   Valion maksuvalmius on säilynyt hyvänä ja omavaraisuus vuonna 2004 oli 40 prosenttia.
   Valion liikevaihto sekä kotimaassa että ulkomailla nousi yhden prosentin edellisvuotisesta ja oli 1581 miljoonaa euroa.
   Tulos vuodelta 2004 ilman myyntivoittoja jäi alle edellisvuoden 12 miljoonan euron. Tulosta pudotti muun muassa se, että Valio siirsi varoja Valion eläkekassan toimintapääoman kartuttamiseksi. Vuoden 2004 tulos on kuitenkin 60 miljoonaa euroa, mutta toimitusjohtaja Harry Salonaho toteaa, että sitä nostavat liiketoimintojen myyntivoitot, toisaalta myynnit vähensivät liikevaihtoa.
   Hankintaosuuskunnille Valio tilitti maidosta 9,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valio osti maitoa enemmän kuin 2003 ja nosti hankintaosuutensa 82 prosenttiin.
   Salonaho arvioi, että markkinatilanne kotimaassa pysyy haasteellisena.
   Suonenjoella toimivan hillotehtaansa Valio yhtiöittää tytäryhtiökseen. Tavoitteena on lisätä markkinalähtöisyyttä ja kannattavuutta.
   Myös Helsingissä olevan mehuliiketoiminnan kehittämistä mietitään. Valiossa pidetään sitä tärkeänä Valio ja Gefilus brändeille, mutta tehtaan halutaan kasvavan kannattavasti.
   Suonenjoen hillotehtaalla on työssä 94 henkilöä ja Helsingin mehutehtaalla 69.
  
Sähköinen laskutus tulee käyttöön Valion hankintaosuuskunnissa, kerrotaan Taloussanomien tuottama Digitoday-uutispalvelu (24.2.2005).
   Valion osuusmeijerit ovat tehneet asiasta sopimuksen Enfon kanssa. Enfo sähköistää Valion neljäntoista hankintaosuuskunnan ostolaskut. Sopimus on viisituotinen ja yli puolen miljoonan euron arvoinen.
   Valion tietojärjestelmäpäällikkö Arto Puurunen sanoo Valion hakeneen ratkaisua, jossa kaikilla Valion osuuskunnilla on käytössään yhteinen järjestelmä laskujen kierrätykseen ja dokumenttien hallintaan sekä arkistointiin. 
   Puurunen ilmaisee, että laskutuksen kehittämisellä vapautuvia resursseja voidaan suunnata liiketoiminnan kehittämiseen. Puurusen mukaan sähköinen ratkaisu edesauttaa myös hyödyntämään entistä paremmin laskujen käteisalennuksia ja pääsemään eroon viivästysmaksuista. Järjestelmien mobiilikäyttö säästää aikaa, Puurunen kertoo Digitoday-julkaisussa.

S-ryhmällä juhlavuosi 
myös tuloksellisesti

SOK:n 100-vuotisjuhlavuosi 2004 oli liiketoiminnallisesti S-ryhmän historian paras. Vähittäismyynti kohosi 8,1 mrd. euroon ja kasvoi 11 %, tulos ennen satunnaiseriä 321 milj. euroa parani runsaat 13 %, S-ryhmän kaikki liiketoiminnat kannattivat ja markkinaosuus vahvistui keskeisessä päivittäistavarakaupassa 34 prosenttiin. HOK-Elanto -fuusion ohella myyntiä kasvattivat erityisesti marketit, liikennemyymälät ja tavaratalot.
   Ryhmä lisäsi tuntuvasti työpaikkoja ja henkilöstön määrä on nyt yli 26300. Osuustoiminnallinen asiakkuus kiinnostaa, sillä uusia asiakasomistajia tuli viime vuonna 283000, josta Elannon vaikutusta noin puolet. Kaikkiaan jäsenmäärä on jo 1,5 miljoonaa, S-kortti on jo 62 prosentilla Suomen talouksista, totesi pääjohtaja Kari Neilimo. Omistajat palkittiin muhkealla 167 milj. euron bonuksella. 
   Kunnossa olevat ketjukonseptit, ylivertainen asiakkuuskonsepti ja logistinen tehokkuus ovat aikaansaaneet kattavan palveluverkoston, erinomaisen vakavaraisuuden, hyvän kannattavuuden ja kyvyn investoida tulorahoituksella. Tuloksesta 82 % on alueosuuskauppojen aikaansaannosta. SOK on entistä enemmän ohjausorganisaatio ja tukipalvelujen tuottaja. S-ryhmä voi ottaa luottavaisesti vuoden 2005 haasteet.-Yrjö Kotisalo

Agrimarket-ketju
kasvoi ja lisäsi markkinaosuutta
S-ryhmän maatalouskauppa kehittyi viime vuonna hyvin. Hankkija-Maatalouden ja kolmen alueosuuskaupan muodostama Agrimarket-ketju ylsi lähes 800 miljoonan euron myyntiin, jossa oli kasvua 5 prosenttia edellisvuodesta. Se merkitsi osuuden kasvua kaikkiaan 1,9 miljardin euron maatalouskaupan markkinoista. Erityisesti koneketju eteni ja John Deeren osuus traktoreista oli jo 18,5 prosenttia. Myös rautakaupassa ja puutarhakaupassa oli vahvaa kasvua.
   Hankkija-Maatalouden voitto ennen satunnaiseriä 13 miljoonaa euroa koheni edellisvuotisesta, sijoitetun pääoman tuotto oli erinomaiset 22,8 prosenttia ja omavaraisuusaste vankka 41,5 prosenttia. Yhtiö panostaa maatalousyrittäjien palveluun sekä erikoistuneeseen rauta- ja puutarhakauppaan ja sillä on vahvat näytöt tehokkaasta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta. -Yrjö Kotisalo

Ylitarkastaja ministeriöstä kotieläinasiamieheksi

Hanna Leiponen-Syyrakki.
Kuva M. Nummi
Hanna Leiponen-Syyrakki
Pesosen seuraajaksi Brysseliin
Agronomi, MBA Hanna Leiponen-Syyrakki (33) on nimitetty kotieläinasiamieheksi MTK:n ja Pellervon Brysselin toimistoon. Hän aloittaa reilun kahden vuoden pestinsä 7. maaliskuuta.
   Leiponen-Syyrakki on ylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä ja hoitanut maitoasioita maitohallintokomiteassa. Hänen tehtäviinsä on sisältynyt käynti Brysselissä joka toinen viikko. Leiponen-Syyrakki on aiemmin työskennellyt muun muassa MTK:ssa hoitaen kansainvälisiä tehtäviä.
   Leiponen-Syyrakin toimenkuva Brysselissä on samanlainen kuin hänen edeltäjänsä maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteeriksi siirtyneen Pekka Pesosen, jonka tehtäviin kuuluivat kotieläin- ja maitoasiat sekä osuuskunta-asiat.

Erityisesti nuoria tulee asiakkaaksi 
Lähivakuutus vahvistui
maatilojen vakuuttajana
Lähivakuutus on kasvattanut markkinaosuuttaan maatilojen pääasiallisena vakuuttajana.
   Tammikuussa julkaistun TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan 45 prosenttia maatilayrittäjistä ilmoittaa pääasialliseksi vakuutusyhtiökseen Lähivakuutuksen. Viime loka-marraskuussa tehtyyn tutkimukseen osallistui lähes tuhat yli viiden hehtaarin tilaa.
   Lähivakuutuksesta todetaan, että markkinaosuus kasvoi nyt toista vuotta peräkkäin. Kasvua edelliseen vuoteen oli lähes kaksi prosenttiyksikköä.
   Eniten Lähivakuutus on parantanut asemiaan eteläisimmässä Suomessa ja Oulun seudulla. Tuotantosuunnittain kasvu jakautui melko tasaisesti,  tosin sikaloilla kasvu ei ollut odotusten mukaista.
   Erityisen myönteistä yrityksen tulevaisuuden kannalta on markkinaosuuden selvä nousu alle 40-vuotiaiden viljelijöiden keskuudessa.
   Lähivakuutus-ryhmä on ollut jo pitkään johtava maatilojen vakuuttaja. Ryhmä on panostanut ammattitaitoon, paikalliseen palveluun, vahinkojen ennalta ehkäisemiseen ja riskienhallintaan maatiloilla.
   Tänä vuonna Lähivakuutukselta myyntiin tulee edelleen uusia tuotteita. Käynnissä on muun muassa kampanjat palohälytinjärjestelmien käyttöönotosta ja öljysäiliöiden kunnostamisesta.

Kolme opintoviikkoa reilussa kuukaudessa
Paikallistalouden oppia verkossa
Maaseudun paikallistalouden kehittäminen on uusi verkkokurssi, jonka Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli aloittaa huhtikuussa.
   Opintoassistentti Pekka Hytinkoski sanoo, että kurssi soveltuu sekä ensimmäistä kertaa verkossa opiskelevalle että verkko-opiskelun konkarille. Opiskelu järjestetään kokonaan verkko-opiskeluna 4.4.-20.5.2005 ja sille on ilmoittauduttava 11. maaliskuuta mennessä.
   Niin ikään verkko-opiskeluna WebCT-kurssina Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli yhden opintoviikon Luomun lähtökohdat -kurssi, joka on 14.3.-22.4.2005. Sille on ilmoittauduttava 27. helmikuuta mennessä.
   Lisätietoja ja hakemuslomakkeet tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelin kotisivuilla.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset