text2.gif (876 bytes) 23 | 02 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
Valio lähes kolminkertaisti voittonsa
Valion teki voittoa 64 miljoonaa markkaa viime vuonna ja maksoi sen lisäksi tuottajille maidosta 41 miljoonaa markkaa edellisvuotista enemmän.
   Voittoa tuli ennakkotietojen mukaan 38 miljoonaa markkaa enemmän kuin vuonna 1999, jolloin voitto ennen satunnaiseriä oli 22 miljoonaa markkaa. Valio-konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 8215 miljoonaa markkaa. Kuluvaa vuotta Valiossa pidetään positiivisena: esimerkiksi Kainuun Osuusmeijerin ja Maito-Pirkan yhdistäminen Valioon tuntui rasituksena jo viime vuoden tuloksessa. Toisaalta yhdistäminen nosti Valion vastaanottamaa maitomäärää, joka lisääntyi 8 prosenttia, ja Aitomaito-ryhmä lisäsi Valion kotimaan myyntiä neljä prosenttia.
   Valion maidon hankintaosuus oli vuoden lopussa 78 prosenttia.
   Ulkomaan toimintojen liikevaihtoa Valio lisäsi 25 prosenttia. Valiossa arvioidaan, että tänä vuonna hintataso ulkomailla saattaa laskea.
   Valion omavaraisuusaste säilyi hyvänä ja oli 43 prosenttia. Henkilökunta väheni noin 130:llä työntekijällä.
   Osingonjaosta päätetään myöhemmin keväällä.

Pellervo Foorumi yritysjohtajille
Pellervo-Seuran jäsenyritysten toimitusjohtajat saavat Pellervosta jäsentiedotteen sähköpostina helmikuusta lähtien. Uusi palvelu ilmestyy joka toinen kuukausi ja sisältää yritysten intressejä koskevia ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Tavoitteena on myös entistä aktiivisemmin pitää yhteyttä jäseniin ja saada palautetta toimintojen ja palveluiden kehittämiseen.
   Palvelun toimittaja on tiedotus- ja järjestöpäällikkö Sami Karhu, puh. (09) 4767 5502 ja sihteeri Päivi Starast, puh. (09) 4767 5552.
   Foorumin voivat saadat yrityksen muutkin edustajat kuin toimitusjohtajat, siinä tapauksessa osoitteet ilmoitetaan Päivi Starastille.

A-Tuottajat Oy aloittaa keväällä
Atrian Oyj:n, Itikan, Lihakunnan ja Pohjanmaan Lihan omistama A-Tuottajat Oy aloittaa toimintansa näillä näkymin huhtikuussa. Kilpailuvirasto antoi hyväksyvän ratkaisunsa yrityskaupasta.
   A-Tuottajat kertoo yksityiskohdat liiketoimintansa aloittamisesta helmikuun lopulla. A-Tuottajien hallituksen puheenjohtaja Tom Weckström toteaa, että kilpailuviraston ratkaisu saatiin odotettuakin nopeammin ja yhtiön toiminnan valmisteluihin on päästy hyvissä ajoin.
   A-Tuottajat on neuvonta- ja hankintayhtiö, jonka vuotuinen tilitysten arvo vuoden 1999 hinnoin tulee olemaan noin miljardi markkaa. Sen on laskettu tuovan noin 15 miljoonaan markan vuosittaisen kustannussäästön hankintatyössä. Itikka osuuskunta ja Lihakunta ostavat hankintatyökokonaisuuden A-Tuottajilta, Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hankinta ja eläinvälitys säilyvät edelleen osuuskunnan omina toimintoina, mutta nekin koordinoituna A-Tuottajat Oy:n kanssa.

Kymppimeijereille uusi puheenjohtaja
Kymppimeijerien puheenjohtajan tehtäviä hoitaa 1.3.2001 alkaen Laaksojen Maitokunnan toimitusjohtaja Jarmo Oksman. Oksmannin puheenjohtajuus kestää vuoden 2001 loppuun saakka. Edellinen puheenjohtaja, Hirvijärven Osuusmeijerin toimitusjohtajan Juha Murto-Koiviston siirtyy perheyrityksensä palvelukseen.
   Kymppimeijerien sihteerin tehtäviä hoitaa vuoden 2001 toimitusjohtaja Reijo Kiskola Osuuskunta Satamaidosta.

Muuta:
- Kodin Pellervon helmikuun numerossa nimimerkki Vähätalo katsoo Lipposen hallituksen pyrkivän ns. maakuntien Suomen alasajoon ja ehdottaa harkittavaksi alueiden edustusta päätöksenteossa. Kehittämällä maakuntaitsehallintoa vai kaikkien alueiden tasapuolisella edustuksella valtion päätöksenteossa?

- PTT julkistaa kevään suhdannekuvansa 19. huhtikuuta. Pääkohdat ja keskeiset tunnusluvut ovat nähtävillä PTT:n verkkosivuilla.

- Naudanlihan BSE-kriisi ei ole Karjaportin myyntijohtajan Matti Saarikorven mukaan vaikuttanut ainakaan kielteisesti Portin kuluttajapakatun lihan myyntiin ja sen myynti vähittäiskaupoille on kasvanut noin kymmenen prosenttia, Portin verkkosivuilla Saarikorpi kertoo.
   Selvä suuntaus on käyttövalmiiden tuotteiden osuuden lisääntyminen Portin myynnissä.

- Pellervon matkapalvelu kehittää jatkuvasti virkistys- ja ammattimatkoja.

- Pellervo-Instituutin järjestökoulutuksen kevään ohjelmapaketti on päivitetty: varaa paikkasi, osa kursseista on jo loppuunmyyty.

 

ViikkoPellervon alkuun